سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۲

سوالات آزمون دکتری moshavergroup.com

جهت مشاوره در زمینه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مطالعه سوالات آزمون دکتری امکان آشنایی هرچه بیشتر و بهتر شما را با فضای آزمون دکتری و نوع سوالات آن فراهم می کند. همچنین با توجه به اینکه امکان تکرار برخی سوالات سال های گذشته در آزمون جدید وجود دارد بنابراین اگر با این سوالات آشنایی داشته باشید می توانید شانس خود را در کسب حد نصاب قبولی آزمون دکتری بیشتر کنید.

به همین دلیل ما در این مقاله مشاور گروپ لینک دانلود نمونه سوالات دکتری کلیه گروه های امتحانی علوم پایه، علوم انسانی، علوم فنی مهندسی، هنر، کشاورزی، و گروه علوم دامپزشکی را به تفکیک رشته ها ارائه می کنیم تا با استفاده از آن به فایل دفترچه سوالات آزمون دکتری دسترسی داشته باشید.

دفترچه سوالات آزمون دکتری

دفترچه سوالات آزمون دکتری متناسب با هر رشته طراحی شده و با آغاز زمان برگزاری آزمون در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. تمامی شرکت کنندگان آزمون دکتری بسته به نوع آزمون تخصصی خود، باید در مدت 120 دقیقه به سوالات پاسخ دهند. همچنین دفترچه دوم شامل سوالات زبان و استعداد تحصیلی است که همه داوطلبان متناسب با گروه آزمایشی خود ملزم به پاسخگویی به آن هستند.

معمولا یک هفته بعد از زمان برگزاری آزمون دکتری، دفترچه سوالات توسط سازمان سنجش آموزش کشور به همراه کلید سوالات آزمون دکتری، در sanjesh.org منتشر می شود و داوطلبان می توانند با مطالعه سوالات و کلید پاسخنامه، اقدام به تخمین رتبه، تخمین درصد و پاسخ های صحیح و غلط خود نمایند. البته شرکت کنندگان آزمون بعدی دکتری نیز می توانند با دریافت و مطالعه سوالات سال قبل، خود را برای شرکت در این رقابت آماده تر کنند.

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری

لینک دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری در این بخش از مقاله ارائه می گردد. برای دریافت نمونه سوالات آزمون دکتری هر رشته کافیست روی کلمه دانلود موجود در آن سطر کلیک کنید تا فایل pdf سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱ برای شما ذخیره گردد. به محض انتشار سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۲ این مقاله به روز رسانی و فایلهای 1402 در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار خواهد گرفت.

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری
سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 1401
سوالات آزمون دکتری جغرافیای سیاسی 1401
سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1401
سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1401
سوالات آزمون دکتری ژئومورفولوژی 1401
سوالات آزمون دکتری آب و هواشناسی 1401
سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 1401
سوالات آزمون دکتری علوم اقتصادی 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت ورزشی 1401
سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی 1401
سوالات آزمون دکتری آسیب شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی 1401
سوالات آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی 1401
سوالات آزمون دکتری تاریخ اسلام 1401
سوالات آزمون دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام 1401
سوالات آزمون دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام 1401
سوالات آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث 1401
سوالات آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی 1401
سوالات آزمون دکتری ادیان و عرفان 1401
سوالات آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1401
سوالات آزمون دکتری فلسفه و کلام اسلامی 1401
سوالات آزمون دکتری فقه شافعی 1401
سوالات آزمون دکتری مشاوره 1401
سوالات آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت دولتی 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت صنعتی 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 1401
سوالات آزمون دکتری کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی 1401
سوالات آزمون دکتری گردشگری 1401
سوالات آزمون دکتری مالی 1401
سوالات آزمون دکتری حسابداری 1401
سوالات آزمون دکتری علوم ارتباطات 1401
سوالات آزمون دکتری باستان شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری محیط زیست 1401
سوالات آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی 1401
سوالات آزمون دکتری علوم اجتماعی 1401
سوالات آزمون دکتری جمعیت شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری مددکاری اجتماعی 1401
سوالات آزمون دکتری فلسفه 1401
سوالات آزمون دکتری فلسفه منطق 1401
سوالات آزمون دکتری فلسفه علم 1401
سوالات آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 1401
سوالات آزمون دکتری برنامه ریزی درسی 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت آموزشی 1401
سوالات آزمون دکتری روان شناسی تربیتی 1401
سوالات آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی 1401
سوالات آزمون دکتری آموزش عالی 1401
سوالات آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
سوالات آزمون دکتری سنجش و اندازه گیری 1401
سوالات آزمون دکتری روان شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری حقوق عمومی 1401
سوالات آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی 1401
سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی 1401
سوالات آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 1401
سوالات آزمون دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401
سوالات آزمون دکتری مطالعات زنان 1401
سوالات آزمون دکتری مطالعات جهان 1401
سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات عربی 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی محیط زیست 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل باغبانی 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل صنایع غذایی 1401
سوالات آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزیبیولوژی و آناتومی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزیکامپوزیت های لیگنوسلولزی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صنایع سلولزی 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت منابع خاک 1401
سوالات آزمون دکتری علوم دامی 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آبسازه های آبی 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب منابع آب 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آبهواشناسی کشاورزی 1401
سوالات آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی 1401
سوالات آزمون دکتری آگروتکنولوژی 1401
سوالات آزمون دکتری آگروتکنولوژی علوم و تکنولوژی بذر 1401
سوالات آزمون دکتری آگروتکنولوژی علوم علف های هرز 1401
سوالات آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی 1401
سوالات آزمون دکتری اگرواکولوژی 1401
سوالات آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 1401
سوالات آزمون دکتری توسعه کشاورزی 1401
سوالات آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی 1401
سوالات آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل مدیریت جنگل 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل عمران و بهره برداری جنگل 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل علوم زیستی جنگل 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات صید و بهره برداری آبزیان 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیابان 1401
سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل آبخیز 1401
سوالات آزمون دکتری مدیریت پروژه و ساخت 1401
سوالات آزمون دکتری معماری 1401
سوالات آزمون دکتری شهرسازی 1401
سوالات آزمون دکتری پژوهش هنر 1401
سوالات آزمون دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی 1401
سوالات آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی 1401
سوالات آزمون دکتری تئاتر 1401
سوالات آزمون دکتری طراحی صنعتی 1401
سوالات آزمون دکتری معماری منظر 1401
سوالات آزمون دکتری جراحی دامپزشکی 1401
سوالات آزمون دکتری مامائی و بیماری های تولیدمثل دام 1401
سوالات آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک 1401
سوالات آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ 1401
سوالات آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی 1401
سوالات آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 1401
سوالات آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی 1401
سوالات آزمون دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان 1401
سوالات آزمون دکتری بیوشیمی (2709) 1401
سوالات آزمون دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان 1401
سوالات آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی 1401
سوالات آزمون دکتری بهداشت خوراک دام 1401
سوالات آزمون دکتری اپیدمیولوژی 1401
سوالات آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی 1401
سوالات آزمون دکتری باکتری شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری ویروس شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری قارچ شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری ایمنی شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری بیوتکنولوژی دامپزشکی 1401
سوالات آزمون دکتری فناوری تولیدمثل در دامپزشکی 1401
سوالات آزمون دکتری سم شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی 1401
سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی 1401
سوالات آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای 1401
سوالات آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای 1401
سوالات آزمون دکتری آموزش زبان فرانسه 1401
سوالات آزمون دکتری ادبیات فرانسه 1401
سوالات آزمون دکتری آموزش زبان روسی 1401
سوالات آزمون دکتری آموزش زبان المانی 1401
سوالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 1401
سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی 1401
سوالات آزمون دکتری ترجمه 1401
سوالات آزمون دکتری زبان‌ شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری زبان‌ های باستانی ایران 1401
سوالات آزمون دکتری زمین‌شناسی فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری زمین‌ شناسی نفت 1401
سوالات آزمون دکتری زمین ‌شناسی سنگ‌ شناسی رسوبی 1401
سوالات آزمون دکتری زمین‌ شناسی آب ‌های زیرزمینی 1401
سوالات آزمون دکتری زمین‌ شناسی مهندسی 1401
سوالات آزمون دکتری زمین‌ شناسی زیست ‌محیطی 1401
سوالات آزمون دکتری زمین‌ شناسی پترولوژی 1401
سوالات آزمون دکتری زمین‌ شناسی اقتصادی 1401
سوالات آزمون دکتری زمین‌ شناسی تکتونیک 1401
 سوالات آزمون دکتری شیمی فیزیک 1401
سوالات آزمون دکتری شیمی آلی 1401
سوالات آزمون دکتری شیمی تجزیه 1401
سوالات آزمون دکتری شیمی معدنی 1401
سوالات آزمون دکتری شیمی کاربردی 1401
سوالات آزمون دکتری شیمی پلیمر 1401
سوالات آزمون دکتری شیمی دارویی 1401
سوالات آزمون دکتری فیتوشیمی 1401
سوالات آزمون دکتری نانوشیمی 1401
سوالات آزمون دکتری هواشناسی 1401
سوالات آزمون دکتری زیست‌ شناسی گیاهی فیزیولوژی 1401
سوالات آزمون دکتری زیست‌ شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری زیست‌ شناسی گیاهی سلولی و تکوینی 1401
سوالات آزمون دکتری زیست‌ شناسی جانوری فیزیولوژی 1401
سوالات آزمون دکتری زیست‌ شناسی جانوری بیوسیستماتیک 1401
سوالات آزمون دکتری زیست‌ شناسی جانوری سلولی و تکوینی 1401
سوالات آزمون دکتری زیست‌ شناسی سلولی مولکولی 1401
سوالات آزمون دکتری بیوشیمی (2227) 1401
سوالات آزمون دکتری ژنتیک مولکولی 1401
سوالات آزمون دکتری میکروبیولوژی 1401
سوالات آزمون دکتری بیوفیزیک 1401
سوالات آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی 1401
سوالات آزمون دکتری زیست‌ شناسی دریا 1401
سوالات آزمون دکتری ریز زیست فناوری 1401
سوالات آزمون دکتری آمار 1401
سوالات آزمون دکتری ریاضی 1401
سوالات آزمون دکتری فیزیک دریا 1401
سوالات آزمون دکتری نانوفیزیک 1401
سوالات آزمون دکتری فیزیک 1401
سوالات آزمون دکتری فوتونیک 1401
سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک لرزه‌شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک زلزله‌ شناسی 1401
سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک ژئوالکتریک و الکترومغناطیس 1401
سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک گرانی‌سنجی 1401
سوالات آزمون دکتری بیوانفورماتیک 1401
سوالات آزمون دکتری علوم کامپیوتر 1401
سوالات آزمون دکتری علوم شناختی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی برق قدرت 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی برق کنترل 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران سازه 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران زلزله 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه‌ های هیدرولیکی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران راه و ترابری 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌ های دریایی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران حمل و نقل 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی محیط‌ زیست 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌ برداری ژئودزی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌ برداری فتوگرامتری 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌ برداری سنجش از دور 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌ برداری سیستم اطلاعات مکانی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک دینامیک کنترل و ارتعاشات 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی دریا 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا ایرودینامیک 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا جلوبرندگی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا سازه‌های هوایی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا دینامیک پرواز و کنترل 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن استخراج مواد معدنی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن فراوری مواد معدنی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی پلیمر 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط‌ زیست منابع آب 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط‌ زیست آب و فاضلاب 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط‌ زیست مواد زائد جامد 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط‌ زیست آلودگی هوا 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی نفت اکتشاف نفت 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی نفت 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار و الگوریتم 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر معماری 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی متالورژی و مواد 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی شیمی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 1401
سوالات آزمون دکتری فناوری نانو- نانومواد 1401
سوالات آزمون دکتری فناوری نانو- نانوالکترونیک 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ ای کاربرد پرتوها 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ ای راکتور 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ ای پرتوپزشکی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ ای گداخت 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی نساجی تکنولوژی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی نساجی شیمی و علوم الیاف 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی سیستم‌ های انرژی 1401
سوالات آزمون دکتری مهندسی مکاترونیک 1401

برای دانلود دفترچه شماره دو شامل سوالات استعداد تحصیلی به لینک های موجود در جدول زیر مراجعه نمایید.

ما در این مقاله مشاور گروپ به سوالات آزمون دکتری پرداختیم و شما عزیزان با دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری می توانید به نمونه سوالات رشته تخصص خودتان دسترسی پیدا کنید. بدین ترتیب کسانیکه اقدام به ثبت نام دکتری 1402 کرده بودند، می توانند آمادگی خود را با مطالعه دقیق سوالات آزمون دکتری 1401 چند برابر کنند و با نمونه سوالات آشنا شوند.

همچنین آن دسته از داوطلبانی که در آزمون دکتری 1401 شرکت کرده اند می توانند با استفاده از تعداد پاسخ های صحیح و غلط خود، درصد هر درس را تخمین زده و رتبه تقریبی خود را به دست آورند. اگر برای تحلیل و تخمین رتبه دکتری نیاز به کمک دارید کافیست تلفن ثابت را برداشته و با مشاور گروپ تماس بگیرید.

ما همه روزه از 8 صبح تا 12 شب آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستیم.

تماس از تلفن ثابت

مشاور گروپ

9099071613

اگر به هر دلیلی امکان دسترسی به تلفن ثابت برای شما فراهم نیست، با خرید بسته های تماس و تکمیل فرم مشاوره، مشاوران حوزه درخواستی شما همین حالا و کمتر از یک ساعت با شما تماس خواهند گرفت.

سوالات متداول

✔️سوالات آزمون دکتری 1402 را از کجا دریافت کنم؟

✔️ برای مشاهده و دریافت سوالات آزمون دکتری به متن این مقاله مشاور گروپ مراجعه نمایید. دفترچه سوالات به تفکیک رشته های دکتری به صورت فایل pdf ارائه شده است.

✔️دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۲ چه زمانی منتشر می شود؟

✔️ معمولا یک هفته بعد از زمان برگزاری آزمون، دفترچه سوالات در sanjesh.org منتشر می شود.

✔️لینک دانلود نمونه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۲ را از کجا پیدا کنم؟

✔️ برای دریافت سوالات آزمون دکتری به همین مقاله مشاور گروپ مراجعه کنید. فایل pdf دفترچه سوالات برای هر رشته قابل دانلود است.

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی