ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

راهنمای ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی به همراه شرایط عمومی و اختصاصی و پذیرش به صورت کامل در این مقاله بیان شده است. فارغ التحصیلان دوره های کاردانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در صورت علاقه به ادامه تحصیل می توانند در کنکور کاردانی به کارشناسی هر یک از گروه های علوم پزشکی، علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی، هنر و منابع طبیعی شرکت نمایند.

لازم به ذکر است، پذیرش داوطلبان در رشته های کاردانی به کارشناسی، به صورت با آزمون و بدون آزمون (براساس سوابق تحصیلی) می باشد.

داوطلبانی که قصد ثبت نام و تحصیل در کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد را دارند، باید دارای یکسری شرایط عمومی و اختصاصی برای پذیرش باشند. داوطلبان لازم است دارای شرايط عمومی و اختصاصی به شرح زير بوده و از لحاظ مقررات خدمت وظيفه عمومی نیز منعی نداشته باشند.

شرایط ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ ، از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ تا آغاز شده و تا تاریخ ۱۴۰۲/۴/۴ ادامه دارد. داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام باید به سایت سازمان سنجش کشور مراجعه نموده و فرآیند ثبت نام خود را به صورت اینترنتی انجام دهند.

شرایط عمومی ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی

شرایط عمومی ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی به صورت زیر است:

 • اعتقاد به اسلام يا يكی از اديان تصريح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
 • ملتزم به احكام عملی اسلام (انجام واجبات و پرهيز از محرمات).
 • عدم احراز عناد (نه اعتراض) نسبت به نظام جمهوری اسلامی ايران.
 • نداشتن سابقه عضويت در ساواک، فراماسونری و اعقاب آن.
 • عدم احراز فساد اخلاقی.
 • عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصيلی در طول تحصيل يا زمان اشتغال.
 • برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته انتخابی.
 • عم اعتياد به مواد مخدر.

شرایط اختصاصی ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

شرایط اختصاصی ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ ، به منظور آگاهی بیشتر داوطلبان در ادامه ارائه داده شده است:

 • دارا بودن مدرک كاردانی مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و يا شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • گزينش كليه كاردان های گروه پزشكی در رشته های تحصيلی كارشناسی ناپيوسته مربوط در آزمون ورودی دوره های كارشناسی ناپيوسته، بدون رعايت سهميه های 30 درصد و 70 درصد انجام می پذيرد، مشروط به اينكه مقطع كارشناسی ناپيوسته رشته تحصيلی آنان مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان باشد.
 • دانشجويان مرد سال آخر مقطع كاردانی می توانند از معافيت تحصيلی خدمت نظام وظيفه برای شركت در آزمون استفاده نمايند.
 • دانش آموختگان دوره های كاردانی پيوسته، دارای مجوز رسمی كه معدل دوره كاردانی آنها كمتر از 14 باشد، به شرح زير اصلاح گرديد: “دانش آموختگان مذكور در صورت قبولی در رشته مرتبط در دوره كارشناسی ناپيوسته نياز به گذراندان واحد جبرانی ندارند، در غير اينصورت لازم است 24 واحد جبرانی بگذرانند”

شرایط اختصاصی کنکور کاردانی به کارشناسی

سایر شرایط اختصاصی کنکور کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ به صورت زیر است:

 • فارغ التحصيلان مقطع كارشناسی پيوسته در صورت دارا بودن مدرک كاردانی مرتبط، با رعايت شرايط زير می توانند از طريق قبولی در آزمون كاردانی به كارشناسی ناپيوسته، در مقطع كارشناسی ناپيوسته رشته های گروه پزشكی تحصيل نمايند:
 1. گذراندن طرح نيروی انسانی برای دانش آموختگان مقطع كارشناسی پيوسته مشمول طرح.
 2. دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه های اجرايی.
 3. عدم استفاده از تعهدات سهميه بومی و يا سهميه مناطق محروم.
 4. نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان وظيفه عمومی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران.
 • شرط شركت در دوره های كارشناسی ناپيوسته داشتن مدرک كاردانی (پيوسته يا ناپيوسته) می باشد. بنابراين دارندگان مدارک تحصيلی بالاتر از كاردانی پيوسته و ناپيوسته مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون نمی باشند.
 • پذيرفته شدگان رشته های تحصيلی دوره روزانه در آزمون كاردانی به كارشناسی ناپيوسته سال گذشته، در صورت ثبت نام و شركت در آزمون كاردانی به كارشناسی ناپيوسته سال ۱۴۰۲، فقط مجاز به انتخاب رشته در دوره های غير روزانه می باشند.
 • دارندگان مدرک معادل يا گواهی اتمام دوره مقطع كاردانی رشته های گروه پزشكی شاغل (اعم از مراكز دولتی يا خصوصی)،  به صورت رسمی، پيمانی يا قراردادی كه حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط با مدرک كاردانی داشته باشند، می توانند در آزمون كارشناسی ناپيوسته رشته های آموزشی پزشكی، شركت نمايند.

شرايط کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد

شرايط کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد در ادامه بیان شده است.  متقاضيان شركت در گزينش رشته های تحصيلی دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر دارا بودن شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی بیان شده، لازم است به شرايط و ضوابط زير نيز توجه نمايند:

 1. پذيرش دانشجو در كليه رشته های تحصيلی غيرپزشكي دانشگاه آزاد و رشته های تحصيلی مهندسی بهداشت محيط دانشگاه مذكور، صرفا براساس سوابق تحصيلی (معدل كل دوره كاردانی) متقاضيان و در ساير رشته های گروه پزشكی اين دانشگاه (تكنولوژی اتاق عمل، بهداشت عمومی، علوم آزمايشگاهی، مامايی و هوشبری)، براساس آزمون صورت می گيرد.
 2. دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط عمومی دانشگاه آزاد و ضوابط خاص واحد يا مركز دانشگاهی محل تحصيل خود را كاملا رعايت نمايد و در صورت عدم رعايت آنها در هر مرحله از تحصيل، مشمول اعمال آيين نامه مربوط به ضوابط گزينش دانشگاه خواهد شد.
 3. كاركنان واحدها و مراكز دانشگاه آزاد در صورت شركت در اين آزمون، مجاز نيستند محل خدمت خود را به عنوان محل تحصيل خويش تعيين نمايند.
 4. كليه پذيرفته شدگان باید در زمان ثبت نام گواهی فراغت از تحصيل و تاييديه مدرک كاردانی خود را تحويل نمايند. ريز نمرات دروس دوره كاردانی را نيز بايد حداكثر دو ماه بعد از ثبت نام به واحد دانشگاهی مربوط تحويل دهند.
 5. از دانشجويان در آغاز هر نيمسال تحصيلی مبلغی به عنوان شهريه ثابت و نيز به ازای هر واحد درسی مبلغی به عنوان شهريه متغير دريافت می شود.
 6. حداقل نمره قبولی در هر درس 10 و حداقل ميانگين نمرات هر نيمسال 12 ميباشد. چنانچه دانشجويی در دوره كارشناسی ناپيوسته دو نيمسال (اعم از متوالی يا متناوب) مشروط گردد، از ادامه تحصيل محروم خواهد گرديد.
 7. دانشگاه آزاد در رشته های امتحانی زیر پذيرش دانشجو ندارد:
 • مهندسی بهداشت حرفه ای و ايمنی كار
 • ساخت پروتز های دندانی
 • تكنولوژی پرتوشناسی
 • مدارک پزشكی
 • فوريت های پزشكی پيش بيمارستانی
 • باستان شناسی
 • علوم انتظامی
 • موسيقی (نوازندگی ساز ايرانی)
 • طراحی پوشاک

شرايط ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی موسسات آموزش عالی

شرايط ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی موسسات آموزش عالی در ادامه ارائه داده شده است.

 1. در هر يک از رشته های امتحانی غيرپزشكی، چنانچه رشته تحصيلی كاردانی و يا مدرک كاردانی داوطلب با رشته امتحانی مورد انتخاب وی مرتبط نباشد، داوطلب پذيرفته شده، ملزم به گذراندن دروس پيشنياز يا جبرانی، خواهد بود و شهريه واحد های درسی پيشنياز يا جبرانی از دانشجو اخذ می گردد.
 2. پذيرفته شدگان نبايد برای شروع و ادامه تحصيل از لحاظ قوانين شرعی و كشوری منعی داشته باشند.
 3. هيچ دانشجويی مجاز نيست به طور همزمان در دو رشته يا در دو مقطع تحصيل نمايد.
 4. استفاده از آموزش رايگان مستلزم سپردن تعهد خدمت خواهد بود.
 5. انتقال دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) به دوره روزانه ممنوع است.
 6. ادامه تحصيل فارغ التحصيلان مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در مقاطع بالاتر ( كاردانی به كارشناسی)، قبل از انجام خدمات موضوع قانون اشاره شده بلامانع می باشد.
 7. پذيرش دانشجو در برخی از رشته های امتحانی، فقط در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غيرانتفاعی صورت می گيرد.
 8. كاردان های شاغل و كاردان های متعهد خدمت رشته های بهداشت محيط، بهداشت خانواده و مبارزه با بيماری ها در صورت پذيرفته شدن در آزمون كارشناسی ناپيوسته تنها پس از ارائه موافقتنامه از سازمان متبوع مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل خواهند بود.

ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی

راهنمای ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

داوطلب متقاضی شركت در کنکور كاردانی به كارشناسی ناپيوسته سال ۱۴۰۲، بايد اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد. در ادامه مقاله مدارک و نحوه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ، برای کلیه داوطلبان به صورت کامل ارائه داده شده است:

 • مراجعه به سايت اينترنتی سازمان سنجش آموزش كشور
 • دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲
 • پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتی و به وسيله كارت های بانكی عضو شبكه شتاب
 • خريد كارت اعتباری علاقه مندی به شركت در گزينش رشته های غيرانتفاعی، برای متقاضیانی كه علاقمند به شركت در گزينش رشته های تحصيلی دانشگاه ها و موسسات غيرانتفاعی می باشند.
 • دریافت كارت ورود به جلسه آزمون، در آن دسته از رشته های امتحانی كه پذيرش دانشجو در آنها براساس نمرات آزمون می باشد.

ورود به سامانه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۲

مدارک ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

مداركی كه داوطلب برای ثبت نام و شركت در آزمون به آن نيازمند است به شرح ذيل می باشد:

 • فايل عكس اسكن شده: داوطلب می بايست يک قطعه عكس پرسنلی خود را اسكن نموده و فايل آن را برای ارسال از طريق برنامه ثبت نام اينترنتی آماده نمايد:
 1. عكس 4×3 يا 4×6 كه در سال جاری گرفته شده باشد (عكس تمام رخ).
 2. عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.
 3. اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر 400×300 پيكسل و حداقل 300×200 پيكسل باشد.
 4. تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.
 5. حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد.
 6. حاشيه های زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.
 7. حتی الامكان عكس رنگی و دارای زمينه سفيد باشد.
 • كارت اعتباری ثبت نام (اين كارت از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور خريداری شود).
 • فرم معلوليت: برای آن دسته از داوطلبانی كه نابينا يا كم بينا، ناشنوا يا كم شنوا و يا معلول جسمی حركتی می باشند.

 شرايط ثبت نام رشته های نيمه متمركز فوريت های پزشكی پيش بيمارستانی

پذيرش دانشجو به روش نيمه متمركز و بر اساس نمره كل آزمون و نتيجه مصاحبه از بين معرفی شدگان سه برابر ظرفيت
صورت خواهد گرفت.

 • داشتن سلامت كامل جسمانی و عدم ابتلا به بيماری های مزمن، واگير و صعب العلاج
 • نداشتن صرع و هيچگونه عوارض روانی
 • نداشتن تغيير شكل مادرزادی يا اكتسابی اسكلت به خصـــوص اندام ها و عدم اســـتفاده از اندام های مصنوعی
 • نداشتن اعتياد به سيگار و ساير مواد مخدر
 • داشتن قدرت تكلم طبيعی
 • داشتن قدرت بينایی و شنوايی كامل
 • قد داوطلب نبايد از 170 سانتی متر كمتر باشد
 • داشتن آمادگی انجام تمرينات ورزشی و کسب مهارت های بدنی برای امداد رسانی سريع و صحيح

 

انتخاب رشته اينترنتی برای كليه داوطلبان (اعم از داوطلبان رشته های امتحانی با آزمون و متقاضيان رشته های بدون آزمون (پذيرش صرفا براساس سوابق تحصيلی)، منحصرا از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی: sanjesh.org و به طور همزمان با ثبت نام در اين آزمون انجام می گيرد.

لذا ضرورت دارد كليه داوطلبان، ضمن ثبت نام از طريق اينترنت، نسبت به انتخاب اينترنتی كد رشته محل های تحصيلی مورد علاقه نيز اقدام نمايند.

تذکرات مهم

 • انتقال دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) به دوره روزانه ممنوع است.
 • پذيرفته شدگان ملزم به رعايت تعهدات مالی در قبال دانشگاه يا دانشكده مربوط خواهند بود.
 • برنامه های آموزشی دوره های نوبت دوم (شبانه)، همانند برنامه های آموزشی دوره های روزانه می باشد.

برای کسب اطلاعات تکمیلی تر در رابطه با ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی می توانید با کارشناسان مجموعه مشاور گروپ به شماره 9099071613 تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

سوالات متداول داوطلبان

دانشگاه آزاد اسلامی در چه رشته های امتحانی پذيرش دانشجو ندارد؟

مهندسی بهداشت حرفه ای و ايمنی كار /ساخت پروتز های دندانی
تكنولوژی پرتوشناسی / مدارک پزشكی
فوريت های پزشكی پيش بيمارستانی / باستان شناسی
علوم انتظامی / موسيقی (نوازندگی ساز ايرانی) /طراحی پوشاک

ثبت نام کاردانی به کارشناسی از طریق چه سایتی می باشد؟

سايت اينترنتی سازمان سنجش آموزش كشور

سایر شرایط اختصاصی ثبت نام کاردانی به کارشناسی چیست؟

شرایط اختصاصی ثبت نام داوطلبان به صورت کامل در این مقاله بیان شده است.

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. مهدی

  من امسال کاردانیمو میگیرم(نرم افزار-فنی حرفه ای).میخواستم بدونم میتونم در کنکور هنر یا سایر رشته ها شرکت کنم؟

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی