شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 1402

شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 1402

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 1402

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد به صورت کامل و جامع در این مقاله ارائه داده شده است. دانشـگاه آزاد اسـلامی در چــارچوب قــانون ســنجش و پــذیرش دانشــجو، در مقــاطع تحصیلات تکمیلی و مصوبات شـورای پـذیرش، اقدام به پذیرش در مقطع دکتری تخصصی از میـان داوطلبـان واجد شرایط شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (نیمـه متمرکـز) سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور می نماید.

برای اطلاع از شرایط نام نویسی و شرایط پذیرش دانشگاه آزاد با ما همراه باشید.

شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ توسط سازمان سنجش آموزش کشور تعیین می شود. براساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های تحصيلات تكميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور، در قالب دو مرحله، سنجش علمی (آزمون متمركز) و مصاحبه علمی و سنجش عملی و ارزيابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری برگزار می شود.

لذا شرايط و ضوابط نام نویسی و شركت داوطلبان در آزمون مذكور، در ادامه اعلام می گردد. آزمون دکتری بصورت نيمه متمركز و به منظور تامين اهداف زير برگزار می گردد:

 • تفكيک فرايند سنجش علمی از فرايند پذيرش دانشجو
 • حركت به سمت استقلال دانشگاه در پذيرش دانشجو
 • ايجاد وحدت رويه و ايجاد هماهنگی بين دانشگاه و وزارت علوم، در پذيرش دانشجو
 • اختيار گروه های آموزشی دانشگاه و استادان در پذيرش دانشجويان مستعد
 • توجه جدی به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلب در پذيرش
 • لحاظ كردن كليه ضوابط و مقررات قانونی در سنجش و پذيرش دانشجو

ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 1402

شرایط ثبت نام کنکور دکتری 1402

همه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد در آزمون دکتری شرکت نمایند. شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد به دو دسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تقسیم شده و به شرح زیر است:

شرایط عمومی ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

 1. اعتقاد به اسلام يا يكی از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
 2. انجام دادن واجبات و پرهيز كردن از محرمات
 3. عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ايران
 4. نداشتن سابقه عضويت در ساواک و فراماسونری و اعقاب آنها
 5. عدم احراز فساد اخلاقی
 6. عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصيلی در طول تحصيل يا زمان اشتغال

شرایط اختصاصی ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

 • داشتن كارشناسی ارشد يا دكترای عمومی يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسی ارشد يا دكترای عمومی كه مدرک مذكور مورد تاييد باشد.
 • با توجه به این كه ادامه تحصيل در مقطع دكتری به صورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد های دولتی بايد قبل از نام نویسی موافقت محل كار خود را مبنی بر ادامه تحصيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند.
 • مطابق با شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد ادامه تحصيل افرادی كه دارای مدارک استخدامی، داخلی و يا با عنوان “معادل” می باشند، منـوط به تاييد دفتر آموزش عالی غيردولتی وزارت علوم می باشد.
 • دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع دكتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پايان مهلت نام نویسی، مجاز به ثبت نام و شركت مجدد در اين آزمون نمی باشـند.
 • پذيرفته شدگان نهايی دوره های روزانـه در آزمون دكتری نيمه متمركز سال گذشته، حتی در صورت عدم نام نویسی و يا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به شركت در آزمـون دكتـري تخصصـی 1402 نخواهند بود.
 • داوطلبانی كه فارغ التحصيل شده اند، لازم است معدل دوره كارشناسی و كارشناسی ارشد يا دكترای عمومی خـود را در رديف هـای مربوطـه تقاضـانامه درج نمايند.
 • دانشجويان سال آخر و يا فارغ التحصيلان مقطع كارشناسی ارشد و دكتراي حرفه ای (به جز فارغ التحصيلان كارشناسی ارشد پيوسته، دكترای عمـومی دامپزشكی و دكترای پزشكی)، كه معدل آنان كمتر از 14 می باشد، حق نام نویسی و شركت در اين آزمون را ندارند.
 • پذيرفته شدگان با توجه به تعهدات آموزش رايگان بايد برابر طول مدت تحصيل دوره دكتری، در موقع نام نویسی تعهد بسپارند تا در صورت نيـاز در محلـی كـه وزارت علوم تعيين می كند به خدمت اشتغال ورزند.

تاثیر سهمیه در شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

 1. بيست و پنج درصد (25 %) ظرفيت هر كد رشته محل به “همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر”، “آزادگان و همسر وفرزندان آنان”، “جانبـازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان” اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران 25 %ظرفيت)
 2. پنج درصد (5%) ظرفيت هر كد رشته محل نيز به “جانبازان زير 25 % و همسر و فرزندان آنان” و “همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه” اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران 5 %ظرفيت)

نکات مهم برای استفاده از سهمیه ها ایثارگران و رزمندگان کنکور دکتری:

 • نکته 1:  بر اساس قوانين و شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد حدنصاب نمره ايثارگران (اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت 25 درصدي و يا 5 درصدی) 70% نمره آخرين فـرد پذيرفتـه شـده در گـزينش آزاد در هر كد رشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان، 80% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كد رشته محل می باشد.
 • نکته 2: داوطلبانی كـه بـا اسـتفاده از سـهميه رزمندگان و ايثارگران يک بار در دوره روزانه آزمون دكتری پذيرفته شده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه ايثارگران و رزمندگان در آزمون هـای سـال های بعد در همان مقطع را نخواهند داشت.
 • نکته 3 : داوطلبان سنوات قبل كـه بـا اسـتفاده از سهميه های شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته شدگان رشته های تحصيلی دوره های شبانه و نيمه حضـوری دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عـالی، دانشـگاه پيـام نور، موسسات غيردولتی و غيرانتفاعی و دوره های مجازی و پرديس خودگردان قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خـود فقـط يـک بـار ديگـر، مجاز به استفاده مجدد از سهميه های مربوط خواهند بود.

شرایط پذیرش دکتری دانشگاه آزاد

 1. پذیرفته شدگان نهایی رشته های واحد امـارات متحـده عربی لازم است از نظر مقررات وظیفه عمومی، دارای شـرایط و ضوابط پذیرش بـوده و همچنین شرایط لازم برای اخذ ویزا از کشور امارات متحـده عربی را داشته باشند.
 2. شهریه پذیرفته شدگان واحدها، پـردیس هـا و مراکـز بین المللی دانشگاه آزاد، براساس شهریه مصوب سالانه تعیین می گردد و تا دو برابـر شـهریه واحد های داخلی می باشد.
 3. جابجـایی، انتقال و میهمانی دانشجویان مطـابق آیین نامـه نقـل و انتقـال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود.
 4. جابجایی، انتقال و میهمـانی از واحـدها، پردیس ها و مراکز بین المللی و برون مرزی به دیگر واحـد های دانشگاه آزاد  ممنوع می باشد.
 5. انتقال و میهمانی دانشجویانی که به صـورت بـدون آزمون (ویژه استعداد های درخشان) در دانشگاه پذیرفته شـده باشند، مطابق آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویی ممنوع است.
 6. پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی ملـزم بـه ارائـه نمره زبان انگلیسی مورد تایید دانشگاه در طول زمان تحصیل، با توجه به بخشنامه های مربوطه می باشند.
 7. تغییر رشته و گرایش در مقطع دکتری تخصصـی ممنـوع می باشد.

رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری 1402

 بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سایت سازمان سنجش کشور، رشته ها و مواد امتحانی آزمون دکتری 1402 و ميزان تاثير هريک از مولفه ها در سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دکتری ناپيوسته در بند الف و ب مربوط به دکتری آموزشی – پژوهشی و دکتری پژوهش محور به شرح زیر است:

 •  دکتری آموزشی – پژوهشی: سنجش و پذيرش برای ورود به دوره دکتری ناپيوسته آموزشی – پژوهشی بر اساس معيار های زير صورت می گيرد:
 1.  آزمون متمرکز (50 درصد)
 2. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)
 3.  مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد)
 •  دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیار های زیر صورت می گیرد:
 1.  آزمون متمرکز (30 درصد)
 2.  سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)
 3.  مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد)
 4.  تهیه طرح واره (20 درصد)

مواد آزمون متمركز دکتری 1402

 •  آزمون زبان : با ضریب (1)
 •  آزمون استعداد تحصیلی : با ضریب (1)
 • آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد :  با ضریب (4)

شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

مطابق با شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي غير روزانه دکتری (به شرط نداشتن مشکل نظام وظيفه برای برادران) می ‌توانند بدون انصراف از تحصيل، در آزمون دکتری سال 1402 ثبت نام و شرکت نمايند.


اگر شرایط ویژه ای دارید، برای آگاهی از شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد متناسب با وضعیت خود، می توانید با کارشناسان مجرب مجموعه مشاور گروپ تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

9099071613

تماس با تلفن ثابت

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب


سوالات متداول داوطلبان

✔️شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد چیست؟

شرایط نام نویسی کنکور دکتری آزاد به عنوان شرایط عمومی و شرایط اختصاصی لازم برای شرکت در آزمون دکتری دانشگاه آزاد در این مقاله کامل توضیح داده شده است.

✔️شرایط استفاده از سهمیه در کنکور دکتری چیست؟

شرایط سهمیه ایثارگران و رزمندگان در کنکور دکتری دانشگاه آزاد

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 1402

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۳
نصب اپ دانش آموزی