ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 1402 + شرایط و نحوه آزمون دکتری

ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 1402 + شرایط و نحوه آزمون دکتری

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

شرایط ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد به صورت کامل و جامع در این مقاله ارائه داده شده است. دانشـگاه آزاد اسـلامی در چــارچوب قــانون ســنجش و پــذیرش دانشــجو، در مقــاطع تحصیلات تکمیلی و مصوبات شـورای پـذیرش، اقدام به پذیرش در مقطع دکتری تخصصی از میـان داوطلبـان واجد شرایط شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (نیمـه متمرکـز) سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور می نماید. مطلب را تا انتها مطالعه نمایید.

ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۰

آزمون دكتری، براساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های تحصيلات تكميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور، در قالب دو مرحله، سنجش علمی (آزمون متمركز) و مصاحبه علمی و سنجش عملی و ارزيابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری برگزار می شود. لذا شرايط و ضوابط ثبت نام و شركت داوطلبان در آزمون مذكور، در ادامه اعلام می گردد. آزمون دکتری بصورت نيمه متمركز و به منظور تامين اهداف زير برگزار می گردد:

 • تفكيک فرايند سنجش علمی از فرايند پذيرش دانشجو
 • حركت به سمت استقلال دانشگاه در پذيرش دانشجو
 • ايجاد وحدت رويه و ايجاد هماهنگی بين دانشگاه و وزارت علوم، در پذيرش دانشجو
 • اختيار گروه های آموزشی دانشگاه و استادان در پذيرش دانشجويان مستعد
 • توجه جدی به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلب در پذيرش
 • لحاظ كردن كليه ضوابط و مقررات قانونی در سنجش و پذيرش دانشجو

ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 1400

شرایط ثبت نام کنکور دکتری 1400

ثبت نام کنکور دکتری 1400 ، از تاریخ 2 آذر ماه آغاز شده و تا تاریخ 9 آذر ماه 1399 ادامه خواهد داشت. لذا داوطلبان باید در بازه زمانی بیان شده با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور، فرآیند ثبت نام خود را به صورت اینترنتی انجام دهند.

بر اساس دفترچه ثبت نام، زمان برگزاری کنکور دکتری، جمعه 15 اسفند ماه 1399، بیان شده است.

زمان و نحوه ثبت نام کنکور دکتری دانشگاه آزاد

همه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی در آزمون ورودی شرکت نمایند. شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام کنکور دکتری دانشگاه آزاد به شرح زیر است:

شرایط عمومی ثبت نام کنکور دکتری دانشگاه آزاد

 1. اعتقاد به اسلام يا يكی از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
 2. انجام دادن واجبات و پرهيز كردن از محرمات
 3. عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ايران
 4. نداشتن سابقه عضويت در ساواک و فراماسونری و اعقاب آنها
 5. عدم احراز فساد اخلاقی
 6. عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصيلی در طول تحصيل يا زمان اشتغال

شرایط اختصاصی ثبت نام کنکور دکتری دانشگاه آزاد

 • داشتن كارشناسی ارشد يا دكترای عمومی يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسی ارشد يا دكترای عمومی كه مدرک مذكور مورد تاييد باشد.
 • با توجه به این كه ادامه تحصيل در مقطع دكتری به صورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد های دولتی بايد قبل از ثبت نام موافقت محل كار خود را مبنی بر ادامه تحصيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند.
 • ادامه تحصيل افرادی كه دارای مدارک استخدامی، داخلی و يا با عنوان “معادل” می باشند، منـوط به تاييد دفتر آموزش عالی غيردولتی وزارت علوم می باشد.
 • دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع دكتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پايان مهلت ثبت نام، مجاز به ثبت نام و شركت مجدد در اين آزمون نمی باشـند.
 • پذيرفته شدگان نهايی دوره های روزانـه در آزمون دكتری نيمه متمركز سال گذشته، حتی در صورت عدم ثبت نام و يا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمـون دكتـري تخصصـی 1400 نخواهند بود.
 • داوطلبانی كه فارغ التحصيل شده اند، لازم است معدل دوره كارشناسی و كارشناسی ارشد يا دكترای عمومی خـود را در رديف هـای مربوطـه تقاضـانامه درج نمايند.
 • دانشجويان سال آخر و يا فارغ التحصيلان مقطع كارشناسی ارشد و دكتراي حرفه ای (به جز فارغ التحصيلان كارشناسی ارشد پيوسته، دكترای عمـومی دامپزشكی و دكترای پزشكی)، كه معدل آنان كمتر از 14 می باشد، حق ثبت نام و شركت در اين آزمون را ندارند.
 • پذيرفته شدگان با توجه به تعهدات آموزش رايگان بايد برابر طول مدت تحصيل دوره دكتری، در موقع ثبت نام تعهد بسپارند تا در صورت نيـاز در محلـی كـه وزارت علوم تعيين می كند به خدمت اشتغال ورزند.

تاثیر سهمیه ها در ثبت نام کنکور دکتری

 1. بيست و پنج درصد (25 %) ظرفيت هر كد رشته محل به “همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر”، “آزادگان و همسر وفرزندان آنان”، “جانبـازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان” اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران 25 %ظرفيت)
 2. پنج درصد (5%) ظرفيت هر كد رشته محل نيز به “جانبازان زير 25 % و همسر و فرزندان آنان” و “همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه” اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران 5 %ظرفيت)

نکات مهم برای استفاده از سهمیه ها در ثبت نام کنکور دکتری:

 • نکته 1:  بر اساس قوانين مذكور حدنصاب نمره ايثارگران (اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت 25 درصدي و يا 5 درصدی) 70% نمره آخرين فـرد پذيرفتـه شـده در گـزينش آزاد در هر كد رشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان، 80% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كد رشته محل می باشد.
 • نکته 2: داوطلبانی كـه بـا اسـتفاده از سـهميه رزمندگان و ايثارگران يک بار در دوره روزانه آزمون دكتری پذيرفته شده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه ايثارگران و رزمندگان در آزمون هـای سـال های بعد در همان مقطع را نخواهند داشت.
 • نکته 3 : داوطلبان سنوات قبل كـه بـا اسـتفاده از سهميه های شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته شدگان رشته های تحصيلی دوره های شبانه و نيمه حضـوری دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عـالی، دانشـگاه پيـام نور، موسسات غيردولتی و غيرانتفاعی و دوره های مجازی و پرديس خودگردان قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خـود فقـط يـک بـار ديگـر، مجاز به استفاده مجدد از سهميه های مربوط خواهند بود.

رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری 1400

 بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سایت سازمان سنجش کشور، رشته ها و مواد امتحانی آزمون دکتری 1400 و ميزان تاثير هريک از مولفه ها در سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دکتری ناپيوسته در بند الف و ب مربوط به دکتری آموزشی – پژوهشی و دکتری پژوهش محور به شرح زیر است:

 •  دکتری آموزشی – پژوهشی: سنجش و پذيرش برای ورود به دوره دکتری ناپيوسته آموزشی – پژوهشی بر اساس معيار های زير صورت می گيرد:
 1.  آزمون متمرکز (50 درصد)
 2. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)
 3.  مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد)
 •  دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیار های زیر صورت می گیرد:
 1.  آزمون متمرکز (30 درصد)
 2.  سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)
 3.  مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد)
 4.  تهیه طرح واره (20 درصد)

مواد آزمون متمركز دکتری 1400

 •  آزمون زبان : با ضریب (1)
 •  آزمون استعداد تحصیلی : با ضریب (1)
 • آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد :  با ضریب (4)

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری 1400

ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

نحوه ثبت نام کنکور دکتری در سال 1400

هر داوطلب بر اساس علاقه فقط می تواند در يک كد رشته امتحانی و متناسب با مدرک فارغ التحصيلی، ثبت نام و در آزمون مربوط شركت نمايد. تمامی مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش کشور، صورت می پذیرد. مراحل و نحوه ثبت نام کنکور دکتری به شرح زیر است:

دانشجويان در حـال تحصـيل در مقطـع دكتری (به استثنای پذيرفته شدگان دوره های روزانه آزمون دكتری سال 1399 كه حق شركت در آزمون سال 1400 را ندارند)، در صورت تمايل به ثبت نام در کنکور دكتری سال 1400، می بايست تا پايان مهلـت مقـرر ثبت نـام آزمـون دكتری سال 1400، از تحصيل انصراف قطعی حاصل نمايند.

 1. مراجعه به سايت اينترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی : sanjesh.org
 2. دريافت دفترچه راهنمای ثبت نام
 3. آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت نام
 4. پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی
 5. دریافت کد پیگیری ثبت نام کنکور دکتری
 • در پايان مراحل ثبت نام به داوطلبان يک شماره پرونده (6 رقمی) و يک كد پيگيری (16 رقمی)، داده خواهد شـد كه اين موضوع منحصرا نشانگر پايان مراحل ثبت نام يک داوطلب است.
 • توصيه می شود داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و دريافت شماره پرونده و كد پيگيری، يک نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداری نمايند.

دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي غير روزانه دکتری ( به شرط نداشتن مشکل نظام وظيفه برای برادران) می ‌توانند بدون انصراف از تحصيل، در آزمون دکتری سال 1400 ثبت نام و شرکت نمايند.

اطلاعات فردی و تحصیلی برای تکمیل فرم تقاضانامه اینترنتی ثبت نام کنکور دکتری

 • نام خانوادگی، نام و نام پدر
 • شماره شناسنامه / سری و سريال شناسنامه / كد ملی / شهر محل صدور شناسنامه
 • روز، ماه و سال تولد / شهر محل تولد
 • کد رشته تحصيلی / كد رشته تحصيلی دوره كارشناسی ارشد
 • محل اخذ مدرک تحصيلی كارشناسی ارشد
 • كد و نام استان و كد و نام شهرستان محل اقامت
 • آدرس دقيق پستی /  كد پستی دقيق
 • شماره تلفن ثابت
 • شماره تلفن همراه

نحوه ثبت نام و انتخاب رشته در مقطع دکتری دانشگاه آزاد

نتایج اولیه داوطلبان به صـورت کارنامـه و براساس نمره کل و رتبه آنان با توجه به سـهمیه و کـد رشـته امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت نموده است توسـط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد. داوطلبان علاقمند به پذیرش در دانشـگاه آزاد اسلامی می بایست با استفاده از کد شناسه انتخاب رشته که توسط سـازمان سـنجش آموزش کشور در کارنامه اعلام نتایج اولیه درج شده اسـت، نسبت به انتخاب رشـته در دانشگاه آزاد اقدام نمایند.

تطابق رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد با رشته امتحانی داوطلب براساس دفترچه راهنمای ثبـت نـام و شرکت در آزمون الزامی است.

مراحل انتخاب رشته پذیرفته شدگان آزمون دکتری

کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشـته ضـرورت دارد در زمان مقرر و با تهیه اطلاعات لازم، فرآیند انتخاب رشته خود را به صورت زیر انجام دهند:

 1. مراجعه به سامانه انتخـاب رشته دانشگاه آزاد بـه نشانی اینترنتی : azmoon.org
 2. ورود به سامانه انتخاب رشته با استفاده از شناسه انتخاب رشـته 7 رقمـی منـدرج در کارنامه و کد ملی
 3. دانلود و مطالعه دفترچه راهنما
 4. انتخاب حداکثر 80 کـد رشته/محل متناسب با کد مجموعه امتحانی خود
 5. پرداخت هزینه انتخاب رشته به صورت اینترنتی
 6. دریافت کد رهگیری
 • عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخـاب رشـته در دانشگاه آزاد در زمان مقرر، به منزله انصراف داوطلب از پذیرش در دانشـگاه آزاد تلقی می گردد.
 • نتایج داوطلبان پذیرفته شده  بـرای شـرکت در مرحله ارزیابی مصاحبه تخصصی توسط سایت دانشگاه آزاد  اعلام خواهد شد.
 • پـس از اعـلام نتـایج انتخـاب رشـته، آن دسـته از داوطلبانی که شرایط علمی لازم به منظور شرکت در مصـاحبه را احــراز نمــوده انــد لازم اســت بــا مراجعــه بــه ســامانه azmoon.org، آمــادگی خــود را بــرای شــرکت در مصاحبه اعلام نمایند.

تذکرات مهم پیرامون ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

 1. پذیرفته شدگان نهایی رشته های واحد امـارات متحـده عربی لازم است از نظر مقررات وظیفه عمومی، دارای شـرایط و ضوابط پذیرش بـوده و همچنین شرایط لازم برای اخذ ویزا از کشور امارات متحـده عربی را داشته باشند.
 2. شهریه پذیرفته شدگان واحدها، پـردیس هـا و مراکـز بین المللی دانشگاه آزاد، براساس شهریه مصوب سالانه تعیین می گردد و تا دو برابـر شـهریه واحد های داخلی می باشد.
 3. جابجـایی، انتقال و میهمانی دانشجویان مطـابق آیین نامـه نقـل و انتقـال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود.
 4. جابجایی، انتقال و میهمـانی از واحـدها، پردیس ها و مراکز بین المللی و برون مرزی به دیگر واحـد های دانشگاه آزاد  ممنوع می باشد.
 5. انتقال و میهمانی دانشجویانی که به صـورت بـدون آزمون (ویژه استعداد های درخشان) در دانشگاه پذیرفته شـده باشند، مطابق آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویی ممنوع است.
 6. پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی ملـزم بـه ارائـه نمره زبان انگلیسی مورد تایید دانشگاه در طول زمان تحصیل، با توجه به بخشنامه های مربوطه می باشند.
 7. تغییر رشته و گرایش در مقطع دکتری تخصصـی ممنـوع می باشد.
برای آگاهی از زمان دقیق ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد می توانید با کارشناسان مجرب مجموعه مشاور گروپ تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

سوالات متداول داوطلبان

مواد آزمون متمركز دکتری 1400 چیست؟

آزمون زبان : با ضریب (1) / آزمون استعداد تحصیلی : با ضریب (1) / آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد : با ضریب (4)/

ثبت نام کنکور دکتری دانشگاه آزاد از طریق چه سایتی است؟

مراجعه به سايت اينترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی : sanjesh.org

نحوه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد به چه صورت است؟

تمامی مراحل ثبت نام و انتخاب رشته در این مقاله بیان شده است.

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 1402 + شرایط و نحوه آزمون دکتری

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.