چگونه مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) را بگیریم؟

چگونه مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) را بگیریم؟

جهت مشاوره در زمینه چگونه مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) را بگیریم؟

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

بر اساس اعلام رسمی روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور این سازمان قصد دارد تا زمینه توسعه و توزیع مناسب مراکز مجاز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) را در سراسر کشور فراهم کند. لذا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت آموزشی و سابقه فعالیت در زمینه آموزش زبان آلمانی، در صورت تمایل به اخذ مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ( تنها مرجع قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون های بین المللی در کشور) ، می توانند درخواست های خود را به منظور بررسی به این سازمان ارسال کنند.  

شرایط اولیه اخذ مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc)

 1. داشتن مجوز فعالیت آموزشی معتبر از «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» و «وزارت آموزش و پرورش» و ...
 2. داشتن وبگاه معتبر، مستقل و فعال
 3. داشتن فضاها و تجهیزات استاندارد به شرح زیر:
 4. فضا و تجهیزات برگزاری آزمون کتبی (به اندازه کافی بزرگ، صندلی مناسب، چیدمان سطری و ستونی صندلی ها با رعایت فاصله حداقل 5/1 متر از هر طرف، سامانه روشنایی، سامانه پخش صدا، سامانه سرمایشی و گرمایشی، ساعت دیواری و ...).
 5. سرویس بهداشتی مناسب و کافی متصل به فضای برگزاری آزمون کتبی.
 6. فضای مستقل برای استقرار و مدیریت سامانه پخش صدا و اعالم فرمانهای صوتی در فضای برگزاری آزمون کتبی.
 7. فضای مستقل برای مدیریت آزمون در کنار فضای برگزاری آزمون، با امکان دسترسی به اینترنت، تلفن و ... .
 8. سه فضای مستقل و نزدیک به یکدیگر برای انتظار، آماده سازی و برگزاری آزمون شفاهی.
 9. فضای مستقل برای نگهداری امن وسایل اضافی همراه داوطلبان.
 10. فضای امن برای حفظ اسناد بخش های کتبی و شفاهی آزمون.
 11. داشتن امکان تأمین برق اضطراری مناسب، برای سامانه های روشنایی، صوتی، سرمایشی و گرمایشی کلیه فضاها.

چگونه مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) را بگیریم؟2

مراحل اخذ مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک

هر مؤسسه ای كه واجد شرایط اولیه پیش گفته است، برای برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc )در ایران، باید نسبت به اخذ دو مجوز ]یکی از سازمان سنجش (مرجع قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون های بین المللی در کشور) و دیگری از مؤسسه تلک (telc )آلمان (صاحب امتیاز آزمون تلک) اقدام کند که مراحل آن به شرح زیر است:

 • ارسال درخواست اخذ مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک )telc )از سوی مؤسسه درخواست كننده به سازمان سنجش آموزش كشور
 • اعلام کتبی رویه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نیاز از سوی سازمان سنجش به مؤسسه درخواست كننده.
 • اعلام کتبی موافقت مؤسسه درخواست كننده با شرایط اعالم شده از سوی سازمان سنجش، به همراه ارسال تصویر مدارک الزم به این سازمان.
 • استعالم تأیید مدارک مؤسسه درخواست كننده و نداشتن منع قانونی از مراجع ذیصالح، از سوی سازمان سنجش.
 • بازدید فضا و تجهیزات مؤسسه درخواست كننده از سوی نماینده ناظر سازمان سنجش.
 • در صورت تأیید مدارک، فضا و تجهیزات مؤسسه درخواست كننده از سوی سازمان سنجش، این سازمان ضمن اعالم نتیجه (بند4 و 5 )به مؤسسه درخواست كننده، در صورت تمایل مؤسسه، آن را برای اخذ مجوز زبان آلمانی از مؤسسه تلک (telc )به دانشگاه FHM در کشور آلمان (نماینده مؤسسه تلک) معرفی می کند.
 • در صورت اخذ تأیید مراحل 4 و 5 از سوی سازمان سنجش، مؤسسه درخواست كننده، نسبت به پیگیری اخذ مجوز از مؤسسه تلک (telc )و ارائه آن به سازمان سنجش، اقدام مینماید.
 • در صورت انجام مرحله 7 ،تعهدنامه از سوی سازمان سنجش (تعهد به سازمان) به مؤسسه درخواست كننده برای اعالم موافقت ارسال میشود.
 • امضاء و ارسال تعهدنامه از سوی مؤسسه درخواست كننده به سازمان سنجش.
 • سازمان سنجش نسبت به صدور مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) در ایران اقدام می‌كند.

شما می توانید برای دریافت هر گونه اطلاعات درباره تمامی آزمون ها بین المللی و اطلاع از تغییر تاریخ تمامی فرایند های آموزشی و علمی و آزمون ها به دلیل ویروس کرونا، از طریق تماس با شماره های زیر بهترین و به روز طرین اطلاعات را دریافت نموده و ثبت نام خود را به درستی و سهولت انجام دهید.

هر روز هفته حتی ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 12 شب، تماس با شماره های :

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 (بدون پیش شماره)

شماره تماس مخصوص استان تهران xxxxxxxxxx

امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه چگونه مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) را بگیریم؟

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.