داوطلبان کنکور دکتری ۹۷ می توانند از ۹ اسفند ماه نسبت به ارسال نظرات خود درخصوص سؤالات این آزمون به سازمان سنجش اقدام نمایند.

به گزارش مشاور گروپ، بنا بر اعلام سازمان سنجش، داوطلبان می توانند هرگونه اعتراضی درخصوص سوالات و کلید کنکور دکتری 97 – 98 دارند، از روز چهارشنبه 97/12/08 لغایت سه شنبه 97/12/14 منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان ارسال نمایند. بدیهی است تقاضاهایی که از طریق دیگر و یا بعد ازتاریخ 97/12/14 واصل گردد قابل بررسی و پاسخگویی نخواهد بود.