بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم

بارم بندی دروس پایه دوازدهم »

جهت مشاوره در زمینه بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

جدیدترین بارم بندی دروس پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی نوبت اول و دوم ... با توجه با اینکه هر یک از فصل های مربوط به امتحانات هر درس در نوبت دی و خرداد دارای بارم بندی و بودجه بندی متفاوتی می باشند لذا ...

بارم بندی دروس پایه دوازدهم »

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی

با توجه با اینکه هر یک از فصل های مربوط به امتحانات هر درس در نوبت دی و خرداد دارای بارم بندی و بودجه بندی متفاوتی می باشند لذا در این پست بارم بندی دروس پایه دوازدهم برای دانش آموزان رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی قرار داده شده است که شامل بارم بندی امتحانات نوبت اول و بارم بندی امتحانات نوبت دوم می باشد که در ادامه می توانید بارم بندی دروس پایه دوازدهم در سال تحصیلی 99 - 1400 را دانلود نمایید .بارم بندی دروس پایه دوازدهم  /  

مشاور گروپ

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی

  بارم بندی امتحانات دروس سال دوازدهم رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی در نوبت اول و نوبت دوم شامل دروس عمومی و اختصاصی مربوط به رشته های تجربی و ریاضی و انسانی می باشد که بارم بندی امتحانات نوبت دی و خرداد شامل دروس دین و زندگی ، عربی ، تحلیل فرهنگی ، مطالعات فرهنگی ، فارسی ، نگارش ، علوم و فنون ادبی ، زبان انگلیسی ، فلسفه ، جغرافیا ، تاریخ ، جامعه شناسی ، هویت اجتماعی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی ، سلامت و بهداشت ، ریاضی ، هندسه ، ریاضی و آمار ، ریاضیات گسسته ، حسابان ، شیمی ، زیست شناسی و فیزیک می باشد که در انتهای این پست متوانید فایل مربوط به بارم بندی دروس پایه دوازدهم را دانلود کنید .بارم بندی دروس پایه دوازدهم/   

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی

بارم بندی امتحانات دوازدهم تجربی 99-1400 کمک می کند که تا با توجه به برنامه امتحانات نهایی از میزان اهمیت هر مبحث و هر فصل در طراحی سوالات امتحان نوبت اول دی ماه و امتحان نهایی نوبت دوم (دی، خرداد و شهریور) به خوبی آگاه شوید.

با توجه به وجود کرونا در سطح کشور و تقسیم بندی مناطق به چند منطقه،آموزش و پرورش نیز بر همین اساس بارم بندی امتحانات پایه تجربی دوازدهم ۹۹ را مخصوص مناطق عادی، مناطق زرد، مناطق قرمز تهیه کرده است،که هر کدام دارای تفاوت های خاص خود است.

ردیف قلمروها موضوع ها نمره
1 زبانی ۷ نمره معنی واژه 1/5
املای واژه 1/5
دستور 4
2 ادبی 5 نمره آرایه های ادبی 2/5
تاریخ ادبیات 1
حفظ شعر 1/5
3 فکری ۸ نمره درک مطلب 4
 معنی و مفهوم نثر 2
معنی و مفهوم نظم 2
جمع 20

نکات مهم در طراحی سوالات امتحانی ادبیات فارسی دوازدهم تجربی :

سوال های معنايي و دستوری، بايد در «جمله» پرسيده شود.

در املای واژگان، «تشديد» ارزش املایی ندارد.

گسسته يا پيوسته نويسي واژه هایی كه ساخت تركيبی دارند(مانند كتاب خانه يا كتابخانه)، يكسان است و ارزش املایی ندارد.

در حفظ شعر، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز كرد؛ سروده كامل يا بخشی از آن خواسته شود.

در آزمون ها و پرسش های فرايندي كه در جريان يادگيری كلاسی به صورت شفاهي برگزار مي شود، به موضوع های خوانشی يا پاره مهارت های خوانداری (مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و … ) و فنّ بيان بايد توجّه شود.

بارم آزمون نوبت دوم به نسبت 6 نمره(نوبت اول) / 14نمره(نوبت دوم) و شهريور طبق بارم بندی جدول فوق از كل كتاب خواهد بود.


مهارت های زبانی موضوع نمره
الف: مهارت واژه شناسی

نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جملات متن، تمرین و بخش «اعلموا» (زیر کلمات خط کشیده می شود.) 1
مترادف و متضاد (دو جفت کلمه کنار هم نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا مترادف آنها را مشخص می کند. / یا شش کلمه پراکنده داده می شود که چهار تای آنها متضاد هستند. می توان این سوال را در دل متن درک مطلب طراحی کرد. متضاد یا مترادف دو کلمه را در متن خواست و نمره درک مطلب، نیم نمره افزایش یابد.) 0/5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم)
یا انتخاب گزینه مناسب برای جای خالی یک جمله
0/25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم) 0/25
ب: مهارت ترجمه به فارسی ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش «اعلموا» 5
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس.
ترجمه لای نفی جنس به صورت «هیچ … نیست» مد نظر است.)
0/5
ترجمه درست جمله دارای حروف مشبهه بالفعل (ان،کان،لیت،لعل) با تکیه بر معنای حروف مشبهه بالفعل 0/5
ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تاکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی 1
ترجمه درست یک یا دو جمله دارای قید حالت (حال) در دو شکل آن 0/5
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله) 0/5
تکمیل ترجمه ناقص از متن، تمرین و بخش «اعلموا» (چهار جای خالی) 1
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد ترجمه دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مهارت مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل | شناخت و جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند: خرج، دخل، صبر، کتب و … که زیر فعل خطی کشیده کاربرد قواعد می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه می کند؛ مانند: «أنا دخلت قرية
جدی أمس» که در این جمله دو قرینه «أنا» و «ی» در «إني» و «جدی» و قید زمان «أمس» به دانش آموز کمک می کنند تا بتواند «دخلت» را درست ترجمه کند. در صورتی که از فعل های دشواری
2

ادامه ج) مهارت شناخت و کاربرد قواعد
مانند تهمسون استفاده می شود، لازم است که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ مثال: يا تلاميذ، لم تهمسون في الصف؟! (همس: آهسته سخن گفت) یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر (هشت مورد) یا به صورت تلفیقی از حالت اول و دوم
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند:
كتب المسافر رسالة في الفندق.» جملات کاملا حرکت گذاری می شوند. (فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضاف اليه، صفت، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر، حال، مستثنی و مفعول مطلق) تذکر: سهم حال، مستثنی و مفعول مطلق ۱٫۲۵ نمره از ۳ نمره است. تشخیص نوع مفعول مطلق نیز سوال می شود.
0/25 تشخیص اسلوب حصر از استثناست.
0/5 نمره تحلیل صرفی و اعراب که مؤكدا باید در قالب سوال دو گزینه ای شبیه صفحه ۴۰ کتاب درسی باشد.
3
تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مكان، اسم تفضيل یا ترجمه درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آنها در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند.) 2
د : مهارت های درک و فهم سوال جور کردنی از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات – ستون دوم» (چهار مورد) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود. یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب (سوال سه گزینه ای) 1
درک مطلب (ارائۀ متن و طراحی چهار سوال حتى الامكان با چهار کلمه پرسشی خوانده شده) یا (ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی)؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا؛ یا طرح سوال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد. 1

– نکات مهم برای طراحی سوالات امتحانی عربی دوازدهم تجربی نوبت اول و نهایی نوبت دوم

1- سوالات امتحان کاملا حرکت گذاری می شوند.

2- صورت سوال از نظر ساختاری و واژگانی، در حد فهم دانش آموز است.

3- در طراحی سوال امتحان نوبت اول، طراح مجاز است تا یک نمره در بارم بندی تغییراتی اجرا نماید؛ ولی در نوبت دوم، بارم بندی دقیقا رعایت می شود.

4- حجم اصلی سوالات امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و کاربرد واژگان است که باید تنوع داشته باشد.

5- در بسیاری از موارد سوالات بخش های مختلف با هم تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های زبانی امکان ندارد؛ مثلا در بخش مهارت ترجمه، امکان دارد در یک جمله، چند مفهوم مختلف هم زمان بیاید.

6- طرح سوال امتحان نوبت اول (دی ماه) و دوم (خرداد ماه) از بیست نمره است.

7- طرح سوال امتحان کتبی میان نوبت اول و دوم از پانزده نمره است. معمولا برای امتحان میان نوبت، بارم بندی تعیین نمی شود.
اگر دبیری علاقه مند است که بر اساس بارم بندی ویژه میان نوبت سوال طرح نماید، می تواند این گونه عمل کند:

مهارت واژه شناسی ۱ نمره، مهارت ترجمه به فارسی ۵ نمره، مهارت درک و فهم ۲ نمره و قواعد ۷ نمره. (این موارد صرفا پیشنهاد است.)

در نتیجه ۵ نمره کاسته می شود که برای نمره شفاهی منظور می گردد.

روخوانی چهار نمره و پاسخ به پرسش های شفاهی ساده یک نمره)

8- در سوال (ترجمه دقيق فعل ها) یک یا دو قرینه مانند اسم و ضمیر باید در جمله وجود داشته باشد، تا دانش آموز بتواند به کمک آنها فعل مورد نظر را دقیق ترجمه کند. مثال: يا ولد، رجاء، اسمع كلام عليك. أختی تک درسها. أيتها الرميله، لم لا تدخلين في غرفك ؟ أنتم قد وجد ثم طریقگم. إنا سنذهب إلى السفرة غدا. تكن لم تجليس هناك من قبل.

هر یک از فعل ها در جمله واقع است؛ ثانیا در جمله قرینه هایی وجود دارد که کمک می کنند تا دانش آموز موفق باشد. یکی از اهداف ارزشیابی آموزش است. آن ارزشیابی درست است که بتواند به دانش آموز کمک کند و او را دچار ترس و نگرانی نکند و موجب شود تا از یادگیری لذت ببرد.

در این سوال از فعل هایی استفاده می شود که این ویژگی ها را داشته باشند: صحیح و سالم، پرکاربرد، دارای معنای ساده؛ لذا چنین فعل هایی پیشنهاد می شود: ابتعد، أرسل، استخرج، اقترب، انتظر، إنقطع، تكلم، دهب، رجع، ساعد، ساق، شاهد، طلب، علم، عسل، لعب و ..

9- در بخش قواعد شیوه طرح سوال فقط بر مبنای تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و تعیین فعل مناسب برای جای خالی و نیز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثال: أكتب في الفراغ فعلا مناسبة. أيها الرجال، وجاء، … ذلك السائق. (*ساعة  *ساعدوا ) ترجم الكلمة التي تحتها خط يا أخواتی، من فضلگن، ارجعن إلى بيوتکن

10- در سوالات چند گزینه ای دو، یا سه گزینه ارائه می شود. اما در بخش کلمات ناهماهنگی چهار کلمه داده می شود.)

11- ترجمه جمله، یا کلمه از فارسی به عربی در هیچ آزمون، یا مسابقه ای طراحی نمی شود.

12- طرح سوال از فعل هایی مانند «تعلمواه ، تعارفواه که می توانند ماضی، یا امر باشند باید در جمله و همراه قرائن مناسب باشد واگر در امتحان از طرح چنین سوالاتی خودداری شود بهتر است.

13- در تشخیص و ترجمه فعل های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی متفى، مضارع منفی و مستقبل و نیز مصدر در جمله باید فقط موارد صحیح و سالم طراحی شود و اگر از معتل سوالی طرح شد، نباید تغییراتی مانند اعلال حذف داشته باشد. دانش – آموزان در ترجمه فعل هایی مانند أرض، إرض، اهد، دع، أدع، د، ق دچار مشکل خواهند شد. اگر هم در کتاب های درسی به کار رفته باشند باید بدون کوچک ترین تغییری عین همان عبارت داده شود؛ مانند: اهدنا الصراط المستقیم)

 احتمال دارد دانش آموزی بداند فعل جملة «الأطباء كانوا يفحصون الممرضی » معادل «ماضی استمراریه در فارسی است؛ ولی معنای فعل «فخص» را که در پایه هشتم خوانده است بعد از پنج سال فاصله فراموش کرده باشد؛ در این صورت به او ظلم می شود. در چنین حالتی لازم است که معنای فعل اقص» در برگه امتحان داده شود؛ زیرا آنچه سنجیده می شود ساختار معادل ماضی استمراری» است نه معنای فعل اقص»، و این بخش از بارم بندی در بخش قواعد است، نه در بخش ترجمه.

14- آموزش و ارزشیابی مطابقت عدد و معدود و ویژگی های معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقا از اهداف کتاب درسی نیست؛ اما حفظ عددهای اصلی یک تا صد و عددهای ترتیبی یکم تا بیستم از اهداف کتاب است.

15- طرح سوال در مورد تشخیص ضمیر و اسم اشاره مناسب، برای جای خالی در جمله با توجه به قرائن در قالب سوال چند گزینهای اشکالی ندارد، ولی باید توجه داشت که چنین مواردی از اهداف کتاب درسی نیست: ضمیر منفصل منصوب مانند ایا؛ تشخیص کاربرد اسم اشاره می مانند هذان و هذین، کاربرد هذه و تلک برای اشاره به اسم غير عاقل. در کتاب درسی به نام ضمایر اشاره نشده است.

16- در تشخیص محل اعرابی در جمله، نهادن اعراب رفع ، نصب و جر از اهداف کتاب نیست و کلمات جمله ارائه شده باید کاملا اعراب گذاری شده باشند. طرح سوال از اعراب گذاری کلمات جمله، مطلقا ممنوع است؛ زیرا در کتاب آموزش داده نشده است.

17- در تشخیص مشقات، ذكر جامد و مشتق لازم نیست؛ اما ذكر نوع کلماتی مانند حاکم، محکوم، محگم، أحگم لازم است. در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناظر و منتظر ذکر اینکه ناظر اسم فاعل ثلاثی مجرد و منتظر اسم فاعل ثلاثی مزید می باشد، در کتاب درسی تدریس نشده و از اهداف آموزشی کتاب نیست.

18- در بخش تحلیل صرفی و اعراب می توان مانند صفحه ۴۰ کتاب عمل کرد. یعنی سوال دو گزینه ای نیز طرح کرد. از طرح سوال به صورت پر کردن جای خالی در تجزیه و ترکیب خودداری شود. ارائه یک جمله و درخواست از دانش آموز برای نوشتن تحلیل صرفی و اعراب نیز از اهداف برنامه درسی نیست.

19- تغيير جملات کتاب در امتحان جایز است؛ به شرط اینکه این تغییر موجب نشود که بیشتر دانش آموزان دچار اشکال شوند.
هدف این است که دانش آموز طوطی وار عبارت ها را حفظ نکند. بدیهی است که آیات و احادیث و ضرب المثل ها را نمی توان تغییر داد.3.4/5 - (86 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام دانشگاه افسری ارتش
نصب اپ دانش آموزی