منابع کنکور

منابع کنکور سراسری 1402

جهت مشاوره در زمینه منابع کنکور

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در این مقاله به معرفی منابع کنکور ۱۴۰۲ در هر یک از گروه های آزمایشی تجربی، انسانی، ریاضی، هنر و زبان پرداخته ایم . آگاهی از منابع کنکور سراسری به برنامه ریزی دقیق تر داوطلبان کمک شایانی خواهد کرد. لازم به ذکر است، برای تمامی داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم، یکسری سوال و بر اساس منابع آموزشی نظام جدید طراحی خواهد شد. برای دریافت پاسخ این سوال که کنکور از چه کتاب هایی می آید با ما همراه باشید.

آزمون سراسری ۱۴۰۲ و بعد از آن، فقط بر اساس منابع آموزشی نظام جدید می باشد.

منابع کنکور سراسری ۱۴۰۲

دروس عمومی کنکور سراسری، شامل زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد.منابع عمومی کنکور سراسری برای داوطلبان گروه آزمایشی تجربی، ریاضی، هنر و زبان های خارجی در جدول زیر گردآوری شده است:

منابع عمومی کنکور ۱۴۰۲ سازمان سنجش
نام کتاب پایه تحصیلی کد کتاب
فارسی 1 دهم 110201
فارسی 2 یازدهم 111201
فارسی 3 دوازدهم 112201
عربی، زبان قرآن 1 دهم 110206
عربی، زبان قرآن 2 یازدهم 111206
عربی، زبان قرآن 3 دوازدهم 112206
دین و زندگی 1 دهم 110204
دین و زندگی 2 یازدهم 111204
دین و زندگی 3 دوازدهم 112204
زبان انگلیسی 1 دهم 110230
زبان انگلیسی 2 یازدهم 111230
زبان انگلیسی 3 دوازدهم 112230

منابع دروس عمومی کنکور سراسری انسانی با دیگر گروه های آزمایشی متفاوت است. در ادامه مقاله دروس عمومی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲ ارائه داده شده است:

منابع عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۲
نام کتاب پایه تحصیلی کد کتاب سال چاپ
فارسی 1 دهم 110201 99
فارسی 2 یازدهم 111201 1400
فارسی 3 دوازدهم 112201 1401
عربی، زبان قرآن 1 دهم 110207 99
عربی، زبان قرآن 2 یازدهم 111207 1400
عربی، زبان قرآن 3 دوازدهم 112207 1401
دین و زندگی 1 دهم 110205 99
دین و زندگی 2 یازدهم 111205 1400
دین و زندگی 3 دوازدهم 112205 1401
زبان خارجی 1 دهم 110230 99
انگلیسی 2 یازدهم 111230 1400
انگلیسی 3 دوازدهم 112230 1401

منابع اختصاصی کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۲

رشته تجربی داوطلبان زیادی را در کنکر سراسری دارد.منابع کنکور تجربی برای قبولی در رشته های پرطرفداری مانند پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و … با یکدیگر رقابت می کنند. دروس تخصصی کنکور تجربی شامل زیست شناسی، شیمی، فیزیک، زمین شناسی و ریاضیات می باشد. منابع اختصاصی کنکور سراسری تجربی در جدول زیر قابل مشاهده است:

منابع تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۲
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ
زیست شناسی 1 110216 دهم 99
زیست شناسی 2 111216 یازدهم 1400
زیست شناسی 3 112216 دوازدهم 1401
شیمی 1 110210 دهم 99
شیمی 2 111210 یازدهم 1400
شیمی 3 112210 دوازدهم 1401
فیزیک 1 110214 دهم 99
فیزیک 2 111244 یازدهم 1400
فیزیک 3 112244 دوازدهم 1401
ریاضی 1 110211 دهم 99
ریاضی 2 111211 یازدهم 1400
ریاضی 3 112211 دوازدهم 1401
زمین شناسی 111237 یازدهم 1400
ضرایب دروس تخصصی کنکور تجربی 
نام درس زیرگروه یک زیرگروه دو زیرگروه سه زیرگروه چهار زیرگروه پنج
زیست شناسی 4 4 2 2 2
فیزیک 2 2 2 3 2
شیمی 3 4 2 2 2
ریاضی 2 3 3 4 3
زمین شناسی 0 1 4 1 1

منابع اختصاصی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲

در جدول زیر، منابع اختصاصی آزمون سراسری انسانی ارائه داده شده است. آگاهی از منابع کنکور انسانی به برنامه ریزی دقیق تر داوطلبان کمک شایانی خواهد کرد. دروس تخصصی کنکور سراسری انسانی شامل ریاضیات و آمار، علوم و فنون، روانشناسی، اقتصاد، فلسفه و منطق، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیا و عربی تخصصی می باشد.

منابع اختصاصی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲
نام کتاب پایه تحصیلی کد کتاب سال چاپ
ریاضی و آمار 1 دهم 110212 99
ریاضی و آمار 2 یازدهم 111212 1400
ریاضی و آمار 3 دوازدهم 112212 1401
اقتصاد دهم 110221 99
علوم و فنون ادبی 1 دهم 110203 99
علوم و فنون ادبی 2 یازدهم 111203 1400
علوم و فنون ادبی 3 دوازدهم 112203 1401
عربی، زبان قرآن 1 دهم 110207 99
عربی، زبان قرآن 2 یازدهم 111207 1400
عربی، زبان قرآن 3 دوازدهم 112207 1401
تاریخ 1 - ایران و جهان باستان دهم 110219 99
تاریخ 2 - از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه یازدهم 111219 1400
تاریخ 3 - ایران و جهان معاصر دوازدهم 112219 1401
جغرافیای ایران دهم 110218 99
جغرافیای 2 - جغرافیای ناحیه ای یازدهم 111218 1400
جغرافیا 3 - جغرافیای کاربردی دوازدهم 112218 1401
جامعه شناسی 1 دهم 110220 99
جامعه شناسی 2 یازدهم 111222 1400
جامعه شناسی 3 دوازدهم 112222 1401
فلسفه یازدهم 111226 1400
فلسفه 2 دوازدهم 112226 1401
منطق دهم 110223 99
روانشناسی یازدهم 111224 1400
ضریب دروس اختصاصی کنکور سراسری انسانی
نام درس زیرگروه یک زیرگروه دو زیرگروه سه زیرگروه چهار زیرگروه پنج
ریاضی 2 4 4 3 3
اقتصاد 1 2 3 2 2
زبان و ادبیات فارسی 4 2 2 2 2
زبان عربی 4 1 1 1 1
تاریخ و جغرافیا 1 1 1 3 1
علوم اجتماعی 1 3 2 2 3
فلسفه و منطق 3 3 1 2 2
روانشناسی 1 1 1 3 3

کنکور ریاضی یکی از گروه های آزمایشی در کنکور سراسری می باشد که داوطلبان برای قبولی در رشته های مهندسی با یکدیگر به رقابت می پردازند. دروس اختصاصی کنکور سراسری ریاضی شامل ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد. در جدول زیر منابع اختصاصی کنکور سراسری ریاضی گردآوری شده است:

منابع دورس اختصاصی کنکور سراسری رشته ریاضی
نام درس کد کتاب پایه تحصیلی
هندسه 1 110213 دهم
هندسه 2 111213 یازدهم
هندسه 3 112213 دوازدهم
آمار و احتمال 111215 یازدهم
حسابان 1 111214 یازدهم
حسابان 2 112214 دوازدهم
ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم
فیزیک 1 110209 دهم
فیزیک 2 111209 یازدهم
فیزیک 3 112209 دوازدهم
شیمی 1 110210 دهم
شیمی 2 111210 یازدهم
شیمی 3 112210 دوازدهم
ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه‌ های آزمایشی کنکور ریاضی 
زیر گروه  ریاضی فیزیک شیمی
یک 4 3 2
دو 4 3 3
سه 3 2 3

منابع اختصاصی کنکور سراسری هنر

داوطلبان کنکور سراسری هنر برای قبولی در رشته های گرافیک، بازیگری، نقاشی و ... با یکدیگر به رقابت می پردازند. کنکور سراسری هنر دارای منابع بسیار متنوعی می باشد. برنامه ریزی برای قبولی در رشته هنر از اهمیت زیادی برخور دار است. مواد امتحانی کنکور هنر عبارت است از درک عمومی هنر، خلاقیت تصویری و تجسمی، ترسیم فنی، خواص مواد، خلاقیت موسیقی و خلاقیت نمایشی. در جدول زیر منابع دروس اختصاصی کنکور سراسری هنر گردآوری شده است:

منابع دورس اختصاصی کنکور سراسری هنر
نام کتاب پایه تحصیلی رشته تحصیلی
آشنایی با بنا های تاریخی دهم نقشه کشی معماری
عکاسی 1 دهم سینما، نقاشی، گرافیک
عکاسی 2 یازدهم گرافیک
کارگاه طراحی نقوش سنتی 1 دهم صنایع دستی، چاپ، مرمت آثار فرهنگی
آشنایی با صنایع دستی ایران دهم صنایع دستی
پایه و اصول صفحه آرایی دوازدهم گرافیک
نقشه برداری دوازدهم نقشه کشی معماری
کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری دوازدهم نقشه کشی معماری
ترسیم فنی و نقشه کشی دهم نقشه کشی معماری
طراحی 1 دهم سنما، نقاشی، گرافیک، نمایش، نقشه کشی معماری
طراحی 2 یازدهم نقاشی و گرافیک
حجم سازی دوازدهم نقاشی و گرافیک
خط در گرافیک یازدهم گرافیک
مبانی تصویر سازی دوازدهم گرافیک
کارگاه نقاشی یازدهم نقاشی و پرافیک
مبانی هنر های تجسمی دهم سینما
حجم شناسی و ماکت شناسی دوازدهم نقشه کشی معماری
طراحی اندام و لباس یازدهم طراحی و دوخت
اصول و مبانی ماسک و گریم دوازدهم نمایش
اصول و مبانی طراحی صحنه یازدهم نمایش
سازشناسی ایرانی دهم موسیقی جهانی
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1 ( سازه های زهی ارشه ای ) دهم موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانی
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1 ( سازه های بادی و ضربی ) یازدهم موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانی
مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی دهم موسیقی و مبانی آهنگ سازی و موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانی
شناخت مواد و مصالح دهم نقشه کشی معماری

معرفی منابع و ضرایب دروس تخصصی گروه آزمايشی کنکور هنر
مواد امتحانی زیرگروه یک زیرگروه دو زیرگروه سه زیرگروه چهار زیرگروه پنج
درک عمومی هنر 4 3 3 3 3
درک عمومی ریاضی - فیزیک 1 3 1 1 1
ترسیم فنی 1 2 2 1 1
خلاقیت تصویری و تجسمی 4 4 2 2 1
خلاقیت موسیقی 1 1 1 4 1
خواص مواد 1 1 1 1 1

منابع اختصاصی کنکور سراسری ۱۴۰۲ زبان های خارجی

کنکور زبان های خارجی دارای 4 زیر گروه زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان فرانسه، زبان ایتالیایی و زبان اسپانیایی می باشد. برای کنکور زبان منابع رسمی از سوی سازمان سنجش معرفی نشده است. منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور زبان های خارجی به شرح زیر است:

منابع دروس تخصصی کنکور سراسری زبان انگلیسی
Grammar in use intermediate
Essential words for Toefl
504
کتاب گرامر تخصصی انتشارات خیلی سبز
New bridging the gap
English idiom in use
Oxford advanced learner's dictionary
Vocabulary builder
کتاب درک مطلب به زبان ساده شهاب اناری
کتاب زبان تخصصی رضا کیاسالار
کتاب زبان تخصصی انتشارات مبتکران
steps to understanding
منابع دروس اختصاصی کنکور سراسری زبان آلمانی
Klipp und klar : Ubungsgrammatik Grundstufe A1-B1
die gelbe aktuell کتاب زرد هوبر
großes übungsbuch Wortschatz انتشارات هوبر
Wortschatz und Grammatik B1  انتشارات هوبر
Lesen und Schreiben B1 انتشارات هوبر
1000deutsche redensarten انتشارات Langenscheidt  
منابع دروس اختصاصی کنکور سراسری زبان فرانسه
Grammaire en dialogues 
Vocabulaire progressif du francais
dites-moi un peu
mots absolument essentiels en Francais 504  انتشارات زبان مهر
Nouvelle Grammaire du Francais کتاب گرامر سوربُن
Comprehension Ecrite سطح 1 و 2 و 3

مطالب پیشنهادی برای مطالعه

ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب فقط از طریق تلفن های ثابت

تماس از سراسر کشور 9099071613

سوالات متداول داوطلبان

نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ چقدر خواهد بود؟

میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ همانند سال 1401 حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق تحصیلی آزمون سال ۱۴۰۲همانند سال 1401 می‌باشد.

آیا امکان انتخاب نظام آموزشی قدیم در کنکور ۱۴۰۲ وجود دارد؟

خیر. از آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و بعد از آن، سازمان سنجش فقط یک آزمون و برمبنای دروس نظام آموزشی جدید 6 - 3 - 3 اقدام به برگزاری آزمون خواهد نمود.

داوطلبان دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند توجه نمایند!

برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسلامی» کتاب‌های «اصول عقاید 1، 2 و 3»، منابع دروس امتحانی «زبان عربی عمومی و تخصصی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن 1، 2 و 3» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام 1 و 2 و تاریخ 3 (ایران در دوره اسلامی)» درنظر گرفته می‌شود. در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری در گروه علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید انتخاب کنند که صرفاً به یکی از دفترچه سوالات عمومی و تخصصی گروه علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می‌دهند یا به دفترچه سوالات گروه علوم انسانی که «منابع چهار درس الهیات و معارف اسلامی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»، کتاب‌های دیپلم علوم و معارف اسلامی است.

4.3/5 - (14 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه منابع کنکور

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. فرزانه

  باسلام من فارغ اتحصیل سال 90رشته تجربی هستم می خواهم تو کنکور99شرکت کنم گفتید که درسال99فقط یک نوع سوال طراحی میشه ولی توسایت دیگه این مطلب وخوندم
  در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ آقای عبدالرسول عمادی، سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش‌ و پرورش، اظهار کرد که در کنکور ۹۹ دو نوع سوال ویژه داوطلبان نظام قدیم و جدید طرح خواهد شد. ضمنا بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش درباره مصوبات هفدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، داوطلبان نظام قدیم کنکور ۹۹ فقط اجازه پاسخگویی به سوالات مخصوص نظام قدیم رو دارند.
  الان واقعا سردرگم شدم نظام جدید بخونم یا قدیم ؟

  پاسخ
  1. Mahbube

   سلام….هر چی ک تو سایت سازمان سنجش نوشته مطمعنا درست هست…

   پاسخ
  2. mohadeseh

   باسلام من فارغ التحصیل سال90رشته علوم انسانی هستم ومیخواهم درکنکورسراسری99شرکت کنم میخواهم بدانم ایادرکنکور99سوالات نظام قدیم مطرح میشودیانظام جدید؟

   پاسخ
   1. mohadeseh

    باسلام من فارغ التحصیل سال90رشته علوم انسانی هستم ومیخواهم درکنکورسراسری99شرکت کنم میخواهم بدانم ایادرکنکور99سوالات نظام قدیم مطرح میشودیانظام جدید؟

    پاسخ
 2. فروزان

  اگه به سایت سازمان سنجش
  مراجعه کنید نوشته که مثل کنکور سال 98دو دسته سوال هست.برای نظام قدیم و جدید.الان این تناقض داره با مطلب شما.

  پاسخ
 3. H

  سلام کتاب آزمایشگاه تو کنکور تجربی همراه زیست هست یا تو کنکور نیست؟؟

  پاسخ
 4. مریم

  اینطوری بچه هارو گیج میکنید من سرچ میکنم سایتا با دو خبر متناقض میاد بالا عاقاااااا جفتش که درست نیست خبر جدیدا رو بزارین قدیمیارو پاک کنین این صفحه هم اگه نقضش صحت داره پاکش کنین

  پاسخ
 5. من

  سلام
  حداقل الان که سازمان سنجش روی سایتش اعلام کرده کنکور99 هم برای نظام قدیم و جدید سوالات جداگانه قرار میده بد نیست شماهم سایتتونو به روز کنید
  http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6014

  پاسخ
 6. sahel

  سلام ،
  چطور می تونم کتابای درسی متناسب کنکور 99 (از نظر سال چاپ) را تهیه کنم؟
  لطفا کمکم کنید؟

  پاسخ
 7. mohadeseh

  باسلام من فارع التحصیل سال90رشته علوم انسانی هستم ومیخواهم درکنکورسال99شرکت کنم میخواهم بدانم آیاسوالات ازمون براساس نظام قدیم طرح میشودیانظام جدید؟

  پاسخ
 8. ALI

  منابع کنکور فنی و حرفه ای ۹۹ برای نظام قدیم ها چیه؟

  پاسخ
 9. رویا

  کنکور منحصرا زبان هم برای نظام جدید و قدیم متفاوته؟

  پاسخ
 10. امیر

  سلام. ببخشید برای کنکور 99 انسانی کتب چاپ 95-96-97 بخونیم هم کافیه یا باید کتاب های چاپ 96-97-98 رو بگیرم بخونم ؟ چون من امسال پایه دوازدهم بودم کنکور 98 دادم و نتیجه خوبی نگرفتم و برای سال بعد بستم . میخوام ببینم کتاب های اولین سال بعد از ما چقدر تغییرات دارند و ارزش داره پول بزارم کتب 3 سال رو بخرم یا نه ؟

  پاسخ
 11. Ayda

  سلام بدون داشتن مدرک پیش دانشگاهی میشه کنکور نظام قدیم رو داد؟

  پاسخ
 12. پریسا

  سلام و عرض ادب
  من دانشجوی ترم اخر مهندسی پزشکی هستم
  آیا میتونم در کنکور تجربی ۹۹ شرکت کنم؟و اینکه همان کتاب های نظام قدیم رو باید بخونم یا نظام جدید؟

  پاسخ
 13. علی

  سلام منابع کنکور هنر چرا نزاشتین

  پاسخ
 14. پناهی

  ضمناً با توجه به مصوبه جلسه مورخ 98/04/29 شورای سنجش و پذیرش آزمون سراسری داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 می توانند بدون توجه به نظام آموزشی که در آن تحصیل نمودند به یکی از دو مجموعه سوال (سوالات نظام آموزشی 3-3-6 یا سوالات مربوط به نظام آموزشی قدیم، سالی واحدی و ترمی واحدی) که تمایل دارند پاسخ دهند. لذا داوطلبان لازم است در زمان ثبت نام این آزمون علاقمندی خود به پاسخگویی هر مجموعه سوال در تقاضانامه ثبت نامی مشخص و اعلام نمایند.

  پاسخ
 15. حمید

  با سلام و احترام

  من دیپلم 3 ساله رشته گرافیک کامپیوتری با کد دیپلم 9901 دارم.

  میتونم برای کنکور کامپیوتر فنی حرفه ای امسال شرکت کنم و در دانشگاه به ادامه تحصیل در رشته نرم افزار بپردازم؟

  داخل یک سایت دیدم که این کد دیپلم داخل لیست دیپلم هایی که میتونن برای کنکور کامپیوتر شرکت کنند نبود!
  ممنون میشم که راهنماییم کنید.
  متشکر.

  پاسخ
 16. مهدی

  سلام وقت شما بخیر
  ببخشید یه سوال داشتم آیا کلاسای نکته تست کلاسینو برای کسی که تو تجربی تراز قلمچیش 6500 تا 6600 است مفیده؟؟
  الان خودم تست بزنم بهتره یا این فیلمارو ببینم؟

  پاسخ
  1. پرستو

   سلام وقتتون بخیر
   پسرم سال آینده کنکوری هستش و رشته اش علوم انسانیه. اما زبانش قویه تصمیم داره فقط کنکور زبان شرکت کنه چون خیلی هم علاقه مند به زبان انگلیسیه. میخواستم بپرسم دروس عمومی یعنی ادبیات و عربی و دین و زندگی از کتب عمومی علوم انسانی هستش یا ریاضی و تجربی؟
   ممنون میشم پاسخ بفرمایید.

   پاسخ
 17. پزشکی فقط

  سلام کارشناس عزیز

  من قسمت مفهومی شیمی خوب هستم ولی توی مسایل خیلی کند حل میکنم میدونم که برای اینکه خوب بشم باید زیاد مسایل رو حل کنم ولی میخوام بهم بگید بهترین کتاب شیمی مسایل نظام جدید که سوالاتش منطقی چه نظر سطح چه از نظر تعداد چیه؟ممنون اگر نیازی هست چند کتاب باشه لطفا بهم بگید وگرنه همون یکی رو مجبورم چند دور حل کنم

  پاسخ
  1. user3

   سلام
   تمرکز اصلیت روی مسائل کنکورهای سال های اخیر باشه چون مثلا تو شیمی همین سال 99 مسئله عجیب غریب زیاد نداده بودن بلکه مسئله زمان و وقت گیر بودن بود.شما سعی کن با ازمون زمان دار زدن روی زمانت کار بکنی و البته مسائلی کار بکن که اعدادشون به راحتی ساده نشن و اعشاری باشن!کتابایی مثل فار و مبتکران تقریبا اینطوری هستن

   پاسخ
 18. x

  میشه از منابع کنکور سال 99 برای کنکور 1400 استفاده کرد؟

  پاسخ
 19. Negin

  سلام ببخشید رشته من شبکه و نرم افزار هست میخام توی کنکور سراسری شرکت کنم ولی نمیدونم چ کتاب هایی رو باید بخونم لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
 20. .

  منطق انسانی باید چاپ ۹۸ باشه برای کنکور ۱۴۰۱ اشتباه نوشتید

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.