فصل های ترکیبی زیست نظام جدید

biology

جهت مشاوره در زمینه فصل های ترکیبی زیست نظام جدید

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

فصل های ترکیبی زیست با توجه به اینکه در کنکور های اخیر سراسری شاهد طرح تست های مفهومی و ترکیبی در درس زیست بودیم ، نکته ی بسیار مهمی است که در اینجا فصول ترکیبی و مرتبط به هم را آورده ایم.

فصل های ترکیبی زیست

فصل های ترکیبی زیست : برخی از داوطلبان فکر می کنند ترکیبی خواندن یعنی با دیدن یک کلمه مثل قلب سریع به سراغ پاراگراف های کتاب درسی بروند و به دنبال این کلمه بگردند ! در صورتی که منظور از ترکیبی خواندن این است که مطالب مرتبط به هم را با هم مطالعه کنید . برخی از فصول زیست پیش نیاز هم هستند و لذا با یادگیری مکملشون می تونید به تمامی تست های آن مبحث پاسخ دهید و در آن درس به تسلط برسید.

فصل های ترکیبی زیست : مشاورین تخصصی مرکز مشاور گروپ در اینجا فصول مرتبط با هم که باید باهم مطالعه شوند را برای شما عزیزان گرد آوری و ارائه کرده اند تا از این به بعد زیست را حرفه ای و برای پزشکی قبول شدن بخوانید.

فصل های ترکیبی زیست ، فصول مرتبط به هم زیست

تست های ژنتیک کنکور :
-فصول ماده ژنتیک
-کروموزوم ها و میتوز میوز
تولید مثل جنسی
ژنتیک و خاستگاه آن ( ژنتیک مندلی )
بخش هایی از فصل تولید مثل گیاهان از کتاب زیست شناسی سال سوم دبیرستان ( به خصوص شکل هایی که در این فصول وجود دارد و ویژگی هایی که برای گیاهان در این فصل ذکر شده است)

فصل های ترکیبی زیست-فصل ژنتیک جمعیت

بخش هایی از فصول قارچ ها از کتاب زیست شناسی سال چهارم دبیرستان

فصل های ترکیبی زیست- تست های زیست گیاهی کنکور زیست :

سفری به درون سلول ( مباحث مربوط به سلول گیاهی و تقسیم بندی هایی که درباره گیاهان در این فصل است)
فصل گردش مواد که علاوه بر مبحث مهم قلب که در این فصل است مباحث گیاهی نیز وجود دارد
قسمت هایی از فصل حرکت از کتاب زیست شناسی سال دوم دبیرستان
فصل تولید مثل گیاهان و فصل رشد و نمو در گیاهان از کتاب زیست شناسی سال سوم دبیرستان
بخش هایی از فصول تغییر و تحول گیاهان و پیدایش گسترش گونه ها از زیست چهارم دبیرستان
فصل شارش انرژی از کتاب زیست شناسی سال چهارم دبیرستان

فصل های ترکیبی زیست
تست های بخش معرفی ویژگی های میکروب ها :

فصول ۹ تا ۱۱ کتاب زیست شناسی سال چهارم دبیرستان که درباره باکتری ها و ویروس ها و قارچ ها توضیح داده است.

فصل های ترکیبی زیست ، تست های مربوط به مباحث مولکولی سلولی :


فصل پروتئین سازی و تکنولوژی زیستی و بخش هایی از شارش انرژی از زیست چهارم
فصول مولکول های زیستی و سفری به درون سلول و قسمت هایی از فصل سفری در دنیای جانداران از زیست شناسی سال دوم دبیرستان


با عضویت در کانال تلگرام مشاور گروپ از آخرین اخبار و مقالات مشاوره و برنامه ریزی با خبر شوید.

5465

فصل های ترکیبی زیست ، تست های مربوط به آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان :

فصل های ایمنی بدن و دستگاه عصبی و حواس و هورمون ها و فصل تولید مثل و رشد و نمو جانوران از زیست شناسی سوم دبیرستان
مباحثی از فصل های تغذیه و گوارش و تبادل گاز ها و گردش مواد و دفع مواد زاید و فصل حرکت از زیست سال دوم دبیرستان

هر دو مبحث زیر با هم ارتباط دارند و باید پیوسته خوانده شوند:

۱-سلولی مولکولی← فصل های ۱ و ۲ سال دوم- فصل های ۵ و ۶ و ۷ سال سوم

۲-بیوشیمی← فصل ۱ و ۸ سال چهارم(بیشتر همان فصل ۸ مد نظر است)
ژنتیک
گیاهی
انسان
جانوری
بوم شناسی← فصل های ۳ تا ۷ سال چهارم
میکروب شناسی← فصل های ۹ تا ۱۱ سال چهارم
نکته : مبحث میکروب شناسی با انسان ترکیب میشه
نکته : مباحث ژنتیک و سلولی مولکولی و بیوشیمی با گیاهی ترکیب میشن
نکته: دو مبحث سلولی مولکولی و بیوشیمی جز مباحث پایه حساب میشن و تقریبا با همه ی مباحث دیگر قابلیت ترکیب دارن.


توجه و نکته بسیار مهم : مطالعه فصول گفته شده را به صورت ترکیبی و با هم به همه داوطلبان با هر سطحی توصیه می شود تا بتوانید به راحتی و سریعتر بین مباحث ارتباط برقرار کنید.

تذکر: اصل موفقیت در زیست و کسب درصدهای بالا در کنکور تنها و تنها تکرار مداوم است تا بتوانید با ترکیبی خواندن فصول به تسلط کافی جهت پاسخگویی به تست های ترکیبی کنکور برسید.


فصل های ترکیبی زیست

از زیست و آزمایشگاه 1 نیز مطالب مهم زیر در کنکور هر سال 15 تست طرح میشه:

فصل اول : چگونگی فعالیت آنزیم‌ها، جایگاه گوارش پلی‌ساکاریدها. نوع پلی‌ساکاریدهای ذخیره‌ای و ساختاری در جانداران مختلف و ویژگی آنزیم‌ها و انواع پروتئین‌ها از لحاظ عملکرد، و چگونگی تأثیر گروه های فعال در مولکول ی زیستی، اهمیت قابل توجهی دارند.البته نحوه عملکرد آنزیم کاتالاز، تأثیر H2O2 بر سلول و نوع واکنش‌هایی که آنزیم‌ها در سلول انجام می‌دهند.

فصل دوم : ویژگی‌های تک‌سلولی مژک‌دار تریکودینا از لحاظ شکلی و تغذیه‌ای، ویژگی‌های غشاهای سلولی از لحاظ نوع مولکول‌های سازنده غشاء، وظیفه غشاء، وظیفه اندامک های فاقد غشاء، جایگاه آن‌ها، وظیفه اندامک‌های غشاءدار، ویژگی‌های ریخت‌شناسی و عملکردی آن‌ها، چگونگی نقل و انتقال مولکول‌ها از غشاهای زیستی و هم‌چنین خاستگاه اندامک‌های غشادار، خیلی مهم هستن.

فصل سوم : تقسیم بندی بافت‌های جانوری، از لحاظ بافت های اصلی و فرعی، نوع مولکول‌های سازنده غشای پایه و این‌که همه انواع بافت‌های پوششی غشای پایه دیده می‌شود یا خیر؟ و این‌که مولکول‌ها از چه موادی تشکیل شده و یا در بافت های پیوندی، چگونگی توزیع این بافت و عمل‌کرد آن‌ها و در بافت ماهیچه‌ای، شکل و عمل‌کرد سلول‌ها ، توجه کنید.

ویژگی‌ها و طبقه‌بندی بافت‌های گیاهی از لحاظ نوع، عمل‌کرد، محل استقرار و حتی نوع گیاهانی که در آن‌ها دیده می‌شود ، باید توجه داشته باشید.

فصل چهارم: بحث گوارش، دقت در نوع سیستم گوارشی جانوران مختلف و این‌که آیا همه جانوران لزوماً سیستم گوارشی احتیاج دارند یا خیر؟ و اگر سیستم گوارشی خاصی را دارا هستند؟ آیا از نوع کیسه گوارشی یا لوله گوارشی است؟

دقت در مسیر و بخش‌های لوله گوارشی جانوران، جایگاه‌های شروع گوارش مکانیکی، شیمیایی، جایگاه‌های ادامه گوارش شیمیایی و مکانیکی و جایگاه چگونگی جذب مواد مختلف در مسیر لوله گوارشی اهمیت دارد.

بخشهای مختلف لوله گوارش انسان از دهان تا مخرج. نوع ماهیچه های موجود در هر بخش، اینکه کدام بخش ارادی و کدام بخش غیرارادی هستند؟ و ترتیب بخش‌های سازنده لوله گوارش از مری تا مخرج، به ترتیب از بیرونی ترین لایه تا درونی ترین لایه و نوع ترشحات و ویژگی‌های مواد ترشحی به درون لوله گوارش و چگونگی ترشحات وارده به لوله گوارش و چگونگی ترشحات وارده به لوله گوارش، اهمیت دارد.


در انتها، مقایسه سیستم گوارشی علف‌خواران نشخوارکننده و غیرنشخوارکننده هم توصیه میشن که بخونید.

فصل های ترکیبی زیست-فصل پنجم: دقت در سیستم پرندگان، نحوه نقل و انتقال هوای ورودی به سیستم تنفسی پرنده.چگونگی ورود هوا به بخشهای مختلف سیستم تنفسی پرندگان.دقت در سیستم تنفس جانوران مختلف، بخش‌های تشکیل‌دهنده سیستم تنفسی انسان، چگونگی عمل‌کرد آن‌ها، خیلی خیلی مهم هستن.

فصل های ترکیبی زیست- فصل ششم: دقت در مطالعه سیستم گردش خون از قبیل بسته یا باز بودن، موضوعی تحت عنوان تیره و روشن بودن خون در بخش‌های ورودی به قلب یا خروجی از قلب.

توجیه گردش بزرگ و کوچک خونی در جانوران، موضوعی تحت عنوان گردش خون ساده یا مضاعف یا ناقص و کامل بودن.
توجه: بررسی عمل‌کرد میوکارد قلب، الکتروکاردیوگرام و موضوعات وابسته به آن، توزیع خون در بافت‌ها، مبادله مدار بین خون و بافت در مویرگ‌ها و نیز مکانیسم های توجیه نوار الکتروکاردیوگرام، وضعیت دریچه‌ها و حفره‌های قلبی و صداهای قلبی در بررسی نوار قلب به همراه گروه‌های خونی اصلی و فرعی، بسیار اهمیت دارند.


دریافت آخرین اخبار سازمان سنجش و کنکور سراسری با کلیک بر روی عکس زیر:

657 2


فصل های ترکیبی زیست- در مبحث گیاهی موضوعات زیر با دقت خوانده شوند:

چگونگی انجام نقل و انتقال مواد از تار کشنده تا آوند چوب.
عوامل مؤثر در جریان یافتن شیره خام در بافت هادی چوبی.
مکانیسم تعرق، وضعیت بخش‌های مختلف سلول نگهبان در هنگام باز و بسته بودن روزنه ها.
پدیده تعرق، بذرافشانی و جریان توده‌ای

فصل های ترکیبی زیست-فصل هفتم مبحث دفع مواد زائد:

نوع ماده زائد نیتروژن‌دار دفعی در جانداران مختلف در زیستگاه های مختلف.

میزان مصرف آب و انرژی لازم برای دفع مواد زائد نیتروژن‌دار

بررسی بخش‌های مختلف نفرون، مبنی بر این‌که، این بخش‌ها در کجای کلیه قرار داشته و هر بخشی چه عملی را انجام می‌دهند.

بررسی فرآیند تراوش، بازجذب و ترشح مواد از لحاظ نوع مواد در بخش‌های مختلف هم بسیار مهم هستند.

بررسی عمل دیالیز و چگونگی عمل‌کرد کلیه در تنظیم PH خون نیز مهم به نظر می‌رسند.

فصل های ترکیبی زیست- مبحث حرکت:

چگونگی حرکت کرم‌خاکی و این‌که ماهیچه‌های طولی و حلقوی آن در بخش کشیده و حجیم چگونه هستند.

اصطلاحاتی که درمورد بخش‌های سازنده تار ماهیچه‌ای نظیر تارچه، سارکومر، سارکولم و … مهم هستند.

چگونگی پرواز پرنده، نوع باله های موجود در ماهی‌ها و عمل کرد هرکدام از این باله‌ها بسیار با اهمیت هستند.

نوع مفصل‌ها، به ویژه بخش‌های موجود در مفصل های متحرکی مثل مفصل لولایی و بررسی ظاهری ساختارهای استخوانی هم بسیار مهم هستند.

نوع حرکت‌های گیاهی، اعم گرایشی، تاکتیکی، تنگشی و نوع گیاهانی که این حرکتها را انجام میدهند، بسیار مهم هستند.

در اینجا و در پایان توصیه می شود مقالات زیر را نیز مطالعه نمایید تا تمام تکنیک های مطالعه و رسیدن به تسلط در زیست را یکجا داشته باشید.


مطالب تکمیلی

امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه فصل های ترکیبی زیست نظام جدید

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ + راهنما
نصب اپ دانش آموزی