رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

جهت مشاوره در زمینه رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دوره فراگیر ادامه تحصیل در هر رشته ای را بدون توجه به رشته تحصیلی قبلی فرد میسر می کند. در این سیستم، متقاضی به عنوان دانش پذیر در سایت سازمان سنجش ثبت نام می کند و بعد از گذراندن کلاس ها و دوره های آموزشی در آزمون پایان نیمسال دانش پذیری سازمان سنجش شرکت و در صورت کسب نمره قبولی، از دانش پذیر به دانشجو تغییر وضعیت می دهد.

از تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی براساس مصوبه نوزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو پذیرش دانشجویان به صورت فراگیر را در دستور کار خود قرار داد. دانشگاه آزاد اسلامی ۱۵۷ رشته گرایش کارشناسی ارشد و ۳۹۴۸ رشته محل دانشگاهی را در قالب پنج گروه علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی و هنر برای علاقه مندان به تحصیل در دوره فراگیر ارشد دانشگاه آزاد معرفی کرد. در این مقاله لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد را به تفکیک گروه بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

 

رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد علوم انسانی

گروه علوم انسانی با ۱۲۳ عنوان رشته در دوره کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد دانشجو می پذیرد. فهرست این رشته ها به همراه کد رشته در جدول زیر موجود است.

لیست رشته های ارشد فراگیر دانشگاه آزاد گروه علوم انسانی

کد رشته / عنوان رشته امتحانی
۱۰۰۱ آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی

۱۰۰۲ آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم

۱۰۰۳ آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک

۱۰۰۴ آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی
۱۰۰۵ آموزش زبان انگلیسی
۱۰۰۶ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
۱۰۰۷ آموزش و بهسازی منابع انسانی
۱۰۱۱ ادبیات عربی
۱۰۱۲ ادیان و عرفان
۱۰۱۳ برنامه ریزی آمایش سرزمین
۱۰۱۵ برنامه ریزی درسی
۱۰۱۷ تاریخ گرایش تاریخ اسلام

۱۰۱۸ تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی

۱۰۱۹ تاریخ گرایش تاریخ تشیع

۱۰۲۰ تاریخ و تمدن ملل اسلامی

۱۰۲۱ تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

۱۰۲۲ تحقیقات آموزشی
۱۰۲۳ تکنولوژی آموزشی
۱۰۲۴ جامعه شناسی
۱۰۲۵ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضایی

۱۰۲۶ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی

۱۰۲۷ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی

۱۰۲۸ جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری

۱۰۲۹ جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

۱۰۳۰ جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری

۱۰۳۱ جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک

۱۰۳۲ جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران

۱۰۳۳ جمعیت شناسی
۱۰۳۴ حسابداری
۱۰۳۵ حسابرسی
۱۰۳۶ حقوق بین الملل
۱۰۳۷ حقوق جزا و جرم شناسی
۱۰۳۸ حقوق خصوصی
۱۰۴۰ رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
۱۰۴۲ روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا

۱۰۴۳ روان شناسی بالینی

۱۰۴۵ روان شناسی تربیتی

۱۰۴۶ روان شناسی شخصیت

۱۰۴۷ روان شناسی عمومی

۱۰۴۸ روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

۱۰۵۱ زبان شناسی گرایش اجتماعی
۱۰۵۲ زبان و ادبیات انگلیسی
۱۰۵۳ زبان و ادبیات فارسی
۱۰۵۷ ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط
۱۰۵۸ علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

۱۰۵۹ علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

۱۰۶۰ علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال

۱۰۶۱ علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی

۱۰۶۲ علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

۱۰۶۳ علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی

۱۰۶۴ علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک

۱۰۶۵ علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی

۱۰۶۶ علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

۱۰۶۷ علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

۱۰۶۸ علوم سیاسی
۱۰۷۰ علوم قرآن و حدیث
۱۰۷۱ فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۰۷۴ فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

۱۰۷۵ فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

۱۰۷۷ کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
۱۰۷۹ مترجمی زبان انگلیسی
۱۰۸۰ محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
۱۰۸۱ مدیریت آموزشی
۱۰۸۲ مدیریت امور شهری
۱۰۸۳ مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

۱۰۸۴ مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

۱۰۸۵ مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

۱۰۸۶ مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی

۱۰۸۷ مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

۱۰۸۸ مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

۱۰۹۰ مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی

۱۰۹۱ مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

۱۰۹۲ مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی

۱۰۹۳ مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی

۱۰۹۴ مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

۱۰۹۵ مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

۱۰۹۶ مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی

۱۰۹۹ مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
۱۱۰۰ مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

۱۱۰۱ مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک

۱۱۰۲ مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

۱۱۰۳ مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

۱۱۰۴ مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

۱۱۰۶ مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

۱۱۰۷ مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

۱۱۰۸ مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

۱۱۰۹ مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین

۱۱۱۰ مدیریت کسب و کار گرایش فناوری

۱۱۱۱ مدیریت کسب و کار گرایش مالی

۱۱۱۲ مدیریت مالی
۱۱۱۶ مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی

۱۱۱۷ مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی

۱۱۱۹ مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی

۱۱۲۰ مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی

۱۱۲۱ مشاوره گرایش مشاوره خانواده

۱۱۲۲ مشاوره گرایش مشاوره شغلی

۱۱۲۳ مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

۱۱۲۴ مطالعات فرهنگی

رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد – گروه علوم پایه

گروه علوم پایه در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد دارای ۲۶ عنوان رشته است که اسامی رشته ها به همراه کد رشته مندرج در جدول زیر است.

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد گروه علوم پایه

کد رشته/ عنوان رشته امتحانی
۲۰۰۱ آمار ریاضی
۲۰۰۲ آموزش ریاضی
۲۰۰۳ بیوشیمی
۲۰۰۴ بیوفیزیک
۲۰۰۵ ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی

۲۰۰۶ ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی

۲۰۰۷ ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز

۲۰۰۸ ریاضیات و کاربردها گرایش جبر

۲۰۰۹ زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی

۲۰۱۰ زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی

۲۰۱۱ زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی

۲۰۱۲ زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی

۲۰۱۳ زیست فناوری گرایش میکروبی
۲۰۱۴ ژنتیک
۲۰۱۵ ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
۲۰۱۶ شیمی گرایش شیمی آلی

۲۰۱۷ شیمی گرایش شیمی تجزیه

۲۰۱۸ شیمی گرایش شیمی کاربردی

۲۰۱۹ علوم زمین گرایش پترولوژی

۲۰۲۰ علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی

۲۰۲۱ علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک)

۲۰۲۲ علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی

۲۰۲۴ فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

۲۰۲۵ فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال

۲۰۲۶ فیزیک گرایش فیزیک هسته ای

۲۰۲۷ فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک

 

رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد – گروه فنی مهندسی

تعداد رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد در گروه فنی مهندسی به عدد ۲۲ می رسد. در ادامه نام و کد رشته را مشاهده می کنید.

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد گروه فنی مهندسی

کد رشته/ عنوان رشته امتحانی
۳۰۰۱ مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

۳۰۰۲ مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

۳۰۰۳ مهندسی شیمی گرایش پلیمر

۳۰۰۴ مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

۳۰۰۵ مهندسی شیمی گرایش محیط زیست

۳۰۰۶ مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند

۳۰۰۷ مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

۳۰۰۸ مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان

۳۰۰۹ مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

۳۰۱۰ مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

۳۰۱۱ مهندسی عمران گرایش راه و ترابری

۳۰۱۲ مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

۳۰۱۳ مهندسی عمران گرایش سازه

۳۰۱۴ مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست

۳۰۱۵ مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

۳۰۱۶ مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی

۳۰۱۸ مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی

۳۰۱۹ مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

۳۰۲۰ مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

۳۰۲۱ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

۳۰۲۲ مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

۳۰۲۳ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

۳۰۲۴ مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

 

رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد – گروه کشاورزی و منابع طبیعی

در حال حاضر دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی ارشد تنها ۷ عنوان رشته را در گروه کشاورزی و منابع طبیعی پذیرش می کند که نام و کد رشته شان در جدول زیر نوشته شده است.

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

کد رشته/ عنوان رشته امتحانی
۴۰۰۱ اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

۴۰۰۲ اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

۴۰۰۳ بیوتکنولوژی کشاورزی
۴۰۰۴ توسعه روستایی
۴۰۰۵ علوم دامی گرایش تغذیه دام
۴۰۰۶ علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
۴۰۰۷ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی

 

رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد – گروه هنر

گروه هنر ارشد فراگیر دانشگاه آزاد به ۳ رشته محدود می شود.

نکته مهم: در ارتباط با رشته های طراحی شهری و مهندسی معماری با توجه به اینکه پروژه عملی طراحی (اسکیس طراحی شهری و اسکیس معماری) قابل برگزاری نیست، گزینش دانشجویان برای کارشناسی ارشد این دو رشته فقط از بین کسانی که فارغ التحصیل رشته های معماری و شهرسازی هستند صورت می گیرد. یعنی رشته ی تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی مرتبط برای قبولی در کارشناسی ارشد طراحی شهری و مهندسی معماری اهمیت دارد.

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد گروه هنر

کد رشته / عنوان رشته امتحانی
۵۰۰۱ پژوهش هنر
۵۰۰۲ طراحی شهری
۵۰۰۳ مهندسی معماری

در این مقاله فهرستی از رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد را با هم بررسی کردیم.  چنانچه در زمینه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد سوالی دارید و به دنبال اطلاعات این آزمون اعم از زمان و شرایط ثبت نام، هزینه و … هستید همه روزه ۸ صبح تا ۱۲ شب (حتی ایام تعطیل) با ما در مجموعه مشاور گروپ تماس بگیرید.

۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳


سوالات متداول

مدرک کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد معتبره؟

بله، این دوره از دانشگاه آزاد اسلامی اعتبار میگیره بنابراین مدرکش هم معتبره

برای شرکت در دوره ارشد فراگیر دانشگاه آزاد حتما باید رشته تحصیلی مرتبط باشه؟

به جز رشته های طراحی شهری و مهندسی معماری که امکان برگزاری پروژه عملی ندارن، برای تحصیل در سایر رشته های اعلام شده به سابقه تحصیلی مرتبط نیازی نیست.

زمان ثبت نام دوره ارشد فراگیر آزاد چه زمانیه؟

ثبت نام سال گذشته در اسفند ماه برگزار شد، احتمال میره که امسال هم اسفند ماه انجام بشه. بلافاصله بعد از انتشار زمان دقیق در سایت مشاورگروپ اعلام می کنیم. هر سوالی درباره این سرفصل داشتین با ما تماس بگیرین ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی