با چه رتبه ای پرستاری ۱۴۰۲ قبول میشم ؟

با چه رتبه ای پرستاری 98 قبول میشم ؟

جهت مشاوره در زمینه با چه رتبه ای پرستاری ۱۴۰۲ قبول میشم ؟

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

با چه رتبه ای پرستاری ۱۴۰۲ قبول میشم ؟ پرستاری یکی از رشته‌های مقدس در شاخه تجربی است، که طرفداران زیادی نیز دارد. همچنین این موضوع که در حال حاضر در کشور بازار کار رشته پرستاری بسیار مناسب است نیز این رشته را برای بسیاری افراد پر اهمیت تر کرده است.


با چه رتبه ای پرستاری 98 قبول میشم ؟


با چه رتبه ای پرستاری ۱۴۰۲ قبول میشم ؟  رشته پرستاری علاوه بر روحیات خاصی که می‌طلبد، نیاز به یک رتبه متناسب در کنکور سراسری ۱۴۰۲ نیز دارد. اگر به دنبال پاسخ سوال خود، که با چه رتبه ای پرستاری قبول میشوم ؟ هستید، ادامه مطلب را حتما مطالعه بفرمائید.

تعداد واحد های درسی پرستاری در مقطع کارشناسی 130 واحد و طول مدت تحصیل مقطع کارشناسی این رشته حداقل 4 سال و حداکثر 5 سال بوده است.دروس این رشته ی تحصیلی به 2 گروه علوم پایه و علوم تخصصی تقسیم بندی می شود.

که دروس پایه شامل مواردی همچون : انگل شناسی ، میکروب شناسی ، بیوشیمی ، ایمونولوژی و فیزیولوژی تشریح است و دروس تخصصی شامل مواردی همچون : پرستاری بهداشت ، پرستاری بهداشت جامعه و، پرستاری مادران و نوزادان ، بیماری های داخلی ، بیماری ها و پرستاری های مربوط ، اخلاق پرستاری و پرستاری فوریت ها است .

سختی های رشته پرستاری که دیده نمی شود !

با چه رتبه ای پرستاری ۱۴۰۲ قبول میشم ؟  در رابطه با سختی های این رشته باید گفت که پرستاری از دسته شغل هایی است که تنها با عشق می توان در آن ماند و ادامه داد . شغل پرستاری یکی از شغل هایی است که می تواند بسیار سخت و زیان آور باشد چون مسائلی چون کار شیفتی ، حقوق و مزایای کم نسبت به حجم کار زیادی که دارد یا همراهی بیمار و نشانه های روحی ، صدمات جسمی ناشی از اهمیت دقت و توجه در کار ، بخشی از دشواری های این رشته هستند اما با توجه به نیاز های جامعه به پرستار و دیدگاه مثبت در خصوص پرستار و موقعیت او در جامعه به خصوص در چندسال اخیر که تحول در این رشته ایجاد شده است و رو به پیشرفت است .

دانشکده های پرستاری اصفهان ، تهران ، ایران ، شهیدبهشتی و مشهد به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم برترین دانشکده های پرستاری کشور قرار دارند .

نمونه کارنامه قبولی پرستاری در کنکور سراسری 97

منطقه 1
رتبه زیرگروه یک:2648
تراز کل:9443
قبولی:پرستاری دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:54 عربی:68 معارف:46 زبان خارجه:71

ریاضیات:19 زیست شناسی:69 فیزیک:38 شیمی:64

رتبه زیرگروه یک:3628

تراز کل:9236
قبولی:پرستاری دانشگاه شهید بهشتی تهران-روزانه
ادبیات:60 عربی:81 معارف:81 زبان خارجه:29
ریاضیات:52 زیست شناسی:60 فیزیک:56 شیمی:22

رتبه زیرگروه یک:4581
تراز کل:8969
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه
ادبیات:43 عربی:69 معارف:52 زبان خارجه:31
ریاضیات:35 زیست شناسی:65 فیزیک:62 شیمی:36

رتبه زیرگروه یک:5545
تراز کل:8785
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران-روزانه
ادبیات:60 عربی:80 معارف:39 زبان خارجه:45
ریاضیات:39 زیست شناسی:63 فیزیک:20 شیمی:39

رتبه زیرگروه یک:6268
تراز کل:8660
قبولی:پرستاری دانشگاه جندی شاپور اهواز-روزانه
ادبیات:47 عربی:71 معارف:38 زبان خارجه:49
ریاضیات:52 زیست شناسی:40 فیزیک:37 شیمی:51

رتبه زیرگروه یک:7022
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-پردیس خودگردان
ادبیات:52 عربی:68 معارف:31 زبان خارجه:26
ریاضیات:49 زیست شناسی:53 فیزیک:43 شیمی:33

رتبه زیرگروه یک:7897
تراز کل:8415
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ساری-پردیس خودگردان
ادبیات:33 عربی:68 معارف:71 زبان خارجه:56
ریاضیات:36 زیست شناسی:51 فیزیک:25 شیمی:34

منطقه 2
رتبه زیرگروه یک:4804
تراز کل:9346
قبولی:پرستاری دانشگاه شهید بهشتی تهران-روزانه
ادبیات:59 عربی:69 معارف:34 زبان خارجه:39
ریاضیات:57 زیست شناسی:65 فیزیک:52 شیمی:46

رتبه زیرگروه یک:5544
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه
ادبیات:75 عربی:73 معارف:64 زبان خارجه:19
ریاضیات:41 زیست شناسی:67 فیزیک:32 شیمی:36

رتبه زیرگروه یک:6317
تراز کل:9123
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رشت-روزانه
ادبیات:61 عربی:68 معارف:53 زبان خارجه:27
ریاضیات:43 زیست شناسی:55 فیزیک:55 شیمی:39

رتبه زیرگروه یک:7320
تراز کل:8993
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین-روزانه
ادبیات:36 عربی:81 معارف:33 زبان خارجه:64
ریاضیات:37 زیست شناسی:55 فیزیک:64 شیمی:52

رتبه زیرگروه یک:9126
تراز کل:8783
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-روزانه
ادبیات:57 عربی:84 معارف:69 زبان خارجه:54
ریاضیات:52 زیست شناسی:41 فیزیک:41 شیمی:33

رتبه زیرگروه یک:10214
تراز کل:8670
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان-روزانه
ادبیات:40 عربی:71 معارف:45 زبان خارجه:24
ریاضیات:32 زیست شناسی:63 فیزیک:21 شیمی:49

رتبه زیرگروه یک:12142
تراز کل:8496
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بجنورد-روزانه
ادبیات:55 عربی:48 معارف:63 زبان خارجه:21
ریاضیات:26 زیست شناسی:57 فیزیک:35 شیمی:29

منطقه 3
رتبه زیرگروه یک:2745
تراز کل:9169
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
ادبیات:65 عربی:68 معارف:71 زبان خارجه:58
ریاضیات:21 زیست شناسی:61 فیزیک:36 شیمی:49

رتبه زیرگروه یک:3592
تراز کل:8986
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه
ادبیات:39 عربی:60 معارف:52 زبان خارجه:29
ریاضیات:53 زیست شناسی:59 فیزیک:27 شیمی:55

رتبه زیرگروه یک:4752
تراز کل:8765
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -روزانه
ادبیات:51 عربی:41 معارف:42 زبان خارجه:26
ریاضیات:10 زیست شناسی:64 فیزیک:44 شیمی:53

رتبه زیرگروه یک:5667
تراز کل:8619
قبولی:پرستاری دانشگاه شهید بهشتی تهران-پردیس خودگردان
ادبیات:31 عربی:53 معارف:56 زبان خارجه:65
ریاضیات:32 زیست شناسی:58 فیزیک:60 شیمی:32

رتبه زیرگروه یک:6520
تراز کل:8500
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان-روزانه
ادبیات:51 عربی:55 معارف:77 زبان خارجه:15
ریاضیات:45 زیست شناسی:41 فیزیک:35 شیمی:34

رتبه زیرگروه یک:7551
تراز کل:8367
قبولی:پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم-روزانه
ادبیات:64 عربی:58 معارف:49 زبان خارجه:44
ریاضیات:10 زیست شناسی:54 فیزیک:35 شیمی:33

ادامه تحصیل رشته پرستاری :

دانشجویان رشته پرستاری می توانند در 3 مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های علوم پزشکی ادامه تحصیل بدهند .

رشته کارشناسی پرستاری ، عمومی بوده و گرایش خاصی ندارد اما از مقطع کارشناسی ارشد به گرایش های متنوعی تقسیم می شود .

از جمله گرایش های مقطع کارشناسی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

داخلی – جراحی

اطفال

مدیریت

بهداشت

روان پرستاری

پرستاری ویژه

اپیدمیولوژی

آناتومی

فیزیولوژی

بافت شناسی

و همچنین گرایش های مقطع دکترا موارد زیر را شامل می شود :

پرستاری

آناتومی

بافت شناسی

اپیدمیولوژی

رشته پرستاری در خارج از کشور :

با چه رتبه ای پرستاری 98 قبول میشم ؟ دانش پژوهان بعد از اخذ مدارک تحصیلی خود اعم از دیپلم ، پیش دانشگاهی ، لیسانس و فوق لیسانس ، می تواند تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه های خارج از کشور ادامه دهد ، اما روند اقدام به پذیرش دانشگاه های بین المللی متفاوت است . پرستاران مهمترین عنصر هر سیستم پزشکی محسوب می شوند و بنابراین در سراسر جهان مورد نیاز هستند .

با چه رتبه ای پرستاری 98 قبول میشم ؟  البته هنوزهم پیشنهاد ادامه تحصیل در این رشته در خارج از کشور ، دانشجویان را شگفت زده می کند . برترین دانشگاه جهان برای ادامه تحصیل در این رشته دانشگاه پنسیلوانیا در کشور آمریکاست اما قبول شدن در این دانشگاه به همین راحتی ها نیست و یکی از دانشگاه هایی که مورد تایید آمریکاست(تاحدودی البته )،دانشگاه های موجود در کاناداست که اکثر پرستاران ایران تمایل زیادی به ادامه تحصیل و مهاجرت به این کشور را دارند.

در ایران با این که پرستاران جایگاه واقعی خود را نیافته‌اند و در چند سال اخیر نیز با تعداد قابل توجهی فارغ‌التحصیل رشته پرستاری از دانشگاه آزاد و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی روبرو بوده ایم، اما نیاز بسیار زیاد است و هنوز مراکز بهداشتی – درمانی به پرستارانی متخصص، مجرب و توانمند نیازمندند و در واقع استخدام برای همه فارغ التحصیلان واجد شرایط و استخدام با شرایط عالی برای فارغ‌التحصیل خوب و توانمند این رشته وجود دارد.

برخی از کارشناسان این شغل را از لحاظ سختی کار در رده دوم مشاغل قرار داده اند. پرستاران با بیماران مختلف جسمانی و روانی سر و کار داشته و در معرض بیماری های مختلف نیز قرار دارند. وجود فشار کاری، ساعت های کار طولانی، استرس بالا و کم بودن حقوق و مزایا نیز از مشکلات دیگر این شغل می باشد. اما به نقل از برخی پرستاران شور و شعف سلامتی یک بیمار حسی است که در هیچ شغل دیگری وجود ندارد و این برای آنها کافی است.

بازه ی درآمد رشته پرستاری:

اکنون با اجرای طرح تحول سلامت، حقوق و دریافتی پرستاران به ویژه در بیمارستانهایی که این طرح در آنها اجرا می شود بهبود نسبی یافته است. حقوق پرستاران در بیشتر موارد متناسب با سختی کاری که دارند، نیست. متوسط درآمد یک پرستار در ایران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه در سال ۱۳۹۵ بوده است.

رتبه لازم برای رشته پرستاری ۱۴۰۲ در کنکور سراسری

با چه رتبه ای پرستاری ۱۴۰۲ قبول میشم ؟ اگر این متن را می‌خوانید، یا به دنبال برنامه ریزی برای مطالعه کنکور سراسری در سال آتی و درصد‌های لازم برای این رشته هستید، و یا در صدد یافتن محدوده رتبه‌های پذیرفته شدگان سال‌های قبل هستید تا در انتخاب رشته خود، عملکرد مناسبی داشته باشید. در این متن سعی شده به نیاز هر دو دسته پرداخته شود.

برای کنکور‌ سراسری و قبولی در رشته پرستاری در دانشگاه ‌های دولتی و دوره روزانه، طبق روال سال‌های گذشته و آن‌ چه در کارنامه پذیرفته ‌شدگان دیده می‌شود، می‌توان برداشت کرد که با میانگین تقریبی ۳۵% در دروس عمومی و حدود ۲۵% در دروس اختصاصی، اکثر داوطلبین موفق به این مهم شده‌اند.

با چه رتبه ای پرستاری ۱۴۰۲ قبول میشم ؟ فراموش نکنید، اگر می‌خواهید در این آزمون از دیگران عقب نمانید، حتما درصد‌هایی که به‌ آن‌ها فکر می‌کنید باید بیش‌تر از درصد‌های گفته شده باشند، تا احیاناً اگر سوالی در بخشی دشوار تر از معمول بود و نتوانستید در آن بخش موفق شوید، از این کورس جا نمانید. و یا بالعکس، اگر سوالات درسی در کنکور سراسری آسان‌تر از همیشه باشد، درصد‌های لازم برای هدف شما بالاتر خواهد رفت، چرا که تراز آن درس با درصد‌های قبل کمتر از حد معمول خواهد بود.

می‌دانیم که هنوز دسته دوم به دنبال پاسخ سوال خود مبنی برا این که ” با چه رتبه‌ ای پرستاری قبول میشوم ؟ ” هستند، پس بیش‌تر از این‌شما را منتظر نمی‌گذاریم.

طبق رتبه‌های مشاهده شده سال‌های پیش، می‌توان پذیرفته شدگان را به چند دسته بر اساس سهمیه های مختلف آن‌ها دسته بندی کرد، که در زیر مشاهده می‌کنید:

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری سراسری روزانه سهمیه منطقه ۱

در دانشگاه‌های معین شده آخرین رتبه قبولی مطابق زیر می‌باشد:

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند/ روزانه                                                                           ۹۳۱۸

دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه                                                                             ۸۳۶۸

دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه                                                                                 ۹۳۷۷

دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه                                                                            ۹۸۷۰

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان                                                      ۹۶۰۷/۱۱۷۵۳

دانشکده علوم پزشکي سمنان / روزانه                                                                          ۱۲۴۷۷

دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال دوم / روزانه                                                               ۱۴۵۷۲

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری سراسری روزانه سهمیه منطقه ۲

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه                                              ۲۱۳۶۱

دانشگاه علوم پزشکي زنجان- ویژه داوطلبین بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه            ۲۲۹۰۵

دانشگاه علوم پزشکي مازندران –ساري نيمسال دوم / روزانه                                        ۲۳۰۳۰

دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه                                                      ۲۱۶۳۱

دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم‌آباد / روزانه                                                      ۲۴۲۹۹

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه                                                 ۲۴۷۳۳

دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه                                                   ۲۷۱۲۶

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری سراسری روزانه سهمیه منطقه ۳

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه                                                                  ۱۵۳۳۱

دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه                                                                      ۱۵۸۴۸

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه                                                              ۱۳۹۷۸

دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه                                                                  ۱۶۷۷۱

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه                                                  ۲۱۱۱۳

دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه                                                 ۴۳۷۱۷

دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه                                                       ۵۵۴۱۲

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری سراسری روزانه سهمیه ۵% ایثارگران

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار                                                                          ۷۱۶۵

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل بوکان)                                                  ۶۸۴۹

دانشکده علوم پزشکی ساوه                                                                           ۶۷۶۵

دانشگاه علوم پزشکی فسا                                                                             ۷۳۹۵

به کمک رتبه‌‌های بالا می‌توانید به حدود رتبه لازم برای رشته پرستاری در دانشگاه مدنظر خود با تخمینی نسبتا دقیق، دست پیدا کنید.

در ادامه، اگر به دنبال تحصیل این رشته در دانشگاه آزاد و به دنبال امتحان شانس خود در این دانشگاه نیز می‌باشید، لازم است به بازه‌های مختلف رتبه لازم برای رشته پرستاری در دانشگاه آزاد که در زیر آورده شده است نیز توجه کنید.

رتبه لازم برای رشته پرستاری ۹۸ در دانشگاه آزاد

آخرین رتبه قبولی در برخی از واحد‌های پرطرفدار دانشگاه آزاد به شرح زیر می‌باشد:

دانشگاه رتبه
واحد پزشکی تهران ۳۳۲۱۹
واحد قزوين ۳۸۱۸۷
واحد کرج ۳۵۱۰۵
واحد تبريز ۳۹۳۱۱
واحد مشهد ۳۸۵۱۶
واحد همدان ۴۵۸۹۸
واحد اروميه ۴۷۴۶۲
واحد ساوه ۵۰۶۳۹
واحد سمنان ۵۸۵۳۲
واحد کرمان ۶۷۴۷۱
واحد گلپايگان ۸۴۲۷۲

به کمک جدول بالا و حدود مشخص شده، می‌توانید آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد، در واحد مدنظر خود را تا حدودی حدس بزنید.

در ادامه نیز اگر فکر می‌کنید به رتبه مورد قبول برای پذیرش در واحد مدنظر خود نرسیده‌اید، می‌توانید به ظرفیت مازاد خودگردان‌ها نیز فکر کنید. در این حالت به رتبه‌های بالا تقریبا مقدار ۱۰ تا ۱۵ هزار به ترتیب برای واحدهای پرطرفداتر و مابقی واحد‌ها اضافه کنید. این مسئله می‌تواند شانس زیادی برای قبولی در رشته مورد نظر، به شما بدهد.

سوالات شما را با دقت و حوصله پاسخ می دهیم …

سوالات تخمین رتبه و رشته ی خود را از طریق سامانه هوشمند تلفنی مرکز مشاور گروپ و از دانشجویان رشته های علوم پزشکی بپرسید …

9099071613

  (سراسر کشور )

بدون کدگرفتن و فقط از تلفن ثابت تماس بگیرید …

قابل توجه داوطلبان عزیز :

 با توجه به مطالعه کارنامه های به دست آمده در طول این یک هفته فقط و فقط تخمین رتبه های این پست مورد تایید اینجناب است لذا تمام کسانی که قبلا در سایر پست ها در مورد تخمین رتبه سوال کرده بودند چه جواب گرفته باشند چه جواب گرفته نباشند دوباره سوال خود را در این پست مطرح کنند.

نکته یک:لطفا منطقه و سهمیه خود را ذکر کنید
نکته دو:برای اولین بار در بین تمامی سایت ها تخمین رتبه سهمیه 5 درصد و 25 درصد نیز انجام می شود
نکته سوم:لطفا در گرفتن پاسخ شکیبا باشید.ممکن است پاسخ سوال شما پس از 1 هفته داده شود. در صورت نیاز به پاسخ فوری میتوانید با شماره تماس مشاور گروپ 9099071613 ( سراسر کشور )   بدون کدگیری و فقط از تلفن ثابت اقدام نمایید .
نکته چهارم:تخمین رتبه بر اساس سختی کنکور 98 و بدون در نظر گرفتن تاثیر معدل است
نکته پنجم:با توجه به پیچیدگی های کنکور امسال توجه کنید که نظرات اینجناب صرفا تخمین است و هیچ تضمینی برای عملی شدن دقیق آن نیست
نکته ششم:لطفا از پرسیدن سوالات مربوط به انتخاب رشته(سوالاتی مانند چه رشته ای و کدوم شهر قبول میشم و…)خودداری کنید.نظرات حاوی این سوالات به طور کلی تایید نخواهد شد . پیروز باشید …

?وعده بعدی ما?

?ان شاالله در روز برگزاری کنکور سراسری
با تحلیل آزمون کنکور سراسری در خدمت شما عزیزان خواهیم بود?

ممنون و پیروز باشید .

با چه رتبه ای پرستاری 98 قبول میشم ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال اول
3990 5 7 5 4 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول
3621 5466 2674 5 7 6 5 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
7360 3300 5 7 6 4 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
3750 6792 3314 2254 6 8 6 5 1 4 5 4 5

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال اول
2767 4704 2682 6 7 6 5 1 4 6 4 5

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

3915 6267 3356 1705 6 7 6 4 1 4 6 4 5

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال اول
6600 3950 5 6 6 4 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال اول
4042 6739 3711 5 7 6 5 1 4 5 5 5

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم
4210 6733 3931 5 7 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

نيمسال اول
5202 4777 4088 1803 5 7 6 4 1 4 5 5 4

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
4992 7128 3501 2867 5 6 6 5 1 4 6 4 5

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال دوم
4883 6172 4007 1878 6 7 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال اول
4648 4938 5 6 5 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال اول
9116 4921 5 7 6 3 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي ايران

نيمسال اول
4960 5 6 5 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي تهران

4987 8339 4945 5 7 5 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال دوم
5024 5 6 5 5 1 3 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال دوم
8724 5068 5 6 6 4 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

نيمسال دوم
5425 7801 2704 2131 5 6 6 4 1 4 5 4 4

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

6359 4842 5 7 6 3 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال دوم
9186 4830 5 6 6 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران (محل تحصيل ورامين)

5232 5 7 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي ايران

نيمسال دوم
6289 5413 2608 5 7 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج

نيمسال اول
8388 3591 3267 5 7 6 5 1 4 5 4 5

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

نيمسال اول
9350 4126 6 7 6 4 1 5 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد

5182 10581 5474 5 7 6 4 1 4 5 4 4

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال اول
5719 5715 5 6 5 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان

نيمسال اول
10454 5749 5 6 5 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان)

12472 6149 5 6 6 3 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي فسا

6782 8293 5 6 5 4 1 4 5 4 3

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال اول
6339 5 7 6 5 1 4 6 3 4

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

5487 5 6 6 5 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي بابل

7474 4201 3821 5 7 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

10223 5704 4538 5 6 5 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

6279 11572 4823 5 6 5 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري

نيمسال اول
7029 6 6 6 5 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال دوم
5528 9986 5155 2952 5 7 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج

نيمسال دوم
11223 6175 5 7 6 3 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال اول
8405 5033 2678 5 7 5 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

6710 4 5 6 4 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي
6598 10752 5870 5 7 6 4 1 4 5 4 4

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال دوم
6971 5 6 5 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران – پرديس خودگردان

نيمسال اول –پرديس خودگردان
6902 11750 6742 5 6 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)

12202 5498 5 6 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي يزد

4517 8661 3950 5425 5 6 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال اول
7689 5913 6957 5 7 5 3 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت

نيمسال اول
12245 4751 5 6 6 5 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر)

12761 6906 4 5 5 4 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

13577 6927 3716 5 6 6 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

نيمسال دوم
11459 6376 5 6 5 3 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال دوم
11388 7965 5 6 6 4 1 4 5 3 4

دانشكده علوم پزشكي ساوه

6347 13396 6 7 6 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
9431 4021 5 6 6 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال دوم
6902 11544 7382 5 6 6 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان

نيمسال دوم
12202 7356 5 6 5 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

9164 5 7 6 3 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان)

12390 7430 5 6 5 3 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده)

13262 7301 4 6 5 3 1 4 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران – پرديس خودگردان

نيمسال دوم –پرديس خودگردان
7407 13044 8008 5 7 5 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

نيمسال دوم
9702 5730 5212 5 6 5 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

8018 11772 7811 5 6 6 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب)

7092 4 6 6 3 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال اول
9223 5 6 5 4 1 4 5 4 3

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

نيمسال اول
7456 12618 5 6 5 3 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال اول
7898 4 6 5 4 1 3 5 3 3

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال اول –ظرفيت مازاد
5 8 4 6 1 4 4 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – پرديس خودگردان

نيمسال اول –پرديس خودگردان
7354 9894 9595 5 7 5 6 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

نيمسال اول
9782 5 6 6 4 1 3 6 3 4

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)

7811 5 6 6 3 1 3 5 2 4

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه ارتش
9965 6 7 7 3 1 4 6 3 4

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال دوم
9859 8048 5 6 5 3 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي قم

6536 5 6 5 3 1 3 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن)

7466 12540 5 6 5 4 1 4 5 4 3

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

بومي استان تهران
8206 5 7 6 4 1 4 5 2 4

دانشگاه علوم پزشکي قم

9869 4278 5 7 6 4 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري

نيمسال دوم
5625 9418 4994 5 7 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)

10616 5 6 5 4 1 2 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال اول
8901 5 7 5 4 1 4 5 5 4

دانشکده علوم پزشکي گراش

8733 7886 4 6 5 4 1 4 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس)

7661 5 6 5 4 1 4 5 3 4

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

8301 5 6 5 4 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

نيمسال دوم
8882 14066 7554 5 6 6 4 1 4 5 3 3

دانشكده علوم پزشكي آبادان

13636 8708 4 6 5 3 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

14665 8538 4 6 5 3 1 3 6 2 4

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال اول
10161 5 7 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد (محل تحصيل شيروان)

13885 8667 5 6 5 3 1 3 5 3 3

دانشکده علوم پزشکي خوي

11935 8494 4 6 5 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس)

8706 15566 9297 4 6 6 3 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

12414 9516 7231 5 5 5 4 1 3 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد (محل تحصيل بروجرد)

13276 7075 4 5 5 4 1 3 5 2 4

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت

نيمسال دوم
15161 7912 4133 5 6 6 4 1 3 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود)

11702 8847 5 7 5 4 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

9071 4 5 5 4 1 4 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

9430 15695 8416 4 6 5 3 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال دوم –ظرفيت مازاد
5 6 4 7 1 2 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير)

11291 6975 5 6 5 4 1 4 5 4 3

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد)

8528 9539 4 7 5 3 1 3 4 4 4

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده)

13287 5252 5 5 5 4 1 3 5 3 4

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

14174 9788 5 5 5 4 1 3 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال اول –ظرفيت مازاد
7802 13262 5 7 6 5 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال اول
9929 6 7 6 4 1 4 5 4 3

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال دوم
10206 4 6 5 3 1 4 5 4 3

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – پرديس خودگردان

نيمسال دوم –پرديس خودگردان
6579 14999 11154 5 6 5 5 1 3 5 3 4

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان محل خدمت آبادان –مناطق محروم
6 4 6 3 1 3 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

3957 5 7 5 5 1 3 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال دوم
10975 5 6 6 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم
12845 4 6 6 5 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال دوم
10967 5314 5 6 5 4 1 4 4 4 4

دانشگاه علوم پزشکي تهران – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
6492 12449 9581 5 6 5 5 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري (محل تحصيل بهشهر)

12438 5363 5 6 6 4 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

16228 8082 4 5 5 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

13227 9523 4 6 5 3 1 3 5 3 3

دانشكده علوم پزشكي سراب

7398 13590 5 6 5 4 1 3 4 3 3

دانشکده علوم پزشکي خلخال

11446 8835 5 6 5 4 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال اول
12645 6889 5 7 6 3 1 3 5 3 4

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

5 5 6 3 1 2 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت

نيمسال دوم –ظرفيت مازاد
15050 5 5 5 5 1 4 5 3 3

دانشکده علوم پزشکي لارستان

5 5 4 5 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال دوم
13523 5 6 5 4 1 4 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت

نيمسال اول –ظرفيت مازاد
16147 5 6 5 4 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بم

16069 9383 5 6 5 2 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه)

15247 5 5 5 2 1 2 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

15331 5335 4 6 5 6 1 4 4 3 3

دانشکده علوم پزشکي لارستان

5 7 5 4 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد)

14396 10386 5557 5 6 6 3 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)

15050 9842 4 6 5 3 1 4 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين)

15481 5 5 5 3 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي يزد

15974 4 6 5 3 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر)

16161 8213 5 5 5 4 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

15199 7293 5 5 5 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

17472 5 6 5 4 1 4 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال دوم
16055 5 5 5 3 1 2 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر)

بومي ابهروخدابنده و خرم دره
19363 12953 8316 4 6 5 3 1 4 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد)

14886 7133 4 6 6 3 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند)

17812 12367 6426 5 5 5 3 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال دوم
13297 4 6 5 3 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

19417 10010 4 5 5 4 1 3 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري – پرديس خودگردان

نيمسال اول –پرديس خودگردان
14192 5 7 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان –مناطق محروم
22893 5 5 6 2 1 2 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

بومي لرستان محل خدمت اليگودرز –مناطق محروم
5 6 6 2 1 2 5 2 4

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال دوم
21992 4 5 4 3 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي يزد – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
12459 20812 13165 7255 4 6 5 3 1 3 4 3 3

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

نيمسال اول
15792 5 4 5 2 1 2 5 2 4

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول
4970 16883 4 6 5 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي همدان – پرديس خودگردان

نيمسال دوم –پرديس خودگردان
20011 12200 4 6 5 5 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر)

بومي استان زنجان
18132 4 4 4 2 1 2 4 2 3

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

19292 13340 4 5 5 3 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي همدان – پرديس خودگردان

نيمسال اول –پرديس خودگردان
18402 4 5 5 4 1 3 4 3 4

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

20249 10349 4 5 5 2 1 2 4 2 3

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

نيمسال دوم
19520 4 6 4 3 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
18717 4 6 5 4 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال اول
16035 4 5 4 2 1 2 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي بم

بومي استان کرمان محل خدمت ريگان –مناطق محروم
5 5 5 2 1 3 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان)

18012 7381 5 5 5 3 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم
22530 5620 5 6 5 4 1 3 5 4 3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي خوزستان محل خدمت خوزستان –مناطق محروم
14885 4 4 5 2 1 2 4 2 3

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20161 4 6 6 3 1 3 4 2 3

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهر –مناطق محروم
20400 4 4 4 2 1 1 2 3 2

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

بومي استان سمنان محل خدمت سمنان –مناطق محروم
3 5 4 4 1 3 4 3 3

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان محل خدمت شادگان –مناطق محروم
4 5 4 3 1 3 4 2 2

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

4 5 5 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند)

4 5 3 2 1 3 4 3 2

دانشكده علوم پزشكي خمين

4 7 6 4 2 3 5 4 3

دانشگاه شاهد – تهران(رشته هاي پزشکي)

4 5 5 3 1 3 4 3 2

دانشگاه علوم پزشکي بم

بومي استان کرمان محل خدمت نرماشير –مناطق محروم
4 5 4 2 1 3 3 3 2

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي خوزستان محل خدمت خوزستان –مناطق محروم
4 4 5 3 1 3 4 1 3

در صورتیکه در مورد با چه رتبه ای پرستاری ۱۴۰۲ قبول میشم ؟  نیاز به اطلاعات بیشتر دارید می توانید با کارشناسان تحصیلی ما در “مشاور گروپ” تماس بگیرید و اطلاعات کامل تر را از آنها بخواهید.

9099071613

  ( سراسر کشور )

(بدون کد و با تلفن ثابت تماس بگیرید)

.در صورت اشغال بودن خطوط، چندین بار شماره گیری را تکرار کنید.
.با مجوز رسمی و دارای مشاوران با تجربه و متخصص.

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه با چه رتبه ای پرستاری ۱۴۰۲ قبول میشم ؟

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
  1. ناشناس

    سلام خسته نباشین رتبه 53000 منطقه 3 تراز 6000 میتونم پرستاری آزاد قبول شم

    پاسخ
  2. علی

    من با رتبه ۱۰۶۰۰۰ کشوری میتونم پرستاری آزدد برم

    پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1404
نصب اپ دانش آموزی