۵۰۰ کارنامه قبولی هوشبری ۹۷ | انتخاب رشته تجربی 98

کارنامه قبولی هوشبری ۹۷

جهت مشاوره در زمینه ۵۰۰ کارنامه قبولی هوشبری ۹۷ | انتخاب رشته تجربی 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

کارنامه قبولی هوشبری ۹۷ : رشته هوشبری از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته هوشبری در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .

کارنامه قبولی هوشبری ۹۷  کارنامه قبولی هوشبری ۹۷  : دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته هوشبری پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز - کرج , علوم پزشکی اردبیل و ... می باشند .کارنامه قبولی هوشبری ۹۷ /

  کارنامه قبولی هوشبری ۹۷ :   به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 98 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .کارنامه قبولی هوشبری ۹۷ /


” میانگین 40 درصد عمومی = قبولی در رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 20 درصد اختصاصی = قبولی در رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه “


این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

سر فصل ها

دانشگاه علوم پزشکي تهران

5830 2817 6 7 6 6 1 5 6 5 5

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

6042 4420 6915 6 7 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي ايران

5695 4187 6451 5 7 6 5 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

5754 4890 4876 6 7 6 4 1 4 6 3 4

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

5657 5045 5 7 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

5472 5617 8715 5 7 6 5 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

5727 6894 7342 5 7 6 4 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

5183 6748 11459 4 6 5 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

5499 14723 5 6 6 4 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

5572 10470 7824 5 7 6 4 1 3 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

5580 10033 4 6 5 3 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

5558 13636 9081 4 5 5 3 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

5531 12540 8677 5 6 6 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

5494 11446 4 4 5 3 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

5369 9575 5 5 5 4 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي فسا

5564 4 5 5 3 1 3 4 2 2

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

5214 9126 5 7 5 4 1 4 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5601 14014 5 7 6 3 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

5483 10160 14107 4 6 5 3 1 4 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

5005 14211 5 6 5 4 1 2 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

5186 11135 4 5 4 3 1 3 5 3 3

دانشکده علوم پزشکي گراش

5465 10563 4 5 5 3 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

5347 16777 11135 5 6 6 4 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

5354 17661 7083 5 6 6 4 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

5347 15652 5 7 5 4 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

5572 12521 10191 5 6 5 4 1 4 4 3 3

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

5472 8384 16695 5 6 6 4 1 3 5 4 3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

5155 10177 12394 5 5 5 3 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

5321 5 7 5 3 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

5322 12822 5 6 6 5 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5453 13739 4 7 5 5 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بابل

5616 12747 5 6 6 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

5227 15250 11725 5 6 6 3 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

5666 13739 5 6 5 5 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

5589 15414 9920 5 5 5 3 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

بومي استان تهران
5329 4 6 5 4 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

5602 13346 4 5 5 4 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5640 8659 19806 4 5 5 4 1 3 5 2 4

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

5293 15331 5 5 5 4 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي اراک

5419 13523 5 6 5 4 1 3 5 3 3

دانشكده علوم پزشكي خمين

5203 14787 4 5 5 4 1 3 5 2 4

دانشگاه علوم پزشکي قم

5478 7123 17574 5 6 5 3 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

5115 26909 4 5 5 4 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

5213 21215 15495 4 5 5 3 1 2 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

5200 19345 5 6 5 3 1 3 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

5370 16405 5 6 5 3 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

5336 17226 5 5 6 3 1 3 5 2 3

دانشكده علوم پزشكي آبادان

5476 16572 4 6 5 2 1 2 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

5240 17716 13840 4 6 5 3 1 3 4 3 3

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

5256 20065 15018 4 6 5 3 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي زابل

4662 18039 4 4 5 2 1 2 4 2 2

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

5256 19274 4 5 5 5 1 2 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

4 5 3 2 1 3 3 2 3

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

4 5 5 2 1 2 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5 7 5 6 1 4 5 3 4

دانشكده علوم پزشكي ساوه

5 6 6 4 1 4 4 4 3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

3 3 4 5 1 3 3 3 3

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 1
ادبیات فارسی 40 40 50 40
عربی 40 50 40 20
دین و زندگی 40 20 50 30
زبان انگلیسی 10 10 40 30
زمین شناسی  10 10 10 10
ریاضی 40 40 30 40
زیست شناسی 30 30 40 30
فیزیک  30 30 30 20
شیمی 30 30 20 40
رتبه در منطقه 1 10691 10266 9756 9718 9703
رتبه کشوری 45766 43605 41056 40866 40803
شهر محل سکونت  اصفهان كازرون تهران شيراز شيراز
رشته محل قبولی ( روزانه ) هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد  هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 2
ادبیات فارسی 30 60 30 20
عربی 40 50 30 30
دین و زندگی 30 70 40 30
زبان انگلیسی 10 -10 10 50
زمین شناسی  10 10 10 10
ریاضی 40 10 30 20
زیست شناسی 30 20 30 40
فیزیک  10 10 10 20
شیمی 10 20 30 30
رتبه در منطقه 2 27817 23565 23465 21825 21808
رتبه کشوری 71251 59998 59752 55554 55508
شهر محل سکونت  گرمسار زاهدان كرمان كرمان اردبيل
رشته محل قبولی ( روزانه ) هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی سمنان هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 3
ادبیات فارسی 50 70 20 80 30
عربی 10 50 30 50 30
دین و زندگی 60 60 20 60 40
زبان انگلیسی 20 10 10 30 10
زمین شناسی  10 10 10 10 10
ریاضی 10 10 20 10 10
زیست شناسی 30 10 30 10 40
فیزیک  20 10 20 10 30
شیمی 10 20 20 20 20
رتبه در منطقه 3 22196 18237 16980 67174 15583
رتبه کشوری 85515 72608 68390 16609 63842
شهر محل سکونت  كنگاور زابل زرند زابل شهربابك
رشته محل قبولی ( روزانه ) هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان

رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری کنکور ۹۷-۹۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۳۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۹۰۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۹۵۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پذیرش ازمیان داوطلبان باعضویت بسیجی
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۸۵۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۰۳۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ظرفیت رشته : ۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۱۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۴۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۸۸۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۰۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۵۳۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ظرفیت رشته : ۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۰۷۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۷۹۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل لنگرود)
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۴۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان
ظرفیت رشته : ۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۰۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۳۹۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
ظرفیت رشته : ۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۳۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۵۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۶۳۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۹۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۸۷۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۳۳۷

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ظرفیت رشته : ۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۳۰۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۹۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی گراش
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۱۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران (محل تحصیل ورامین)
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۲۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۸۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۷۹۷

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان)
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۶۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۳۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۸۴۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی یزد
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۷۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۲۲۳

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۶۳۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری کنکور ۹۷-۹۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی قم
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۶۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۵۱۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۸۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۹۶۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۷۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۲۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۷۲۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۲۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۴۳۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۳۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۱۸۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۱۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۰۳۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی همدان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۸۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۴۶۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ظرفیت رشته : ۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۰۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۰۱۰

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی آبادان
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۶۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۸۴۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ظرفیت رشته : ۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۰۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۴۰۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۹۲۳

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۲۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اراک
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۲۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جهرم
ظرفیت رشته : ۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۹۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۴۱۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری کنکور ۹۷-۹۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بومی استان تهران
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۸۱۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
ظرفیت رشته : ۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۲۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۱۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بابل
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۹۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۱۳۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (محل تحصیل پلدختر)
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۴۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۸۱۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ظرفیت رشته : ۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۸۵۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۷۷۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۶۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۰۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۹۵۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۵۱۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سمنان
ظرفیت رشته : ۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۵۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۰۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۴۳۰

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی خمین
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۷۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۳۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۶۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی فسا
ظرفیت رشته : ۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۲۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۹۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی نیشابور
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۱۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۱۶۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۱۴۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ظرفیت رشته : ۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۳۱۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۵۶۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی دزفول
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۸۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۷۱۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج
ظرفیت رشته : ۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۳۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۶۵۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۱۹۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۱۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۶۶۷

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۰۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۹۷۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۰۶۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۲۰۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۷۱۴

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۱۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۵۷۲

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی سیرجان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۳۵۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۲۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۴۲۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۲۳۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۱۵۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن)
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۷۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۰۹۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۰۱۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بومی استان سیستان و بلوچستان- دارای تعهد خدمت
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۶۳۵

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی ساوه
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۶۱۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۹۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گناباد
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۲۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری کنکور ۹۷-۹۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
ظرفیت رشته : ۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۳۷۷

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زابل
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۲۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۸۶۳

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۲۷۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۰۰۸۲

رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری کنکور ۹۷-۹۸

ما خوب بودیم ! ولی آنقدر صبر کردیم که عالی شدیم…
ما به مشاوری نیاز داریم که نقش رهبر را برایمان ایفا کند نه یک رییس
کسی میتواند رهبر واقعی باشد که قبلا حداقل ۱ بار مسیر را تا اخر رفته باشد

مشاوره و برنامه ریزی تخصصی زیر نظر تیم دانشجویان و فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی ، داروسازی، هوشبری و…
تماس همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

sa 3

انتخاب مسیر درست به کمک مشاور تحصیلی مناسب!
باید “انتخابی” درست داشته باشید
تا “فرصتی” مناسب پیدا کنید
وگرنه زندگیتان هیچوقت “تغییر” نخواهد کرد.

در پایان توصیه می شود جهت اطلاع از جدیدترین رتبه ، تراز و کارنامه های قبولی رشته های علوم پزشکی در کانال مشاور گروپ عضو شوید

5465 3

 


امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه ۵۰۰ کارنامه قبولی هوشبری ۹۷ | انتخاب رشته تجربی 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

نصب اپ دانش آموزی