سهمیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

سهمیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

جهت مشاوره در زمینه سهمیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در این مقاله به بیان توضیحاتی در رابطه با سهمیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400 پرداخته ایم.داوطلبانی که قصد ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را دارند، باید به نشانی اینترنتی sanjeshp.ir مراجعه نمایند. داوطلبان با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400، می توانند از شرایط و ضوابط ثبت نام آگاهی یافته و در صورت دارا بودن شرایط لازم، می توانند فرآیند ثبت نام خود را به صورت اینترنتی و غیر حضوری انجام دهند. در ادامه سهمیه های موثر در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400 ارائه داده شده است. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

شرایط استفاده از سهمیه در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به صورت زیر است:

 •  اولین کاری که داوطلبان شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 برای ثبت نام باید انجام دهند این است که به سایت سنجش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir مراجعه نمایند.
 •  برای اطلاع از شرایط و ضوابط دقیق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی را دانلود کرده و مطالعه نمایید.
 •  پرداخت هزینه ثبت نام به صورت خرید یک کارت اعتباری. داوطلبانی که متقاضی شرکت در دو کد رشته امتحانی هستند می بایست دو کارت اعتباری خریداری کنند.
 • تکمیل فرم ثبت نام (در این فرم اطلاعات فردی و اطلاعات تحصیلی مرتبط با این آزمون و در این مقطع است. بهتر است با اطلاع از مدارک لازم برای ثبت نام و همچنین اطلاعات مورد نیاز فرایند ثبت نام خود را تسهیل نمایید.)
 • دریافت کد رهگیری 16 رقمی ( ثبت نام شما تا زمانی که این کد را دریافت نکرده باشید تکمیل نشده است.)

لینک ورود به سامانه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

سهمیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

داوطلبین در انتخاب سھمیه خود دقت نمايند. تغییر سھمیه آزمون پس از اتمام آخرین مھلت ويرايش اطلاعات سھمیه، در ھیچ يک از مراحل آزمون امكانپذير نمیباشد (در ھر صورت: پذيرش و يا عدم پذيرش داوطلب). سھمیه ھای انتخابی بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی عبارتست از :

 1. آزاد
 2. رزمندگان و ایثارگران.
 3. سھمیه بومی مناطق محروم.

سھمیه ھا بر اساس قوانین و ضوابط موجود بوده و در صورت ھر گونه تغییر توسط مراجع ذیربط و ابلاغ جھت اجرا، از طریق همین مقاله، اطلاع رسانی خواھد شد.

سهمیه آزاد کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

داوطلبان فاقد سھمیه رزمندگان و ایثارگران، دارای سھمیه آزاد می باشند. با توجه به اینکه در آزمون فقط ٢ سھمیه آزاد ، رزمندگان و ایثارگران وجود دارد،داوطلبان سھمیه آزاد به نکات سهیمه رزمندگان و ایثارگران توجه نمایند:

سھمیه رزمندگان و ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

سهمیه رزمندگان شامل خود فرد رزمنده که دارای حضور داوطلبانه در جبھه میباشد.  سهمیه ایثارگران: افرادی که براساس قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران جامعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگران و ماده ٩٠ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی جمھوری اسلامی و تبصره آن مشمول استفاده از این سھمیه ھستند.

٢٥ % از ظرفیت پذیرش ھر رشته محل به رزمندگان و ایثارگران زیر اختصاص دارد :

 1. فرزندان و ھمسر شاھد، جانبازان، آزادگان، فرزندان و ھمسر آزادگان، فرزندان و ھمسر جانبازان بیست و پنج درصد (%٢٥) و بالاتر – به شرط کسب حد نصاب ٧٠ % نمره علمی گزینش آزاد ھر رشته محل.
 2. -خود داوطلب، رزمنده میباشد – به شرط کسب حدنصاب ٨٠ % نمره علمی گزینش آزاد ھر رشته محل.

٥ % از ظرفیت پذیرش ھر رشته محل به رزمندگان و ایثارگران زیر اختصاص دارد :

 1. جانباز کمتر از ٢٥% فرزند و ھمسر جانباز کمتر از ٢٥  % – به شرط کسب حد نصاب ٧٠ % نمره علمی گزینش آزاد ھر رشته محل.
 2. ھمسر و فرزند فرد رزمنده با حداقل ٦ ماه حضور داوطلبانه در جبھه- به شرط کسب حد نصاب ٧٠% نمره علمی گزینش آزاد ھر رشته محل.

نکات سهمیه ایثارگران و رزمندگان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نکته 1 : يكی از شرايط سنجش (مجاز به انتخاب رشته محل شدن و ھمچنین پذیرش نھایی) در سھمیه رزمندگان و ایثارگران كسب حدنصاب لازم بر اساس گزینش آزاد در ھر رشته و در ھنگام پذیرش نھایی رشته محل ميباشد.

نکته 2 : حد نصاب سھمیه رزمندگان و ایثارگران در ھر مرحله از آزمون اعمال میشود.

نکته 3 : چنانچه داوطلب سھمیه رزمندگان و ایثارگران پس از تكمیل ظرفیت پذيرش، حدنصاب لازم را كسب نمايد، واجد اولويت پذيرش نخواھد بود.

نکته 4 : در صورتی كه ھر يک از شركت كنندگان سھمیه رزمندگان و ایثارگران موفق به كسب نمره قبولی در سھمیه آزاد گردد، سھمیه آزاد محسوب خواھد شد.

نکته 5 : سنجش داوطلبان سھمیه رزمندگان و ایثارگران در سھمیه آزاد، بدون درنظر گرفتن نمره رزمندگی صورت می پذيرد.

نکته 6 : قبولی داوطلب متقاضی سھمیه رزمندگان در آزمون، به منزله استفاده از این تسھیلات و عدم قبولی، به منزله عدم استفاده از سھمیه میباشد.

سهمیه رزمندگان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

فرد رزمنده دارای حضور داوطلبانه در جبھه ، ھمسر و فرزندان فرد رزمنده (شامل رزمندگان بسیجی، جھادگران جھاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروھای مسلح، و ھمسر و فرزندان آنھا).

رزمندگانی که حداقل ٦ ماه متوالی يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به سازمان ھای نیروھاي مسلح (آجا، سپاه، ناجا، ودجا، سازمان بسیج مستضعفین “صرفا بسیجی”) و وزارت جھاد کشاورزی، نسبت به تكمیل فرم مخصوص استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران و دريافت كد رھگیری ١٢ رقمی مربوط به این سھمیه، بر اساس نوع سازمان عمل كرده و پس از دریافت کد، سپس در تقاضانامه ثبت نام اينترنتی آزمون نسبت به درج سھمیه و كد رھگیری خود اقدام نمايند

تبصره 1 : مناطق عملیاتی براساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین می شود.

تبصره 2 : نیروھای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پايگاه ھای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سھمیه رزمندگان نمی شوند. 

تبصره 3 : آن دسته از داوطلبانی كه بعد از سال ١٣٦٨ با استفاده از سھمیه رزمندگان يک بار در دوره كاردانی و يک بار در دوره كارشناسی ناپیوسته پذيرفته شده اند، در صورتی كه دارای حداقل ١٨ ماه حضور داوطلبانه در جبھه ھای نبرد حق علیه باطل باشند می توانند در اين آزمون با سھمیه رزمندگان شركت نمايند.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰

کد رھگیری ١٢ رقمی از شھرستان یا ناحیه مربوطه به تاییدکننده نھایی ارگان مربوطه مستقر در تھران ارسال می شود. به عبارتی مدارک ارسالی از توابع زیر مجموعه، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل قبول نمی باشد.  اطلاعات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400 در جدول زیر قابل مشاهده می باشد:

سهمیه رزمندگان و ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

***استفاده از سهمیه ایثارگران، صرفا بر اساس ورود صحیح اطلاعات شناسنامه ای بويژه كد ملی و علامتگذاری در قسمت سھمیه بنیاد شھید و امور ایثارگران و مشخص نمودن نسبت با ایثارگر در فرم ثبت نام اقدام می باشد و نیازی به دریافت و یا ارائه کد رھگیری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ( پدر، مادر یا خود ایثارگر) ندارند و در صورت تایید بنیاد شھید و امور ايثارگران، این سھمیه برای آنان اعمال خواھد شد.

سهمیه بومی مناطق محروم کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

سھمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی : براساس قانون، 30 درصد ظرفیت دانشگاه ھای علوم پزشكی و خدمات بھداشتی درمانی ١٠ قطب آمایشی (كلان منطقه) كشور، در رشته ھای مورد نیاز به متقاضیان واجد شرايط پذيرش استفاده از سھمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، تعلق می گیرد. شرایط استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم:

 • متقاضی باید متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیلات را (اعم از متوالی یا متناوب) در یکی از شــھرھای حوزه دانشــگاه مورد تقاضــا گذرانده باشــد.
 • متقاضـــی حداقل ســـه مقطع تحصـــیلی را اعم از متوالی یا متناوب، در یکی از شـــھرھای حوزه دانشگاه مورد تقاضا گذرانده باشد.
 • پس از قبولی با استفاده از سھمیه مناطق محروم مو ضوع قانون برقراری عدالت آموز شی، به ھیچ عنوان تغییر سھمیه یا تغییر دانشگاه منطقه محروم جھت گذراندن تعھدات خاص امکان پذیر نمیباشد.
 • تغییر رشـته و انتقال پذيرفته شـدگان سـھمیه مناطق محروم موضـوع قانون برقراری عدالت آموزشـی ممنوع است.

برای کسب اطلاعات تکمیلی تر در رابطه با سهمیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400 می توانید با کارشناسان مجموعه مشاورگروپ به شماره 9099071614 تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

سوالات متداول سهمیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

سامانه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت چیست؟

داوطلبان برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت باید به نشانی sanjeshp.ir مراجعه نمایند.

سهمیه های موثر در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400 چیست؟

در این مقاله تمامی سهمیه های موثر در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400 ارائه داده شده است.

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزات بهداشت چگونه است؟

متقاضیان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزات بهداشت باید در زمان مقرر به سامانه ثبت نام مراجعه نمایند و فرآیند ثبت نام خود را به صورت اینترنتی (غیر حضوری) انجام دهند.

3/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه سهمیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام تیزهوشان 1403
نصب اپ دانش آموزی