تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی مهندسي بهداشت محيط در شهرهای مختلف کنکور 97

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی مهندسي بهداشت محيط :

جهت مشاوره در زمینه تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی مهندسي بهداشت محيط در شهرهای مختلف کنکور 97

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی مهندسي بهداشت محيط : رشته مهندسی بهداشت محیط از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است .

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی مهندسي بهداشت محيط :تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی مهندسي بهداشت محيط : طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته مهندسی بهداشت محیط پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز - کرج , علوم پزشکی اردبیل و ... می باشند .تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی مهندسي بهداشت محيط /

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی مهندسي بهداشت محيط :  به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 98 پذیرش دارند را مشاهده کنند .

” میانگین 40 درصد عمومی = قبولی در رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 15 درصد اختصاصی = قبولی در رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه “
این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

سر فصل ها

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5399 11572 4 5 5 4 1 3 4 1 2

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

4739 5 3 4 2 1 2 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

5160 13291 5 4 5 4 1 2 4 1 3

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

5100 4 4 4 3 1 3 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5093 18090 4 4 6 1 1 2 4 1 2

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

5094 4 4 4 3 1 2 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

5119 23921 17067 4 5 4 2 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

5007 20291 4 5 4 4 1 3 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

4906 4 4 4 3 1 2 2 1 1

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

4960 18459 4 5 5 2 1 3 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال اول
4844 19563 4 4 4 2 1 2 3 2 2

دانشکده علوم پزشکي خلخال

5079 21970 3 5 5 3 1 2 4 1 2

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

5068 19981 4 3 4 3 1 1 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي بابل

5202 21963 4 5 5 3 1 2 4 2 2

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)

4757 19157 4 5 4 3 1 2 2 2 1

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

4897 19035 4 4 4 3 1 1 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

4787 24951 4 4 5 3 1 3 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

5137 25393 18015 5 5 4 3 1 2 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

4928 5 5 5 3 1 1 4 1 3

دانشكده علوم پزشكي آبادان

4962 3 2 3 2 1 2 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي همدان

4828 26986 21537 4 4 4 2 1 2 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

5205 22207 4 5 5 3 1 3 4 2 3

دانشکده علوم پزشکي خوي

5001 32529 22081 4 4 4 2 1 2 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

4974 15002 5 4 6 2 1 2 4 1 3

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال دوم
4854 23202 4 4 4 2 1 2 3 1 3

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

4981 29127 4 4 5 2 1 3 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

4905 26659 4 5 4 3 1 2 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

4876 25827 4 4 5 3 1 3 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

4864 34821 21709 4 5 4 3 1 3 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

4721 27756 4 3 4 2 1 2 2 1 2

دانشگاه علوم پزشکي يزد

4989 16883 28945 4 6 4 3 1 2 3 1 3

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

5025 29903 4 5 5 3 1 2 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي اراک

5291 26909 3 5 4 3 1 3 3 1 3

دانشگاه علوم پزشکي قم

4907 30269 4 5 5 2 1 2 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

4994 29249 5 3 5 3 1 2 4 1 3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

5053 30301 4 4 5 4 1 2 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي بم

4566 30580 27443 3 4 4 3 1 2 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال اول
4837 28444 5 5 5 2 1 3 2 2 3

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

4880 28071 4 3 4 2 1 1 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

4736 33187 22797 4 4 4 2 1 2 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

4805 31891 25663 3 4 5 3 1 2 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

5142 30548 4 5 5 2 1 1 4 1 2

دانشگاه علوم پزشکي همدان

4861 33083 4 4 3 3 1 2 2 2 2

دانشگاه علوم پزشکي زابل

4816 38534 2 2 3 1 1 2 2 1 2

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5036 33038 3 4 4 2 1 2 2 1 2

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال دوم
4871 34084 4 3 4 3 1 2 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

5047 5 3 3 2 1 2 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

4632 40067 3 4 3 2 1 2 2 2 2

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 3 5 3 1 2 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 8 4 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

3 4 4 3 1 3 4 2 2

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
3 4 5 4 1 1 3 1 2

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 1

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دولتی روزانه کنکور 95 96  در منطقه 1

ادبیات فارسی

66%

31%

31%

52%

23%

عربی

36%

14%

30%

42%

43%

دین و زندگی

54%

40%

51%

56%

28%

زبان انگلیسی

64%

22%

19%

11%

24%

زمین شناسی

0%

0%

0%

6%

0%

ریاضی

4%

19%

20%

3-%

19%

زیست شناسی

7-%

9%

13%

%11

4%

فیزیک

0%

0%

4%

9%

16%

شیمی

4-%

18%

9%

11%

23%

رتبه در منطقه 1

35592

23627

22101

20583

20255

رتبه کشوری

171776

102351

93936

86094

84383

شهر محل سکونت

مشهد

تهران

شیراز

مشهد

شیراز

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

دانشگاه علوم پزشکي زابل

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

دانشگاه علوم پزشکي بم

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 2

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دولتی روزانه کنکور 95 96 در منطقه 2

ادبیات فارسی

54%

71%

31%

       27%

47%

عربی

31%

52%

0%

36%

20%

دین و زندگی

51%

55%

26%

30%

35%

زبان انگلیسی

14%

0%

27%

3%

16%

زمین شناسی

0%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

0%

16%

26%

14%

14%

زیست شناسی

15%

20%

15%

18%

11%

فیزیک

8%

4%

4%

3%

13%

شیمی

6%

4-%

17%

11%

9%

رتبه در منطقه 2

45781

40772

40502

38995

38935

رتبه کشوری

105300

93300

92625

88954

88826

شهر محل سکونت

بروجن

زاهدان

کرمانشاه

جهرم

فراشبند

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکي زابل

دانشگاه علوم پزشکي بم

دانشکده علوم پزشکي تربت جام

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دولتی روزانه کنکور 95 - 96 در منطقه 3

ادبیات فارسی

23%

31%

34%

20%

39%

عربی

31%

7%

18%

47%

3%

دین و زندگی

48%

18%

31%

44%

34%

زبان انگلیسی

46%

12%

2%

7%

20%

زمین شناسی

0%

2%

0%

3%

4%

ریاضی

3-%

14%

10%

14%

3%

زیست شناسی

9%

12%

12%

11%

11%

فیزیک

13%

4%

9%

7%

7%

شیمی

3%

10%

12%

6%

24%

رتبه در منطقه 3

43317

34995

32052

30446

30276

رتبه کشوری

133213

111623

103805

99443

98996

شهر محل سکونت

ارومیه

سراوان

جیرفت

زابل

جیرفت

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

دانشگاه علوم پزشکي زابل

دانشگاه علوم پزشکي زابل

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 1
ادبیات فارسی 20 60 40 60
عربی 50 20 20 20
دین و زندگی 30 40 30 70
زبان انگلیسی 30 10 10 30
زمین شناسی  10 10 10 10
ریاضی 30 10 20 10
زیست شناسی 20 30 10 20
فیزیک  10 10 20 10
شیمی 10 20 20 10
رتبه در منطقه 1 19291 18330 18025 17747 17300
رتبه کشوری 91063 85874 84238 82677 80263
شهر محل سکونت  تهران تهران شيراز تهران تهران
رشته محل قبولی ( روزانه ) مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی سمنان-نیمسال دوم مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی شیراز مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی سمنان-نیمسال دوم مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط کی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 2
ادبیات فارسی 50 30 50 50
عربی 50 10 50 20
دین و زندگی 30 20 20 20
زبان انگلیسی 10 10 10 30
زمین شناسی  10 10 10 10
ریاضی 30 10 20 10
زیست شناسی 10 20 10 30
فیزیک  -10 10 10 10
شیمی 10 20 20 30
رتبه در منطقه 2 47046 42335 38601 38184 36840 36421 36103
رتبه کشوری 122100 109680 99646 98556 95012 93862 93022
شهر محل سکونت  داراب اروميه شاهرود ساری ساری كرمان نيشابور
رشته محل قبولی ( روزانه ) مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی زابل مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی بم مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

 

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 3 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 3
ادبیات فارسی 40 20 30 20
عربی 10 10 30 10
دین و زندگی 50 40 30 10
زبان انگلیسی 10 10 10 20
زمین شناسی  10 10 10 10
ریاضی 10 10 20 10
زیست شناسی 20 20 30 20
فیزیک  10 10 10 10
شیمی 10 30 20 30
رتبه در منطقه 3 43099 27526 26676 26175 25746 25345
رتبه کشوری 147572 101943 99326 97751 96353 95134
شهر محل سکونت  دره شهر خدابنده انار بم عنبرآباد شهربابك
رشته محل قبولی ( روزانه ) مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی ایلام مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی سیرجان مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی بم مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی سیرجان مهندسی بهداشت محیط|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

برای اینکه بفهمید این رشته بدرد شما می خوره یا نه بهتره با مشاورین مرکز مشاور گروپ و دانشجویان رشته های علوم پزشکی تماس بگیرید تا بصورت مطمئن انتخاب رشته ای موفق داشته باشید ...

برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی

با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمی‌توانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال 97 است و فقط می‌تواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود می‌توانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند.

البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشدکارشناسان مرکز " مشاور گروپ " آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور 98 ، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته 98 و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند .

رتبه های قبولی رشته های دانشگاهی

برای فهمیدن رتبه قبولی رشته های دانشگاهی نیاز به مجموعه ای است که:
کلیه رتبه های داوطلبان پذیرفته شده در رشته ها و دانشگاه های مختلف را گردآوری کرده باشد.
در این صورت بررسی این موضوع را ساده تر خواهد کرد.
مشاور گروپ این مجموعه را بصورت جامع و کامل در اختیارتان قرار داده است .
در حالی که برخی  مؤسسات به صورتی ناقص رتبه های برخی دانش آموزان را طبقه بندی کرده اند.
برای دریافت ساده تر رتبه قبولی رشته های دانشگاهی به مشاوران تحصیلی مربوطه رجوع کنید تا شما را راهنمایی کنند.9099071613

بدون کدگیری و فقط از تلفن ثابت شماره گیری نمایید...


آخرین تراز و رتبه های قبولی در رشته های مختلف دانشگاهی را از ما بپرسید:

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد
رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد
رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
آخرین رتبه قبولی پزشکی
آخرین رتبه و قبولی دندانپزشکی
آخرین رتبه قبولی داروسازی
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی
آخرین رتبه قبولی زیست شناسی
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی
آخرین رتبه قبولی هوشبری
آخرین رتبه قبولی پرستاری
آخرین رتبه قبولی مامایی
آخرین رتبه قبولی بهداشت محیط
آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه
آخرین رتبه قبولی صنایع غذایی
آخرین رتبه قبولی مهندسی کشاورزی
آخرین رتبه قبولی شیمی
آخرین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی
آخرین رتبه قبولی کاردانی
راهنمای جامع تکمیل ظرفیت آزاد برای رشته تجربی

ناگفته نماند که سالانه برخی از جزئیات کنکور سراسری تغییر می کند.
برای مثال ظرفیت بعضی دانشگاه ها در بعضی رشته ها کم یا زیاد می شود.
و این موضوع سبب می شود که نتوان بر اساس کنکورهای سال گذشته رتبه قبولی رشته های دانشگاهی را به طور کاملاً دقیق تعیین کرد.
اما دانستن حدود آن نیز برای داوطلبان سودمند خواهد بود.
پر تکرارترین سؤالات رتبه و تراز قبولی در کنکور

رتبه قبولی رشته معماری در دانشگاه های تهران چند است؟
آخرین رتبه قبولی داروسازی چند است؟
لیست رتبه های قبولی دانشگاه آزاد را چگونه می توان جستجو کرد؟
آیا با رتبه سه رقمی می توان در رشته پزشکی قبول شد؟
رتبه آخرین فرد پذیرفته شده در گروه انسانی دانشگاه تهران چند است؟
میانگین درصدهای لازم برای رتبه مورد نظر خود را چگونه به دست آوریم؟

مشاوره و پاسخ به سؤالات کنکوری

شما دوستان عزیز از طریق این شماره ها با مشاوران متخصص و مجرب “مشاور گروپ” تماس بگیرید
تا با یک مکالمه کوتاه و مؤثر در مورد رتبه قبولی رشته های دانشگاهی اطلاعات لازم را به دست آورید.


سوالات تخصصی خود را از تنها مجموعه حرفه ای کشور ؛ و از تیم مشاور گروپ پرسید ...

اشکالت چیه؟ سوالت چیه؟

بپرس مشاور گروپ جواب میده ...

رتبه من 2 هزار منطقه دو شده است.
آیا شانس قبولی در رشته پزشکی در دانشگاه روزانه را دارم؟
برای اینکه رتبه سه رقمی کسب کنم، باید دروس اختصاصی و عمومی رشته تجربی را چند درصد بزنم؟
برای قبول شدن در رشته پزشکی، حداکثر باید چه رتبه و ترازی داشته باشیم؟
زمان ثبت نام در رشته علوم آزمایشگاهی بدون آزمون چه تاریخی است؟
شرایط ثبت نام در رشته علوم آزمایشگاهی بدون آزمون چیست؟
برای ثبت نام در رشته علوم آزمایشگاهی بدون آزمون باید چه کار کنیم؟
من متولد 73 و ساکن خوی هستم. آیا می توانم در رشته علوم آزمایشگاهی بدون آزمون پذیرفته شوم؟
اگر در حین سربازی دانشگاه قبول شویم، می توانیم ادامه تحصیل دهیم؟
من 18 ماه خدمت هستم و امسال کنکور دادم. اگر دانشگاه قبول شوم می توانم معافیت تحصیلی بگیرم؟
آیا قبولی دانشگاه حین خدمت باعث معافیت تحصیلی کامل می شود؟
آیا معافیت تحصیلی فقط برای قبول شدن در دانشگاه های دولتی صادر می شود؟
آیا معافیت تحصیلی برای قبول شدن در دانشگاه آزاد هم صادر می شود؟
شرایط ورود به دانشگاه افسری برای بانوان چست؟
آیا مجرد بودن جزء شرایط ورود به دانشگاه افسری برای بانوان است؟
آیا دانشگاه افسری بدون کنکور هم پذیرش دارد؟
برای قبولی در دانشگاه افسری چه رتبه و ترازی باید بیارم؟

و...


4/5 - (2 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی مهندسي بهداشت محيط در شهرهای مختلف کنکور 97

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام دانشگاه افسری ارتش
نصب اپ دانش آموزی