تست های احتمالی کنکور تجربی 98 و معرفی مباحث کلیدی

تست های احتمالی کنکور تجربی 98

جهت مشاوره در زمینه تست های احتمالی کنکور تجربی 98 و معرفی مباحث کلیدی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

تست های احتمالی کنکور تجربی 98 : یکی از مسائلی که سخت بچه ها رو درگیر خودش میکنه مخصوصا در وقتی که دیگه زمانی برای کنکور باقی نمونده این هستش که مباحث مهم کنکور و هر درس ای چی هستش که اون ها رو مطالعه کنند که درصد بیشتری بتونن توی کنکور بدست بیارند. 

تست های احتمالی کنکور تجربی 98

تست های احتمالی کنکور تجربی 98 »   البته چه بهتر که اگر وقت میشه همه مباحث مطالعه بشه اما خب دونستن این که کدوم مباحث مهم تر هستند باعث میشه که وقت بیشتری برای این مباحث بذارید و با سلیقه ی طراح بیشتر آشنا بشید.تست های احتمالی کنکور تجربی 98 /

مشاور گروپ

تعداد سوالاتی که در دروس مختلف در کنکور تجربی از سال ۹۱-97 آمده است …

تعداد سوالات از مباحث ریاضی در کنکور تجربی

۱- مشتق و کاربرد آن ( سال ۹۶- ۴ سوال )، ( سال ۹۵- ۵ سوال )، ( سال ۹۴- ۵ سوال )، ( سال ۹۳- ۶ سوال )، ( سال ۹۲- ۴ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).تست های احتمالی کنکور تجربی 98 /

۲- هندسه ( سال ۹۶- ۴ سوال )، ( سال ۹۵- ۴ سوال )، ( سال ۹۴- ۴ سوال )، ( سال ۹۳- ۴ سوال )، ( سال ۹۲- ۴ سوال )، ( سال ۹۱- ۴ سوال ).

۳- تابع ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳۵ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۳سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال )

۴- احتمال ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۴ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۵- حد و پیوستگی ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۶- مقاطع مخروطی ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۷- انتگرال ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۸- آمار ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۹- مثلثات ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال

۱۰-تصاعد و دنباله ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

۱۱- معادله و نامعادله ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۰ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال

۱۲-لگاریتم و تابع نمایی ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۰ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

۱۳- ماتریس ( سال ۹۶- ۰ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۱ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۰ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

تعداد سوالات از مباحث فیزیک در کنکور تجربی

۱- نوسان، موجهای مکانیک، صوت هر سال ۵ یا حداکثر ۶ سوال مطرح شده است.

۲- حرکت شناسی ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۳- مدارهای الکتریکی ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۴ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۴- گرما و قانون گاز ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۵- نور هندسی ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۶- دینامیک ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱-۲ سوال ).

۷- خازن و الکتریسیته ساکن ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۸- مغناتیس و آلفا ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۹- فیزیک اتمی جدید ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۴ سوال ).

۱۰- موج الکترومغناتیس ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۱ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

۱۱- کار و انرژی ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۱ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

۱۲- فشار و ویژگی های ماده ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۱ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).
تعداد سوالات از مباحث شیمی در کنکور تجربی

۱- استکیومتری ( سال ۹۶- ۵ سوال )، ( سال ۹۵- ۴ سوال )، ( سال ۹۴- ۴ سوال )، ( سال ۹۳- ۴ سوال )، ( سال ۹۲- ۴ سوال )، ( سال ۹۱- ۴ سوال ).

۲- محلول ها ( سال ۹۶- ۴ سوال )، ( سال ۹۵- ۴ سوال )، ( سال ۹۴- ۵ سوال )، ( سال ۹۳- ۴ سوال )، ( سال ۹۲- ۴سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۳- ترمودینامیک شیمی ( سال ۹۶- ۴ سوال )، ( سال ۹۵- ۴ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۴ سوال )، ( سال ۹۲- ۴ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۴- اسید و باز ( سال ۹۶- ۴ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۴ سوال ).

۵- الکتروشیمی ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۴ سوال )، ( سال ۹۱- ۴ سوال ).

۶- تعادل شیمی ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۷- ستنیک شیمیایی ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۲۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۸- پیوند کوالانسی ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۴ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۹- خواص تنابی عنصرها ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۴ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).
تعداد سوالات از مباحث زیست شناسی در کنکور تجربی

۱- مولکول زیستی ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۰ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۰ سوال )، ( سال ۹۲- ۰ سوال )، ( سال ۹۱- ۰ سوال ).

۲- سفری به درون سلول ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۰ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

۳- سفری در دنیای جانداران( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۰ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

۴- گوارش ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۵- تبادل گازها ( سال ۹۶- ۰ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۰سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۶- گردش مواد ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۵ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۵ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۷- تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ( سال ۹۶- ۰ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۰ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۸- حرکت( سال ۹۶- ۰ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۱ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۰ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۹- ایمنی بدن ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۱ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۰ سوال ).

۱۰- و …….


شما با توجه به میزان سوالات در ۶ سال گذشته می توانید تا حدودی از تعداد سوالات احتمالی کنکور تجربی 98 آگاه شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.

مشاور گروپ

طراحان سوالات کنکور بر چه اساسی سوال طرح می کنند؟

۱- سوالات آسان

۲- سوالات متوسط

۳- سوالات دشوار

۴- سولات بسیار دشوار

طرح سوالات آسان در کنکور تجربی 98

این سوالات بسیار آسان می باشد، و با کمی دقت بعد از ۳۰ ثانیه می توان به آن ها پاسخ داد.

طرح سوالات متوسط در کنکور تجربی 98

این سوالات ترکیبی و مفهومی می باشد، و با کمی دقت می توان به آن ها پاسخ داد.

طرح سوالات دشوار در کنکور تجربی 98

این سوالات ترکیبی و مفهومی و تکنیکی می باشد، برای پاسخ گویی به این سوالات داوطلب باید از قبل با تکنیک آن آشنا باشد در غیر این صورت با مشکل مواجه می گردد.

طرح سوالات بسیار دشوار در کنکور تجربی 98

برای پاسخگویی به این سوالات داوطلب باید تمرین بسیار زیاد داشته باشد. معمولا این سوالات برای هدر دادن وقت داوطلب طرح می گردد.

نکات مهم برای برنامه ریزی کنکور 98

۱- مشخص نمودن مباحث درسی مهم

۲- مباحث آسان

۳- ضرایب دروس عمومی

۴- تغییرات کتاب درسی

۵- فصل های مهم درسی

۶- و همچنین حذفیات کنکور سراسری

امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه تست های احتمالی کنکور تجربی 98 و معرفی مباحث کلیدی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام تیزهوشان 1403
نصب اپ دانش آموزی