رتبه قبولی کنکور هنر

ترتیب رشته ها بر اساس حروف الفبا


رشته ارتباط تصویر – گرافیک

رشته آهنگ سازی

رشته بازیگری

رشته باستان شناسی

رشته تلوزیون و هنر های دیجیتالی


رشته چاپ

رشته حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

رشته سینما

رشته صنایع دستی

رشته طراحی پارچه و لباس

رشته طراحی صنعتی

رشته عکاسی

رشته کاردانی هنر های تجسمی

رشته کاردانی هنر های سنتی


رشته کارشناسی فرش

رشته کارگردانی

رشته کتاب و نگارگری

رشته مردم شناسی

رشته مرمت و احیا بناهای تاریخی


رشته موزه داری

رشته نقاشی

رشته نمایش

رشته نوازندگی موسیقی جهانی

رشته هنر اسلامی