رتبه قبولی کنکور هنر

ترتیب رشته ها بر اساس حروف الفبا

 

رشته ارتباط تصویر – گرافیک

 


 

 

رشته آهنگ سازی

 


 

 

رشته بازیگری

 


 

 

رشته باستان شناسی

 


 

 

رشته تلوزیون و هنر های دیجیتالی

 


 

 

 

رشته چاپ

 


 

 

رشته حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

 


 

 

رشته سینما

 


 

 

رشته صنایع دستی

 


 

 

رشته طراحی پارچه و لباس

 


 

 

رشته طراحی صنعتی

 


 

 

رشته عکاسی

 


 

 

رشته کاردانی هنر های تجسمی

 


 

 

رشته کاردانی هنر های سنتی

 

 


 

 

رشته کارشناسی فرش

 


 

 

رشته کارگردانی

 


 

 

رشته کتاب و نگارگری

 


 

 

رشته مردم شناسی

 


 

 

رشته مرمت و احیا بناهای تاریخی

 

 


 

 

رشته موزه داری

 


 

 

رشته نقاشی

 


 

 

رشته نمایش

 


 

 

رشته نوازندگی موسیقی جهانی

 


 

 

رشته هنر اسلامی

 

مشاوره و برنامه ریزی تضمینی کنکور ( کلیک کنید )