امتياز حافظان كل قرآن مجيد در کنکور ارشد 1400

خانم دوگوهرانی

این مقاله مختص عزیزانی است که به واسطه ی لطف خداوند متعال و تلاش های خود شان توانسته اند حافظ…

رشته ی علوم شناختی کنکور کارشناسی ارشد 1400

علوم شناختی از جمله علوم نسبتا نوپایی است که در حال حاضر اهمیت آن کمتر شناخته شده است. مثل رشته…

رشته ی فیزیک کنکور کارشناسی ارشد 1400

رشته ی فیزیک با وجود اینکه جز رشته های پایه می باشد و شایددر نگاه اول برخی آن را یک…

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه اطلاعات امنیت ملی سال 1400

واژه های امنیت ملی و وزارت اطلاعات برای خیلی از ما یاد آور فیلم های اغلب جذاب و پر کششی…

ثبت نام رشته علوم جغرافیا کنکور کارشناسی ارشد 1400

علوم جغرافیا از آن دست علم هاییست که علاقمندان مخصوص به خود را دارند. غالبا محدوده ی دانش ما نسبت…

رتبه ها و دانشگاه محل قبولی رشته ی مدیریت کنکور کارشناسی ارشد 1400

از گذشته های دور و دورتر، آن زمان که انسان های اولیه با سبک زندگی اولیه می زیسته اند، همیشه…

رتبه ها و محل قبولی رشته ی علوم سیاسی کنکور کارشناسی ارشد 1400

رشته ی علوم سیاسی و روابط بین الملل از قبیل رشته هایی است که نه تنها نام جذاب و درگیر…

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل کنکور ارشد 1400

رشته ی علوم سیاسی و روابط بین الملل از قبیل رشته هایی است که نه تنها نام جذاب و درگیر…

رشته ی تاريخ و فلسفه علم کنکور کارشناسی ارشد 1400

مفهوم فلسفه و علم هرکدام شاید به تنهایی هم معانی مختلفی به ذهن شنونده القا نماید، چه برسد که ترکیب…

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400 از جمله داغ ترین بحث های این چند روزه برای جامعه ی دانشگاهی و…