آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی

رتبه و درصدهای لازم قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی نیمسال اول و دوم کنکور 99

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

رتبه و درصدهای لازم قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی نیمسال اول و دوم کنکور ۱۴۰۲ :رتبه و درصدهای لازم قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی نیمسال اول و دوم کنکور ۱۴۰۲ و نیز حداقل و حداکثر رتبه و درصد لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی نیمسال اول و دوم را برای شما عزیزان کنکوری آماده کرده ایم.

رتبه و درصدهای لازم قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی نیمسال اول و دوم کنکور 99

رتبه و درصدهای لازم قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی نیمسال اول و دوم کنکور ۱۴۰۲ ,حداقل درصد قبولی دندانپزشکی,حداقل درصد قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی,حداقل رتبه دندانپزشکی,حداقل رتبه دندانپزشکی شهید بهشتی,دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی,دنداپزشکی شهید بهشتی,دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی,قبولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رتبه و درصدهای لازم قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی نیمسال اول و دوم کنکور ۱۴۰۲

میانگین درصد و رتبه مورد نیاز جهت قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال اول

میانگین درصد و رتبه مورد نیاز جهت قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی نیمسال دومرتبه و درصدهای لازم قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی نیمسال اول و دوم کنکور ۱۴۰۲ و نیز حداقل و حداکثر رتبه و درصد لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی نیمسال اول و دوم را برای شما عزیزان کنکوری آماده کرده ایم. در این مطلب حداقل رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. همچنین میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور برای قبولی در این رشته و دانشگاه نیز بیان شده است. در انتها نیز توضیحاتی پیرامون رشته دندانپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را ضمیمه کرده ایم. برای مطالعه این مطلب خواندنی و مهم به ادامه مطلب بروید.

54545 2

از طریق لینک های زیر می توانید به تخمین رتبه کنکور تجربی کنکور ۱۴۰۲ دسترسی داشته باشید …


تخمین رتبه رایگان کنکور تجربی | درآمد رشته های مختلف علوم پزشکی در سال

تخمین رتبه کنکور سراسری ۱۴۰۲ با سهمیه 5 درصد

تخمین رتبه رایگان کنکور ۱۴۰۲ | لیست رشته هایی که تا 10 سال دیگر درآمد ندارند


درصدها و رتبه های زیر براساس اطلاعات داوطلبان کنکور 98 تهیه و تدوین شده است.

میانگین درصد و رتبه مورد نیاز جهت قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال اول

میانگین درصد و رتبه مورد نیاز جهت قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال دوم

میانگین تراز کانونی گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
7649 نظام جدید 77 29 منطقه 1 دختر شيراز دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7336 نظام جدید 105 39 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7395 نظام جدید 148 55 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
7489 نظام جدید 189 72 منطقه 1 دختر تبريز دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7456 نظام جدید 201 78 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7522 نظام جدید 221 85 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7297 نظام جدید 260 101 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7860 نظام جدید 291 114 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7595 نظام جدید 308 122 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
7113 نظام جدید 381 146 منطقه 1 دختر تبريز دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
7194 نظام جدید 417 160 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
6547 نظام قدیم 504 184 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7201 نظام جدید 522 191 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
6183 نظام جدید 622 227 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
7963 نظام جدید 80 39 منطقه 2 دختر لاهيجان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7459 نظام جدید 255 120 منطقه 2 پسر سبزوار دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7320 نظام جدید 285 134 منطقه 2 پسر ميانه دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
6824 نظام قدیم 309 148 منطقه 2 پسر كرمان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7119 نظام جدید 360 178 منطقه 2 دختر كرمان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7205 نظام جدید 369 183 منطقه 2 دختر شهركرد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
7431 نظام جدید 403 201 منطقه 2 پسر بروجرد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
7373 نظام جدید 420 207 منطقه 2 پسر قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
7392 نظام جدید 483 240 منطقه 2 پسر يزد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
7218 نظام جدید 597 297 منطقه 2 دختر همدان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
7096 نظام جدید 601 2۱۴۰۲ منطقه 2 پسر بهشهر دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
6818 نظام جدید 813 393 منطقه 2 دختر قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
6881 نظام قدیم 850 415 منطقه 2 پسر ورامين دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
6784 نظام جدید 990 481 منطقه 2 دختر قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
7446 نظام جدید 339 43 منطقه 3 پسر فرديس دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
6721 نظام جدید 520 71 منطقه 3 پسر اسفراين دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
6902 نظام قدیم 2147 369 منطقه 3 پسر شهريار دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

 

54545 2

دروس تحصیلی رشته دندانپزشکی و طول دوره تحصیل

طول کل دوره تحصیلی ۶ سال می باشد که به دو دوره علوم پایه (۲ سال) و دوره تخصصی همراه با کارآموزی (۴ سال) تقسیم می شود. در دوره علوم پایه دانشجو ۲ سال به یادگیری دروس بیوشیمی، فیزیولوژی‌ نظری‌، فیزیولوژی‌ عملی‌، آناتومی، آمار پزشکی‌ و دندانپزشکی‌ و روش‌ تحقیق‌، بهداشت‌ عمومی‌، بافت‌ شناسی، ژنتیک انسانی‌، میکروب‌ شناسی و ایمنولوژی می پردازد و پس از این ۲ سال در صورت قبولی در آزمون علوم پایه به دوره بعدی راه می یابد. در دوره تخصصی دروسی مانند آسیب‌شناسی فک و دهان، ارتودنسی، اندودنتیکس، پروتزهای ثابت و اکلوژن، پروتزهای متحرک و فک و صورت ، پریودنتولوژی، ترمیمی و مواد دندانی، بیماری‌های دهان و دندان، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان و رادیولوژی دهان و فک و صورت تدریس می شود. همچنین در این دوره از رشته دندانپزشکی دانشجویان به کارآموزی می روند و از نزدیک با بیماری های دهان و دندان آشنا شده و با نظارت اساتید در پایان این دوره همچون یک دندانپزشک عمومی به تشخیص و درمان بیماری می پردازند.

بازار کار، درآمد و موقعیت شغلی رشته دندانپزشکی

در سال های آینده کار دندانپزشکان جوان و تازه وارد در شهرهای بزرگ برای یافتن کار و تاسیس مطب شخصی سخت خواهد شد چراکه در چند سال اخیر تعداد دانشکده های دندانپزشکی چند برابر شده و علاوه بر آن بسیاری از افراد با اتمام تحصیل خود در کشورهای خارجی با در دست داشتن مدرک دکتری به کشور باز میگردند. طبق گزارش انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران بیکاری در رشته دندانپزشکی ۳۰ درصد است، یعنی از هر ۱۰ نفری که مدرک دکتری رشته دندانپزشکی دارند، ۳ نفر از آنها بیکار می باشند. مطمئنا با پیشرفت بهداشت دهان و دندان، فرصت های شغلی یک دندانپزشک عمومی کاهش پیدا کرده است و البته افزایش تعداد دندانپزشکان جوان بیکار تنها مشکل ایران نیست چون طبق بررسی ها و پیش بینی های جوامع علمی خارج از کشور، در سال ۲۰۳۰ میلادی بهداشت دهان و دندان مردم به اندازه ای خوب خواهد بود که دندانپزشکی عمومی به بخشی از پزشکی عمومی برخواهد گشت و رشته دندانپزشکی تنها جنبه تخصصی پیدا می کند. مسائلی دیگری که در درآمد و بازار کار یک دندانپزشک وجود دارد توانایی انجام ماهرانه کار و توانمندی در انجام کارهای ظریف دندان و همچنین برقراری ارتباط خوب با بیمار است، درواقع این موارد با درآمد دندانپزشکان رابطه مستقیم دارد!

ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر رشته دندانپزشکی

دندانپزشکی که در یک رشته تخصصی خاص ادامه تحصیل داده باشد (پس از اخذ مدرک دکترای دندانپزشکی) عنوان «متخصص» حتما زیر اسم او و قبل از گرایش مورد نظر ذکر می شود.

ارتودنتیکس (متخصص ارتودنسی): تصحیح روابط نامناسب فکی و دندانی، تنظیم و تصحیح روابط بین دندانها و استخوانهای سر و صورت و به طور کلی ناهنجاری های دندانی و فک و صورت از جمله وظایف یک متخصص ارتودنسی به شمار می رود. طول دوره این تخصص رشته دندانپزشکی ۳ ساله است، معمولا بهترین رتبه های آزمون تخصص وارد این رشته می شوند.

پاتولوژی فک و دهان و صورت (آسیب شناسی): توانایی متخصصان این رشته دندانپزشکی بررسی نمونه های برداشته شده از ضایعات دهان، فک و صورت از لحاظ تشخیص انواع بدخیمی، سرطان و سایر ناهنجاری های بافتی می باشد.

اندودنتیکس (تخصص درمان ریشه دندان): وظیفه متخصص این رشته دندانپزشکی درمان های پیچیده ریشه و یا جراحی هایی است که معمولا از عهده توانایی های دندانپزشکان عمومی خارج است. دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی نیمسال اول و دوم

پریودنتیکس (تخصص بیماریهای لثه و بافتهای نگه دارنده دندان): این افراد در تشخیص بیماری های لثه، گذاشتن ایمپلنت، عملکرد و زیبایی ساختار لثه تخصص پیدا می کنند.

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی: ترمیم و بازسازی دندانهای طبیعی و تأمین زیبایی ظاهری دندان ها بخشی از وظایف متخصصان این شاخه رشته دندانپزشکی است.

جراحی فک و دهان و صورت، رشته دندانپزشکی کودکان و تخصص پروتزهای دندانی هم شاخه های تخصصی دیگر رشته دندانپزشکی است.

نکات مثبت رشته دندانپزشکی

نداشتن شیفت های طاقت فرسای شبانه و اجباری

گرفتن ساده تر مدرک دکتری و دوران تحصیلی راحت تر نسبت به پزشکی و داروسازی

درآمد خوب حتی با داشتن مدرک دکتری عمومی بدون تخصص

نکات منفی رشته دندانپزشکی

دردهای عضلانی و مفصلی ( به دلیل حالت‌های بدنی ثابت طولانی‌ مدت، انجام حرکات تکراری، قرار گرفتن در یک وضعیت نامناسب به مدت طولانی )

خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی و واگیردار ( با رعایت اصول ایمنی مانند استفاده از ماسک، عینک محافظ و دستکش قابل پیشگیری است )

آلودگی به خون آلوده ( این یکی از خطراتی است که همیشه متوجه دندانپزشکان است )

کمتر شدن فرصت های شغلی در شهرهای بزرگ ( در مناطق محروم نیاز مبرم به دندانپزشکان احساس می شود )


4.7/5 - (3 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام تیزهوشان 1403
نصب اپ دانش آموزی