۵۰۰ کارنامه قبولی اتاق عمل ۹۷ | انتخاب رشته تجربی 98

کارنامه قبولی اتاق عمل ۹۷

جهت مشاوره در زمینه ۵۰۰ کارنامه قبولی اتاق عمل ۹۷ | انتخاب رشته تجربی 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

کارنامه قبولی اتاق عمل ۹۷ : رشته اتاق عمل از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته اتاق عمل در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .کارنامه قبولی اتاق عمل ۹۷

کارنامه قبولی اتاق عمل ۹۷


کارنامه قبولی اتاق عمل ۹۷   :  دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته اتاق عمل پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .کارنامه قبولی اتاق عمل ۹۷ /

کارنامه قبولی اتاق عمل ۹۷  :  به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 98 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .کارنامه قبولی اتاق عمل ۹۷ /

” میانگین 33 درصد عمومی = قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 22 درصد اختصاصی = قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه “این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

سر فصل ها

دانشگاه علوم پزشکي تهران

6147 3547 5404 6 7 6 6 1 5 6 5 4

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

5771 4059 4823 5 7 5 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5784 4901 4162 5 7 6 3 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي ايران

6159 4945 5991 5 7 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

5465 5825 5 6 6 5 1 3 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

5639 5994 6 7 5 5 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

5713 6094 7038 5 6 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

5553 7609 11034 5 7 6 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

5762 11470 5 7 6 5 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5254 7994 5 7 6 5 1 2 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي فسا

5554 8338 5 6 6 4 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي بابل

5504 13287 6619 5 6 5 5 1 3 5 3 3

دانشكده علوم پزشكي مراغه

5328 9050 5 5 5 4 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

5509 14846 8953 4 5 5 3 1 3 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

بومي استان تهران
5027 5 6 6 4 1 4 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

5708 12577 9204 5 6 5 4 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

5323 8178 4 5 5 6 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

5811 10068 4 6 5 4 1 3 3 3 2

دانشکده علوم پزشکي خوي

5349 4 6 7 3 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان

5393 14949 9761 5 7 5 3 1 3 5 2 4

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن)

5211 5 7 6 4 1 3 4 2 3

دانشکده علوم پزشکي گراش

5038 10591 4 6 5 5 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي زابل

5242 5 5 5 3 1 4 3 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

5438 14334 5 6 5 3 1 3 4 3 3

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

5224 4 5 6 5 1 2 5 2 4

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد

5065 16147 10897 4 5 5 3 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

5422 10778 17322 4 5 6 5 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

5380 11198 5 5 5 3 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

5023 4 4 4 3 1 2 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

5690 5 6 5 5 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري

5428 14539 6561 5 6 5 4 1 3 5 3 4

دانشكده علوم پزشكي مراغه

5372 12043 5 5 5 4 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس)

5218 17661 10312 5 6 5 3 1 2 4 2 4

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

5426 13968 5 5 5 4 1 2 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

5421 14801 12218 4 6 5 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5219 16537 5 6 6 2 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

5227 15916 10328 4 5 5 4 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

5400 15942 12616 5 6 5 4 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

5209 7970 18585 13127 4 5 5 3 1 3 4 3 4

دانشكده علوم پزشكي ساوه

5584 5 7 6 7 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي اراک

5611 13679 4 7 5 5 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

5008 4 6 4 1 1 3 4 2 4

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)

5481 4 5 4 4 1 4 5 4 3

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

5317 17366 4 6 6 3 1 3 4 2 4

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

5448 15994 5 6 5 3 1 4 4 3 3

دانشكده علوم پزشكي خمين

5186 19903 5 6 5 4 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

5159 17574 9899 5 6 5 4 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بم

5135 14590 5 5 5 3 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي قم

5432 16763 4 5 5 4 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

4963 19520 11992 4 5 4 3 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

5366 18402 12093 4 4 4 2 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

5181 18933 5 5 6 2 1 2 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

5361 16841 5 6 4 3 1 3 5 2 4

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

5149 18496 13384 4 5 4 2 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)

5402 17951 4 6 5 4 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

5281 23224 4 6 5 3 1 3 4 3 2

دانشكده علوم پزشكي آبادان

4931 19150 4 5 5 3 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)

5296 18675 4 6 4 3 1 4 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

5168 22082 4 5 5 3 1 2 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

5145 21480 14293 4 5 5 3 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

5085 27810 4 5 4 3 1 3 5 3 2

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

3 5 3 3 1 3 4 4 3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

4 6 6 2 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج

5 7 6 3 1 3 5 4 5

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

5 7 6 3 1 4 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

4 6 5 5 1 3 4 3 4

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 1

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور 95 – 96 در سهمیه منطقه 1
ادبیات فارسی 10 40 50 50
عربی 10 40 30 30
دین و زندگی 30 40 40 60
زبان انگلیسی 10 50 20 50
زمین شناسی  10 10 10 10
ریاضی 20 40 20 30
زیست شناسی 40 30 50 20
فیزیک  20 10 10 10
شیمی 20 10 30 40
رتبه در منطقه 1 16685 16108 14307 11013 10729
رتبه کشوری 76857 73637 64361 47394 45941
شهر محل سکونت  تهران آذرشهر مشهد شيراز شيراز
رشته محل قبولی ( روزانه ) اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی بیرجند  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی مراغه  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی نیشابور  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی زاهدان  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی بم 

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 2

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 2
ادبیات فارسی 20 40 40 30 70
عربی 30 20 30 20 30
دین و زندگی 40 20 50 50 40
زبان انگلیسی 20 10 10 60 60
زمین شناسی  10 10 10 10 10
ریاضی 10 40 10 20 10
زیست شناسی 20 10 30 40 20
فیزیک  10 30 20 4 10
شیمی 10 20 20 10 20
رتبه در منطقه 2 40669 29404 25094 24364 23544
رتبه کشوری 105231 75224 63938 62034 59949
شهر محل سکونت  فريدون كنار قم سمنان اراك سنندج
رشته محل قبولی ( روزانه ) اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی بابل  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی قم  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی شاهرود  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی خمین  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی کردستان-سنندج 
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 3
ادبیات فارسی 30 40 40
عربی 20 30 20
دین و زندگی 30 70 50
زبان انگلیسی 10 30 10
زمین شناسی  10 10 10
ریاضی 20 10 20
زیست شناسی 20 20 20
فیزیک  50 10 10
شیمی 10 20 10
رتبه در منطقه 3 19605 19430 17498 17043 16838
رتبه کشوری 77193 76597 70039 68583 67911
شهر محل سکونت  سراوان ياسوج سمنان زابل سراوان
رشته محل قبولی ( روزانه ) اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی سمنان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی زابل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

5/5 - (2 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه ۵۰۰ کارنامه قبولی اتاق عمل ۹۷ | انتخاب رشته تجربی 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

نصب اپ دانش آموزی