نکات مهم دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد 97

جهت مشاوره در زمینه نکات مهم دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

این مقالهٔ آموزشی از سری مباحث راهنمای دفترچه کنکور می‌باشد و به موضوع نکات مهم دفترچه ثبت‌نام کنکور کارشناسی ارشد خواهد پرداخت.

کارشناسی ارشد 1401

راهنمای دفترچه ثبت‌نام کنکور کارشناسی ارشد

این مقاله قسمتی از سری مطالب تکمیل دفترچه کنکور سراسری کارشناسی ارشد 1401 - 1402 می باشد. برای مشاهده قسمت اول و دوم تکمیل دفترچه ثبت‌نام کارشناسی ارشد 1401 می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

قسمت اول – راهنمای ثبت‌نام و تکمیل فرم‌های کنکور کارشناسی ارشد

قسمت دومدفترچه ثبت‌نام کنکور سراسری کارشناسی ارشد

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 1401 بخوانند

در ردیف 23:

فارغ‌التحصیلان معدل کل اکتسابی را بر اساس معدل مندرج در مدرک فارغ‌التحصیلی و دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی میانگین واحـدهای گذرانده حداکثر تا تاریخ 1401/6/31 خود را بر مبنای 0 تا 20 و یا 0 تا 4 و تا دو رقم اعشار از چپ به راست در محل مربوط درج نمایند. به‌عنوان‌مثال: داوطلبی که معدل وی 2.85 می‌باشد در قسمت عدد صحیح 02 و در قسمت اعشار عدد 85 را درج نمایند.

تذکر مهم در رابطه با کارشناسی ارشد 1401:

آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ 1400/11/30 و یا 1401/6/31 در دوره کارشناسی فارغ‌التحصیل می‌شوند، در هنگـام ثبت‌نام می‌بایست میانگین نمرات واحدهای گذرانده شده خود تا تاریخ 1400/6/31 را در فرم تقاضانامه وارد نمایند، ولی در مرحلـه توزیـع اینترنتـی کـارت شرکت در آزمون، لازم است نسبت به تصحیح و یا درج معدل فارغ‌التحصیلی (برای فارغ‌التحصیلان 1400/11/30) و یا میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده (برای فارغ‌التحصیلان تا تاریخ 1401/6/31) خود تا تاریخ 1401/11/30 اقدام نمایند.

که در این صورت چنانچه جزو قبولین نهـایی قـرار گیرند، می‌بایست مدارک لازم را ارائه دهند.

تبصره 1:

آن دسته از حافظان قرآنی که در سال‌های گذشته و با استفاده تسهیلات مربوط به حافظان قرآن، موفق به اخذ مدرک کارشناسـی در رشـته علـوم قرآن و حدیث شده‌اند، موظف می‌باشند با مراجعه به معاونت فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به اخذ گواهی معـدل کارشناسـی خود اقدام نموده و معدل کارشناسی تأییدشده را در این بند درج نمایند.

تبصره 2:

آن دسته از حافظان قرآنی که دارای مدرک دیپلم و یا زیر دیپلم می‌باشند، لازم است معدل آخرین مدرک تحصیلی خود را در این بند درج نمایند.

در ردیف 24:

داوطلبانی که دانشجو و یا فارغ‌التحصیل دوره‌های کارشناسی ناپیوسته می‌باشند، باید دربند 24 معدل کل اکتسابی مقطع کاردانی خود را با توجـه به معدل مندرج در مدرک دوره کاردانی درج نمایند.

در ردیف 25

  • داوطلبانی که معدل آنان در مدرک تحصیلی برمبنای 0 تا 4 می‌باشد، گزینه معدل 0 تا 4 را علامت بزنند.

  • حافظان قرآن (دارندگان مدرک دیپلم و زیر دیپلم) که جهت دریافت مدرک کارشناسی علوم قرآنی و حدیث با استفاده از قانون اعطاء مدرک کارشناسی و بالاتر بـه حافظـان کـل قرآن مجید، در رشته علوم قرآن و حدیث این آزمون شرکت می‌کنند، گزینه حافظ قرآن – اخذ مدرک کارشناسی را علامـت بزننـد.

  • حافظـان قرآن که دارای مدرک کارشناسی علوم قرآنی هستند و از مزایای قانون اعطاء مدرک کارشناسی و بالاتر بـه حافظـان کـل قـرآن مجیـد، اسـتفاده نکرده‌اند، جهت تحصیل در کارشناسی ارشد علوم قرآنی با استفاده از قانون فوق در رشته علوم قرآن و حدیث این آزمون شرکت می‌کنند، گزینـه حافظ قرآن تحصیل در کارشناسی ارشد علوم قرآنی را علامت بزنند.

  • حافظان قرآن که در سال‌های گذشته مدرک کارشناسی خود را با استفاده از قانون اعطاء مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید، دریافت نموده‌اند، جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، گزینه حـافظ قرآن متقاضی آزمون کارشناسی ارشد را علامت بزنند.

در ردیف 26:

داوطلب باید دایره مربوط به نام گروه امتحانی را که در آزمون آن شرکت خواهد کرد، با علامت‌گذاری مشخص نماید.

در ردیف 27:

داوطلب کد مربوط به رشته امتحانی اول (رشته اصلی) را که متقاضی شرکت در آزمون آن رشته می‌باشد را از جداول شماره 2 الـی 7(منـدرج در صفحات 13 الی 38) استخراج و در محل مربوط درج نماید. داوطلبانی که منحصراً متقاضی شرکت دریکی از کد رشته‌های امتحـانی شـناور جـدول مندرج در صفحه 6 همین دفترچه راهنما می‌باشند، لازم است کد رشته امتحانی مربوطه را دربند 27 فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی وارد نمایند.

تبصره مهم در آزمون کارشناسی ارشد 1401:

در این مرحله از آزمون نیازی به تعیین و انتخاب گرایش نیست. بدیهی است سؤالات آزمون در قالب مجموعه گرایش‌ها تهیه و تنظیم می‌گردد و داوطلبان لازم است بنا به علاقه در جلسه آزمون به سؤالات گرایش یا گرایش‌های دلخواه پاسخ دهند.

در ردیف 28:

داوطلب باید زبان خارجی موردعلاقه در رشته امتحانی اول (رشته اصلی) را با علامت‌گذاری فقط یک دایره مشخص نماید.

در ردیف 29:

آن دسته از داوطلبانی که با توجه به مطالب مندرج در تبصره بند «الف» صفحه 6 علاوه بر رشته امتحانی اصلی (رشته امتحانی اول) متقاضی شرکت دریکی از کد رشته‌های امتحانی (که در جداول 2 تا 7 با علامت ستاره (*) مشخص‌شده‌اند به‌عنوان رشته امتحانی دوم) می‌باشند باید کد مربـوط بـه رشته امتحانی دوم (رشته شناور) را از جداول شماره 2 الی 7 (مندرج در صفحات 13 الی 38) استخراج و در محل مربـوط درج نمایـد.

بـرای ورود اطلاعات مربوط به رشته امتحانی دوم (رشته شناور) در ثبت‌نام اینترنتی می‌بایست یک کارت ثبت‌نام جداگانه تهیه‌شده باشد. یک کارت برای رشته امتحانی اول و کارت دوم برای رشته امتحانی دوم. لازم به توضیح است که آزمون این رشته‌ها (رشته‌های شناور) هیچ‌گونه تداخلی با آزمون رشـته امتحانی اصلی ندارد.

مطالب تکمیلی

راهنمای ثبت نام و تکمیل فرم‌های کنکور کارشناسی ارشد

دفترچه ثبت‌نام کنکور سراسری کارشناسی ارشد

زمان برگزاری کنکور مقطع کارشناسی ارشد 

انتخاب رشته و گزینش نهایی کنکور کارشناسی ارشد 

شرایط برگزاری آزمون المپیاد علمی دانشجویی 

تکمیل دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 

راهنمای انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد 

دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد

گام‌های انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد 

توصیه‌های مهم در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد

سوالات عمومی انتخاب رشته کنکور ارشد

امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه نکات مهم دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام دانشگاه افسری ارتش
نصب اپ دانش آموزی