کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد ۱۴۰۱

کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد

جهت مشاوره در زمینه کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد ۱۴۰۱

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

طرح کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد ۱۴۰۱ برای آن دسته از جانبازان و ایثارگرانی که شغل و در آمدی ندارند تصویب شده تا بتواند اثر کوچکی در راستای بهبود وضعیت معیشت این عزیزان داشته باشد. ما در این مقاله از مشاور گروپ به بررسی این طرح و مبلغ کمک معیشت ایثارگران بدون شغل و درآمد ۱۴۰۱ می پردازیم.

کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد

به گفته محمد مخبر معاون اول رییس جمهور با تصویب طرح کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبلغ کمک معیشت ایثارگران افزایش یافت. زیرا نمایندگان مجلس با بررسی لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف ۷ این لایحه درباره افزایش کمک معیشت جانبازان موافقت کردند.

مطابق با آیین نامه اجرایی بند(ه) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 ، مبلغ کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد افزایش یافته است.

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

  1. کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد: مبلغی معادل حـداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضـوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- که مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشـور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری – مصوب ۱۴۰۱ –
  2. بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
  3. متقاضـی: جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسـر فاقد شغل و درآمد که بر اسـاس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می شوند.
  4. وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
  5. سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
  6. پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت.

ماده ۲- متقاضی برخورداری از کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد ثبت و سپس اقرار نامه محضری مبنی بر فاقد شغل و درآمد بودن را در سامانه یادشده بارگذاری نماید.

ماده ۳- بنیاد مکلف است ظرف (۱۰) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز میزان درآمد جهت برخورداری از کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از کلیه صندوقهای بازنشستگی و بیمه های اجتماعی نظیر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کند و دستگاههای یادشده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام به بنیاد ارائه نمایند.

  • تبصره ۱- وزارت مکلف است براساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه، جانبازان و آزادگان متقاضی استفاده از کمک معیشت را براساس فهرست اعلامی بنیاد، مورد ارزیابی وسع قرار داده و نتایج ناظر بر تعیین دهک بندی را ظرف یک ماه کاری به بنیاد اعلام نماید.
  • تبصره ۲- ساز و کارهای لازم برای پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در خصوص نتایج ارزیابی وسع و دهک های درآمدی مطابق آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی توسط بنیاد میباشد.

ماده ۴- بنیاد موظف است نسبت به برقراری کمک معیشت برای مشمولان این آیین نامه براساس درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران صعب العلاج و افراد مشمول دارای محدودیت های جسمی حرکتی و ضایعات غیرجانبازی و با اولویت سه دهک اول و در چهارچوب اعتبارات مصـوب مربوط اقدام نماید.

ماده ۵- بنیاد مکلف است از تاریخ برقراری کمک معیشت برای هر متقاضی، حداکثر هر شش ماه یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت متقاضی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاههای موضوع ماده (۳) این آیین نامه اقدام نماید و دستگاههای مذکور مکلفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت، وضعیت را با قید فوریت به بنیاد اعلام نموده تا بنیاد براساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۶- بنیاد مکلف است ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاههای موضـوع ماده (۳) این آیین نامه، براساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، نسبت به برقراری، قطع یا استمرار (حسب مورد) کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید. تبصره – چنانچه مشمولین این ماده در مجموع، دارای درآمدی بوده که از مبلغ کمک معیشت کمتر باشـد، صـرفا مابه التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط بنیاد پرداخت میشود.

ماده ۷- انجام هرگونه تعهـد و پرداخت و نیز ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی توسـط بنیاد در اجرای این آیین نامه، مازاد بر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۸- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد است.

مبلغ کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد

مبلغ کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد مطابق با ردیف ۷ لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش یافته است.

بدین ترتیب کمک معیشت جانبازان ۲۵% و بالاتر فاقد شغل و درآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۸۶ به (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۶) ریال معادل پنج میلیون و ششصد هزار تومان افزایش می یابد.

همچنین کمک معیشت جانبازان زیر ۲۵% و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال معادل چهار میلیون و پانصد هزار تومان افزایش خواهد یافت.

آیین نامه کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد

آیین نامه کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد 1401

ما در این مقاله به طرح کمک معیشت ایثارگران و جانبازان بدون شغل و مبلغ افزایش یافته آن پرداختیم. لازم به ذکر است شما ایثارگران عزیز با دریافت کارت ایثارگری از مزایای کارت ایثارگری بهره مند خواهید شد. اگر سوالی درباره دریافت کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و در آمد دارید می توانید همه روزه (حتی ایام تعطیل) از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب با ما در مشاور گروپ تماس بگیرید.

مشاور گروپ

۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

سوالات متداول

✔️مبلغ کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد 1401 چقدر است؟

✔️برای اطلاع از مبلغ کمک هزینه معیشت ایثارگران و جانبازان بدون شغل مقاله را مطالعه کنید مبلغ دقیق برای سال 1401 در این مقاله ذکر شده است.

✔️شرایط دریافت کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد چیست؟

✔️شرایط مشمولین طرح کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و در آمد در این مقاله شرح داده شده است.

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد ۱۴۰۱

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام دانشگاه افسری ارتش
نصب اپ دانش آموزی