کدهای سامانه گلستان فرهنگیان | کدهای سیستم جامع

کدهای سامانه گلستان فرهنگیان کدهای سیستم جامع

جهت مشاوره در زمینه کدهای سامانه گلستان فرهنگیان | کدهای سیستم جامع

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

کدهای سامانه گلستان فرهنگیان در سیستم کاربران بطور کلی با دو گونه فرم(صفحه) کار میکنند. یکی پردازشها و دیگری گزارشها.

پردازشها، آن دسته از فرمهایی هستند که بر روی اطلاعات موجود در سیستم تغییراتی میدهند ولی گزارشهـا، آن دسته از فرمها هستند که از اطلاعات موجود در سیستم، خروجیهای گوناگون تولید میکنند. قالـب کلـی همـه گزارشها مشابه است و شامل نکات متعددی میباشد.

کدهای سامانه گلستان فرهنگیان

کدهای سامانه گلستان فرهنگیان یا کدهای سیستم جامع، جهت انجام امور دانشگاهی نظیر ثبت نام، انتخاب واحد در سامانه گلستان دانشگاه فرهنگیان، حذف و اضافه، درخواست تجدید نظر نمره، غیبت های دانشجو، درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و… به کار می روند. سامانه گلستان دانشگاه فرهنگیان بر اساس کارکرد این کدهای سامانه گلستان فرهنگیان ، آن ها را به دو بخش کلی تقسیم کرده است که شامل کدهای گزارش و کدهای پردازش در سامانه education.cfu.ac.ir می شود.

شما می بایست با مراجعه به دسترسی سریع در پایین صفحه نوع امکان گزارش یا پردازش را انتخاب کرده شماره آن را تایپ و تیک قرمز رنگ را کلیک کنید

نوع امکان شماره امکان در سامانه گلستان فرهنگیان نام امکان
پردازش ۱۱۳۲۰ ثبت نام مقدماتی
پردازش ۱۲۱۰۰ ثبت نام اصلی
پردازش ۱۲۳۷۰ ترمیم
گزارش ۷۷ نتیجه ثبت نام(ترمیم)دانشجو درطول انتخاب واحد
گزارش ۸۸ برنامه هفتگی دانشجو در طول انتخاب واحد
گزارش ۷۳ برنامه هفتگی دانشجو جهت امتحان بعد از انتخاب واحد
گزارش ۷۸ برنامه هفتگی دانشجو بعد از انتخاب واحد
پردازش ۱۲۴۶۰ درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و شهریه
پردازش ۱۵۴۵۰ پرداختهای الکترونیکی دانشجو
پردازش ۱۸۰۹۰ ارسال و تایید مدارک پرونده دانشجو
گزارش ۱۷۰۰ تصویر نسخه الکترونیکی مدارک دانشجو
گزارش ۲۲۲ لیست دانشجویان دارای کسری مدرک
گزارش ۸۴ لیست نامه های دانشجو
گزارش ۱۰۷ پیش نیاز، هم زمان، متضاد و معادل دروس
گزارش ۲۱۱ گزارش دروس ارائه شده (ویژه دانشجو)
گزارش ۲۱۲ لیست دروس ارائه شده (ویژه دانشجو)
گزارش ۲۷۲ تطبیق دروس دانشجو برای فارغ التحصیلی
گزارش ۲۷۸ رتبه، معدل و واحد گذرانده یک دانشجو
گزارش ۴۲۸ کارت ورود به جلسه امتحان
گزارش ۷۸۸ مشخصات کامل مقاله های علمی
گزارش ۷۹ کارنامه ترمی دانشجو
گزارش ۱۰۰۰ کارنامه کلی – غیررسمی
پردازش ۱۳۸۶۰ ارزشیابی
پردازش ۱۲۸۸۰ پاسخگویی به سوالهای ارزشیابی
گزارش ۱۶۶۵ وضعیت اتمام ارزشیابی دروس ترمی دانشجو
گزارش ۱۹۵۰ غیبت های دانشجو
پردازش ۱۱۱۶۰ تغییر گذرواژه
پردازش ۱۲۳۱۰ اطلاعات جامع دانشجو
پردازش ۱۳۴۳۰ ثبت نام ترم تابستان در این دانشگاه
گزارش  ۱۳۰۱ وضعیت  گردش کار درخواست های بررسی مسائل و مشکلات آموزشی

راهنمای استفاده از کدهای سامانه گلستان فرهنگیان

کد پردازش

زمانی که لازم باشد کاربران در اطلاعات سیستم تغییراتی را اعمال کنند، می بایست از کاربرگ ها یا فرم هایی استفاده نمایند که کدهای پردازش نامیده می شوند و عبارت اند از:

کد پردازش سامانه گلستان فرهنگیان
عنوان کد پردازش عملکرد
10940 درخواست امتحان مشروطی، دروس ریزشی و تک درس
10190 تکمیل و تأیید اطلاعات شخصی دانشجو
11130 منوی کاربر
11160 تغییر شناسه کاربری و گذرواژه
12100 ثبت نام اصلی
12140 حذف اضطراری
12310 اطلاعات جامع دانشجو (مشاهده دروس و مشخصات آنها،
معدل و وضعیت شهریه در هر ترم)
12460 درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و شهریه
12490 تقاضای مرخصی تحصیلی برای یک ترم
12510 تقاضای انتقال به صورت مهمان در واحدها و مراکز داخلی
13000 مشاهده نتایج آزمون دانشجو
13490 تغییر شماره ملی دانشجو
13690 اعلام اشکال کلید تستی سؤالهای امتحانی توسط کاربر
13860 ارزشیابی اساتید
14370 فعالیت های شغلی، اجتماعی و فرهنگی قبلی و فعلی دانشجو
14430 اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر
15160 پاسخگویی افراد به سؤال ‌های نظرسنجی
15180 فرم شناسنامه ورزشی
15390 درخواست تجدید نظر نمره
15450 پرداخت های اینترنتی دانشجو
21120 فارغ التحصیلی و انصراف

راهنمای استفاده از امکانات سامانه گلستان فرهنگیان

چگونه گزارش موردنظر خود را بیابیم؟

گزارش مربوط به هر بخش از نرم افزار، با عنوان و نشـانی  مشـابه  بـه پـردازش مربوطـه اش قـرار داده شـده . بـه عنـوان مثـال گزارش های مربوط به هر دسته از پردازشهای منوی اصلی آموزش، با عنوانی مشـابه بـه عنـوان دسـته اصلیشـان در منـوی “گزارش های آموزش” در دسترس قرار دارند.

روش دیگر یافتن گزارش موردنظر، جستجوی نام گزارش توسط بخش “انتخاب سریع” (نوار باریک پایین صفحه اصلی) است.

001

بدین ترتیب که دکمه انتخاب حالت را روی حالت گزارش قرارداده و در بخش نام، واژگان کلیدی موردنظر ( بـه عنـوان مثـال قسمتی از نام گزارش موردنظر) به همراه علامت “%” پیش و پس از آن، وارد شده و روی دکمه کلیک مـی شـود. سـپس جدولی نمایش داده خواهد شد که حاوی شماره، نام و نشانی گزارشهایی است که واژگان موردنظر به همان ترتیب در نام آنها بکار رفتهاند. با کلیک روی سطر دلخواه از جدول مذکور، شماره و نام گزارش به بخش “انتخاب سریع” منتقـل شـده و جـدول بسته میشود. اکنون با کلیک بر روی دکمه   گزارش مذکور فراخوانی شده و باز میشود.

انواع گزارشها در سیستم گلستان:

گزارشهای آماری: خروجی اینگونه گزارشها، اعداد و اطلاعات آماری میباشد.

گزارشهای لیستی: خروجی اینگونه گزارشها بصورت اطلاعات فهرستی میباشد.

فرمها و نامه ها: خروجی اینگونه گزارشها به شکل فرم یا نامه رسمی میباشد که نام یا اطلاعات دیگری از یک کاربر در آن گنجانده میشود.

قالب کلی گزارشها

پارامترهای خاص و عام: در این بخشها، محدوده اطلاعات خروجی گزارش تعیین میشود.

نکته: فیلدهایی (موارد اطلاعاتی) که بصورت آبی پررنگ نمایش داده شدهاند، اجبارا باید مقداردهی شوند.

نکته: برای تعیین بازهای از مقادیر برای یک فیلد، میتوان شروع بازه را در ستون “از” و پایان بازه را در سـتون “تـا ” وارد کرد. بدین ترتیب خروجی گزارش برای مقادیر میان “از” و “تا” محاسبه میشود. همچنین در بعضی گزارشات که باید خروجی بر اساس چند مقدار خاص از یک فیلد، محاسبه شود، گزینه “انتخاب موردی…” بکار میرود.

شکست و مرتبسازی: مهمترین خواص گزارشها، ترتیب قرارگرفتن اطلاعات (مرتبسازی) و تقسـیم  یـک گـزارش  بـه چنـد دسته (شکست) میباشد. بدین منظور کافیست در سطر مربوط به فیلد موردنظر در بخش “شکست و مرتبسازی” کلیک شود. اولین کلیک در یک سلول، حرف “B” را در سلول درج میکند که به معنای ایجاد شکست بر اساس فیلد موردنظر اسـت، و بـا دومین کلیک در همان سلول، حرف “S” در سلول درج میشود که به معنای مرتبسازی بر اساس فیلد موردنظر است.

نکته: فقط برای فیلدهایی میتوان شکست قرار داد که عنوان فیلد در زمینه خاکستری رنگ قرارداشته باشد.

وقتی بر اساس  یک فیلد، شکست ایجاد شود، بطور خودکار در ستونهای “صعودی/نزولی” و “نمـایش  شکسـت” در سـطر مربوطه، مقادیر “صعودی” و “بله” درج میشوند که با کلیک بر روی آنها، مقدارشان قابل تغییر است. “نمـایش شکسـت ” بـدین معناست که آیا در خروجی گزارش، در بالای هر صفحه، درج شود که مربوط به کدام دسته از گزارش است یا نه.

همچنین وقتی بر اساس یک فیلد، مرتب سازی انتخاب شود، بطور خودکار در ستون “صعودی/نزولی” در سطر مربوطه، مقدار “صعودی” درج میشود که با کلیک بر روی آن، قابل تغییر به “نزولی” میباشد.

نکته: برای یک فیلد فقط یکی از موارد  شکست یا مرتبسازی را میتوان انتخاب نمود.

نکته: اولویت موارد مختلف شکست و مرتب سازی از چپ به راست (بر اساس شماره های درج شـده ) در نظـر گرفتـه میشود.  همچنین میبایست از چپ به راست، ابتدا شکستها و بعد مرتبسازیها قرار داده شـوند . و در یـک سـتون (یعنی با اولویت برابر) نمیتوان هم شکست و هم مرتبسازی قرار داد.

نکته: طبیعتا قراردادن شکست یا مرتبسازی برای فیلدهایی که دارای مقدار خاص هسـتند (مـثلا فیلـد رشـته کـه حاوی یک کد رشته خاص باشد) بدون معنا خواهد بود.

: فرم گزارش را با مقادیر اولیه پیشفرض پر میکند.

: خروجی گزارش را نمایش میدهد. صفحه خروجی گزارش، حاوی نکات بسیاری است که در ادامـه بـه شـرح آنهـا میپردازیم.

خروجی گزارش 

صفحه خروجی گزارش شامل سه بخش اصلی میباشد:

  • بخش بالایی صفحه که حاوی شماره و نام گزارش، نام شکست (در صورت وجود) و شماره صفحه میباشد.
  • بخش میانی صفحه که خروجی گزارش را نمایش میدهد.
  • بخش پایینی صفحه که حاوی آیکونهای پیمایش صفحات گزارش و آیکونهای تنظیمات است.

002

پس از اينکه صفحات آماده سازی شدند، از منوی File زيرمنوهای Print ، Page Setup و Print Preview قابل انتخابند که به ترتيب برای تنظيمات صفحه چاپگر، چاپ گزارش و مشاهده گزارش چاپی بکار میروند.

چاپ گزارش و مشاهده گزارش چاپی

برای دسترسی به امکانات سیستم گلستان از یکی از دو روش زیر اقدام کنید:

۱- دسترسی مستقیم : با استفاده از منوها همانند شکل زیر:

دسترسی مستقیم کد های سامانه گلستان فرهنگیان

۲- انتخاب سریع :
بدین ترتیب که در نوار انتخاب سریع در پایین صفحه اصلی، دکمه انتخاب حالت را روی حالت پردازش/گزارش قرار داده و شماره امکان را وارد کرده و دو مرتبه دکمه Enter  فشار داده می شود و یا بر روی دکمه  tick کلیک شود.
دسترسی سریع کد های سامانه گلستان فرهنگیان
5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه کدهای سامانه گلستان فرهنگیان | کدهای سیستم جامع

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام تیزهوشان 1403
نصب اپ دانش آموزی