کارنامه قبولی رتبه زیر 1000 تجربی 97 زیر 1000 منطقه 1 تجربی 97 ؛ چه رشته ای و کدام دانشگاه قبول شدند

کارنامه قبولی رتبه زیر 1000 تجربی 97

جهت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی رتبه زیر 1000 تجربی 97 زیر 1000 منطقه 1 تجربی 97 ؛ چه رشته ای و کدام دانشگاه قبول شدند

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

کارنامه قبولی رتبه زیر 1000 تجربی 97 : رتبه ی زیر ۱۰۰۰ چه درصدهای رو میخاد ؟سوال همیشگی داوطلبان کنکور ! از هر درس چندتا سوال باید بزنیم؟ درصدمون باید چند باشه؟کارنامه قبولی رتبه زیر 1000 تجربی 97
کارنامه قبولی رتبه زیر 1000 تجربی 97  : 


رتبه ی زیر ۱۰۰۰ چه درصدهای رو میخاد؟ مشاور گروپ به این سوالات پاسخ می دهد .
با توجه فرصت محدودی که داوطلبان پس از ثبت نام کنکور سراسری 98 دارند و حجم بالای مطالب لازم دانستیم کارنامه رتبه های زیر هزار کنکور 97 که هدف بسیاری از داوطلبان رتبه زیر هزار هست بررسی کنیم شایان ذکر است این نقد و بررسی کمک بسیار زیادی در نحوه برنامه ریزی کنکور سراسری 98 و مطالعات داوطلبان خواهد داشت.

جهت تجزیه و تحلیل کارنامه های زیر 1000 کنکور سراسری 97 و بررسی درصد دروس لازم برای رتبه زیر 1000 با ما همراه باشید.
رتبه در سهمیه سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی رشته قبولی دانشگاه قبولی
1 منطقه 1 8 9 8 9 8 10 9 10 9 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
2 منطقه 1 9 9 9 10 2 10 8 10 9 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
3 منطقه 1 9 9 8 9 6 9 9 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
4 منطقه 1 8 10 8 9 6 10 9 10 9 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
6 منطقه 1 9 9 8 10 1 9 8 10 9 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
8 منطقه 1 9 10 8 8 1 8 9 10 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
9 منطقه 1 8 9 9 7 1 9 9 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
10 منطقه 1 9 9 8 10 1 8 9 7 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
12 منطقه 1 9 9 9 9 4 10 6 9 9 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
13 منطقه 1 8 10 8 10 4 9 8 10 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
14 منطقه 1 9 10 7 10 1 8 9 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
15 منطقه 1 9 10 8 10 1 9 9 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
16 منطقه 1 8 10 9 8 1 9 8 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
17 منطقه 1 8 9 6 9 1 9 9 10 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
18 منطقه 1 8 9 7 8 1 9 9 10 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
19 منطقه 1 7 9 9 10 1 10 8 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
22 منطقه 1 9 9 7 10 1 10 7 10 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
23 منطقه 1 8 10 6 8 1 9 9 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
24 منطقه 1 9 10 9 9 3 8 9 7 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
25 منطقه 1 8 9 8 9 5 8 8 9 9 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
26 منطقه 1 7 10 8 8 1 9 8 10 9 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
27 منطقه 1 6 10 9 7 2 9 8 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
29 منطقه 1 8 9 7 9 1 8 9 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
30 منطقه 1 9 9 8 10 3 8 8 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
31 منطقه 1 9 10 7 10 3 9 7 9 9 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
33 منطقه 1 8 10 7 10 1 9 8 7 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
34 منطقه 1 9 9 8 9 2 7 8 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
37 منطقه 1 9 9 9 8 2 9 8 8 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
40 منطقه 1 9 9 9 9 1 9 7 10 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
41 منطقه 1 7 10 7 9 1 10 9 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
42 منطقه 1 7 8 9 8 1 8 8 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
43 منطقه 1 9 10 7 5 1 9 8 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
46 منطقه 1 8 9 8 7 1 9 9 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
47 منطقه 1 8 9 8 10 1 8 8 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
50 منطقه 1 8 10 8 8 1 8 8 10 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
51 منطقه 1 7 9 8 10 1 8 8 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
52 منطقه 1 8 9 7 10 2 10 8 8 8 دندانپزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
55 منطقه 1 8 9 9 8 1 10 8 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
56 منطقه 1 8 10 7 8 1 7 8 9 8 دندانپزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
58 منطقه 1 8 7 7 7 1 9 8 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
61 منطقه 1 9 9 8 8 1 8 8 9 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
64 منطقه 1 7 9 7 7 1 9 8 10 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
66 منطقه 1 8 9 6 10 1 9 8 8 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
67 منطقه 1 9 9 7 9 1 6 9 7 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
68 منطقه 1 8 10 7 9 4 9 8 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
69 منطقه 1 9 9 6 7 2 9 8 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
71 منطقه 1 9 10 6 9 1 8 8 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران

72 منطقه 1 6 9 6 7 1 7 9 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
73 منطقه 1 9 9 7 10 1 6 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
75 منطقه 1 5 6 7 5 1 8 9 10 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
77 منطقه 1 8 7 7 9 1 8 7 10 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
79 منطقه 1 7 8 7 10 1 9 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
84 منطقه 1 6 9 8 9 1 8 8 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
85 منطقه 1 6 9 6 8 1 9 8 9 9 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
86 منطقه 1 9 9 9 9 1 8 7 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
87 منطقه 1 7 10 8 8 2 7 8 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
90 منطقه 1 8 10 7 9 1 9 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
93 منطقه 1 5 6 6 9 2 10 7 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
94 منطقه 1 7 8 7 9 1 6 8 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
95 منطقه 1 8 9 7 7 1 8 8 7 8 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
97 منطقه 1 9 9 7 10 1 9 7 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
98 منطقه 1 7 9 8 8 1 8 9 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
98 منطقه 1 9 9 8 7 1 7 8 9 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
100 منطقه 1 8 10 7 10 1 8 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
104 منطقه 1 5 9 6 9 1 8 9 8 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
105 منطقه 1 8 10 8 8 1 7 8 9 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
111 منطقه 1 7 9 7 8 1 8 8 9 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
112 منطقه 1 7 9 8 9 1 8 7 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
114 منطقه 1 6 9 6 8 1 8 7 10 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
118 منطقه 1 8 10 6 9 1 8 8 8 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
121 منطقه 1 7 9 6 9 1 7 8 8 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
122 منطقه 1 9 9 7 10 1 7 8 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
123 منطقه 1 8 9 9 6 3 7 7 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
130 منطقه 1 9 9 8 8 3 7 6 10 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
132 منطقه 1 7 9 7 5 1 7 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
133 منطقه 1 9 9 7 9 1 7 7 8 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
135 منطقه 1 5 9 7 8 3 8 8 7 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
141 منطقه 1 7 8 7 9 1 7 8 9 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
142 منطقه 1 9 10 5 8 3 7 8 8 6 دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي روزانه دانشگاه تهران
145 منطقه 1 7 9 6 9 1 8 7 9 8 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
146 منطقه 1 5 9 9 6 1 8 8 9 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
149 منطقه 1 5 9 7 8 1 8 8 7 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
149 منطقه 1 7 9 7 6 1 7 8 7 8 دندانپزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
155 منطقه 1 7 10 7 7 1 8 8 9 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
157 منطقه 1 7 9 7 8 1 8 7 8 8 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
159 منطقه 1 7 8 7 7 1 8 8 8 6 دندانپزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
163 منطقه 1 7 10 7 9 1 8 8 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
164 منطقه 1 8 8 8 9 1 9 8 6 6 دندانپزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
165 منطقه 1 7 9 8 8 1 8 8 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
166 منطقه 1 8 9 7 10 1 7 8 9 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
169 منطقه 1 6 9 5 8 1 7 8 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
170 منطقه 1 7 8 7 7 1 8 8 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
172 منطقه 1 7 8 9 9 1 8 7 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
174 منطقه 1 8 9 8 2 1 9 8 8 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
175 منطقه 1 8 8 8 9 1 9 6 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
177 منطقه 1 7 9 7 8 1 7 7 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
178 منطقه 1 7 9 8 5 1 9 7 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
182 منطقه 1 8 8 7 9 1 8 8 7 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
183 منطقه 1 8 10 7 8 1 9 7 9 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
185 منطقه 1 8 9 7 7 1 5 8 7 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
187 منطقه 1 7 8 7 9 1 8 7 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
189 منطقه 1 7 10 8 8 1 8 7 6 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
190 منطقه 1 8 9 7 9 1 8 8 8 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
191 منطقه 1 7 10 6 5 1 7 8 7 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
192 منطقه 1 9 10 7 9 1 7 7 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
196 منطقه 1 8 9 5 9 2 9 6 8 7 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
198 منطقه 1 6 8 8 8 1 7 9 7 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
199 منطقه 1 8 9 7 6 1 6 8 6 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
202 منطقه 1 7 8 9 7 1 6 8 7 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
202 منطقه 1 9 10 6 9 1 8 6 8 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
202 منطقه 1 7 8 6 6 1 8 8 8 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
205 منطقه 1 8 8 7 10 1 6 8 7 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
206 منطقه 1 9 9 7 5 1 7 7 7 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
207 منطقه 1 6 9 6 9 1 6 8 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
208 منطقه 1 7 9 8 6 1 9 6 9 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
209 منطقه 1 7 8 7 8 1 7 9 6 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
210 منطقه 1 6 8 6 8 1 8 8 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
211 منطقه 1 9 8 7 10 1 7 7 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
213 منطقه 1 7 10 6 5 1 7 8 7 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
213 منطقه 1 7 7 6 9 1 8 7 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
215 منطقه 1 7 9 7 9 1 7 8 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
217 منطقه 1 7 8 6 7 2 5 8 6 8 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
223 منطقه 1 8 9 8 10 3 7 6 7 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
225 منطقه 1 8 9 7 7 1 8 7 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
227 منطقه 1 7 6 6 6 1 9 8 6 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
228 منطقه 1 7 10 7 8 1 8 7 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
229 منطقه 1 7 8 6 9 1 7 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
235 منطقه 1 8 9 8 9 1 7 8 7 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
235 منطقه 1 7 9 7 7 1 6 8 6 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
237 منطقه 1 7 8 7 5 1 7 8 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
238 منطقه 1 7 9 9 7 1 8 7 7 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
242 منطقه 1 8 8 8 7 1 7 7 7 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
244 منطقه 1 7 7 8 8 1 7 8 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
245 منطقه 1 9 8 8 7 1 7 7 7 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
246 منطقه 1 8 9 7 8 1 7 8 6 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
247 منطقه 1 7 9 8 10 1 8 7 8 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
253 منطقه 1 8 10 6 7 1 5 8 7 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
254 منطقه 1 7 9 7 5 1 8 7 7 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
254 منطقه 1 8 10 6 9 1 9 8 5 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
264 منطقه 1 6 9 6 9 1 5 8 8 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
266 منطقه 1 8 9 8 8 1 7 7 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
267 منطقه 1 6 9 8 8 1 4 8 7 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
270 منطقه 1 8 10 8 9 1 6 7 7 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
272 منطقه 1 7 10 8 9 1 5 8 6 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
273 منطقه 1 7 9 8 10 1 6 7 7 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
275 منطقه 1 6 10 7 8 1 6 8 7 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
276 منطقه 1 6 9 7 7 1 8 7 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
279 منطقه 1 8 8 6 7 1 8 8 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
282 منطقه 1 7 9 7 8 1 8 7 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
284 منطقه 1 8 8 6 8 1 10 7 5 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
286 منطقه 1 9 9 8 8 1 4 8 9 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
288 منطقه 1 9 8 7 8 1 6 8 5 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
290 منطقه 1 9 9 8 6 1 8 7 6 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
292 منطقه 1 8 10 7 7 1 7 7 7 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
294 منطقه 1 7 9 7 10 1 8 7 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
295 منطقه 1 7 9 8 9 1 6 8 6 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
296 منطقه 1 7 7 6 8 1 5 9 6 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
299 منطقه 1 9 7 7 4 1 6 8 6 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
300 منطقه 1 9 10 6 10 1 6 8 5 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
302 منطقه 1 8 10 6 10 1 8 5 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
303 منطقه 1 7 7 7 8 5 7 7 7 5 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
304 منطقه 1 7 9 6 9 1 8 7 8 6 پزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران – پرديس خودگردان
305 منطقه 1 8 9 8 9 2 6 7 8 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
306 منطقه 1 8 8 9 8 1 7 7 8 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
307 منطقه 1 8 8 7 7 5 6 6 6 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان
308 منطقه 1 8 9 8 8 1 9 7 6 6 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
309 منطقه 1 7 10 7 7 1 5 8 8 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
312 منطقه 1 6 8 5 7 1 8 8 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
315 منطقه 1 6 8 7 6 1 6 8 6 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
316 منطقه 1 8 10 5 7 1 8 7 8 5 پزشکي – نيمسال اول ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز
317 منطقه 1 9 10 7 9 1 8 8 4 4 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
319 منطقه 1 6 9 4 4 1 7 8 7 8 پزشکي – پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
321 منطقه 1 7 10 7 8 1 9 6 8 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
323 منطقه 1 5 9 6 8 1 6 7 8 9 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
330 منطقه 1 7 8 7 7 1 8 8 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
331 منطقه 1 7 9 7 9 1 5 8 7 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
332 منطقه 1 7 10 5 6 1 8 7 9 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
333 منطقه 1 8 9 7 8 1 6 8 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
334 منطقه 1 6 8 7 6 1 7 8 6 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
334 منطقه 1 7 10 7 10 1 7 6 8 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
336 منطقه 1 7 8 8 9 1 5 8 6 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
340 منطقه 1 7 9 7 4 1 8 7 8 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
342 منطقه 1 9 8 7 8 1 6 7 7 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
342 منطقه 1 9 10 6 8 1 7 7 8 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
344 منطقه 1 6 9 7 7 1 6 8 8 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
344 منطقه 1 6 3 7 7 1 4 7 8 9 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
346 منطقه 1 7 9 6 6 1 6 7 7 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
347 منطقه 1 6 8 7 7 1 7 7 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
349 منطقه 1 7 9 7 8 3 5 8 6 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
355 منطقه 1 4 8 8 9 1 7 7 8 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
355 منطقه 1 9 9 8 9 1 7 7 7 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
357 منطقه 1 6 8 6 7 1 7 8 6 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
359 منطقه 1 7 9 6 8 2 8 8 6 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
360 منطقه 1 6 10 8 7 1 7 8 8 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
362 منطقه 1 7 9 7 8 1 8 7 7 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
364 منطقه 1 7 9 8 8 1 7 7 6 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
367 منطقه 1 7 9 7 6 1 6 8 5 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
369 منطقه 1 8 8 8 10 1 7 6 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
373 منطقه 1 8 9 4 8 1 6 7 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
373 منطقه 1 7 9 5 8 1 8 7 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
377 منطقه 1 5 9 6 5 1 7 8 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
379 منطقه 1 7 9 7 8 1 7 7 8 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
382 منطقه 1 6 8 5 6 1 7 7 8 8 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
386 منطقه 1 6 10 8 6 1 7 8 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
388 منطقه 1 7 10 5 8 1 7 7 6 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل
390 منطقه 1 6 6 9 8 1 6 8 5 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
390 منطقه 1 7 9 6 7 1 8 6 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
393 منطقه 1 7 6 7 5 1 9 7 9 4 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
394 منطقه 1 8 7 6 7 1 8 7 6 7 پزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران – پرديس خودگردان
395 منطقه 1 8 9 7 8 3 6 7 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
396 منطقه 1 7 8 7 10 1 7 7 8 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
397 منطقه 1 5 9 2 8 1 7 8 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
397 منطقه 1 6 10 7 8 1 6 8 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
400 منطقه 1 6 9 7 10 1 8 7 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
405 منطقه 1 9 9 8 9 1 8 6 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
405 منطقه 1 7 9 5 7 1 7 7 8 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
409 منطقه 1 5 7 8 7 1 7 8 7 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
410 منطقه 1 6 5 6 8 1 8 7 8 6 پزشکي – نيمسال اول ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز
415 منطقه 1 7 6 9 8 1 8 6 8 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
415 منطقه 1 7 7 9 3 1 6 8 6 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
418 منطقه 1 2 8 8 7 1 7 8 9 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
420 منطقه 1 7 9 8 8 1 7 8 7 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
422 منطقه 1 5 8 4 4 1 7 9 6 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
426 منطقه 1 7 9 7 5 1 8 8 6 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
429 منطقه 1 7 9 7 7 1 7 8 6 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
429 منطقه 1 5 9 6 3 1 6 9 6 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
431 منطقه 1 5 10 7 9 1 5 8 7 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
434 منطقه 1 8 9 7 8 1 7 6 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
435 منطقه 1 6 10 7 7 1 6 7 8 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
438 منطقه 1 6 8 5 5 2 8 6 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
440 منطقه 1 7 9 7 6 1 6 8 6 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
441 منطقه 1 6 9 6 7 1 7 7 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
442 منطقه 1 6 6 6 9 1 6 8 5 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
443 منطقه 1 6 7 5 7 1 6 8 6 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
446 منطقه 1 6 8 6 5 1 5 8 7 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان
447 منطقه 1 7 9 6 6 2 7 8 7 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
448 منطقه 1 6 10 7 4 1 4 8 7 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
450 منطقه 1 7 9 7 6 1 7 8 8 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
450 منطقه 1 7 9 7 9 1 7 7 6 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم
452 منطقه 1 9 9 7 6 1 6 7 6 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
453 منطقه 1 7 7 7 10 1 7 7 5 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين
453 منطقه 1 6 7 8 7 1 7 7 8 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
459 منطقه 1 7 9 5 5 1 7 7 8 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
459 منطقه 1 8 8 8 6 1 7 7 7 6 دندانپزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردان
463 منطقه 1 7 9 9 6 1 5 8 6 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
466 منطقه 1 4 7 7 8 5 8 7 7 5 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
470 منطقه 1 6 9 7 9 1 6 8 6 5 پزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران – پرديس خودگردان
470 منطقه 1 5 8 6 9 1 8 7 8 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
470 منطقه 1 8 9 8 9 1 6 7 8 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
473 منطقه 1 8 9 7 5 1 6 7 7 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
475 منطقه 1 6 7 7 7 1 7 7 7 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
477 منطقه 1 8 8 7 9 1 7 7 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
479 منطقه 1 7 9 8 5 1 6 8 4 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
484 منطقه 1 7 8 5 6 2 8 7 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
487 منطقه 1 7 9 7 9 4 4 8 5 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
489 منطقه 1 5 9 5 5 1 7 8 6 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
494 منطقه 1 6 9 6 6 1 8 8 6 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان
495 منطقه 1 8 8 7 8 4 5 7 6 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
497 منطقه 1 7 9 9 5 1 7 7 6 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
497 منطقه 1 8 8 7 10 -1 6 7 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
503 منطقه 1 5 8 7 7 1 8 7 7 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
508 منطقه 1 4 8 7 6 1 9 6 8 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
510 منطقه 1 7 8 5 8 1 8 8 5 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
510 منطقه 1 7 10 6 7 1 7 6 7 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
513 منطقه 1 7 9 9 6 1 6 7 7 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت
514 منطقه 1 7 9 8 4 1 7 7 7 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
518 منطقه 1 9 9 6 10 2 6 6 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
520 منطقه 1 5 9 7 9 1 7 8 8 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
521 منطقه 1 8 8 7 7 4 7 5 6 5 پزشکي – بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي تبريز
523 منطقه 1 6 7 7 6 2 6 7 6 8 دندانپزشکي روزانه دانشگاه شاهد – تهران(رشته هاي پزشکي)
529 منطقه 1 6 8 6 7 1 6 8 7 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
529 منطقه 1 7 8 7 5 1 6 7 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
532 منطقه 1 8 8 7 8 1 5 7 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان
533 منطقه 1 7 9 5 8 1 7 8 8 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
538 منطقه 1 3 8 7 6 5 4 7 8 7 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
538 منطقه 1 8 7 7 7 1 5 7 7 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
541 منطقه 1 7 9 6 7 1 7 6 4 8 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل
545 منطقه 1 7 8 7 6 1 8 7 8 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
549 منطقه 1 7 9 8 4 1 6 7 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان
549 منطقه 1 7 7 7 8 1 5 7 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل
551 منطقه 1 7 9 8 7 1 6 7 7 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان
553 منطقه 1 5 7 8 6 1 8 7 6 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
556 منطقه 1 7 9 4 7 1 8 6 9 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
556 منطقه 1 5 8 7 4 1 7 7 7 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
560 منطقه 1 7 9 7 9 1 8 5 8 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
561 منطقه 1 4 10 6 6 1 8 7 7 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
563 منطقه 1 4 6 8 8 1 6 7 8 7 پزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – پرديس خودگردان
565 منطقه 1 7 8 6 5 1 5 8 3 7 پزشکي – نيمسال اولژ پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردان
565 منطقه 1 7 9 7 6 1 7 7 6 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
565 منطقه 1 6 8 7 3 1 6 8 7 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
567 منطقه 1 6 8 7 9 1 6 6 6 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
567 منطقه 1 7 9 6 8 1 6 7 7 7 پزشکي – نيمسال اولژ پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردان
570 منطقه 1 6 9 7 7 1 6 8 8 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
575 منطقه 1 7 7 6 10 1 8 7 7 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
577 منطقه 1 7 9 7 5 1 4 6 8 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
579 منطقه 1 8 7 7 8 1 8 6 7 6 پزشکي – نيمسال اول ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز
581 منطقه 1 6 9 6 7 1 7 7 7 7 پزشکي – نيمسال اول پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان
583 منطقه 1 8 9 8 8 1 5 7 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
584 منطقه 1 5 6 6 5 1 6 8 5 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
585 منطقه 1 6 9 6 6 1 6 8 6 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
587 منطقه 1 7 7 7 7 1 7 6 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
590 منطقه 1 7 7 7 6 1 7 7 6 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
591 منطقه 1 5 10 6 10 1 8 6 8 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم
595 منطقه 1 7 10 8 7 2 6 6 8 4 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
596 منطقه 1 5 8 7 4 1 8 7 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
598 منطقه 1 7 9 7 7 1 6 7 6 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
600 منطقه 1 7 9 7 7 1 5 8 7 4 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
601 منطقه 1 6 10 8 4 1 6 7 6 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
603 منطقه 1 7 9 8 4 1 7 7 5 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد
604 منطقه 1 7 10 7 8 1 5 6 6 7 پزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران – پرديس خودگردان
608 منطقه 1 7 8 7 7 1 7 7 5 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
608 منطقه 1 7 9 7 6 1 6 8 4 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
608 منطقه 1 6 9 5 7 1 8 8 8 4 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
608 منطقه 1 5 7 8 7 1 7 7 6 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
612 منطقه 1 6 9 7 8 1 5 8 6 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
619 منطقه 1 8 8 8 6 5 5 5 6 5 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
620 منطقه 1 8 9 5 9 1 9 7 6 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
623 منطقه 1 8 9 7 4 1 7 6 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
626 منطقه 1 8 9 7 7 1 7 6 9 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
626 منطقه 1 7 10 6 8 1 6 8 6 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
629 منطقه 1 7 8 6 9 1 5 8 6 6 دندانپزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان
629 منطقه 1 6 9 9 7 1 6 7 8 6 پزشکي – نيمسال اول پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان
634 منطقه 1 7 9 7 6 1 6 6 6 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
639 منطقه 1 7 8 8 4 1 6 8 5 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
639 منطقه 1 8 8 7 8 1 8 7 6 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
643 منطقه 1 8 7 7 8 1 6 7 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
645 منطقه 1 7 8 6 9 1 7 6 8 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
647 منطقه 1 6 7 7 5 1 6 8 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
650 منطقه 1 6 9 8 10 1 5 7 6 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين
650 منطقه 1 7 8 6 6 1 8 8 6 4 پزشکي – نيمسال اول ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز
658 منطقه 1 6 9 6 9 1 6 6 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم
658 منطقه 1 6 7 7 5 1 8 6 7 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
660 منطقه 1 5 8 5 9 1 6 7 8 7 پزشکي – نيمسال اول ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز
660 منطقه 1 7 7 7 7 1 8 8 7 4 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
663 منطقه 1 6 9 6 10 1 4 7 6 7 پزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران – پرديس خودگردان
666 منطقه 1 7 9 6 7 2 6 7 5 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
670 منطقه 1 7 7 7 3 1 6 8 4 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
671 منطقه 1 8 9 6 7 1 6 8 5 5 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
673 منطقه 1 7 8 8 6 1 6 7 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل
675 منطقه 1 7 9 7 6 1 7 6 6 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين
675 منطقه 1 7 6 6 9 1 6 7 5 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
675 منطقه 1 8 9 6 6 1 6 6 5 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
678 منطقه 1 5 10 5 8 1 7 7 7 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين
678 منطقه 1 7 9 7 9 1 6 7 5 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان
680 منطقه 1 5 8 7 5 1 6 8 6 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
682 منطقه 1 5 7 6 7 5 5 7 6 5 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
686 منطقه 1 6 10 6 9 1 7 7 6 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل
689 منطقه 1 7 9 5 9 1 6 7 8 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
694 منطقه 1 8 9 8 7 1 8 6 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
696 منطقه 1 8 8 7 8 1 5 8 6 4 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
698 منطقه 1 7 9 6 7 1 5 7 6 6 پزشکي – نيمسال اولژ پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردان
699 منطقه 1 6 7 8 7 2 5 8 4 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
702 منطقه 1 6 10 8 6 1 6 8 5 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
704 منطقه 1 6 10 6 5 1 8 6 8 6 پزشکي – نيمسال اولژ پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردان
708 منطقه 1 6 9 7 9 1 7 6 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
708 منطقه 1 7 9 7 9 1 6 6 7 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان
708 منطقه 1 7 8 6 7 1 5 7 6 7 پزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران – پرديس خودگردان
708 منطقه 1 7 8 6 9 1 8 4 9 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
708 منطقه 1 7 7 5 9 1 4 8 5 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
712 منطقه 1 9 9 7 4 1 5 7 5 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
712 منطقه 1 6 9 7 6 1 6 8 4 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
715 منطقه 1 8 9 5 6 1 3 7 6 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
719 منطقه 1 5 8 6 8 1 7 8 8 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد
721 منطقه 1 8 10 8 8 1 6 7 6 5 پزشکي – نيمسال اول پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان
722 منطقه 1 7 8 5 6 1 6 8 8 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
725 منطقه 1 7 7 6 7 1 7 7 6 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
726 منطقه 1 6 8 4 3 1 7 7 9 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
733 منطقه 1 7 7 5 5 1 7 7 9 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
737 منطقه 1 7 8 7 7 1 8 6 7 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
738 منطقه 1 7 9 8 6 1 5 6 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان
740 منطقه 1 8 9 7 10 1 6 7 5 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
744 منطقه 1 6 9 7 9 1 7 8 4 4 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
746 منطقه 1 7 9 7 3 1 7 6 6 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
746 منطقه 1 6 8 7 8 2 7 7 6 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
749 منطقه 1 7 8 5 8 1 4 8 8 5 پزشکي – نيمسال اول پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان
751 منطقه 1 7 9 7 3 1 5 8 7 4 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين
752 منطقه 1 6 9 7 9 1 7 7 7 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل
752 منطقه 1 6 8 6 5 1 6 7 8 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان
755 منطقه 1 6 8 6 6 1 7 8 4 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
755 منطقه 1 6 10 7 7 1 6 8 2 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان
760 منطقه 1 7 8 7 7 1 7 7 6 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
773 منطقه 1 7 8 7 9 1 7 6 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم
775 منطقه 1 6 8 5 3 1 5 8 6 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد
775 منطقه 1 7 9 7 7 1 6 8 3 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت
775 منطقه 1 7 9 8 4 2 7 7 6 4 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم
777 منطقه 1 8 8 8 9 1 3 7 7 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
782 منطقه 1 7 9 4 7 1 7 7 8 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
786 منطقه 1 7 8 7 7 1 7 7 5 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين
789 منطقه 1 6 7 6 6 1 6 7 7 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
789 منطقه 1 7 10 7 8 1 7 7 6 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان
791 منطقه 1 6 9 8 6 1 6 7 6 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين
796 منطقه 1 4 4 7 6 1 5 8 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت
797 منطقه 1 6 8 7 7 1 6 7 6 6 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
799 منطقه 1 4 9 7 7 1 6 7 7 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان
799 منطقه 1 7 9 7 7 1 7 7 5 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
801 منطقه 1 5 9 8 7 1 9 5 7 5 داروسازي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
803 منطقه 1 8 8 7 7 1 4 7 7 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان
805 منطقه 1 8 8 7 8 2 5 8 7 5 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
808 منطقه 1 6 8 7 9 1 6 7 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان
809 منطقه 1 6 9 6 7 1 7 7 7 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
809 منطقه 1 6 8 7 9 1 7 7 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان
811 منطقه 1 6 8 7 7 1 5 7 6 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان
813 منطقه 1 7 7 7 9 1 6 8 4 5 پزشکي – نيمسال اول ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
815 منطقه 1 7 9 7 9 1 7 6 6 6 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
817 منطقه 1 7 9 5 8 3 6 8 8 4 پزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – پرديس خودگردان
823 منطقه 1 6 8 6 8 1 7 7 7 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
823 منطقه 1 6 9 6 9 1 6 7 8 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري
829 منطقه 1 6 10 8 7 1 7 6 6 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان
831 منطقه 1 5 9 4 9 1 5 7 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد
835 منطقه 1 6 10 6 4 1 5 8 7 4 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم
835 منطقه 1 7 8 5 5 1 9 7 6 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
838 منطقه 1 7 9 6 7 2 5 6 8 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان
840 منطقه 1 7 7 7 3 1 6 7 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
841 منطقه 1 7 10 4 9 1 3 7 5 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
842 منطقه 1 7 7 4 5 1 7 7 7 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان
844 منطقه 1 6 9 6 5 1 5 8 8 5 پزشکي – نيمسال اولژ پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردان
844 منطقه 1 8 10 8 7 1 7 6 6 5 پزشکي – نيمسال اول پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان
851 منطقه 1 6 8 6 9 5 5 6 6 4 داروسازي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردان
851 منطقه 1 6 8 6 8 1 6 7 5 6 پزشکي – نيمسال اول ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز
851 منطقه 1 6 9 7 4 1 4 8 7 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
857 منطقه 1 8 9 8 9 2 6 7 4 5 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
857 منطقه 1 7 8 7 4 5 5 7 5 4 داروسازي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
857 منطقه 1 7 7 8 5 1 7 6 7 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم
862 منطقه 1 7 7 7 5 1 6 7 7 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
865 منطقه 1 8 10 6 7 1 7 7 7 4 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
865 منطقه 1 7 8 6 5 1 6 7 7 5 پزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – پرديس خودگردان
867 منطقه 1 7 9 8 7 3 4 7 5 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
871 منطقه 1 7 6 6 5 1 5 7 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان
873 منطقه 1 8 9 6 1 1 6 8 3 4 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
873 منطقه 1 6 9 7 6 1 4 7 7 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان
873 منطقه 1 6 7 4 5 1 6 8 6 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان
875 منطقه 1 6 7 5 6 1 7 7 7 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم
878 منطقه 1 7 9 8 7 1 6 5 6 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
880 منطقه 1 7 8 6 4 1 4 7 7 6 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
881 منطقه 1 6 10 6 8 1 7 7 5 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
882 منطقه 1 8 9 8 6 1 6 7 5 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان
885 منطقه 1 8 10 5 9 1 4 7 4 6 پزشکي – نيمسال اولژ پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردان
885 منطقه 1 6 9 6 3 1 6 7 5 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان
887 منطقه 1 6 8 5 9 1 7 7 6 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
890 منطقه 1 7 9 5 4 1 7 7 5 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
890 منطقه 1 7 8 5 9 3 5 7 5 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
893 منطقه 1 7 8 8 5 1 5 7 4 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان
893 منطقه 1 5 7 5 6 3 6 8 7 5 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
903 منطقه 1 6 9 6 8 1 5 7 5 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت
905 منطقه 1 6 8 7 7 4 7 7 3 4 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
907 منطقه 1 7 9 6 7 1 5 7 6 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
908 منطقه 1 6 10 6 8 1 7 7 6 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
908 منطقه 1 5 8 7 8 1 6 7 7 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
911 منطقه 1 5 7 6 6 1 7 7 8 6 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
914 منطقه 1 6 8 7 8 1 7 6 7 6 پزشکي – نيمسال اول پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان
914 منطقه 1 6 7 5 6 1 6 8 7 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم
917 منطقه 1 8 7 7 8 1 6 6 5 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد
922 منطقه 1 6 8 8 4 1 7 6 8 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
922 منطقه 1 6 9 6 5 1 7 7 6 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
926 منطقه 1 7 10 7 9 1 6 7 6 4 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد
926 منطقه 1 5 9 5 8 1 9 7 8 4 پزشکي – نيمسال دوم ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز
926 منطقه 1 6 10 7 8 1 3 8 4 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
929 منطقه 1 6 8 5 6 1 7 8 3 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا
930 منطقه 1 6 9 7 8 1 5 7 7 5 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
933 منطقه 1 8 7 7 5 1 8 6 6 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
934 منطقه 1 7 9 6 5 1 4 7 5 7 پزشکي – نيمسال دوم ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز
934 منطقه 1 7 6 7 8 1 2 8 6 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت
936 منطقه 1 7 8 7 10 4 4 7 6 4 داروسازي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردان
941 منطقه 1 6 9 7 5 1 7 6 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان
944 منطقه 1 6 10 7 4 1 8 6 6 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد
944 منطقه 1 7 10 4 6 1 7 6 5 8 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
948 منطقه 1 6 8 5 5 1 4 7 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
950 منطقه 1 6 8 6 4 1 6 7 6 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
950 منطقه 1 5 9 7 9 1 6 6 6 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
952 منطقه 1 7 9 6 3 1 6 7 5 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان
952 منطقه 1 8 8 8 7 1 6 6 4 6 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج
954 منطقه 1 5 8 6 9 1 7 6 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
955 منطقه 1 6 10 8 7 1 7 7 6 4 پزشکي – نيمسال دوم ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز
958 منطقه 1 5 10 7 7 1 4 8 6 5 دندانپزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – پرديس خودگردان
960 منطقه 1 6 7 6 5 1 7 6 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
964 منطقه 1 6 10 5 7 1 8 6 6 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
967 منطقه 1 7 9 8 7 1 4 8 6 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

967 منطقه 1 9 9 7 9 1 7 4 6 6 داروسازي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
969 منطقه 1 8 9 7 7 1 6 6 7 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
970 منطقه 1 9 10 6 7 1 7 6 5 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان
972 منطقه 1 7 8 7 9 1 6 6 8 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
974 منطقه 1 6 7 7 6 1 5 8 5 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان
975 منطقه 1 6 9 7 7 4 5 7 3 5 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
975 منطقه 1 3 8 7 7 1 8 7 9 4 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان
981 منطقه 1 6 9 7 6 1 6 7 6 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد
984 منطقه 1 8 8 5 8 1 8 3 8 6 پزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – پرديس خودگردان
985 منطقه 1 7 8 8 8 1 4 7 4 6 دندانپزشکي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردان
988 منطقه 1 7 7 6 6 1 6 7 7 6 پزشکي – نيمسال اول پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان
988 منطقه 1 8 9 7 1 2 5 7 7 4 داروسازي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
988 منطقه 1 6 10 8 7 1 4 7 7 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان
991 منطقه 1 7 7 6 8 1 6 6 6 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
991 منطقه 1 6 10 7 9 1 6 6 6 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج
993 منطقه 1 8 7 8 5 1 5 7 5 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان
994 منطقه 1 7 8 8 8 2 6 7 5 5 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
997 منطقه 1 5 6 6 7 1 7 7 8 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
997 منطقه 1 5 9 8 7 1 4 7 9 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
999 منطقه 1 7 7 6 6 1 7 7 7 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
1000 منطقه 1 5 9 6 9 1 5 7 5 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان


مشاوره تحصیلی مشاور گروپ

مرکز مشاوره تحصیلی مشاور گروپ می تواند پاسخگوی همه ی سوالات شما در رابطه با پذیرش داروسازی 98 , آخرین قبولی پزشکی  روزانه97, آخرین رتبه ی قبولی داروسازی دانشگاه آزاد, دفترچه ی انتخاب رشته ی 98 , انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد 98 باشد وبا شماره گیری 9099071613 با تلفن ثابت و بدون پیش شماره و از مشاورین با تجربه و متخصص مشاور گروپ کسب اطلاع نمایید.

به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 98 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند.امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی رتبه زیر 1000 تجربی 97 زیر 1000 منطقه 1 تجربی 97 ؛ چه رشته ای و کدام دانشگاه قبول شدند

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام تیزهوشان 1403
نصب اپ دانش آموزی