One Comment

  1. 1

    محمد

    با تراز 7234 پرستاری بندر لنگه قبول می شم منطقه 3 ورتبه 23000هستم

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*