منابع آزمون های المپیاد علمی دانش آموزی

منابع آزمون های المپیاد علمی دانش آموزی

جهت مشاوره در زمینه منابع آزمون های المپیاد علمی دانش آموزی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

منابع المپیاد علمی دانش آموزی ، مرحله اول و دوم در این مقاله ارائه داده شده است. شورای عالی آموزش و پرورش به منظور فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای شناسایی، جذب و تشویق دانش آموزان با استعداد و علاقه مند، اقدام به برگزاری المپاد های دانش آموزی می نمایند. دانش آموزان در صورت دارا بون شرایط لازم می توانند فرآیند ثبت نام خود را به صورت غیر حضوری از طریق سامانه oly.medu.ir انجام دهند.

برای آگاهی از منابع آزمون های المپیاد علمی دانش آموزی (مرحله اول و مرحله دوم) تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

المپیاد دانش آموزی oly.medu.ir

ثبت نام المپیاد دانش آموزی  کشوری هر ساله در ایران و دیگر کشور ها برگزار می شود. در این آزمون تیمی چند نفره برای شرکت در المپیاد های بین المللی انتخاب می شوند. ، المپیاد در کشور تنها در هفت رشته ریاضی ،فیزیک، شیمی، زیست، کامپیوتر،ادبی و نجوم برگزار می‌شود. المپیاد دانش آموزی توسط oly.medu.ir مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان برگزار می شود و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اداره می شود.
 
پذیرفته شدگان مرحله اول بدون نیاز به ثبت نام مجدد می توانند در آزمون مرحله دوم المپیاد های علمی شرکت نمایند. اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول پس از اعلام در سامانه oly.medu.ir به صورت مکتوب به اداره کل آموزش و پرورش استان ها اعلام می شود.
 

منابع مرحله اول المپیاد علمی دانش آموزی

دانش آموزان با آگاهی از منابع المپیاد علمی دانش آموزی می توانند برنامه ریزی برای مطالعه دروس و موفقیت در آزمون المپیاد داشته باشند، به منظور آگاهی دانش آموزان، منابع مرحله اول المپیاد علمی دانش آموزی در این مقاله ارائه داده شده است:

منابع المپیاد علمی دانش آموزی (مرحله اول)
ردیف المپیاد منابع مرحله اول
1 شیمی

کتابهاي شیمی عمومی دانشگاهی بر مبناي سرفصل ها و مفاهیم کتابهاي شیمی پایه هاي دهم ، یازدهم و دوازدهم

2 ریاضی

– تمام کتابهاي درسی با عناوین ریا ضی، هندسه، آمار و احتمال و حسابان تا پایه یازدهم

(ریاضی فیزیک)

3 زیست شناسی
 • کتابهاي زیست شناسی دبیرستان
 • مطالعه زیست شناسی عمومی کمپبل یا دیگر مراجع زیست شناسی عمومی براي اطلاعات بیشتر توصیه میشود.
 • شناخت کافی از مطالب کتابهاي ریاضی، فیزیک و شیمی دبیرستان نیز داشته باشند.
4 کامپیوتر – ریاضی(1) سال دهم متوسطه رشته ریاضی-فیزیک، انتشارات چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران

– ترکیبیات، علیرضا علیپور، انتشارات فاطمی

– آشنایی با الگوریتم‌ها، یحیی تابش، انتشارات فاطمی

– کتاب « محافل ریاضی» : انتشارات فاطمی

 • – Mathematical Circles (Russian Experience), D. Fomin, S. Genkin, I.

Itenberg, American Mathematical Society

توجه: ترجمه فارسی منبع آخر با عنوان »محافل ریاضی« در انتشارات فاطمی وجود دارد.

5 نجوم واخترفیزیک

اطــلاعــات پــایــه بــراي فــهــمــیــدن مــطــالــب مــنــابــع :

-ریاضی 1 و2، فیزیک1 و 2 و 3، هندسه 1و 2 و 3، حسابان 1 و 2 و از پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم.

-سوالات در موضوعات نجوم کروی، مکانیک سماوی، اخترفیزیک و کیهان شناسی وابزارشناسی و رصد طرح خواهد شد.

منابع مفید براي آزمون :

 • (An Introduction to Modern Astrophysics )مقدمه اي بر اخترفیزیک جدید

نوشته برادلی کارول، دیل استلی

 • نجوم دینامیکی نوشته رابرت تی دیکسون
 • مبانی ستاره شناسی (Fundamental Astronomy) نوشته هانو کارتونن و همکاران
 • نجوم کروي نوشته و. م. اسمارت، فصل یک و دو، در حد مفاهیم و روابط اصلی
6 ادبی 1

-کتاب هاي درسی:

الف) فارسی 1 و 2        ب) علوم و فنون ادبی 1 و 2             پ) عربی و زبان قرآن 1 و 2

2-متون نظم:

الف) شاهنامۀ فردوسی، داستان سیاوخش(از ابتداي داستان تا پایان گفتار اندر کشته شدن سیاوخش)، تصحیح جلال خالقی مطلق

 • بوستان سعدي، باب هاي 6 و7 و 8 ، تصحیح غلامحسین یوسفی پ) دیوان عنصري( قصاید شماره 7 تا 10 )، تصحیح محمد دبیر سیاقی
 • دیوان فرخی( ترجیع بند” زباغ اي باغبان ما را همی بوي بهار آید”) تصــحیح محمد دبیر سیاقی
 • قیصر امین پور،دفتر آینه هاي ناگهان ج) نیما یوشیج، مجموعه “شهر شب”

3-متون نثر:

الف) سیاست نامه، از آغاز فصل دوم تا فصل هشتم، نشر علمی و فرهنگی  ب)گلستان سعدي، باب هاي 7 و 8، تصحیح غلامحسین یوسفی  پ) اسرارالتوحید، مقدمه و باب اول، براساس چاپ شفیعی کدکنی

ت) یوزپلنگانی که با من دویده اند، بیژن نجدي(داســـتان هاي تاریکی در پوتین، چشـــمهاي دکمهاي و شب سهرابکشان)  ث) بعد از پایان، فریبا وفی

2

7 فیزیک

–                   کتابهاي متوسطه دوم فیزیک 1، فیزیک 2 و فیزیک 3 (رشته ریاضی فیزیک)

–                   بخشهاي فیزیک از کتابهاي آزمایشگاه علوم 1 و 2

–                   کلیه دروس ریاضی تا پایۀ یازدهم شامل ریا ضی 1، حسابان  1، هند سه  1، آمار و احتمال و هندسه 2

-کتاب حسابان2 فصل هاي 4 و 5

منابع فوقالذکر شــامل همه مطالب داخل کتاب اســت، یعنی شــامل بخش هاي»خوب اســت بدانید« بخشهایی از مطالب درســی که در کتاب گفته شــده اســت  »در آزمون ها پرســیده نشود«، از منابع آزمون المپیاد فیزیک هستند.

8 سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

1-کتابهاي زیستشناسی سال دهم و یازدهم رشته علومتجربی.

2- کتابهاي فیزیک سال دهم و یازدهم رشته ریاضیفیزیک.

3-کتابهاي شیمی سال دهم و یازدهم رشته علومتجربی.

4-کتاب آمار و احتمال سال یازدهم رشته ریاضیفیزیک.

5-                 کتاب ســـلولهاي بنیادي بافتی، فصـــلهاي1- 13-8-7-6-3، تالیف دکتر حســـینبهاروند- 1398، انتشارات خانه زیستشناسی.

6-                 کتاب تمایز ســلولهاي بنیادي، فصــلهاي 1-3-4-13-14-15  تالیف دکتر حســین بهاروند-1398، انتشارات خانه زیستشناسی.

7- کتاب سلول هاي بنیادي پرتوان، ف صل هاي 1- 2- 4-3، تالیف دکتر ح سین بهاروند –

1398، انتشارات خانه زیستشناسی.

9 اقتصاد ومدیریت – کتاب اقتصاد پایۀ دهم

– کتاب جامعه‌شناسی پایۀ دهم و یازدهم

– کتاب ریاضی و آمار(1) پایۀ دهم فصل‌های 3، 4 و 5

– کتاب ریاضی و آمار(2) پایۀ یازدهم فصل‌های 1 و 3

– کتاب روانشناسی پایۀ یازدهم فصل‌های 5، 6 و 7

10 جغرافیا – کتاب جغرافیای ایران پایه دهم

– کتاب جغرافیای 2 ( ناحیه‌ای )‌ پایه یازدهم علوم انسانی ، کتاب جغرافیای 3 (کاربردی ) پایه دوازدهم علوم انسانی .

– کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم .

11 تفکر وکارآفرینی – موضوع این المپیاد در زمینه نگرش و مهارت های دانش آموزان است، منبع خاصی قابل معرفی نمی باشد. اما برای تقویت اطلاعات پایه، منابع و مراجع مهمی در وب سایت http://www.iteo.ir/ قرار داده شده است. علاوه بر آن مطالعه عمیق منابع زیر نیز توصیه می گردد. علاقه مندان می‌توانند به این منابع یا هر منبع دیگر معتبر که به صورت کتاب، مجله یا وب سایت معتبر در اختیار است مراجعه نمایند.
 • کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم متوسطه نظری تمامی رشته ها
 • کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم متوسطه نظری تمامی رشته ها
 • کتاب منطق پایه دهم متوسطه نظری رشته علوم انسانی
 • کتاب جامعه شناسی (1) پایه دهم متوسطه نظری رشته علوم انسانی
 •  کتاب جامعه شناسی (2) پایه یازدهم متوسطه نظری رشته علوم انسانی
 • کتاب هنر پایه دهم و یازدهم متوسطه نظری تمام رشته ها و فنی و حرفه ای
 • کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم متوسطه فنی و حرفه ای
 • کتاب کاربرد فناوری های نوین، پایه یازدهم متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش
12 علوم زمین – کتاب های علوم تجربی پایه های هفتم، هشتم و نهم (دوره اول متوسطه)

– کتاب های آزمایشگاه علوم تجربی پایه های دهم و یازدهم ( قسمت زمین شناسی)

– کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم

– کتاب زمین شناسی پایه یازدهم

13

علوم  و فناوري نانو

– جهت ک سب اطلاع از دوره هاي آمادگی المپیاد، منابع امتحانی و همچنین د ستر سی به مجمو عه ســـؤالات المپ یاد علوم و ف ناوري نانو  در ســـال هاي پیش،  به وب ســـا یت

.مراجعه شود www.nanoolympiad.ir

14

سواد رسانه اي

-کتاب تفکر و سوادرسانهاي پایه دهم مشترك همه رشتهها

-کتاب منطق پایه دهم (علوم انسانی)


منابع مرحله دوم المپیاد علمی دانش آموزی

منابع آزمون های مرحله دوم المپیاد های علمی کشور جهت اطلاع دانش آموزان عزیز به شرح زیر اعلام میشود. منابع مرحله دوم المپیاد دانش آموزی در هریک از المپیاد های علیم کامپیوتر، جغرافیا، فیزیک، زیست شناسی و … در ادامه مقاله بیان شده است.

منابع المپیاد علمی دانش آموزی کامپیوتر

منابع المپیاد علمی دانش آموزی کامپیوتر

منابع مرحله دوم المپیاد دانش آموزی کامپیوتر به شرح جدول زیر است:

منابع المپیاد علمی دانش آموزی کامپیوتر
ریاضی (1) سال دهم دوره دوم متوسطه رشته ریاضی
فیزیک، انتشارات چاپ و نشر کتابهای درسی ایران
– ترکیبیات، علیرضا علیپور، انتشارات فاطمی
– آشنایی با الگوریتم ها، یحیی تابش، انتشارات فاطمی
 Mathematical Circles (Russian Experience), D.Fomin, S.Genkin, I.Itenberg, American Society -Mathematical
۱۳ و ۸ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱ فصل های – Problem-Solving Strategies, Arthur Engel, Springer –
۲ و ۱ فصل های, Introduction to Graph Theory, D.B.West, University of Illinois –

سه منبع آخر ترجمه فارسی به ترتیب با عنوان های “محافل ریاضی – انتشارات فاطمی”، “استراتژی های حل مسئله-
انتشارات مبتکران” و “آشنایی با نظریه گراف ها ” معروف به کتاب وست” دارند.

منابع المپیاد علمی دانش آموزی جغرافیا

منابع المپیاد علمی دانش آموزی جغرافیا

منابع مرحله دوم المپیاد دانش آموزی جغرافیا به شرح جدول زیر است:

 • منابع اقلیم شناسی

✅ مبانی اقلیم شناسی – انتشارات دانشگاه پیام نور، تالیف : ابراهیم جعفر پور ، بهلول علیجانی ،۱۳۹۹
✅ آب و هوای ایران – انتشارات دانشگاه پیام نور، تالیف بهلول علیجانی ،۱۳9۸
✅ تغییر اقلیم و مدل های اقلیمی – انتشارات دانشگاه تهران، تالیف : حسین محمدی و همکاران ،۱۳۹۷

مفاهیم مورد مطالعه در اقلیم شناسی

– سامانه آب و هوا (اقلیم) – فرایندهای و عناصر اقلیمی (آب و هوایی)
– مولفه و اجزای ساخت اقلیم ایران و نواحی جغرافیای -اقلیمی ایران
– گرمایش جهانی و تغییر اقلیم

 • منابع المپیاد علمی دانش آموزی جغرافیای شهری و روستایی

✅ مبانی جغرافیای شهری انتشارات دانشگاه پیام نور، دکتر حسین شکویی و دکتر سید مهدی موسی کاظمی ،1399
✅ جغرافیای روستایی ایران انتشارات پیام نور، تالیف دکتر مسعود مهدوی آذر ،1390
✅ جغرافیای روستایی انتشارات دانشگاه تهران، تالیف مایکل وودز،مترجم محمد رضوانی و صامت فرهادی ،1398

مفاهیم مورد مطالعه در جغرافیای شهری و روستایی

– قلمرو جغرافیای شهری، شهر و مفاهیم شهری، ساخت شهرها
– جغرافیای روستایی (فرآیندها، واکنشها و تجربه های بازساخت روستایی)
– دانش پژوهان گرامی میتوانند برای مطالعه از سایر منابع مرتبط اینترنتی (مباحث جدید شهری و روستایی) استفاده نمایند.

 • منابع المپیاد علمی دانش آموزی جغرافیای اقتصادی

✅ مفاهیم کلیدی در جغرافیای اقتصادی انتشارات عمیدی. آئویاما و همکاران، ترجمه علی ولی قلیزاده ،1396
✅جغرافیای اقتصادی؛ یکپارچگی مناطق و ملل انتشارات نور علم. کومبه و همکاران، ترجمه نادر مهرگان و یونس تیموری ،1397
✅درآمدی بر مبانی جغرافیای اقتصادی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی. سیمین توالیی، 1393

مفاهیم مورد مطالعه در جغرافیای اقتصادی

– بخش های اقتصاد
– مفاهیم اقتصاد خرد و کلان: عرضه و تقاضا، تولید و توزیع و مصرف
– مفاهیم اقتصاد فضا: دسترس پذیری و تحرک پذیری، نابرابری منطقه ای، آمایش
– حوزه های اصلی کلاسیک و مدرن: مکانیابی فعالیت ها، خوشه های صنعتی، مرکز –پیرامون، زنجیره ارزش، شبکه ها

المپیاد دانش آموزی جغرافیا

 • منابع المپیاد علمی دانش آموزی جغرافیای جمعیت

✅مبانی جغرافیای جمعیت انتشارات سمت. دکتر علی حیدری ،1398
✅درآمدی بر جغرافیای جمعیت انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. دکتر حیدر لطفی و همکاران ،1389

مفاهیم مورد مطالعه در جغرافیای جمعیت

– الگوهای جغرافیایی پراکندگی، توزیع و تراکم جمعیت
– ترکیب و ساختمان جمعیت
– وضعیت فعالیت اقتصادی جمعیت
– رشد و تحول جمعیت
– مهاجرت
*در تهیه منابع آخرین و جدیدترین چاپ لحاظ گردد.
* جهت اطلاع از مطالب به روز جدید، مراجعه به سایت های اینترنتی هم میتواند منبع مکمل و مفیدی در این زمینه باشد.

 • منابع المپیاد علمی دانش آموزی مهارت های جغرافیایی

✅ مبانی نقشه خوانی انتشارات دانشگاه تهران. دکتر مجتبی یمانی ،1398
✅ اینترنت . Google Earth

مفاهیم مورد مطالعه در مهارت های جغرافیایی

– مختصات جغرافیایی (موقعیت، طول و عرض، فواصل و جهات جغرافیایی و مباحث مرتبط)
– مقیاس (مقیاس خطی و کسری، محاسبه فواصل و مساحت ها و تبدیل آنها و مباحث مرتبط)
– تکنیکهای نمادگذاری روی نقشه ها
– انواع نقشه و زمینه کاربردی آنها
– روش های نمایش ناهمواری ها روی نقشه
– نقشه های توپوگرافی(کار روی منحنی های میزان، خواندن ارتفاع نقاط روی نقشه و ارتفاع منحنی های تراز، اندازه گیری
شیب روی نقشه، ترسیم نیمرخ، مقیاس ارتفاعی نیمرخ)
– جهت یابی روی زمین
– سیستم های تصویر UTM و UPS و کاربرد آنها

-گوگل ارث ( پیدا کردن نقاط، شناسایی عوارض طبیعی و انسانی، ناهمواری ها، نگاه سه بعدی و برجسته بینی، تغییر بعد ارتفاعی تصویر، خواندن و ثبت مختصات نقاط، اندازه گیری فواصل، ترسیم مسیرها، انطباق نقشه ها روی تصویر گوگل Overlay ،بررسی تصاویر گذشته (Historical ) یک منطقه و بررسی تغییرات زمانی پدیده ها)

منابع المپیاد دانش آموزی جغرافیا

منابع المپیاد دانش آموزی جغرافیا

ادامه منابع المپیاد علمی دانش آموزی جغرافیا به شرح زیر است:

 • منابع ژئومورفولوژی

✅ مبانی ژئومورفولوژی (اشکال ناهمواریه ای زمین) ترجمه دکتر مقصود خیام، انتشارات مینا، سال 1389
✅ ژئودینامیک انتشارات پیام نور. دکتر فرج الله محمودی، سال 1399
✅ ژئودینامیک درونی-بیرونی، جلد ۱ انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه دکتر فرج الله محمودی ،سال 1389

مفاهیم مورد مطالعه در ژئومورفولوژی

– نقش دینامیک درونی و بیرونی در شکلگیری تدریجی سطح زمین (ساختمان پوسته زمین، تشکیل رشته کوه ها، فرسایش
دامنه ها، محل آب های جاری.
– دانش پژوهان میتوانند از سایر مبانی مرتبط با مبانی ژئومورفولوژی استفاده کنند و بر اطلاعات خود بیافزایند.

 • منابع المپیاد علمی دانش آموزی جغرافیای سیاسی

✅ مبانی جغرافیای سیاسی ( فصل چهارم و پنجم) انتشارات سمت، درّه میرحیدر،1394
✅ ژئوپلیتیک( فصل دوم) انتشارات سمت، عزت اهلل عزتی ،1394

مفاهیم مورد مطالعه در جغرافیای سیاسی

– عوامل ثابت و متغیر در جغرافیای سیاسی
– مرز و انواع آن

 • منابع المپیاد علمی دانش آموزی مخاطرات طبیعی

✅ مبانی جغرافیایی زلزله و آتشفشان تالیف فیونا وات ،ترجمه دکتر احمد پور احمد و مریم نعمتی انتشارات جهاد دانشگاهی ،۱۳۸۴
✅ مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار،انتشارات دانشگاه یزد ،1390

مفاهیم مورد مطالعه در مخاطرات طبیعی
زمین لرزه ، زمین لغزش ، سیل ، آتشفشان و خشکسالی

منابع المپیاد علمی دانش آموزی فیریک

منابع المپیاد علمی دانش آموزی فیزیک

منابع المپیاد علمی دانش آموزی فیزیک به شرح زیر است:

– کتاب های علوم متوسطه اول،
– فیزیک ۱ ،فیزیک ۲ و فیزیک ۳ (رشته ریاضی)،
– بخش های فیزیک از کتاب های آزمایشگاه علوم ۱ و ۲
– تمامی دروس ریاضی تا پایه یازدهم شامل: ریاضی۱ ،حسابان۱ ،هندسه۱ ،هندسه۲ و آمار و احتمال
– عملیات مقدماتی جبر بردارها در دو بُعد شامل جمع و تفریق بردارها، و ضرب عدد در بردار.
– مشتق گیری از توابع تک متغیره در محدوده متعارف دبیرستانی در پایه دوازدهم.

منابع المپیاد علمی دانش آموزی ریاضی

منابع المپیاد علمی دانش آموزی ریاضی

منابع المپیاد علمی دانش آموزی ریاضی چیست؟ منابع مرحله دوم  المپیاد علمی دانش اموزی ریاضی به صورت زیر است:

– تمام کتاب های درسی با عناوین ریاضی، هندسه، آمار و احتمال و حسابان تا پایه یازدهم ( ریاضی فیزیک )

منابع المپیاد علمی دانش آموزی زیست شناسی

منابع المپیاد علمی دانش آموزی زیست شناسی

منابع المپیاد علمی دانش آموزی زیست شناسی کدام است؟

– منابع کتاب های زیست شناسی دبیرستان است.
– انتظار میرود دانش آموزان، شناخت کافی از مطالب کتاب های فیزیک و شیمی دبیرستان نیز داشته باشند.

منابع المپیاد علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

منابع المپیاد علمی دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در ادامه گردآوری شده است:

منابع المپیاد علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

منابع المپیاد علمی دانش آموزی شیمی

منابع المپیاد علمی دانش آموزی شیمی

دانش آموزان المپیاد شیمی، برای آزمون مرحله دوم المپیاد دانش دانش آموزی باید به مطالعه منابع و کتاب های زیر بپردازند:

– کتاب های شیمی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم
– شیمی عمومی ۱ و ۲ (طبق سرفصل مصوب وزارت علوم)

منابع المپیاد دانش آموزی نجوم و اختر فیزیک

منابع المپیاد علمی دانش آموزی نجوم و اختر فیزیک – مرحله دوم به صورت زیر است:

– ریاضی ۱ و۲ ،فیزیک۱ و ۲ و ۳ ،هندسه ۱و ۲ و ۳ ،حسابان ۱ و ۲ و از پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم.
– سوالات در موضوعات نجوم کروی، مکانیک سماوی، اخترفیزیک کهکشانی، کیهان شناسی، اخترفیزیک ستاره ای، ابزارشناسی و رصد
– بهترین منبع برای آشنایی با سبک سوالات، آزمون های مرحله ۲ دوره های 6 تا ۱۴ هستند.
– شایان ذکر است: برای حل برخی سوالات آزمون، دانش ریاضی مشتق و انتگرال مورد نیاز است. هم چنین توصیه میشود در
هفته های منتهی به آزمون، بر حل تمرین و جمع بندی دانسته های موجود تمرکز شود و در صورت نیاز، علاوه بر کتاب های درسی رجوع به منابع زیر میتواند راهگشا باشد:
۱ .مقدمهای بر اخترفیزیک مدرن (بردلی کارول و دیل استلی)
۲ .مکانیک سماوی (محمدجواد شریعت زاده)
۳ .نجوم کروی (ویلیام اسمارت) – فصل های ۱ ،۲ ،۵ و 6

منابع المپیاد تفکر و کار آفرینی

منابع المپیاد علمی دانش آموزی تفکر و کار آفرینی به صورت زیر است:

– موضوع این المپیاد در زمینه نگرش و مهارت های دانش آموزان است، منبع خاصی قابل معرفی نمی باشد. اما برای تقویت
اطالعات پایه، منابع و مراجع مهمی در وب سایت iteo.ir قرار داده شده است. علاوه بر آن مطالعه عمیق منابع زیر نیز توصیه می گردد.

منابع المپیاد دانش آموزی تفکر و کار آفرینی

علاقه مندان میتوانند به این منابع یا هر منبع دیگر معتبر که به صورت کتاب، مجله یا وب سایت معتبر در اختیار است، مراجعه نمایند.

– کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم متوسطه نظری تمامی رشته ها
– کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم متوسطه نظری تمامی رشته ها
– کتاب منطق پایه دهم متوسطه نظری رشته علوم انسانی
– کتاب جامعه شناسی (۱ ) پایه دهم متوسطه نظری رشته علوم انسانی
– کتاب جامعه شناسی (۲ ) پایه یازدهم متوسطه نظری رشته علوم انسانی
– کتاب هنر پایه دهم و یازدهم متوسطه نظری تمام رشته ها و فنی و حرفه ای
– کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم متوسطه فنی و حرفه ای
– کتاب کاربرد فناوری های نوین، پایه یازدهم متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش

منابع المپیاد علمی دانش آموزی اقتصاد و مدیریت

منابع المپیاد دانش آموزی اقتصاد و مدیریت به صورت زیر است:

– ۱ -کتاب ریاضیات و آمار یک فصل ۳ و ۴
– ۲ -کتاب ریاضی و آمار دو فصل ۱ و ۳
– ۳ -مدیریت عمومی دکتر عالقه بند فصل ۱ تا انتهای فصل 7
– ۴ -اصول اقتصاد دکتر نظری از فصل ۱ تا انتهای فصل ۱

منابع المپیاد دانش آموزی علوم زمین

منابع المپیاد علمی دانش آموزی – مرحله دوم، علوم زمین در ادامه بیان شده است:

– انسان و محیط زیست پایه یازدهم
– زمین شناسی پایه یازدهم
– زمین شناسی سال سوم قدیم
– علوم زمین پیش دانشگاهی قدیم

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با المپیاد نانو، می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

nanoclub.ir | المپیاد دانش آموزی نانو

برای دریافت مشاوره در رابطه با منابع المپیاد علمی دانش آموزی می توانید راهنمایی های لازم را از کارشناسان مجموعه به شماره 9099071613 دریافت نمایید.

سوالات متداول المپیاد دانش آموزی

نشانی سایت ثبت نام المپیاد علمی دانش آموزی چیست؟

دانش آموزان برای ثبت نام المپیاد دانش آموزی باید به سایت oly.medu.ir مراجعه نمایند.

منابع المپیاد علمی دانش آموزی چیست؟

منابع المپیاد دانش آموزی، مرحله اول و دوم در این مقاله به صورت کامل بیان شده است.

نتایج آزمون المپیاد علمی دانش آموزی از چه سایتی منتشر می شود؟

نتایج آزمون از طریق سایت oly.medu.ir منتشر خواهد شد.

 
5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه منابع آزمون های المپیاد علمی دانش آموزی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام تیزهوشان 1403
نصب اپ دانش آموزی