مقدمات برنامه ریزی برای شروع طوفانی کنکور 1401

برنامه ریزی کنکور 1401

جهت مشاوره در زمینه مقدمات برنامه ریزی برای شروع طوفانی کنکور 1401

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

برنامه ریزی کنکور 1401 : یه سلام پرانرژی دارم خدمت کنکوری های عزیز ، کسایی که امسال قراره قله های خوشبختی روبه راحتی هرچه تمام تر فتح کنند البته در این راه نیاز به یک راهنمای متخصص دارید که باصرف انرژی کمتر و نتیجه بهتر شمارو به موفقیت برسونه…

برنامه ریزی کنکور 1401

مقدمات برنامه ریزی و شروع پر انرژی برای کنکور 1401

بنده علیرضا ادیبی رتبه 148 منطقه3 کنکور 94 و دانشجوی رشته پزشکی همدان با سابقه چند ساله در امر مشاوره انگیزیشی و برنامه ریزی در خدمت شما کنکوری های عزیز بخصوص شما کاربران سایت مشاور گروپ هستم . امیدوارم هرگز از تلاش کردن دست نکشید چون پیروزی از آن کسی است که خستگی برایش بی معنی ست . شاد و پر انرژی باشید تا هر آنچه میخواهید به دست بیارید.

ﻭﺿــــﻊ ﻧﺸــﺴــﺘﻦ ﺑــﻪ ﻫﻨـــﮕـﺎﻡ ﻣــــﻄﺎﻟـــﻌـــﻪ :

ﻭﺿﻊ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ . ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩ ، ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ؛ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﯾﺪﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺘﻬﺎﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻭ ﻭﺿﻊ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ، ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﮐﻮﺩ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺭﻭﺯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﻧﻮﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ .

ﻣــــﻄﺎﻟـــﻌــﻪ ﻣـــﻮﻗـﻊ ﺣـــﺮﮐــﺖ :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﺎﻥ ، ﺣﺮﮐﺖ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺿﻌﻒ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﻧــــﻮﺭ ﻻﻣــــﭙــﻬﺎﯼ ﻣـــﻬــﺘـــﺎﺑــﯽ :
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﻮﺳﺎﻥ ، ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ . ﻧﻮﺭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪ .

ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺍﻭﻗـــﺎﺕ ﻭ ﺑــــﺮﻧـــﺎﻣﻪ ﻣــﻨﻈـــﻢ ﺑـــﺮﺍﯼ ﻣــــﻄﺎﻟـــﻌــﻪ :
ﺍﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ ، ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺻـــﺮﻑ ﻏـــﺬﺍ ﻭ ﻣـــﻄﺎﻟــﻌــﻪ :
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩ ، ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻫﺠﻮﻡ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﺍﺣﺸﺎﺀ ﺩﺍﺧﻠﯽ ، ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

ﺗﻨـــﻔــﺲ ﻫﻨـــﮕﺎﻡ ﻣــﻄﺎﻟــــﻌــﻪ :
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ . ﺗﻨﻔﺲ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .

ﺁﺭﺍﻣــــﺶ ﻓــــﮑـــﺮﯼ :
ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻻﺕ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩ . ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮﺍﺱ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ .

ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﻣـــــﻄﺎﻟﻌـــــﻪ :
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺧﻮﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ، ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻭ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ .

ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ

ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺎﺹ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺁﻥ ﻧﻮﻉ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻓﺮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﯿﻮﻩ‌ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ.

ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩ ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺘﺎﺏ ، ﻣﺠﻠﻪ ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﯿﻮﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

بیشترین داوطلبین ما برای آمادگی کنکور از مهر ماه درس خواندن را شروع می‌کنند به مدت 10 ماه یعنی تا تیر ماه سال بعد این داوطلبین در طی این دوران دچار فراز و نشیب‌های فراوانی می‌شوند که نیاز است حتماً به مشاورین خبره مراجعه و مشورت کنند.

مرکز مشاور گروپ تنها دپارتمان تخصصی مشاوره و برنامه ریزی در سطح کشور است که داوطلبان می توانند با مشاور و رتبه های برتر رشته ی مد نظر خود ؛ مشاوره و مکالمه ی مستقیمی داشته باشد.


و اما…
این فراز و نشیب‌ها ممکن است به سه دوره برای داوطلبین تقسیم شود:

الف: دوره اول:

دراین دوره داوطلبین با علاقه زیاد و با انگیزه بالای کار خود را شروع می‌کنند و بعضی‌ها به مؤسسه‌های آزاد مراجعه وثبت نام می‌کنند برای آزمونهای آزمایشی و یا درکلاسهای تقویتی کنکور شرکت می‌کنند و شاید تا حدودی هم تحت تأثیر جاذبه‌های کوتاه مدت مؤسسات قرار گیرند از جمله این جاذبه‌ها آزمون- برنامه ریزی – کارنامه آزمون و… می‌باشد.

این دوره حدوداً شاید دو تا سه ماه طول بکشد و شاید هم کمتر از یک ماه باشد این دوره هم بستگی به نحوة مطالعه و درس خواندن شما دارد هر چقدر شما برنامه ریزی منظمی داشته باشید و به آن عادت کرده باشید دوره طولانی تر خواهد بود.

یا بهتر بگوئیم این دوره را می‌توان دوره شور و شوق و اشتیاق داوطلبین نامید.

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می‌رسد. (کارلایل)

دوره دوم: فرار، دلسردی، ناامیدی و یا دوره‌ی خستگی زودرس

اگر دانش‌آموز در دوره اول برنامه ریزی منظمی نداشته باشد و مطالعه یکنواختی داشته باشد به تدریج از جاذبه‌های دوره اول کاسته می‌شود و او نیز نسبت به درس خواندن دلسرد و ناامید می‌شود. چرا که کار یکنواخت انسان را خسته و بی حوصله می‌کند یعنی، آن پتانسیل روزهای اول را از دست می‌دهد.

حتی بعضی‌ها از این شکایت دارند که چرا با این همه تلاشی که انجام می‌دهیم به نتیجه نمی‌رسیم و یا اینکه اصلاً مطالب را یاد نمی‌گیریم.

دانش‌آموزان در این دوره به درسهایی که خوانده‌اند توجه نمی‌کنند ودرفکر درسهایی که نخوانده‌اند هستند.

این مسئله باعث می‌شود که دانش‌آموز مأیوس شود خلاصه این دوره میانی دورة بسیار سختی برای دانش‌آموزان است.

خیلی از دانش‌آموزان را سراغ داریم که با یک شروع عالی دردوره میانی ناامید شده‌اند و از حرکت و رقابت با دوستان بازمانده و میدان را برای آنان باز گذاشته‌اند.

در این دوره با توجه به یکنواخت بودن کار، افکار منفی و مزاحم به سویشان هجوم می‌آورد وآرامش آنها را به هم می‌زند و شاید در بعضی از موارد منجر به ترک ادامه کار شود در این دوره است که اولیاء و مشاورین با هنرمندی خود بتوانند افکار منفی را شناسایی و با مشاوره مستمر ایشان را به مسیر منطقی خود هدایت کنند، به او انرژی دهند افکار منفی را از سر او دور کنند و او را به ادامه کار تشویق کنند.

عزیزان به این نکته توجه داشته باشند: تقریباً همه داوطلبین کنکور در طول سال با این مشکل مواجه هستند. در این مرحله نیاز به تلاش بیشتری هست.

دوره سوم: دوره جهش ناگهانی

این دوره تقریباً دو سه ماهی به کنکور باقی مانده وآن هم با شنیدن خبرها یی از کنکور از طریق رادیو، تلویزیون و دوستان شروع می‌شود که ناگهان داوطلب به خود می‌آید و روند مطالعه دوباره تند می‌شود.

در این دوره اگر داوطلب بتواند بر افکار منفی و مزاحم خود غلبه کند، می‌تواند موفق شود چرا که وقت زیاد‌ی باز هم مانده برای مطالعه و رسیدن به کنکور، چنانچه دانش‌آموز در این دوره با برنامه ریزی درست و حساب شده‌ای کار خود را شروع کند می‌تواند از خیلی از رقبای خود سبقت بگیرد و به نتیجه مطلوب و مورد دلخواه خود برسد.

نتیجه:

دوره اول چون داوطلب با آمادگی کامل شروع می‌کند اگر مشاورین محترم بتوانند بایک برنامه ریزی درست وحساب شده او را تشویق و وادار به درس خواندن کنند کار تقریباً به دوره میانی نمی‌رسد یا اگر برسد، با شدت کمتری.

دوره میانی سخت ترین دوره و شاید بدترین دوره باشد دوره‌ای که شاید بسیاری از سرنوشت‌ها را عوض کند، دوره‌ای که به نام دوره فرار، بی حوصلگی و یا نا امید می‌شود از آن نام برد شما در این دوره باید برافکار مزاحم خود غلبه کنید چرا که قسمت زیادی از مسیر را طی کر ده اید. تنبلی را کنار بگذارید چرا که شما می‌توانید، وقت کافی هم دارید حتی، توصیه می‌کنیم به آنهایی که تاکنون درس نخوانده‌اند مهم نیست که تاکنون درس نخوانده‌اند چرا که زمان هنوز باقیمانده چرا که ما در زمان دو مرحله‌ای بودن کنکور داوطلبانی سراغ داریم که فقط در زمان مرحله اول و دوم تصمیم به درس خواندن گرفتن وحتی توانستند نتیجه مرحله اول را جبران و در رشته خوبی قبول شوند. شما هم می‌توانید از هم اکنون کار خود را شروع کنید.

۲۰ راز مهم در خصوص مطالعه کردن که بهتر است از همین ابتدای کار بدانید :

 1. سعی کنید آن چه را که می خوانید در ذهن خود تجسم کنید زیرا تجسم، سنگ بنای حافظه است.
 2. توجه داشته باشید که هرکس نمره ی بیش تری می گیرد، باهوش نیست بلکه از وقت و نیروی خود استفاده ی خوبی می کند و شیوه ی صحیح مطالعه را می داند.
 3. اساس خواندن فعال، طرح سؤال است. خواننده ی فعال در حین خواندن، دائماً سؤال طرح می کند.
 4. اگر میخی بیش تر در چوب فرو رود دیرتر جدا می شود. اگر مطالب به خوبی فهمیده و به درستی در حافظه ی بلند مدت ثبت شوند دیرتر فراموش می شوند.
 5. وقتی می خواهید کتابی را بخوانید آن را به بخش های کوچک تقسیم و زمان خواندن آن ها را مشخص کنید، زیرا هرچه مطالب به بخش های کوچک تر تقسیم شوند یادگیری آن ها راحت تر خواهد بود.
 6. درس خواندن مؤثر، خط کشیدن زیر سطرهای کتاب نیست.مطالعه ی فعال شامل خواندن، نوشتن، تکرار و مرور است.
 7. ۶۰ تا ۹۰ دقیقه مطالعه و ۵ تا ۱۰ دقیقه استراحت را همیشه به خاطر بسپارید.
 8. بعد از گذشت ۲۴ ساعت از مطالعه، حدود ۸۰ درصد از مطالب فراموش می شوند با مرور صحیح از این فراموشی جلوگیری کنید.
 9. از نشستن به حالت لمیده پرهیز کنید، درست نشستن، درست نفس کشیدن و تابیدن نور از لزومات یادگیری هنگام مطالعه است.
 10. نکته های مهم درسی و کلاسی را به صورت کلیدی بنویسید.
 11. نکته های کلیدی، کلماتی هستند که بیش ترین معنی را در بر می گیرند.
 12. جواب های زیبا، همیشه به دنبال سؤال های زیبا می آیند. (اهمیت طرح سؤال قبل از خواندن).
 13. سعی کنید تا حد امکان در یک مکان مطالعه کنید. از مطالعه در پارک ها و مکان های شلوغ خودداری کنید.
 14. قبل از شروع مطالعه و بعد از پایان مطالعه، کمی استراحت کنید.
 15. با علاقه و اشتیاق و برای رسیدن به هدف درس بخوانید نه از روی اجبار.
 16. سعی کنید هنگام شب و قبل از خوابیدن، آن چه را که در مدت روز خوانده اید یک بار دیگر مرور کنید.
 17. موضوع های مشابه (مانند زبان عربی و زبان انگلیسی) را پشت سرهم مطالعه نکنید و بین آن ها فاصله بیندازید
 18. بعضی از دانش آموزان هنگام مطالعه، سرشان را پائین انداخته و از صفحه ی اول شروع به خواندن می کنند که این روش نادرست است.
 19. خواب، به بهبود حافظه ی بلند مدت کمک می کند بنابراین هنگام امتحان، مدت زمان خواب خود را خیلی کم نکنید و به اندازه ی کافی (۶ تا ۸ ساعت) بخوابید.
 20. مطالب را حفظ نکنید چون به زودی فراموش می شوند سعی کنید مفهوم آن ها را بفهمید زیرا زمانی اطلاعات به خوبی در حافظه ی بلند مدت جای می گیرند که کاملاً فهمیده شوند.

ایجاد انگیزه برای مطالعه حرفه ای روزانه :

برای این‌ کار چهار شیوه وجود دارد:
نخست باید ترس از شکست را در هم شکست. زمانی را که کودک بودید و تازه می‌خواستید راه رفتن را بیاموزید به خاطر بیاورید. یادتان می‌آید چند بار زمین خوردید تا راه رفتن را آموختید؟ فکر کنید اگر در آن زمان بعد از چهار بار زمین خوردن اشتیاقتان را برای تلاشی دیگر و ایستادنی دوباره از دست می‌داید هم‌اکنون چه اتفاقی می‌افتاد؟ جز این‌که الان در سن بلوغ هم باید چهار دست و پا راه می‌رفتید؟

اما خوشبختانه تعداد افرادی که راه رفتن را در کودکی نمی‌آموزند بسیار اندک است؛ زیرا کودکان کوچک‌تر از آن‌اند که مسائل روانی شکست، بر آنان تأثیرگذار باشد؛ اما چرا ما در بزرگ‌سالی به‌ خود می‌آموزیم که باید از شکست وحشت کنیم و از هر شکست کوچک ده‌ها شکست دیگر بسازیم. مطئمناً این چیزی جز یک نگرش غلط نیست که از سوی جامعه و اطرافیان به مرور زمان به ما تحمیل شده است و البته این نگرش مانند هر نگرش غلط دیگری قابل تغییر است.
روش دوم این است که باتری انگیزش خود را مدام شارژ کنیم. چگونه؟ با یادآوری هدف اولیه و تجسم خلاق به ‌طور مکرر؛ یعنی تصویر موفقیت نهایی را در ذهنمان ببینیم و با آن زندگی کنیم و مطمئن باشیم که آن تصویر در دنیای واقعیت اتفاق خواهد افتاد؛ البته اگر کمی تلاش کنیم و از هدف خود دلسرد نشویم.

سومین روش این است که گاهی باید در کنار توجه به کیلومترهای باقی‌مانده از راه، به مسیر طی‌شده هم نظری بیندازیم و هر گاه تنبلی و ناامیدی به سراغمان آمد از خود بپرسیم «تا این ‌جای راه با زحمت فراوان آمده‌ام، حیف است که کارم را نیمه‌تمام بگذارم!» این پرسش به شما نیرو و انگیزه‌ی لازم را برای ادامه‌ی مسیر می‌دهد.
آخر این‌که هر گاه دیدید واقعاً دلسرد شده‌اید یک قلم و کاغذ بردارید و همه‌ی چیزهایی را که از نیمه‌تمام گذاشتن کار نصیبتان می‌شود، در یک ستون بنویسید.

در ستون مقابل تمام لذت‌ها و دستاوردهایی را که از ادامه دادن کار تا به آخر- چه به لحاظ مادی و چه معنوی- به ‌دست می‌آورید، بنویسید. اگر کفه‌ی ترازو به نفع ستون اول باشد در جهت تغییر مسیر و افتادن به جریان صحیح زندگی گام بردارید، اما اگر مواهب ادامه دادن کار بیش‌تر بود بر روی همین مواهب تمرکز کرده و آن‌گاه با قدرت تمام به‌ کار خود ادامه دهید.

چیز هایی که از دست داده ای را به حساب نیاور
چون گذشته هرگز بر نمی گردد
اما گاهی اوقات ،
آینده می تواند چیزهایی که از دست داده ای را برگرداند
به آن فکر کن . . .
از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن…
مگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد!

4.1/5 - (21 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه مقدمات برنامه ریزی برای شروع طوفانی کنکور 1401

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. زهرا اکبری

  سلام خسته نباشید ببخشید من خیلی تودرسام گیر میکنم مثلا یه برنامه ریختم برا خودم ک امروز 2 دارس فارسی بخونم و کلی کارای دیگ و درسای دیگ هنجامبدن ولی همه وقتم بخاطر فارسی رفته واونم فقط یک درسو خوندم وب بقیه کهرام نرسیدم و کلی هم کلافم کرده نمیدونم چیکار کنم لطفا کمکمکنید من تحت کمیته امداد هستم واقعا دارم تلاش میکنم ولی خب نتیجه درستی نمیگیرم لطفا کمکم کنید 🙏 🙏

  پاسخ
 2. علی

  چقدر روحیه گرفتم برای ادامه هر کاری خداوند نویسنده این مطلب را انگیزه ی دوباره نوشتن هر چه بهتر و رسیدن به قله موفقیت بدهد

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام تیزهوشان 1403
نصب اپ دانش آموزی