نحوه مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 98

نحوه مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 98

جهت مشاوره در زمینه نحوه مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

سنجش در جدیدترین اطلاعیه خود از نحوه مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 98 خبر داد. داوطلبان می‌توانند اطلاعات مربوط به رشته های شرایط خاص کنکور سراسری 98  را در این مقاله مشاهده نمایند. با ما همراه باشید.

سازمان سنجش در این اطلاعیه زمان مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 98 برای داوطلبانی که در کارنامه اعلام نتايج نهایی برای آن ها يكی از كد های 11، 12، 14، 15 ،17، 18 ،19، 20، 21 ، 22، 23 ، 24، 25، 26، 29 و 30 اعلام گرديده بود را اعلام نمود.

پيرو اطلاعيه مورخ 98/06/23 درخصوص اعلام اسامی پذيرفته‌ شدگان نهايي آزمون سراسري سال 1398 مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان ، بدين‌ وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال 1398 كه در زمان اعلام نتايج نهایی بجای كد قبولی و یا علاوه بر كدرشته محل قبولی متمركز برای آنان یكی از كد های 11 و 17 ( دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجایی،  ) 12 ( دانشگاه شاهد،  ) 14 (دانشگاه علوم قضايي،  ) 15 (مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي،  ) 18 (دانشكده غيرانتفاعي رفاه،  ) 19 (دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران،  ) 20 (بورسيه سپاه،  ) 21 (دانشگاه شهيد مطهری،  ) 22 (بورسيه وزارت دفاع،  ) 23 (دانشگاه صداو سيما )، 24 (دانشگاه غيرانتفاعی امام رضا/ع/ مشهد،  ) 25 (بورسه ارتش،  ) 26 (بورسيه نيروی انتظامي،  ) 29 (كارداني فوريت های پزشكی ) و 30 (مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه – قم ) اعلام گرديده، می رساند با توجه به اولويت كدرشته محل انتخابي، اين افراد در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت براي انجام مصاحبه و مراحل گزينش در رشته‌ های تحصيلي انتخابي دانشگاهها و موسسات فوق  قرار گرفته‌اند و مي ‌بايست برای انجام مراحل مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 98 و سپری کردن مراحل گزينش به شرح جداول ذيل و همچنين موارد اعلام شده در بند 2 همين اطلاعيه، با به همراه داشتن مدارک مورد نياز شامل: اصل و یك سری تصوير شناسنامه و كارت ملي ، تصوير آخرين مدارك تحصيلی (اعم از ديپلم نظام قديم، نظام جديد، پيش‌دانشگاهي و یا كارداني ) به موسسات ذيربط مراجعه نمايند.

 •  معرفی­ شدگان كد 12 (دانشگاه شاهد)
 • كد 14 (دانشگاه علوم قضایی)
 • كد 15 ( مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي) 
 • كد 18 (دانشكده غيرانتفاعي رفاه)
 • كد 19 (دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران)
 • كد 20  (بورسيه سپاه )
 • كد 21 (دانشگاه شهيد مطهری) 
 • كد 22 ( بورسيه وزارت دفاع )
 • كد 23 (دانشگاه صدا و سيما)
 • كد 24 (دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع/ مشهد)
 • كد 25 ( بورسيه ارتش)
 • كد 26 (بورسيه نيروی انتظامی)
 • كد 29 (كاردانی فوريت های پزشكی) و
 • كد 30 ( مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه – قم )

لازم است به منظور انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته معرفي شده مطابق توضيحات جدول ذيل عمل نمايند .

2-معرفی شدگان (كدهای 11 و 17  ) پردیسهای دانشگاه های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی ـ تهران

داوطلبانی كه فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان هر یك از كدرشته‌ های تحصیلی متمركز پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران ( رشته‌ های مخصوص داوطلبان بومی و دارای تعهد استخدام  ) با كدهای 11 و 17 اعلام گردیده ، لازم است برای انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصی و با در دست داشتن مدارك مورد نیاز و براساس برنامه زمانی مندرج در جدول مندرج در بند 13 و به آدرس‌های جدول پیوست اطلاعیه مراجعه نمایند.

تذكر مهم: انجام مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت‌ های عمومی معرفی‌شدگان كدهای 11 و 17 رشته‌های تحصیلی متمركز و دانشگاه های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی در آزمون سراسری سال 1398 در دو بخش مجزا خواهد بود، معرفی‌ شدگان دقت نمایند كه در مراحل مورد نظر شركت نموده باشند.

الف   ) :نحوه تكمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش

توجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال 1398 را كه اسامی آنان در ردیف پذیرفته‌ شدگان چند برابر ظرفیت (كد های 11 و 17  ) هریك از رشته‌ های دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام شده است ، به رعایت دقیق موارد ذیل معطوف می­دارد :

 1.  پس از تهیه یك نسخه پرینت فرم اطلاعات فردی (این فرم در ذیل این اطلاعیه قابل دریافت است) از سایت سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به تكمیل دقیق آن و الصاق یك قطعه عكس اقدام و به همراه تصویر صفحات شناسنامه و كارت ملی حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ انتشار اطلاعیه در سایت، به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشانی مندرج در جدول شماره 2 پیوست این اطلاعیه) ارسال و یا به صورت حضوری ارایه نمایند .
 2.  لازم است در تكمیل فرم مشخصات دقت كافی معمول گردد. بدیهی است مسئولیت هرگونه نقص و نارسایی در تكمیل فرم به عهده داوطلب خواهد بود.
 3.  عدم تكمیل فرم اطلاعات و یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه های مذكور بوده و برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

تذکر مهم : معرفی‌شدگان نحوه مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 98 دقت نمایند که موظفند علاوه برحضور در مصاحبه اختصاصی براساس استان بومی، طبق بخش ” نحوه تكمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش “حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان انتشار این اطلاعیه، جهت انجام مراحل بررسی صلاحیت های عمومی و مصاحبه گزینش به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشانی مندرج در جدول پیوست اطلاعیه  ) با در دست داشتن فرم اطلاعات فردی و سایر مدارك مربوط مراجعه نمایند .

– حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می­گردد و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

ب  ) : اقدامات لازم برای انجام مصاحبه گزینش و مصاحبه اختصاصی :

مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 98 جزئی از شرایط قانونی در مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می‌ باشد . انجام مصاحبه تخصصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در این اطلاعیه  امكان پذیر می‌ اشد. انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده ، تحت هر شرایطی به هیچ عنوان امكان پذیر نخواهد بود .

 1.  نام، نشانی و شماره تلفن مراكز مجری مصاحبه اختصاصی از معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های متمركز آزمون سراسری سال 1398 در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهیدرجایی با عنوان جدول شماره 1 پیوست اطلاعیه می­باشد.
 2.  حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تلقی می‌ گردد و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.
 3. از معرفی شدگانی مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد كه دارای شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره (2  ) راهنمای انتخاب رشته  آزمون سراسری سال 1398 و اطلاعیه‌های اصلاحی بعدی ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور (كسب نمره علمی كل 6500 و بالاتر در زیر گروه آزمایشی مربوط برای مجاز شدن برای انتخاب رشته ، داشتن حداقل معدل كل 14 دردوره متوسطه­ی دوم (معدل سه پایه  اول، دوم و سوم  ) ، بومی بودن در كدرشته محل انتخابی ، برخورداری از سلامت كامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی ، داشتن حداكثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (76/07/01 به بعد  ) و …  ) باشند . درغیر این صورت انجام مصاحبه اختصاصی، منتفی خواهد بود.
 4. ویژگی های جسمانی معرفی شدگان چندبرابر باید توسط پزشك معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تأیید قرارگیرد. در غیر این صورت انجام مصاحبه امكان پذیر نخواهد بود.
 5.  معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و همچنین بررسی ویژگیهای جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی نمی­گردد.
 6.  با توجه به اصلاحات دفترچه شماره (2  ) آزمون سراسری سال 1398 به داوطلبان معرفی شده برای انجام مصاحبه تخصصی، توصیه می‌شود اصلاحات بعدی دفترچه مزبور را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و  براساس آخرین اصلاحات اعلام شده، برای مصاحبه تخصصی اقدام نماید.
 7.  تغییر رشته و گرایش ، تغییر اولویت ، تغییر دوره تحصیلی ، انتقال وجابه جایی دربین دانشگاه ها و بلعكس دربدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.
 8.  تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین و غیره … ممنوع می باشد.
 9. مسئولیت رعایت شرایط وضوابط عمومی واختصاصی آزمون سراسری سال 1398  از سوی كلیه داوطلبان متقاضی و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی (داوطلبان ذكور  ) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.
 10.  محل تحصیل پذیرفته­ شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط پردیس ها در واحدهای تابعه (سطح استان  ) طبق جدول شماره (1  ) صفحه 4 بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 تعیین خواهد شد.
 11.  مصاحبه در پردیس­های دانشگاه فرهنگیان (مراكز مجری مصاحبه دراستان ها  ) با توجه به گروه آزمایشی داوطلب، برای كلیه كد رشته‌ محل‌های مورد نیاز آموزش وپرورش مندرج در دفترچه شماره(2  ) گروه آزمایشی مربوط، در  دانشگاههای  مزبور می باشد.
 12.  جهت شركت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصویر مدارك (كارت ملی، شناسنامه، دفترچه درمانی (درصورت وجود)، دیپلم و یا گواهی تأیید شده كه معدل كل در آن قید شده است) و یك قطعه عكس 4×3  كه در سال جاری گرفته شده باشد (ترجیحاً عكسی كه موقع ثبت‌نام در آزمون از طریق پست الكترونیكی به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده است )، الزامی است .
 13.  زمان مصاحبه معرفی شدگان: روز شنبه مورخ  97/07/06 لغایت روز پنج شنبه مورخ  98/07/11 (صبح ازساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر 14 تا  18) است. انجام مصاحبه تخصصی استان بومی داوطلب و بررسی صلاحیت های عمومی گزینش استان اقامت داوطلب.
 14.  براساس ردیف 11 جدول تعرفه های آزمون سراسری، موضوع مصوبه هئیت محترم وزیران در جلسه مورخ 97/09/18 به شماره ابلاغی 124415/ت 55778هـ مورخ 97/09/21 ، هریك از داوطلبان معرفی شده بارعایت موارد فوق، مبلغ سیصد وچهل هزارریال (340000) به حسابی كه در زمان مصاحبه اختصاصی  اعلام می­گردد واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل نمایند.

تذکر مهم :  معرفی شدگان مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 98 دقت نمایند چنانچه تغییری در مراكز مجری مصاحبه ایجاد گردد متعاقبا از طریق اداره كل آموزش وپرورش استان بومی داوطلب، اعلام خواهد شد.

تذكر مهم : حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد كرد .

در صورت تایید صلاحیت های افراد معرفی شده از سوی آموزش و پرورش ( موفقیت در مصاحبه اختصاصی و تایید صلاحیت­های عمومی   )، گزینش علمی نهایی آنان در مقایسه با سایر داوطلبان آزمون ، براساس ضوابط و نمرات علمی كه در آزمون كتبی (كنكور  ) كسب نموده اند و با در نظر گرفتن الویتهای انتخابی داوطلب توسط سازمان سنجش و آموزش كشور صورت خواهد گرفت .

تبصره  ) : داوطلبان معرفی شده در صورت عدم تمایل به تحصیل در كد رشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می­توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبی نسبت به انصراف از مصاحبه برای پذیرش در دانشگاه های مزبور اقدام نمایند و یا در مراحل مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی شركت ننمایند.

تبصره1 : در كلاس­هایی كه به حدنصاب لازم (حداقل 20 نفر   ) برای تشكیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مركزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابه‌جایی پذیرفته‌شدگان درسطح پردیس‌های كشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت قبولی آنان ” كان لم یكن ” تلقی خواهد شد.

تبصره2 : انتقال و جابه جایی در بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می باشد.

توجه : از داوطلبانی كه فاقد شرایط اختصاصی آموزش وپرورش بوده وبدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی به عمل نخواهد آمد بنابراین این گونه داوطلبان از واریز مبلغ مزبور خود داری نمایند بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نمی شود.

 1.  چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد كه شرایط لازم را نداشته است درهرمرحله از ثبت نام، تحصیل ویا استخدام آزمایشی وقطعی، قبولی وی لغو می گردد وحسب مورد مكلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهدبود.

تذکرات مهم :

1 ) در صورتی که روزهای تعیین شده  برای  انجام مصاحبه معرفی شدگان کفایت ننماید ،  ممکن است مصاحبه داوطلب درروزهای بعد از تاریخ اعلام شده در جدول نیز( حداكثر تا مورخ98/07/11) ادامه یابد .

2 ) از داوطلبان محترم درخواست می‏ شود جهت انجام مصاحبه اختصاصی در روز وتاریخ تعیین شده در این اطلاعیه به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

3 ) كلیه معرفی شدگان كدهای (11و17) دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی مكلفند، فرم ” اعلام  آمادگی  برای پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصی ” را تكمیل  و در زمان  مراجعه برای انجام مصاحبه اختصاصی( درمهلت مقرر) به مركز مجری مصاحبه در استان بومی خود تحویل نمایند.

 فرم اطلاعات فردي فرمت 

آدرس مراكز مصاحبه 98

فرم اعلام آمادگی براي پذيرش  مصاحبه 98

نشانی و شماره تلفن هسته ها

منبع : سازمان سنجش

دوستان و متقاضیان عزیز میتوانید کلیه سوالات و پرسش‌های خود درخصوص موارد مرتبط با آزمون استخدامی نیروی هوایی ارتش و دیگر نکات آزمون‌ را از مشاورین مجرب مرکز مشاور گروپ بپرسید . درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانید همه روزه حتی تعطیلی های رسمی از ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۲۴:۰۰ با کارشناسان مجرب مجموعه مشاور گروپ تماس حاصل نمایید.

مشاور گروپ

حرفه ای ترین مرکز مشاوره ای کشور

9099071614


امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه نحوه مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1404
نصب اپ دانش آموزی