لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 99 :

جهت مشاوره در زمینه لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲,ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری رشته های تحصیلی صرفا با اعمال سوابق تحصیلی,لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲, بدون کنکور دانشگاه سراسری,لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ ,لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه ریاضی,لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه تجربی,لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه انسانی ,لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه زبان ,لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه هنر


ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری رشته های تحصیلی صرفا با اعمال سوابق تحصیلی,لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲, بدون کنکور دانشگاه سراسری,لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ ,لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه ریاضی,لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه تجربی,لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه انسانی ,لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه زبان ,لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه هنر 


لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲

 همانطور که می دانید در چند سال گذشته سازمان سنجش لیستی از رشته هایی که پذیرش آنها براساس سوابق تحصیلی می باشد برای داوطلبین کنکور سراسری ارائه می نماید که در بین عموم به رشته های بدون کنکور معروف می باشد که در این مقاله می خواهیم لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ را در هر یک از کنکور های تجربی ، انسانی ، ریاضی ، هنر و زبان را به شما ارائه دهیم.

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ ؛ موضوع مهمی که باید داوطلبین در نظر داشته باشند این است که در آن دسته از رشته هاي تحصيلي برخي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (روزانه، شبانه، مجازي و …)، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عـالي غيرانتفاعي كه گزينش آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي دوره متوسطه (معدل كتبي ديپلم) داوطلبان صورت ميگيرد، حضور در جلسه آزمون و يا مجـاز شدن به انتخاب رشته الزامي نميباشد.
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ توجه داشته باشید که در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها، پذيرش براي تعدادي از رشته هاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام ميشود. در آزمون سراسري سال ۱۴۰۲ پذيرش در تعدادي از كدرشته محلهاي برخي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در دوره هاي مختلف اعم از: روزانه، نوبت دوم(شبانه)، دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و … با توجه به تعداد متقاضيان آنها، صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) صورت ميپذيرد.


 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 99 :


لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ :

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ :  پـذيرش درتعدادي از كدرشته هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي گيرد، به روش متمركز خواهد بود . در اين روش فقط معدل كتبي ديپلم داوطلبان واجد شـرايط ملاك و مبناي پذيرش قرار مي گيرد و اسامي پذيرفته شدگان در يك مرحله و به طور يكجا اعلام مي گردد. در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي (از نظر سهميه، بـوم و…) و بر اساس معدل كتبي ديپلم، به اولين كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري دارد (در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارنـد)، در صـورت وجـود ظرفيـت معرفي ميشود. به منظور اعلام اسامي پذيرفته شدگان، اقدامات زير انجام ميگردد:

– بررسي كدرشته هاي انتخابي داوطلبان و ذخيره كردن آنها به همراه ساير اطلاعات آنان.

– تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي (از هر لحاظ) و مقايسه اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام ميگيرد.

– اعلام اسامي پذيرفته شدگان.

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ : توجه داشته باشید که از آنجا كه پذيرش داوطلبان بر اساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) صورت ميپذيرد و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه بـه نـوع ديـپلم آنـان(رياضي، تجربي، انساني و …) متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن ميشود متفاوت باشد، درصـد اعمـال معـدل كتبـي متفـاوت خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان را به جدول زير معطوف ميدارد.

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه ریاضی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی فیزیک اتمی

مهندسی پزشکی

ایمنی صنعتی

علوم مهندسی

معماری داخلی

مهندسی عمران

مهندسی معدن

مدیریت صنعتی

مهندسی نقشه برداری

کاردانی معماری

مهندسی اپیتیک و لیزر

مهندسی شهرسازی

مهندسی شیمی

مهندسی مکانیک

مهندسی نقشه برداری

ریاضیات و کابردها

کاردانی فنی عمران

مهندسی انرژی

آمار و سنجش آموزشی

مهندسی صنایع

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی فنی عمران

کاردانی مخابرات

مهندسی مواد و متالوژی

کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی

مهندسی هوافضا

کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات

کاردانی فنی عمران

مهندسی صنایع

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه تجربی

پرستاری

شیمی دارویی

مامایی

اتاق عمل

مدیریت مالی

روانشناسی

علوم و مهندسی باغبانی

مهندسی فضای سبز

علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)

کاردانی امور زارعی و باغی

کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

شیمی محض

میکروبیولوژی

علوم و مهندسی محیط زیست

علوم و مهندسی جنگل

علوم و مهندسی شیلات

علوم و مهندسی محیط زیست

زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست فناوری

کاردانی شیمی آزمایشگاهی

مهندسی صنایع مبلمان

علوم و مهندسی باغبانی

علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)

گیاه پزشک

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

کاردانی تکنولوژی مواد عذایی

شیمی کاربردی

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه انسانی

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری برای گروه انسانی به شرح ذیل می باشد:

فقه و حقوق اسلامی

شیعه شناسی

حسابداری

فلسفه و کلام اسلامی

تاریخ اسلام

مدیریت صنعتی

پژوهشگری اجتماعی

زبان و ادبیات فارسی

علوم ورزشی

کاردانی حسابداری

روابط عمومی

روزنامه نگاری

مدیریت فرهنگی هنری

علوم ورزشی

مدیریت بازرگانی

مدیریت مالی

مدیریت بیمه

مدیریت صنعتی

روانشناسی

علوم قرآن و حدیث

فقه و حقوق اسلامی

جهانگردی

اقتصاد

زبان و ادبیات عربی

علوم قرآن و حدیث

فقه و مبانی حقوق اسلامی

معارف اسلامی- تبلیغ و ارتباطات

معارف اسلامی و مدیریت

کاردانی امور فرهنگی

کاردانی تربیت معلم قرآن مجدی

شیعه شناسی

مترجمی زبان عربی

کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی

جغرافیا

مددکاری اجتماعی

علوم تربیتی

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲ برای گروه هنر و زبان

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری برای گروه هنر به شرح ذیل می باشد:

ارتباط تصویری

نقاشی

کاردانی هنرهای تجسمی

کاردانی انیمیشن

بازیگری

تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

عکاسی

نقاشی

کاردانی حفاظفت و مرمت آثار تاریخی

کاردانی هنرهای تجسمی

طراحی لباس

مرمت بناهای تاریخی

هنر اسلامی

سینما

ننوازندگی موسیقی ایرانی

آهنگسازی

ماردانی باستان شناسی

چاپ


امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی