لیست رتبه ها قبولی پرستاری کنکور سراسری و پرستاری بدون کنکور

جهت مشاوره در زمینه لیست رتبه ها قبولی پرستاری کنکور سراسری و پرستاری بدون کنکور

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل


رتبه قبولی پرستاری کنکور 97

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تهران نيمسال اول
ظرفیت رشته : 44
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4202
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5097
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3471

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد نيمسال اول
ظرفیت رشته : 44
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4534
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8074
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2655

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج
ظرفیت رشته : 66
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11445
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5355


رتبه قبولی پرستاری کنکور 97


نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال اول
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5530
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7552
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4135

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز نيمسال اول
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5377
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9204
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4681

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 42
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6747
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9399
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4179

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران نيمسال اول
ظرفیت رشته : 88
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6766
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8416
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4414

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تهران نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 42
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5920
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5451
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6019

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی همدان نيمسال اول
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9678
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5829

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نيمسال اول
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11086
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5421

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7015
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11563
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4901

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه
ظرفیت رشته : 86
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10486
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6251

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران نيمسال دوم --پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7801
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران نيمسال اول
ظرفیت رشته : 78
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8942
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6899
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5210

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7589
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12018
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4872

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نيمسال اول
ظرفیت رشته : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13200
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7296

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد نيمسال اول
ظرفیت رشته : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11785
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7339

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بابل
ظرفیت رشته : 52
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12215
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6436

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی قم
ظرفیت رشته : 52
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6029
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13764
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان نيمسال اول
ظرفیت رشته : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10680
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6012

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی نیشابور
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9472
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10279
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت نيمسال اول --پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12900
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6939


رتبه قبولی پرستاری کنکور 97


نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6062
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11649
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5158

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) نيمسال اول
ظرفیت رشته : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15968
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6746

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7349
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13131
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6491

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ظرفیت رشته : 52
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12606
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6993

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 78
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8243
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8629
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3781

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری نيمسال اول
ظرفیت رشته : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12342
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4346

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گناباد نيمسال اول
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15691
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9713

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نيمسال اول
ظرفیت رشته : 86
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7392
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8944
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4580

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9104
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8879

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16758
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8823

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی كاشان نيمسال اول
ظرفیت رشته : 32
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8725
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10182
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی كرمان محل تحصيل رازي
ظرفیت رشته : 56
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8950
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17571
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9354

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی دزفول نيمسال اول
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17418
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12667

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16900
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10201
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13950
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10772

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی همدان نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 14254
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6951

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل بهشهر)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18677
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9652

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری نيمسال اول --پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7921
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6418
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل بروجرد)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18421
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10263

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 88
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8508
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12327
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7431

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل نقده)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19500
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10535

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل بوكان)
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13239
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7496

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل سلماس)
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18192
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10052

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران نيمسال اول --پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6268
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13033
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8691

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9147
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16708
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9508

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل رامسر)
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17203
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8788

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل ورامین)
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 9429
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8047
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6868

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18047
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8676

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سمنان
ظرفیت رشته : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18205
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 17779

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15705
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8019


رتبه قبولی پرستاری کنکور 97


نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) نيمسال دوم
ظرفیت رشته :
آخرین رتبه قبولی منطقه : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10849
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 18145

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل قوچان)
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8065
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16921
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4710

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16278
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9808

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اراک
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15996
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7461

نام دانشگاه : دانشكده علوم پزشكی مراغه
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10147
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 14924
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8767

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5842
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13609
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8193

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 14265
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8230

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی خلخال
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15771
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11583

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی فسا
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10137
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19298
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7214

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی كاشان نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 32
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7356
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15380
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10247
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11249
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7648

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل خوی)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16352
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8855

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی یزد
ظرفیت رشته : 52
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11613
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6142

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد نيمسال اول --ظرفيت مازاد
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل میاندواب)
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18700
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10662

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اراک بومي استان تهران
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11368
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8818
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19343
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل جوین)
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13005

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل لنگرود)
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16676
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10385

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل بهشهر) پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19839
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران نيمسال دوم --پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7080
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13921
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10983


رتبه قبولی پرستاری کنکور 97


نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
ظرفیت رشته : 52
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7579
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11677
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9430

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نيمسال اول
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13902
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8116

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ظرفیت رشته : 28
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18547
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9383

نام دانشگاه : دانشكده علوم پزشكی تربت جام
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11516
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9521

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران نيمسال اول --پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6208
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الیگودرز)
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15211
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11431

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بومي استان تهران
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12109
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سمنان بومي استان تهران
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10774
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اراک
ظرفیت رشته : 22
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16621
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19794
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11345

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی كرمان (محل تحصیل زرند)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20000
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 14014

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل ملایر)
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17910
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10319

نام دانشگاه : دانشكده علوم پزشكی ساوه
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7216
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17585
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22933
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 14156

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل بروجن)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11276
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22877
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11917

نام دانشگاه : دانشكده علوم پزشكی اسفراین
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20623
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12977

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7184
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل شازند)
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22473
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10445

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9971

نام دانشگاه : دانشكده علوم پزشكی آبادان
ظرفیت رشته : 66
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 28688
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 16026

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل میبد)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17892
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل آباده)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10665
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19285
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 14646

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مشكین شهر)
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20744
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8309

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 32
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7886
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 23178
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل شیروان)
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11562
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13464
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13168

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری نيمسال دوم --پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مغان)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16984
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11470

نام دانشگاه : دانشكده علوم پزشكی سراب
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11116
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15503
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11243

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی بهبهان
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 24649
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 16534


رتبه قبولی پرستاری کنکور 97


نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) نيمسال اول --پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17851
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی سیرجان
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 24698
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 19123

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل لامرد)
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22173
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7603

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت نيمسال دوم --پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15855
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13024

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه (محل تحصیل سنقر)
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 14704
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5844

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل طبس)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9720
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22160
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11849

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گناباد نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 32
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12193
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21210
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12206

نام دانشگاه : دانشكده علوم پزشكی شوشتر
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25513
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12610

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16202
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12026

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 32
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10547
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19741
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی گراش
ظرفیت رشته : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12965
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22741
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12691

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جهرم
ظرفیت رشته : 46
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11262
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21391
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9383

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9435
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22519
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 14322

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی یزد محل تحصيل احمدآباد مشير --پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12723
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21599
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 15240

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19500
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 17128

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نيمسال اول
ظرفیت رشته : 32
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15413
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12255

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) نيمسال دوم --پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18576
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل كاشمر)
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12627
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21128
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10772

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زنجان بومي شهرستان ابهر
ظرفیت رشته : 56
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22602
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13612

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی دزفول نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21115
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 16534

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (محل تحصیل بندرلنگه)
ظرفیت رشته : 24
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 24422

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل اسدآباد)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21735
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9701

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22897
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 18589

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 36
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9517
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20105
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 15973

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نيمسال اول
ظرفیت رشته : 32
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11244
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 36223
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی لارستان
ظرفیت رشته : 66
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10270
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 23159
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 17696

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بم
ظرفیت رشته : 16
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 26728
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -


رتبه قبولی پرستاری کنکور 97


نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بومي استان سيستان و بلوچستان- داراي تعهد خدمت
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 15240

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زابل نيمسال دوم
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22218
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 20140

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بومي استان کرمان
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشكده علوم پزشكی خمین بومي شهرستان خمين
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 38196
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر بومي استان سيستان و بلوچستان
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 32646
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 24486

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زابل نيمسال اول
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22621
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11266

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بم بومي شرق استان كرمان- داراي تعهد خدمت
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 29241

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -


برای مشاوره رتبه قبولی پرستاری دولتی ، دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 97
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

4.3/5 - (7 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه لیست رتبه ها قبولی پرستاری کنکور سراسری و پرستاری بدون کنکور

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
  1. الی

    خب نتایج ۹۷ که هنوز نیومده!!

    پاسخ
  2. مریم

    من با رتبه ۱۵۹۵۷ منطقه ۲ پرستاری ساری-محل تحصیل امل نه نیم سال اول نه نیم سال دوم ، هیچکدوم قبول نشدم.حتی بابل-محل تحصیل رامسرم قبول نشدم.ولی اینطور که شما نوشتین اخرین رتبه واسه امل-نیمسال اول بالای ۱۶ هزار و برای رامسر بالای ۱۷ هزار بوده..یا امار شما اشتباهه یا من خیلی بدشانسم…

    پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

نصب اپ دانش آموزی