لغات و اصطلاحات مهم دفترچه کنکور سراسری

دفترچه کنکور سراسری

جهت مشاوره در زمینه لغات و اصطلاحات مهم دفترچه کنکور سراسری

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در خدمت شما هستیم با قسمت دوم لغات و اصطلاحات مهم دفترچه کنکور سراسری 1400 و قصد داریم به تفکیک هر بخش را خدمت شما عزیزان توضیح دهیم.

آیا از معانی اصطلاحات موجود در دفترچه کنکور سراسری 1400 اطلاع دارید؟

دفترچه کنکور سراسری

لغات مهم دفترچه کنکور سراسری 1400

کد دانش‌آموزی: منظور از کد دانش‌آموزی شمارهای 8 تا 10 رقمی می‌باشد (در نظام‌ترمی واحدی (نظام جدید) 8 رقمی لحـاظ شـده و در نظام سالی واحدی (نظام فعلی) متوسطه آموزش‌وپرورش 9 یا 10 رقمی می‌باشد). این شماره بر روی کارنامه تحصـیلی سـالانه یـا کارنامـه فارغ‌التحصیلی دوره متوسطه و یا پیش دانشگاهی درج‌شده است.   

کد مناطق و نواحی اخذ دیـپلم: منظور از کد منطقه و یا ناحیه اخذ دیپلم عددی چهاررقمی اسـت کـه دانش‌آموز نظـام جدیـد آمـوزش متوسطه در آن منطقه یا ناحیه فارغ‌التحصیل شده است. این کد در کادر بالای برگ کارنامه فارغ‌التحصیلی، مقابـل منطقه/ناحیـه درج‌شده است.

نمرات در دفترچه کنکور سراسری 1400

نمرات امتحانات کتبی نهایی: نمراتی است که دانش‌آموزان با شرکت در امتحانات کتبی نهایی پایه سوم متوسـطه آمـوزش متوسـطه نظـام سالی واحدی در حوزه‌های امتحانی کسب می‌کند. این نمرات در ستون آخر کارنامه فارغ‌التحصیلی درج می‌شود.

سال و دوره فارغ‌التحصیلی: سال تحصیلی و مقطع زمانی است که دانش‌آموز در آن، دوره متوسطه را به پایان رسانیده اسـت. ایـن سـال و دوره در گوشه سمت راست‌بالای کارنامه فارغ‌التحصیلی مشخص‌شده است.

شاخه تحصیلی: دانش آموزان دوره متوسطه دریکی از شاخه‌های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش فارغ‌التحصیل می‌شوند. عنـوان شـاخه در کادر بالای کارنامه مشخص‌شده است. شایان‌ذکر است تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری صرفاً شامل شاخه نظری می‌شود.  

رشته تحصـیلی: عنوان رشته‌ای است که دانش‌آموز در آن فارغ‌التحصیل شده است. این عنوان رشته در کادر بـالای کارنامـه درج گردیـده است.

معدل در دفترچه کنکور سراسری 1400

معدل کتبـی: نمره‌ای است که از میانگین وزنی (حاصل‌ضرب تعداد واحدهای دروس نهایی در نمـره کتبـی مـأخوذه، تقسیم‌بر تعـداد کـل واحدهای دروس نهایی) نمرات امتحانات نهایی پایه سوم متوسطه به دست می‌آید. این نمره در کادر پـایین سـمت چـپ کارنامـه بـا عنـوان معدل کتبی نهایی مشخص‌شده است.

این نمره برای داوطلبان نظام جدید که دیپلم خود را دریکی از سال‌های ۱۳۸۴ تـا ۱۳۹۹ دریافـت داشته‌اند و اطلاعات سجلی و سوابق تحصیلی خود را به تأیید رسانده‌اند، دربند 17 فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی آن‌ها درج‌شده اسـت. لازم است داوطلبان در درج دقیق و صحیح معدل کتبی دیپلم اهتمام ورزند.

نکات مهم در دفترچه های کنکور سراسری 1400

تذکر مهم: با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی «پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی»، منحصراً بر اساس معـدل مـدرک تحصیلی دیپلم داوطلبان صورت خواهد گرفت، لذا فارغ‌التحصیلان نظام قـدیم آمـوزش متوسـطه نیـز بایسـتی «معـدل کتبـی دیـپلم» و فارغ‌التحصیلان دوره‌های فنی و حرفه ای و یا کاردانش که با توجه به دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی و یا کـاردانی پیوسـته، در آزمـون سراسری ثبت‌نام و شرکت می‌نمایند و فاقد معدل کتبی می‌باشند، بایستی «معدل کل دیپلم» خود را در تقاضانامه ثبت‌نام درج نمایند.   

دانش آموزان ترمی واحدی: به دانش‌آموزانی اطلاق می‌شوند که از نظام‌ترمی واحدی نظام جدید آموزش متوسطه فارغ‌التحصیل شده‌اند. این فارغ‌التحصیلان مشمول تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری نمی‌باشند.

سوابق تحصیلی در دفترچه کنکور سراسری 1400

سوابق تحصیلی: با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سـنجش و پـذیرش دانشـجو در دانشگاه‌ها و مراکـز آمـوزش عـالی کشـور مصـوب 26/2/1395 مجلس محترم شورای اسلامی و بر اساس مصوبه هفتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مـورخ 9/8/1395 میـزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1400 همانند آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ و به‌صورت زیر خواهد بود:

 الف) آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آن‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سـوابق تحصـیلی موجـود داوطلـب و به‌صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود

. ب) داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسـلامی و هنـر کـه مـدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ کرده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آن‌ها به‌صورت نهـایی، سراسـری و کشوری برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی (صرفاً نمرات دروسـی کـه به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزارشده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به‌صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.

تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد.

تذکر: اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلی بدان معناست که اگر سوابق تحصیلی (دیپلم یا پیش دانشگاهی)، باعـث افـزایش نمـره کـل نهـایی در هـر زیرگروه گردد، اعمال خواهد شد و در غیر این صورت، نمره کل آزمون به‌عنوان نمره کل نهایی در هر زیرگروه در نظر گرفته می‌شود.  

 کارت‌های اعتباری:  

1 - سریال اعتباری اصلی ثبت‌نام: این کارت حاوی یک سریال 12 رقمی با عنوان «سریال اعتباری ثبت‌نام» می‌باشد.

2 - سریال اعتباری اعلام علاقه‌مندی به شرکت در گزینش رشته‌های دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی: این کارت حـاوی یک سریال 10 رقمی با عنوان «سریال اعتباری علاقه‌مندی» می‌باشد. داوطلبان توجه نمایند که سریالهای اعتباری ثبت‌نام و علاقه‌مندی، منحصراً از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل خریداری است

شماره پرونده: شماره پرونده یک عدد 7 رقمی می‌باشد که پس از پایان مراحل ثبت‌نام، از طریق سایت به هر داوطلب داده می‌شود.   

کد پیگیری: کد پیگیری شامل یک کد 16 رقمی می‌باشد که پس از پایان مراحل ثبت‌نام از طریق سایت به هر داوطلب داده می‌شود.

مطالب تکمیلی

امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه لغات و اصطلاحات مهم دفترچه کنکور سراسری

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام دانشگاه افسری ارتش
نصب اپ دانش آموزی