غیبت در امتحان نهایی | آیین نامه غیبت موجه خرداد و شهریور

غیبت در امتحان نهایی غیبت موجه Moshavergroup.com

جهت مشاوره در زمینه غیبت در امتحان نهایی | آیین نامه غیبت موجه خرداد و شهریور

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

موضوع اصلی این مقاله مشاور گروپ غیبت در امتحان نهایی است و قصد داریم به صورت کامل قوانین امتحان نهایی را برای کسانی که به صورت موجه و غیر موجه در جلسه امتحان حضور پیدا نکرده اند شرح دهیم. با ما همراه باشید.

مطابق با قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم و  بر اساس شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی، روش هایی برای جبران و امتحان جایگزین مشخص شده است. اگر دانش آموزی در امتحان نهایی غیبت غیرموجه داشته باشد در کارنامه او نمره صفر منظور خواهد شد اما …

غیبت در امتحان نهایی

غیبت در امتحان نهایی ممکن است دلایل متعددی داشته باشد و به همین دلیل قوانینی برای برخورد با انواع بهانه برای غیبت مدرسه حضوری در امتحانات نوبت اول و دوم تعیین شده است. بر اساس قوانین امتحان نهایی اگر دانش آموزی در امتحان نهایی غیبت غیرموجه داشته باشد در کارنامه او نمره صفر منظور خواهد شد اما بر اساس شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی، برای کسانی که عذر قابل پذیرشی داشته باشند، امکان جبران وجود دارد.

شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی دوازدهم موارد متعددی مانند بیماری و … را شامل می شود که بر اساس نظر با کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش موجه و غیر موجه بودن غیبت در امتحان نهایی لحاظ خواهد شد. بنابراین اطلاع از اینکه اصلا بهانه برای غایب بودن در امتحانات از نوع موجه یا غیر موجه است بسیار اهمیت دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه قوانین امتحان نهایی با ما همراه باشید.

قوانین غیبت در امتحان نهایی غیبت موجه Moshavergroup.com

غیبت موجه

غیبت موجه یعنی چه؟ موجه در کارنامه یعنی چه؟  غیبت موجه یعنی که دانش آموز با ارائه مدارک و مستندات لازم به شورای مدرسه بتواند دلیل غیبت در امتحان ترمیم معدل یا امتحانات نهایی و … را به صورت واضح و شفاف توضیح دهد. به عنوان مثال دانش آموزی به علت بیماری یا حادثه و … توان جسمی شرکت در آزمون نهایی را نداشته و با ارائه گواهی معتبر از پزشک، می تواند علت عدم حضور خود را توجیه نماید.

مطابق با ماده 76 آئین نامه اجرایی مدارس درباره غیبت در امتحان نهایی، اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درس هایی که در پایه دوازدهم انتخاب نموده است، غیبت موجه داشته باشد، به جای نمره پایانی نوبت دوم یا نوبتهای اول و دوم کلمه غایب موجه درج میشود. این قبیل دانش آموزان باید درس های باقیمانده را در دوره تابستانی (شهریور ماه) و دی ماه، برابر ضوابط، مجدداً انتخاب کنند.

در قوانین امتحانات نوبت اول،  ماده 74 راجع به غیبت موجه در امتحانات نوبت اول صحبت می کند که اگر دانش آموزی در امتحان پایانی نوبت اول در یک یا چند ماده درسی غیبت موجه داشته باشد، نمرات امتحان پایانی نوبت دوم وی به جای نمرات پایانی نوبت اول درس های مربوط نیز منظور می شود.

نکته مربوط به بند فوق : در رابطه با غیبت در امتحانات نوبت اول در شاخه فنی و حرفه ای برای دروس شایستگی های فنی و غیر فنی ( درس های کارگاهی، آزمایشگاهی و عملیّات میدانی)، دانش آموز موظف خواهد بود، قبل از امتحانات پایانی نوبت دوم، در آزمون مبحث مورد نظر که به عهده معلم مربوط خواهد بود، شرکت کند.

اگر امتحان پایان ترم ندهیم چه می شود؟ قوانین غیبت موجه در امتحان نهایی دوازدهم، ماده 75: اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درس های پایه دهم یا یازدهم غیبت موجه داشته باشد، نمرات شهریور ماه وی به جای نمره سالانه آن درس یا درس ها منظور میشود.

غیبت در امتحان نهایی غیبت موجه و غیبت غیر موجه

اگر در امتحان شهریور غیبت کنیم چه میشود؟  بر اساس ماده 87 – اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم یا شهریور ماه یا پایان دوره تابستانی در درس های غیر نهایی با عذر موجّه غایب باشد درصورت درخواست ولی دانش آموز، مدیر واحد آموزشی مجاز است حدّاکثر تا دو هفته پس از آخرین امتحان از درس یا درسهای مربوط با رعایت ضوابط امتحان بعمل آورد.

اگر در امتحان ترمیم معدل غیبت کنیم چه میشود؟ توجه داشته باشید که قوانین غیبت در ترمیم معدل با سایر دانش آموزان تفاوتی ندارد!

دانش آموزی که به دلیل غیبت موجه،نمره مستمر ندارد

قوانین مربوط به غیبت در امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم ، ماده 80 :اگر دانش آموزی در سال تحصیلی به دلیل غیبت موجه نمره ارزشیابی مستمر نداشته باشد، نمره ارزشیابی پایانی وی (به استثنای درسهای موضوع تبصره ماده 45 )در آن نوبت جایگزین نمره ارزشیابی مستمر میشود و این نمره توسط معلم مربوط در برگ ریزنمرات ثبت میشود.

در نهایت هم بر اساس ماده 90 تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت در امتحانات نهایی دوازدهم براساس دلایل و مدارک ارائه شده از طرف دانش آموز در امتحانات داخلی، با شورای واحد آموزشی و در امتحانات هماهنگ با کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربوط و در امتحانات نهایی با رئیس حوزه اجرا پس از هماهنگی با مدیر واحد آموزشی خواهد بود.

۸۵-۱- اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم و یا هر دو نوبت برخی از درس های پایه اول یا دوم غیبت موجه داشته باشد نمرات شهریور ماه وی به جای نمرات سالانه آن درس یا دروس منظور می گردد. در مورد دروس انتخابی با پیشنهاد معلم مربوط و تأیید شورای مدرسه تصمیم گیری خواهد شد.

۸۵-۲- اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درسهایی که در پایه سوم انتخاب نموده است غیبت موجه داشته باشد، بجای نمره پایانی نوبت دوم یا نوبتهای اوّل و دوم کلمه غایب موجّه درج می شود. این قبیل دانش آموزان باید درسهای باقیمانده را در دوره تابستانی یا دی ماه برابر ضوابط بطور مجدد انتخاب کنند . برای غائبین موجّه دوره تابستانی نیز به همین روال اقدام می شود.

شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی

غیبت غیر موجه یعنی چه؟

غیبت غیر موجه یعنی چه؟ بر اساس ماده 73 : چنانچه دانش آموزی در هر نوبت از امتحانات پایانی، غیبت غیرموجه داشته باشد، نمره امتحان پایانی او در آن نوبت در آن درس صفر محسوب میشود و در چنین مواردی کلمه غایب (غ) به جای نمره پایانی آن نوبت برای درس های مورد نظر قید می شود، لیکن در محاسبات، کلمه غایب به منزله صفر خواهد بود.

اما ایا نمره مستمر در امتحان نهایی دوازدهم تاثیر دارد؟ در ادامه این ماده ذکر شده است که چنانچه دانش آموز مشمول این ماده دارای نمرات کلاسی ( ارزشیابی مستمر) باشد، نمره وی در درس یا درس های مذکور با احتساب این نمرات برای آن نوبت، منظور خواهد شد. بنابراین نمره مستمر در امتحان نهایی دوازدهم موثر خواهد بود.

بنابراین اگردانش آموزی در سال تحصیلی به دلیل غیبت موجّه نمره ارزشیابی مستمر نداشته باشد نمره ارزشیابی پایانی وی (به استثنای درسهای موضوع تبصره یک ماده ۵۵ ) در آن نوبت جایگزین نمره ارزشیابی مستمر می شود و این نمره توسّط معلّم مربوط در برگ ریزنمرات ثبت می شود.

ماده 81 : برای غیبت غیرموجه در امتحانات نهایی نمره صفر منظور خواهد شد و چنانچه دانش آموزی در امتحانات نهایی غیبت موجه داشته باشد آن درس از درسهای وی حذف میشود و باید با رعایت سایر شرایط مجدداً آن درس یا درس ها را انتخاب کند و به صورت نهایی امتحان دهد.

نکته در مورد بند فوق : تشخیص غیبت در امتحان نهایی  به صورت غیبت موجه براساس دلایل و مدارک ارائه شده از طرف دانش آموز در امتحانات داخلی، با شورای مدرسه و در امتحانات هماهنگ نهایی با کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربوط و در امتحانات نهایی با رلیس حوزه اجرا، پس از هماهنگی با مدیر مدرسه خواهد بود.

غیبت در امتحان نهایی غیبت غیر موجه Moshavergroup.com

قوانین غیبت دانش اموزان

مطابق قوانین غیبت دانش اموزان در امتحانات نهایی ، ماده 78 اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم و شهریورماه در همه درس ها، غیبت موجه داشته باشد، واحدهای وی در آن سال حذف و برای او وقفه تحصیلی محسوب میشود. در این صورت ضروری است توضیحات لازم در کارنامه و سایر مدارک تحصیلی دانش آموز قید شود.

نکته در مورد قانون فوق: در درس هایی که امتحان آنها به صورت هماهنگ برگزار می شود، سؤال دانش آموزان مشمول این ماده، به صورت هماهنگ خواهد بود.

۸۵-۳- چنانچه دانش آموز در فاصله زمانی بعد از ثبت نام و قبل از شرکت در امتحانات پایانی نوبت اول ترک تحصیل کند (هرچند نمره ارزشیابی مستمر داشته باشد) برای وی کارنامه با ذکر مراتب ترک تحصیلی صادر می شود و آن سال جزو سنوات تحصیلی وی محاسبه نمی شود و اگر دانش آموزی بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحصیل کند در کلیه دروس نوبت دوم غائب غیرموجه منظور و اعلام نتیجه شده و کارنامه صادر می شود و مراتب ترک تحصیل در سوابق تحصیلی وی قید و آن سال جزو سنوات تحصیل وی منظور می شود.

برای آشنایی با تفاوت وقفه تحصیلی با ترک تحصیل در متوسطه دوم و همچنین شرایط ادامه تحصیل پس از ترک تحصیل می توانید با مشاور گروپ تماس گرفته و اطلاعات لازم را مطابق با شرایط خاص خود دریافت نمایید.

پاسخگویی همه روزه از 8 صبح تا 12 شب

☎️ تماس از تلفن ثابت ☎️

مشاور گروپ

9099071613

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت، از منوی بالای سایت یا ستون سمت چپ مشاور گروپ روی خرید بسته های تماس بزنید. با تکمیل فرم مشاوره و ثبت اطلاعات خود، در اولین فرصت و کمتر از یک ساعت ما با شما تماس خواهیم گرفت.

شرایط ترک تحصیل در متوسطه دوم Moshavergroup.com

شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی

قوانین مربوط به غایبین امتحان نهایی موجه و غیر موجه نوبت اول و دوم ،  بر اساس شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی، روش هایی برای جبران و امتحان جایگزین مشخص شده است.

اگر دانش آموزی در امتحان نهایی غیبت غیرموجه داشته باشد در کارنامه او نمره صفر منظور خواهد شد اما بر اساس شرایط غیبت در امتحان نهایی، برای کسانی که عذر قابل پذیرشی داشته باشند، امکان جبران وجود دارد. شرایط غیبت موجه در امتحان نهایی موارد متعددی مانند بیماری و … را شامل می شود که بر اساس نظر با کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش موجه و غیر موجه بودن غیبت در امتحان نهایی لحاظ خواهد شد.

چگونه غیبت مدرسه را موجه کنیم؟

یکی از سوالات پر تکرار مخاطبان مشاور گروپ این است که چگونه غیبت مدرسه را موجه کنیم؟ بر اساس ماده 79: اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم و شهریور ماه در درس های غیرنهایی با عذر موجه غایب باشد، در صورت درخواست ولی دانش آموز، مدیر مدرسه مجاز است حداکثر تا دو هفته پس از آخرین امتحان از درس یا درسهای مربوط با رعایت ضوابط امتحان به عمل آورد.

در این بخش از مقاله فرم غایبین موجه امتحان نهایی  برای ارسال درخواست والدین دانش آموز به مدیر مدرسه قرار گرفته است. می توانید بر روی لینک موجود در جدول زیر کلیک نمایید تا فرم غیبت موجه در امتحانات نوبت دوم برای شما به نمایش در آید. سپس می توانید آن را ذخیره و تکمیل نمایید.

امکان دانلود برگه غیبت موجه امتحانات نهایی برای فرهنگیان عزیز که در شورای مدرسه به بررسی مدارک تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت در امتحان نهایی می پردازند، فراهم شده است. برای دانلود فرم غایبین موجه امتحان نهایی روی لینک دانلود برگه غیبت موجه امتحانات نهایی کلیک کنید.

یکی از تفاوت های اصلی امتحانات نهایی 1402 نسبت به امتحان سال های گذشته در این است که تأیید هویت دانش آموزان در جلسه ی امتحان نهایی، از امسال به صورت الکترونیکی و براساس بارکد روی کارت ورود به جلسه دانش‌آموزان ثبت می‌ شود. یعنی کارت ورود به جلسه امتحان نهایی، دارای بارکدی خواهد بود برای هر دانش آموز به صورت منحصر به فرد تعریف شده است و با استفاده از این بارکد در جلسه ی امتحان نهایی، حضور و یا عدم حضور دانش آموز مشخص خواهد شد.

در نتیجه حتی اگر در جلسه حضور داشته باشید اما کارت ورود به جلسه امتحان نهایی همراهتان نباشد، برای شما غیبت در امتحان نهایی منظور خواهد شد! بنابراین حتما در تاریخ مقرر برای دریافت کارت امتحان نهایی my medu.ir اقدام نمایید.

علاوه بر حضور و غیاب الکترونیکی امتحانات نهایی، تصحیح برگه های امتحانات نهایی نیز به صورت الکترونیکی خواهد بود و با این روش مانند سابق هر برگه 2 بار تصحیح می شود و در صورت اعتراض دانش آموز به نمره نهایی، مصحح سوم نیز برای تصحیح الکترونیکی امتحانات نهایی اقدام خواهد کرد.

مشاوره تلفنی مشاور گروپ Moshavergroup.com

 • اگر امتحان نوبت اول ندهیم چه میشود؟
 • اگر امتحان نهایی شهریور دوازدهم قبول نشویم چکار کنیم؟
 • اگر نمره مستمر نداشته باشیم چه میشود؟
 • اگر در امتحانات شبه نهایی شرکت نکنیم چه میشود؟
 • و …

اگر سوالاتی از این دست ذهن شما را به خود مشغول کرده است می توانید از امکان مشاوره تلفنی مشاور گروپ استفاده کنید

شماره تماس 9099071613 پل ارتباطی شما و ما در مجموعه مشاور گروپ است 🙂

همه روزه حتی در روز های تعطیل هم از 8 صبح تا 12 شب در کنار شماییم تا در اسرع وقت جامع ترین پاسخ را به سوالات شما ارائه کنیم.

پاسخگویی همه روزه از 8 صبح تا 12 شب

☎️ تماس از تلفن ثابت ☎️

مشاور گروپ

9099071613

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت، از منوی بالای سایت یا ستون سمت چپ مشاور گروپ روی خرید بسته های تماس بزنید. با تکمیل فرم مشاوره و ثبت اطلاعات خود، در اولین فرصت و کمتر از یک ساعت ما با شما تماس خواهیم گرفت.

سوالات متداول

✔️شرایط غیبت در امتحان نهایی چیست؟

✔️تنها کسانی که دلیل موجه برای غیبت مدرسه دارند می توانند با ارائه مدرک غیبت خود را موجه کنند. راهنمای جامع قوانین غیبت در امتحان نهایی در این مقاله مشاور گروپ قرار گرفته است.

✔️اگر در امتحان نهایی غیبت کنیم چه می شود؟

✔️غیبت در امتحان ترم دوم دبیرستان یا غیبت در تمام امتحانات نهایی دوازدهم عواقب بدی دارد که در این مقاله مفصلا به آن ها پرداخته ایم. غیبت در امتحان نهایی بزرگسالان به عنوان غیبت در ترمیم معدل شناخته می شود و قوانین خاص خود را دارد.

✔️غیبت موجه در امتحان نهایی دوازدهم چیست؟

✔️اگر دلیل موجه برای غیبت در امتحان نهایی داشته باشید، شورای مدرسه در صورت بررسی و تایید مدارک و مستندات شما، اجازه جبران را به شما خواهد داد.

4.2/5 - (12 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه غیبت در امتحان نهایی | آیین نامه غیبت موجه خرداد و شهریور

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. کیانا

  سلام من در یکی از امتحانات نهایی دوازدهم غیبت موجه داشتم ولی نمیدونم گواهی پزشک رو به کجا باید تحویل بدم سر آزمون بعدی میشه به حوزه امتحانی بدم ؟

  پاسخ
 2. پانیذ

  سلام من تو یکی از امتحانای نهایی ۱۴۰۳ پایه دهم نمیتونم حضور داشته باشم اگه غیبتم موجه باشه دوباره میتونم امتحان بدم؟ و اینکه اگه دوباره امتحان بدم رو معدلم و کنکورم چه تاثیری داره؟

  پاسخ
 3. ناشناس

  سلام برای امتحانی که تو خرداد ندادم غیبتم موجه بوده تو شهریور میخوام امتحان بدم باید پول پرداخت کنم ؟

  پاسخ
 4. صالح

  سلام یه سوال داشتم.
  من برای کلاس نهم ۳تا امتحان علوم و اجتماعی و زبان انگلیسی رو ندادم و غیبتم موجه شده.
  می خواهم بدونم که امتحان که جبرانی برای من می زارن بعد آخرین امتحانات سوال آنها همونی هست که بچه های دیگه گرفته شده؟؟؟ یا تغییر داده می شه؟؟

  پاسخ
 5. .

  سلام اگه کسی اقدام به خودکشی کرده باشه ولی نمیره و نتونه در یکی از امتحان های نهایی شرکت کنه، غیبتش موجه حساب میشه یا نه؟ اگه در توضیح نگه که قصدش خودکشی بوده و فقط یه حادثه بوده چی؟؟؟

  پاسخ
 6. Zahra

  سلام ببخشید یه سوال داشتم

  من برای خرداد ماه ترمیم معدل ثبت نام کردم میشه بمونه شهریور ترمیم بزنم؟

  پاسخ
 7. سید محسن حسینی

  سلام الان اگه من امتحان رو ندم ولی غیبت من موجه شده باشه اون وقت نمره من تو ورقه چند میشه ؟
  گفتن که بر اساس مستمر تو ورقه داده میشه
  لطفا خواهش میکنم سریع جواب بدین ممنون……

  پاسخ
 8. نازنین

  سلام من شهریور و دی امتحانو نخوندم رفتم ولی قبول نشدم اگه خرداد یا شهریور برم باز هم از من شهریه میگیرن؟آیا میتونم امتحان دی ماه و لغو کنم و بذارم برا سال بعد؟ دوازدهم تجربیم برا دیپلم مشروط شدم و تک ماده هامم زدم و ۴ تا امتحان مونده ک دی نمیتونم

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی