معدل لازم برای رشته پزشکی

پزشکی با معدل پایین 2

جهت مشاوره در زمینه معدل لازم برای رشته پزشکی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 یکی از سوالات متداول بسیاری از  داوطلبان است که به پزشکی و کلا رشته های علوم پزشکی علاقه دارند و می خواهند پزشکی را به عنوان رشته تحصیلی و حرفه ی خود در آینده انتخاب کنند . اما چگونه با معدل پایین و پایه ی ضعیف می شود به پزشکی رسید و کنکور نسبتا دشوار تجربی را با موفقیت پشت سر گذاشت ؟!

قبولی پزشکی با معدل پایین

قبولی پزشکی با معدل پایین

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402


قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 , ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻴﺨـﻮﺍﯼ ﺑـﺎ ﻣﻌـﺪﻝ ﮐﺘﺒـﯽ 11/23 ﺑـﻪ پزشکی ﺑﺮﺳﯽ؟! ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻴﻠﯽ ﻫﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺿﻌﻴﻔﺘﺮﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎ ﻧﺘﻮﻧﺴـﺘﻦ ﺍﻭﻧﻮﻗـﺖ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮﻧﯽ؟! ﺷـﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﮐﻼﺱ ﺍﻣﻴﺪﯼ ﻧـﺪﺍﺭﻩ ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ.. ﺍﻳـﻦ ﻫﺎ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺑﻬﻢ ﻣﻴﮕﻔﺘﻦ، ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷـﻖ پزﺷﮑﯽ ﺍﻡ. ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺪﻭﻧﺴـﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺣـﺮﻑ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﺟﻮﺭﯼ ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪﻡ ﮐﻨﻦ ، ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﻧﮑﺮﺩﻡ. ﺣـﺎﻻ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗـﻮﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺳـﻴﺪ ﮐـﻪ ﭼﺮﺍ ﺳـﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ؟

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﺍﺷـﺮﻑ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨـﻮﺍﯼ ﻣﻴﺘﻮﻧﯽ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻭ ﺗـﻼﺵ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﯼ ﺑـﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷـﻪ ﻭ ﺑـﻪ ﻳﺎﺭﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺳـﯽ. ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﯽ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﺪﻓﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻟﺖ ﻧﻬﺎﺩﻩ قطعا ﺗﻮ ﺭﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﯼ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻫﺪﻑ ﺩﻭﻧﺴـﺘﻪ ﭘﺲ ﺳـﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧـﺪﺍ ﺣﺘﻤﴼ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺖ ﺑﺮﺳﯽ. ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: " ﻣﻦ ﻳﺘﻮﮐﻞ ﻋﻠﯽ ﺍﷲ ﻓﻬﻮ ﺣﺴـﺒﻪ " (ﻫﺮ ﮐﻪ ﺍﺗﮑﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳـﺖ) ﻭ "ﺍﻥ ﺍﷲ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﮐﻠﻴﻦ" (ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺭﺩ) ﺑﺎ ﻳﺎﺩ ﻭ ﺗـﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ ﻭ ﺑـﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺨﻨﺪ، ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﻭﻗﺘﺸـﻪ، ﺑﻠﻪ ﺑﺨﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﺖ ﺑﺎﺯ ﺷﻪ...

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 و مطالعه در دو ماه !!!

كنكوري هاي عزيز؛

براي دوستاني كه هنوز شروع نكرده اند و نااميدانه صحبت از كنكور سال بعد مي كنند
اين رو فراموش نكنيد كه هنوز بيش از ٢٠٠ روز تا كنكور زمان باقيست!
با احتساب روزي حداقل ٨ ساعت مطالعه ميشه ١٦٠٠ ساعت مطالعه
به عنوان مثال بچهاي رشته علوم تجربي اگه بخوان اين ١٦٠٠ ساعت رو براي ٨ درس خود استفاده كنند،ميانگين زمان براي هر درس ميشه٢٠٠ ساعت مطالعه
و قطعا با ٢٠٠ ساعت مطالعه براي هر درس مي شود " معجزه " كرد .

مشاوره تلفنی با تیم مشاورین پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی دپارتمان تخصصی کنکور تجربی
از طریق شماره تماس زیر

9099071614

پاسخگویی همه روزه حتی ایام تعطیل
8 صبح تا 12 شب


معدل لازم برای رشته پزشکی

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 ,  مصاحبه با دانشجوی ترم دو پزشکی که با معدل پایین پزشکی تهران قبول شد :

قبولی پزشکی با معدل پایین :  متولد سال 73 دانشجوی ترم2پزشکی دانشگاه ایران ازشهر کرمان ودر کنکور های سراسری سال 94(بارتبه 5500 منطقه2)و 94(بارتبه 3700منطقه2)و سال 95 (بارتبه 489منطقه2)شرکت کردم.

عکس العمل بعد از دیدن قبولی:

خوشحال شدم و خدارو شکر کردم

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 , سال اول دبیرستانتون چگونه گذشت؟معدلتون چند شد؟

قبولی پزشکی با معدل پایین :   بنده سه سال دبیرستان رو در مدرسه دولتی گذرانده ام و در واقع سیر نزولی وضعیت تحصلی ام از بدو ورود به دبیرستان آغاز شد. به خاطر جوی که به کلاس حاکم بود و در واقع کلاس جنبه تفریح داشت تا درس. در سال اول معدلم ۱۶شد.

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 , سال دومتون چطور؟

در سال دوم به خاطر توصیه ی مشاور مدرسه رشته ی ریاضی را انتخاب کردم. سال دوم نسبتا از نظر تحصیلی وضعیت مناسبتر برای درس خواندن بود چون اکثر بچه های کلاس بچه های درس خون بودن جو حاکم بر کلاس بیشتر درسی بود اما به خاطر روحیاتی که داشتم زیاد با این جو سازگار نبودم و معدلم دوباره حدود۱۶شد.

و سال سوم؟

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 :    اما سال سوم که در تابستونش به خاطر روحیاتی که عرض کردم و علاقه ای که به رشته ی دامپزشکی داشتم تصمیم به تغیر رشته گرفتم وبه صورت کاملا اتفاقی و عجیب تونستم رشتمو تغییر بدم و به کلاسی وارد شدم که جوی کاملا مهیا برای تفریح بود و به قول معروف در و تخته جور شده بود به طوری که در سال سوم از یک کلاس ۳۲نفری یک نفر نمره ی قبولی در دروس نهایی را کسب کرد. و کلا از کلاس ۳۲نفری حدود ۱۵نفر تونستن در امتحانات بعدی(شهریور و دی سال بعد)دیپلم بگیرند. و من با معدل ۳۶. ۱۲نفر دوم کلاس شدم که البته خودم خیلی از نمراتم راضی بودم چون واقعا به اندازه درسی که خونده بودم نمرات خوبی گرفته بودم حداقل در نظر خودم.

سال چهارم دبیرستان؟

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 :   از تابستون پیش دانشگاهی درس نخوندم چون اصلا تو فاز درس خوندن نبودم و این تعداد نفرات قبولی در مدرسه امون در خرداد به حد نساب نرسید ما رو به مدرسه دیگری انتقال دادن . مدرسه جدید جوی به نسبت خوبی برای درس خواندن وجود داشت ولی باز هم یه مدرسه دولتی بود که بیشتر به جای این که نسبت به فراهم کردن شرایط برای تحصیل اهتمام کنند بیشتر به حضور و غیاب و مسایل انظباطی اهمیت می دادن اما من این مشکل دانش آموزان رو در مدارس دولتی یک مشکلی که چند عامل مدیریت ، معلمان ، میزان توجه اولیا به وضعیت تحصیلی فرزندانشان و محیط اجتماعی که دانش آموزان مدارس دولتی در اون قرار دارنو میدونم.

از طرفی با تشویق یکی از دوستان صمیمی ام که تو سال ۹۱در رشته ی روانشناسی بو علی همدان قبول شده بود تصمیم گرفتم درس خوندنو شروع بکنم چندتا کتاب کمک آموزشی گرفتم و تو آزمون ها ی سنجش ثبت نام کردم از مهر ماه سال پیش دانشگاهی شروع کردم و تا خود کنکور هیچ وقفه ای تو درس خوندن نداشتم.

قبولی پزشکی با معدل پایین , نقش خانوادتون؟

خانواده ام زیاد در امور درسی ام دخالت نمیکردن ولی محیط روانی آرومی رو برای درس خوندنم فراهم کرده بودن که این مهمترین چیزه.

قبولی پزشکی با معدل پایین , در مورد کتابخونتون..فاصلش تا خونتون ? هر چیز که لازمو می دونید بفرمائید :

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 :     فضای مطالعه کتابخونش خوب گرچه هراز چند گاهی حول و هوش امتحانات شلوغ میشد و سروصدا بالا میگرفت ولی در کل خوب بود.
۱۵ دقیقه پیاده روی تا خونمون راهش بود.

صبح ساعت 8 تانهار وبعد از ناهار هم اینکه کتابخونه بسته بشه حدودا ساعت7 وبعد از شام هم نزدیک کانون یکی از مساجد سالن مطالعه کرده بودن و تاساعت 12 شب اونجا مطالعه میکردیم. ناهارو میرفتم خونه تا این مسیر رفت وبرگشت 40،50 دقیقه ای رو استراحتی کرده باشم . ولی گاهی اوقات شام رو تو کتابخونه می خوردم..در کل با همراهی صمیمانه مادرم همراه بود...

قبولی پزشکی با معدل پایین , در مورد سرعت مطالعتون ? از جمله داوطلبان کند خون بودید يا تند خون ؟

تند خونم بودم كمي . اما فوق العاده مرور داشتم.

قبولی پزشکی با معدل پایین ,  از کی به صورت جدی تصمیم گرفتید پزشک شید؟

نظرم در مورد رشته در طول مطالعه کنکور چند بار عوض شد. اول با علاقه به دامپزشکی شروع کردم بعد از مدتی به رشته بیوتکنولوژی علاقه مند شدم و بعد پزشکی مدنظرم قرار گرفت.

قبولی پزشکی با معدل پایین ,  کتاب های مورد استفاده در کنکور تجربی 97 :

1-ادبیات=   کتابچه های موضوعی وبرای تست زدن برای بالا بردن سرعت تست زنی باتوجه به زمان کم دروس عمومی در کنکور از کتاب ادبیات موضوعی گاج استفاده کردم.

2-معارف=   حتما کتاب گاج طوسی رو معرفی میکنم.  عربی=مبتکران به تالیف آقای ایادفیلی برای افراد مبتدی وکتاب فوت فن برای که سطح بالاتری دارن رو پیشنهاد میکنم.

3-زبان=    درصد زبانم زیاد جالب نیست ومهارت خاصی تو این درس ندارم ولی به نظرم کتاب آقای کیاسالار خوبه.

4-ریاضی=   کتاب ریاضی مهر وماه کتاب خوبی البته کسانی که سطح بالاتری دارن وانتظار درصد بالاتری (بالای60)رو دارن بهتره ازکتاب های بچه های رشته ریاضی استفاده کنن که کتاب آبی کانون 30 سال ریاضی رشته ریاضیات روبرای این کار مفید میدونم برای خودمم جواب داد.

5-زیست شناسی=   برای درس زیست مرجع اول کتاب درسی است ولی از کتاب تست آبی کانون نیز استفاده کردم.

.6-فیزیک=   از کتاب گاج استفاده کردم.توصیم تو درس فیزک اینه که داوطلبان بیشتر به جای حفظ کردن فرمول های زیاد اون مفهومی یادبگیرن.

7-شیمی=    تنها کتابی که توبازار برای شیمی حرفی برای زدن داره کتاب مبتکرانه

آیا دسترسی به اینترنت داشتید:

نه دسترسی به اینترنت نداشتم.

درمورد گوشیتون صحبت کنید ؟چطور بود برای کنکورتون؟استفاده ازش چطور بود؟

گوشیم در دوران کنکور یک گوشی ساده نوکیا بود و بیشتر استفاده یک مدیا پلیر رو برام داشت.

از دوستانتون بگید..با چه کسانی دوست شدید و شمارو از محیط مطالعه دور میکردن.و نقش دوست رو چطور میبینید؟

دوست بیشترین نقش رو در جهت دهی های زندگی داره. یک کنکوری بهتره با افرادی که سمت و سویی دارند همراه بشه.

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 , آیا دفتر برنامه ریزی داشتید:

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 :  دفتر برنامه ریزی نداشتم ولی خودم همیشه طبق برنامه ریزی درس میخوندم و اعتقاد بر این که افرادی که با برنامه ریزی درس میخونن موفقیت بیشتری دارند.

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 , نحوه ی مطالعه ی زیست شناسی:

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 :  درس زیست شناسی رو قبلا مطالعه نکرده بودم سعی میکردم اول مطالعه ی سریع داشته باشم و یک دید کلی نسبت به فصل پیدا کنم و دفعه ی بعد به یادگیری جزیی تمرکز میکردم.

آیا کلاس خصوصی گرفته بودید:

نه به هیچ کلاسی نرفتم. سال آخر میخواستم کلاس عربی بروم که اونم نشد مجبور شدم خودم بخونم که خیلی اذیت شدم ولی خوب نتیجه گرفتم.

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 ,  درمورد عمومی و اختصاصی چطور پیش رفتید:

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 : برخلاف عموم که فکر میکنن دروس عمومی مهم نیستن وتاثیری در کنکور ندارن اشتباه به دو دلیل=1-پیشرفت در دروس عمومی ورسیدن به یک درصد مطلوب خیلی آسون تر وساده تر از دروس اختصاصی هستش ووقت کمتری رو میطلبه.2-برای رسیدن به رتبه ی خوب(زیر3000 کشوری)باید تمام دروس عمومی واختصاصی میانگین بالا داشته باشند برای مثال دروس عمومی و اختصاصی رو میتوان به دوبال یک پرنده تشبیه کرد که به تنهایی کارایی لازم رو نداره.


دریافت آخرین اخبار سازمان سنجش و کنکور سراسری با کلیک بر روی عکس زیر:

5465   657 2 3
قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 ,  در موردخلاصه نویسیتون؟چطور بود:

خلاصه نویسی ام کم بود ولی تو درس شیمی بیشتر داشتم.

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 , توصیه به دانش آموزان با معدل کم:

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 :   این داوطلبان باید بدونن که دو برابر دیگران باید تلاش کنند ، امیدشونو از دست ندن،امید کاذب هم نداشته باشن و به آرزو های دور و دراز دل نبندند. مهم نیست که الان تو چه وضعیتی هستند مهم اینه که سیر صعودی داشته باشن هر چند این سیر کند باشه . در طول مدت کنکور خواهند دید که این سیر صعودی معجزه میکند. برای مثال من در اولین آزمون تو سال 95  در آزمون سنجش رتبه ی ۳۶۰۰۰آوردم ولی تو آخرین آزمون95 در سنجش رتبه ی ۹۰۰۰آوردم و آخرین آزمون جمع بندی قلمچی تراز ۶۲۰۰آوردم.

عامل های موفقیت:
تلاش تلاش تلاش واینکه نتیجه کار دست خداست..

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 با سخت‌کوشی

قبولی پزشکی با معدل پایین در کنکور 1402 :  برای کسب موفقیت در هر موقعیتی باید سخت‌کوش بود. این تعریفی است که همه ما شنیده یا دیده‌ایم . ولی شاید کمتر به این مهم توجه کرده باشیم که سخت‌کوشی به چه معناست؟

چرا با توجه به اینکه اغلب، همه ما به موفقیت علاقه‌مندیم، سخت‌کوش نیستیم؟ و یا اصلاً، چه چیزی بیانگر سخت‌کوشی یک فرد است؟ آیا منظور از سخت‌کوشی همان زیاد و بی‌وقفه کار کردن است یا نکات دیگری را هم باید ضمن کار کردن در نظر داشت؟

برای درک راحت و سریع تعریف سخت‌کوشی باید یک مثلث با سه رأسش را در نظر بگیرید:

1- مبارزه‌طلبی،2- تعهد،3- کنترل. هر سه رأس اکتسابی هستند؛ یعنی اینکه می‌توان با تفکر، صبر و تلاش آن‌ها را به دست آورد.

مبارزه‌طلبی به این معنی است که از چالش نهراسید؛ و برای موفقیت شرایط سخت را به چالش بکشید. مثل اصرار بر پاسخ دادن سؤال معلم و یا شرکت در آزمون‌های آزمایشی و یا ارزیابی اشکالات درسی و پیگیری نقاط ضعف و خسته نشدن از انجام این کارها.

تعهد به این معنی است که باید اصول مربوط به صحیح خواندن را رعایت کنید و به برنامه‌ریزی درسی و آزمونی پایبند و متعهد باشید و تا حد امکان از تک‌روی پرهیز کنید. همچنین رفع اشکال و ارزیابی آزمون‌های جزء تعهد شما به خودتان برای موفقیتتان است، آن را جدی بگیرید.

کنترل به معنی در اختیار درآوردن شرایط است. مراقب هیجانات منفی خود باشید. شاید نمره و تراز دلخواهتان را به دست نیاورده‌اید، ولی یادتان باشد با قهر کردن و غیبت کردن از آزمون‌ها مشکلی حل نمی‌شود.

حال ببینید کدام‌یک از رئوس مثلث را دارید تا تفاوت زیاد درس خواندن و خوب درس خواندن را متوجه شوید.

برای موفقیت فقط باید خوب درس بخوانید.

بلند شو و با قدرت ادامه بده ...

زمانيكه درگيري ها و مشكلات انقدر پاپيچت شده اند كه ديگر توان راه رفتن نداري،

زمانيكه مسئوليت ها انقدر روي شانه هايت سنگيني ميكنند كه وزن انها كمرت را خم كرده است،

زمانيكه سختي ها انقدر اطرافت را احاطه كرده اند كه حتي نميتواني خوب ببيني،

 اينها همان زمانيست كه بايد دستانت را بر زمين كوفته بار ديگر بلند شوي و قيامت قامتي بپا كني كه جهانيان متحير بمانند.

  فراموش نكن راهي كه تو انتخاب كرده اي راهي پر از مشكلات و سختي هاست نميتواني بدون زمين خوردن به قله ي موفقيت دست يابي . تو زمين ميخوري ، اشك ميريزي ، بعض گلويت را چنگ ميزند اما تو بمان ، بمان و با قدرت ادامه بده و بدان كه زخم هايي كه بر داشته اي زماني بزرگ ترين افتخارت خواهد شد .
از هر مشكلي كه تو را زمين زد پلكاني براي صعود بعديت بساز . اشك هايت را بهانه اي كن براي صعودت به سمت خوشبختي و بدان كه خوشبختي بدون تحمل مشكلات بدست نمي ايد...

به مثال ماهي باش كه در خلاف جهت اب شنا ميكند .
به حرف ماهي هاي ديگر گوش نكن همان هايي كه تو را مسخره ميكنند روزي ميرسد كه غبطه ميخورند كه چرا انان همانند تو و دوشادوش تو راه را نيامدند
رويا هايت را لمس كن ...انها منتظرند ... منتظر دستان تو تا به اين دنيا وارد شوند.

من به تو تضمين ميدهم كه اگر بماني و تا انتهاي اين مسير با قدرت بجنگي پيروز خواهي شد...
حال بگو تو چقدر به من تضمين ميدهي كه در اين مسير ثابت قدم بماني ⁉️

مهندس علیزاده-مشاور و کارشناس برنامه ریزی کنکور سراسری

4.4/5 - (20 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه معدل لازم برای رشته پزشکی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. amir

  دمتون گرم خداییش عالی بود

  پاسخ
 2. Aram

  سلام ببخشید میخواستم بپرسم اگه کسی معدل دیپلمش ۱۱ باشه و پزشکی قبول بشه آیا دانشگاه میپذیره و ثبت نام می‌کنه؟؟؟؟

  پاسخ
  1. امیر

   تو معدلت 9 هم باشه ولی کنکور قبول شی تمومه

   پاسخ
 3. zahra

  سلام
  حتما، رتبه کنکور ربطی به معدل نداره و از هم جدان

  پاسخ
 4. shi

  من زیست و شیمیم و فیزیکم ضعیفه .چجوری باید برا کنکور بخونم .الان تو اسفند ماهیم و من از صفر میخام شروع کنم .آیا امیدی دارم ب قبولی ؟

  پاسخ
 5. محمد هاشمزهی

  معدل ملاک نیست. اصل تلاشیست که کم کاری های گذشته و موفقیت های اینده رو پوشش میده…

  پاسخ
 6. سانیا

  سلام یه سوال داشتم اگه کسی شهریور امتحان بده ولی کنکور سال بعد پزشکس قبول بشه دانشگاه می پذیره؟؟
  من سال آخرو بدلیل بیماریم از دست دادم و نهایی رو خدب ندادم، ولی سطح درسیم خوب بوده دهم و یازدهم معدلم هردو ۱۹/۹۱شد، یعنی میتونم پزشکی قبول شم؟

  پاسخ
  1. user2

   سلام بله محدودیتی وجود نداره.

   پاسخ
 7. حسین

  سلام بنده معدلم ۱۴.۶۷ هستش و یک سال پشت کنکور موندم و سال اول فقط بخاطر آشنایی با فضای کنکور رفتم سر جلسه و طبیعتا رتبه افتضاحی کسب کردم و این یکسال سعی خودم رو کردم که تا حدودی آماده بشم برای کسب رتبه بهتر.سوالم اینه که بنده اگر در سال اول رتبه کشوری ۳۰۰ هزار کسب کرده باشم و با توجه به معدل امسال برای مثال رتبه کشوری بین ۸ تا ۱۱ هزار کسب کنم.ممکنه سازمان سنجش ازم بخواد که دوباره کنکور بدم؟ لطفا جواب بدید این روزای آخر استرسش عذابم میده

  پاسخ
 8. آرش

  سلام آیامن بامعدل ۶.۳۷ میتونم پزشکی بخونم

  پاسخ
 9. زهرا

  من معدلم۱۸/۵۰ هستش ومیخوام برای پزشکی بخونم اما در درس ریاضی و فیزیک ضعیف هستم میتونم قبول شم؟
  نمره ی ریاضی۱۳هست
  میتونم قبول شم؟؟

  پاسخ
 10. رویا

  سلام من معدل نهاییم ۱۰ و خورده ای است و در تمام درسام اوکی بودم و ترازهای پارسال میانگین قلمچی۶۷۰۰ و ماز و سنجش پارسالم بالا و عالی بود ولی روزقبل کنکور استرس زیاد وگریه که هیچی یادم‌نمیاد و بلد نیستم به علت مدیریت نکردن استرس سر جلسه کنکور ،کنکورم رو خراب کردم آیا امسال اگر رتبه ی کنکورم رو بالای ۱۲ هزارو همه درصدها م ۷۰ باشه دندانپزشکی شهید پزشکی حتی با این معدل پایین میتونم قبول بشم در کنکور ۱۴۰۲؟ لطفا راهنمایی بفرمایید ؟ ممنونم

  پاسخ
 11. رویا

  رشته ام هم تجربی هست

  پاسخ
 12. رویا

  سلام .من معدل نهاییم ۱۰ و خورده ای است در رشته ی تجربی ‌.پارسال هم همه ی درسام اوکی بود و تلاشم زیاد بود و میانگین تراز قلمچی پارستلم ۶۷۰۰ و ماز وجامع سنجش هم عالی بود اما روز قبل از کنکور که هیچی یادم نمیاد و بلد نیستم و استرس،زیا د که موفق نمیشم بهم دست داد که نتونستم کنترلش کنم و فردا سر جلسه ی کنکور همه ی سوالات آشنا اما به علت استرس زیاد چیزی یادم‌نمی اومد و به همین خاطر کنکورم رو خراب کردم آیا اگر در کنکور ۱۴۰۲ امسال همه ی درصدام بالای ۷۰ باشه با همین معدل پایین دندانپزشکی شهید بهشتی میتونم قبول بشم و سازمان سنجش معدل پایینم رو گیر نمیده؟لطفا راهنمایی کنید .ممنونم

  پاسخ
 13. مهدی

  سلام من پایه دهم رشته علوم تجربی هستم و میخوام پزشک بشم برا پزشک شدن معدل دبیرستان مهم هست يا رتبه کنکور اگه معدل سه سال‌ دبیرستان بالای ۱۴ باشه اما تو کنکور کسی رتبه بالا کسب کنه میتونه دانشگاه برا پزشکی بخونه اگه پاسخ سوالم رو بدید ممنون میشم ؟

  پاسخ
 14. مهدی

  سلام من پایه دهم رشته علوم تجربی هستم و میخوام پزشک شوم برا پزشک شدن معدل ۳ سال‌ دبیرستان مهمه يا رتبه کنکور مثلا اگه من معدل ۳ سال‌ دبیرستانم بالا ۱۴ بشه اما کنکور رو رتبه بالایی بیارم میتونم دانشگاه ثبت نام کنم برا پزشکی ؟ اگه پاسخ سوالم رو بدید ممنون میشم .

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۲
نصب اپ دانش آموزی