فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد | شیوه محاسبه شهریه جدید

فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد | شیوه محاسبه شهریه جدید

جهت مشاوره در زمینه فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد | شیوه محاسبه شهریه جدید

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در این مقاله به بیان توضیحات کاملی در رابطه با فرمول و نحوه محاسبه شهریه دانشگاه آزاد در هر یک از مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته خواهیم پرداخت. دکتر محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شهریه ها بر اساس سطح بندی واحد ها و وضعیت رشته ها تعیین می شود. اما امسال قرار است پرداخت شهریه در این دانشگاه با سالهای گذشته تفاوت پیدا کند. با ما همراه باشید.

فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد | شیوه محاسبه شهریه جدید

محاسبه شهریه دانشگاه آزاد

در سال تحصیلی جدید، پرداخت شهریه در دانشگاه آزاد اسلامی با تغییراتی همراه خواهد بود. امسال در ابتدا واحد های دانشگاهی براساس زیرساخت ها و امکانات آموزشی خود دسته بندی می شود تا شهریه دانشجویی. به طور مثال دانشجویانی که در واحد علوم و تحقیقات تهران تحصیل می کنند با شهریه دانشجویانی که در ایلام درس میخوانند، تفاوت داشته باشد.

در اقدام دوم رشته ها نیز براساس تقاضا و استقبال دانشجویان دسته بندی شده اند تا شهریه رشته هایی که از استقبال کمتری برخوردار است از شهریه رشته هایی که تقاضای بیشتری دارند، کمتر باشد. مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی با این دو اقدام دو هدف را دنبال می کنند: اول کیفیت بخشی به آموزش و دوم عدالت آموزشی.

رشته های تحصیلی غیرپزشکی در گروه های فرعی به 12 بخش دسته بندی می شوند و بنابراین واحدها با توجه به شرایطی که دارند در 13 مجموعه قرار میگیرند و رشته ها نیز در 12 دسته از گروه های فرعی غیرپزشکی تقسیم بندی می شوند.

داوطلبان دانشگاه آزاد برای آگاهی از شیوه و نحوه محاسبه شهریه جدید در هر یک از گروه های آزمایشی می توانند با کارشناسان برتر مجموعه بدون تعیین وقت قبلی، تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد | رشته های علوم انسانی

در ادامه مقاله فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در هر یک از رشته های علوم انسانی و مقاطع کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ارائه داده شده است: رشته های علوم انسانی در پنج دسته تقسیم بندی می شوند.

فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد رشته های علوم انسانی / جدول یک
مقطع تحصیلی  گروه های فرعی مجموعه 1 (واحد های 1و2) مجموعه 2 (واحد های 3و4) مجموعه 3 (واحد های 5و6) مجموعه 4(واحد های 7و8) مجموعه 5(واحد های 9و10) مجموعه 6(واحد های 11و12)
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) حسابداری / علوم تربیتی 624/000 589/000 554/000 564/000 527/000 534/000
کارشناسی پیوسته حسابداری/حقوق/مدیریت/علوم تربیتی/روان شناسی 900/000 850/000 800/000 750/000 700/000 650/000
کارشناسی ناپیوسته حسابداری/حقوق/مدیریت/علوم تربیتی/روان شناسی 1/069/000 1/010/000 950/000 875/000 816/000 758/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) بهداشت به جز زیر مجموعه علوم 549/000 515/000 480/000 484/000 447/000 447/000
کارشناسی پیوسته زبان های خارجی /امور تربیتی و مشاوره 800/000 750/000 700/000 650/000 600/000 550/000
کارشناسی ناپیوسته زبان های خارجی /امور تربیتی و مشاوره 942/000 883/000 824/000 751/000 693/00 635/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) مدیریت/زبان های خارجی 1 475/000 441/000 407/000 405/000 387/000 403/000
کارشناسی پیوسته الهیات و معارف اسلامی/علوم اجتماعی/علوم سیاسی/علوم اقتصادی/ زبان های خارجی 2 700/000 650/000 600/000 550/000 525/000 500/000
کارشناسی ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی/علوم اجتماعی/علوم سیاسی/علوم اقتصادی/ زبان های خارجی 2 816/000 758/000 700/000 630/000 601/000 572/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) علم اطلاعات/زبان خارجی 2 403/000 386/000 370/000 383/000 365/000 378/000
کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی/ جغرافیا 600/000 575/000 550/000 525/000 500/000 475/000
کارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی/ جغرافیا 693/000 664/000 636/000 595/000 567/000 539/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) حقوق/ الهیات و معارف اسلامی/ علوم اقتصادی 333/000 316/000 299/000 307/000 289/000 296/000
کارشناسی پیوسته تاریخ/فلسفه/علم اطلاعات/اقتصاد و ترویج کشاورزی 500/000 475/000 450/000 425/000 400/000 375/000
کارشناسی ناپیوسته تاریخ/فلسفه/علم اطلاعات/اقتصاد و ترویج کشاورزی 572/000 544/000 515/000 478/000 449/000 421/000
فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد رشته های علوم انسانی / جدول دو 
مقطع تحصیلی  گروه های فرعی مجموعه 7 (واحد های 13و14) مجموعه 8(واحد های 15و16) مجموعه 9 (واحد های 17و18) مجموعه 10(واحد های 19و20) مجموعه 11(واحد های 21و22) مجموعه 12(واحد های 23و24) مجموعه 13(واحدهای 25و26)
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) حسابداری / علوم تربیتی 493/000 452/000 411/000 390/000 370/000 349/000 329/000
کارشناسی پیوسته حسابداری/حقوق/مدیریت/علوم تربیتی/روان شناسی 600/000 550/000 500/000 475/000 450/000 425/000 400/000
کارشناسی ناپیوسته حسابداری/حقوق/مدیریت/علوم تربیتی/روان شناسی 686/000 629/000 572/000 543/000 505/000 477/000 449/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) بهداشت به جز زیر مجموعه علوم 407/000 386/000 366/000 346/000 325/000 305/000 285/000
کارشناسی پیوسته زبان های خارجی /امور تربیتی و مشاوره 500/000 475/000 450/000 425/000 400/000 375/000 350/000
کارشناسی ناپیوسته زبان های خارجی /امور تربیتی و مشاوره 567/000 538/000 510/000 482/000 445/000 417/000 389/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) مدیریت/زبان های خارجی 1 382/000 362/000 342/000 322/000 302/000 282/000 282/000
کارشناسی پیوسته الهیات و معارف اسلامی/علوم اجتماعی/علوم سیاسی/علوم اقتصادی/ زبان های خارجی 2 475/000 450/000 425/000 400/000 375/000 350/000 350/000
کارشناسی ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی/علوم اجتماعی/علوم سیاسی/علوم اقتصادی/ زبان های خارجی 2 534/000 505/000 477/000 449/000 413/000 386/000 386/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) علم اطلاعات/زبان خارجی 2 359/000 339/000 319/000 299/000 279/000 279/000 279/000
کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی/ جغرافیا 450/000 425/000 400/000 375/000 350/000 350/000 350/000
کارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی/ جغرافیا 501/000 473/000 445/000 417/000 382/000 382/000 382/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) حقوق/ الهیات و معارف اسلامی/ علوم اقتصادی 276/000 276/000 276/000 276/000 276/000 276/000 276/000
کارشناسی پیوسته تاریخ/فلسفه/علم اطلاعات/اقتصاد و ترویج کشاورزی 350/000 350/000 350/000 350/000 350/000 350/000 350/000
کارشناسی ناپیوسته تاریخ/فلسفه/علم اطلاعات/اقتصاد و ترویج کشاورزی 386/000 386/000 386/000 386/000 378/000 378/000 378/000

فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد | رشته های هنر

در جدول زیر، فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در هر یک از رشته های گروه هنر و مقاطع کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ارائه داده شده است: رشته های گروه هنر در دو دسته تقسیم بندی می شوند.

فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد رشته های هنر / جدول یک
مقطع تحصیلی گروه های فرعی مجموعه 1(واحد های 1و2) مجموعه2     (واحد های 3و4) مجموعه 3 (واحد های 5و6) مجموعه 4 (واحد های 7و8)  مجموعه 5 (واحد های 9و10) مجموعه 6 (واحد های 11و12)
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) هنر های تجسمی 1042/000 977/000 911/000 919/000 848/000 849/000
کارشناسی پیوسته هنر های تجسمی / هنر های نمایشی 1/600/000 1/500/000 1/400/000 1/300/000 1/200/000 1/100/000
کارشناسی ناپیوسته هنر های تجسمی / هنر های نمایشی 1/814/000 1/701/000 1/588/000 1/447/000 1/336/000 1/224/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) 573/000 541/000 510/000 519/000 484/000 491/000
کارشناسی پیوسته پژوهش هنر 900/000 850/000 800/000 750/000 700/000 650/000
کارشناسی ناپیوسته پژوهش هنر 1/011/000 955/000 899/000 827/000 772/000 717/000
فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد رشته های هنر / جدول دو  
مقطع تحصیلی گروه های فرعی مجموعه 7(واحد های 13و14) مجموعه8     (واحد های 15و16) مجموعه 9 (واحد های 17و18) مجموعه 10 (واحد های 19و20)  مجموعه 11 (واحد های 21و22) مجموعه 12 (واحد های 23و24) مجموعه 13 (واحد های 25و26)
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) هنر های تجسمی 772/000 733/000 695/000 656/000 618/000 618/000 618/000
کارشناسی پیوسته هنر های تجسمی / هنر های نمایشی 1/000/000 950/000 900/000 850/000 800/000 800/000 800/000
کارشناسی ناپیوسته هنر های تجسمی / هنر های نمایشی 1/092/000 1/037/000 983/000 928/000 857/000 857/000 857/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) 453/000 415/000 378/000 340/000 302/000 264/000 264/000
کارشناسی پیوسته پژوهش هنر 600/000 550/000 500/000 450/000 400/000 350/000 350/000
کارشناسی ناپیوسته پژوهش هنر 649/000 595/000 541/000 487/000 424/000 371/000 371/000

 محاسبه شهریه دانشگاه آزاد | رشته های فنی، علوم پایه و کشاورزی

در جدول زیر، فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در هر یک از رشته های گروه فنی، علوم پایه و کشاورزی و مقاطع کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ارائه داده شده است: رشته های فنی، علوم پایه و کشاورزی در پنج دسته تقسیم بندی می شوند.

فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد رشته های فنی، علوم پایه و کشاورزی/ جدول یک
مقطع تحصیلی گروه های فرعی مجموعه1 (واحد های 1و2) مجموعه2 (واحد های 3و4) مجموعه3 (واحد های 5و6) مجموعه4 (واحد های 7و8) مجموعه5 (واحد های 9و10) مجموعه6 (واحد های 11و12)
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) معماری/تربیت بدنی 980/000 910/000 840/000 836/000 760/000 789/000
کارشناسی پیوسته کامپیوتر و فناوری اطلاعات/معماری/عمران/علوم و فناوری های زیستی/برق/مکانیک/نفت/تربیت بدنی/نانو فناوری/علوم تغذیه و صنایع غذایی 1/400/000 1/300/000 1/200/000 1/100/000 1/000/000 950/000
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و فناوری اطلاعات/معماری/عمران/علوم و فناوری های زیستی/برق/مکانیک/نفت/تربیت بدنی/نانو فناوری/علوم تغذیه و صنایع غذایی 1/739/000 1/615/000 1/490/000 1/341/000 1/219/000 1/158/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) کامپیوتر و فناوری اطلاعات/برق 840/000 770/000 700/000 722/000 684/000 706/000
کارشناسی پیوسته مهندسی فتونیک و اپتیک/علوم و فناوری های نوین پزشکی/صنایع/شیمی/مهندسی شیمی و پلیمر 1/200/000 1/100/000 1/000/000 950/000 900/000 850/000
کارشناسی ناپیوسته مهندسی فتونیک و اپتیک/علوم و فناوری های نوین پزشکی/صنایع/شیمی/مهندسی شیمی و پلیمر 1/464/000 1/342/000 1/220/000 1/138/000 1/078/000 1/018/00
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) عمران/مکانیک 700/000 665/000 630/000 646/000 608/000 623/000
کارشناسی پیوسته شهرسازی/محیط زیست/مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی/ریاضیات و علوم کامپیوتر/مواد و متالوژی/گیاه پزشکی/مهندسی هوافضا/مهندسی ژنتیک/علوم دامی 1/000/000 950/000 900/000 850/000 800/000 750/000
کارشناسی ناپیوسته شهرسازی/محیط زیست/مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی/ریاضیات و علوم کامپیوتر/مواد و متالوژی/گیاه پزشکی/مهندسی هوافضا/مهندسی ژنتیک/علوم دامی 1/188/000 1/129/000 1/069/000 991/000 933/000 875/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) شیمی/مهندسی شیمی و پلیمر 630/000 595/000 560/000 570/000 532/000 540/000
کارشناسی پیوسته معدن/باغبانی و گیاهان دارویی/زیست شناسی/مهندسی هسته ای/مهندسی انرژی/منابع طبیعی 900/000 850/000 800/000 750/000 700/000 650/000
کارشناسی ناپیوسته معدن/باغبانی و گیاهان دارویی/زیست شناسی/مهندسی هسته ای/مهندسی انرژی/منابع طبیعی 1/040/000 982/000 924/000 851/000 794/000 737/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) ریاضیات و علوم کامپیوتر/معدن/مواد و متالوژی/باغبانی و گیاهان دارویی/نساجی/علوم دامی/مهندسی و بیوتکنولوژی کشاورزی/مهندسی هوافضا/گیاه پزشکی/منابع طبیعی 560/000 525/000 490/000 494/000 456/000 457/000
کارشناسی پیوسته فیزیک/زمین شناسی/علوم و مهندسی آب و خاک/نساجی/علوم و فناوری های دریا 800/000 750/000 700/000 650/000 600/000 550/000
کارشناسی ناپیوسته زمین شناسی/علوم و مهندسی آب و خاک/نساجی/علوم و فناوری های دریا 890/000 834/000 779/000 710/000 655/000 600/000
فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد رشته های فنی، علوم پایه و کشاورزی/ جدول دو
مقطیع تحصیل گروه های فرعی مجموعه7 (واحد های 13و14) مجموعه8 (واحد های 15و16) مجموعه9 (واحد های 17و18) مجموعه10 (واحد های 19و20) مجموعه 11 (واحد های 21و22) مجموعه12 (واحد های 23و24) مجموعه13 (واحد های 25و26)
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) معماری/تربیت بدنی 747/000 706/000 664/000 623/000 581/000 581/000 581/000
کارشناسی پیوسته کامپیوتر و فناوری اطلاعات/معماری/عمران/علوم و فناوری های زیستی/برق/مکانیک/نفت/تربیت بدنی/نانو فناوری/علوم تغذیه و صنایع غذایی 900/000 850/000 800/000 750/000 700/000 700/000 700/00
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و فناوری اطلاعات/معماری/عمران/علوم و فناوری های زیستی/برق/مکانیک/نفت/تربیت بدنی/نانو فناوری/علوم تغذیه و صنایع غذایی 1/076/000 1/017/00 957/000 897/000 821/000 821/000 821/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) کامپیوتر و فناوری اطلاعات/برق 664/000 623/000 581/000 540/000 498/000 498/000 498/000
کارشناسی پیوسته مهندسی فتونیک و اپتیک/علوم و فناوری های نوین پزشکی/صنایع/شیمی/مهندسی شیمی و پلیمر 800/000 750/000 700/000 650/000 600/000 600/000 600/000
کارشناسی ناپیوسته مهندسی فتونیک و اپتیک/علوم و فناوری های نوین پزشکی/صنایع/شیمی/مهندسی شیمی و پلیمر 940/000 881/000 823/000 764/000 692/000 692/000 692/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) عمران/مکانیک 581/000 540/000 498/000 457/000 415/000 415/000 415/000
کارشناسی پیوسته شهرسازی/محیط زیست/مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی/ریاضیات و علوم کامپیوتر/مواد و متالوژی/گیاه پزشکی/مهندسی هوافضا/مهندسی ژنتیک/علوم دامی 700/000 650/000 600/000 550/000 500/000 500/000 500/000
کارشناسی ناپیوسته شهرسازی/محیط زیست/مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی/ریاضیات و علوم کامپیوتر/مواد و متالوژی/گیاه پزشکی/مهندسی هوافضا/مهندسی ژنتیک/علوم دامی 801/000 744/000 686/000 629/000 561/000 561/000 561/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) شیمی/مهندسی شیمی و پلیمر 498/000 457/000 436/000 415/000 394/000 374/000 353/000
کارشناسی پیوسته معدن/باغبانی و گیاهان دارویی/زیست شناسی/مهندسی هسته ای/مهندسی انرژی/منابع طبیعی 600/000 550/000 525/000 500/000 475/000 450/000 425/000
کارشناسی ناپیوسته معدن/باغبانی و گیاهان دارویی/زیست شناسی/مهندسی هسته ای/مهندسی انرژی/منابع طبیعی 668/000 612/000 584/000 556/000 518/000 491/000 464/000
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) ریاضیات و علوم کامپیوتر/معدن/مواد و متالوژی/باغبانی و گیاهان دارویی/نساجی/علوم دامی/مهندسی و بیوتکنولوژی کشاورزی/مهندسی هوافضا/گیاه پزشکی/منابع طبیعی 436/000 415/000 394/000 374/000 353/000 332/000 332/000
کارشناسی پیوسته فیزیک/زمین شناسی/علوم و مهندسی آب و خاک/نساجی/علوم و فناوری های دریا 525/000 500/000 475/000 450/000 425/000 400/000 400/000
کارشناسی ناپیوسته زمین شناسی/علوم و مهندسی آب و خاک/نساجی/علوم و فناوری های دریا 562/000 536/000 509/000 482/000 447/000 420/000 420/000

شهریه جدید الورودی های دانشگاه آزاد چگونه تعیین می شود؟

یکی از موضوعاتی که قطعا می تواند دانشگاه را به بحث عدالت آموزشی نزدیک کند، بحث شهریه ها می باشد و امسال قرار است پرداخت شهریه در این دانشگاه با سال های گذشته تفاوت پیدا کند. امسال در ابتدا واحد های دانشگاهی براساس زیرساخت ها و امکانات آموزشی خود دسته بندی می شود تا شهریه دانشجویی که به طور مثال در واحد علوم و تحقیقات تهران تحصیل می کند، با شهریه دانشجویی که در ایلام درس می خواند، تفاوت داشته باشد.

در اقدام دوم رشته ها نیز براساس تقاضا و استقبال دانشجویان دسته بندی شده اند تا شهریه رشته هایی که از اقبال کمتری برخوردار است از شهریه رشته هایی که تقاضای بیشتری دارند، کمتر باشد و با درواقع با دسته بندی واحدهای دانشگاهی، واحد هایی که در رتبه پایین تر قرار می گیرند، تلاش می کنند کیفیت خود را افزایش داده و به حد مطلوب موردنظر مسئولان دانشگاهی برسند.

براین اساس رشته های تحصیلی در رشته های غیرعلوم پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی به گروههایی دسته بندی شد و در هر گروه رشته هایی که مورد استقبال بیشتر و کمتر دانشجویان قرار دارد به تفکیک تعیین شده وشهریه آن متناسب با گروه بندی واحدها و مراکز دانشگاهی تعیین شده است.

مدل محاسبه شهریه در دانشگاه آزاد چگونه است؟

حسن امینی، سرپرست دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امســال مــدل محاســبه شــهریه در دانشــگاه آزاد اســامی حالــت پویــا داشــته و بــا توجــه بــه دو بخــش، یعنــی مجمــوع دســتهه ای مختلفــی کـــه گروه هـــای فرعـــی و در نتیجـــه رشـــته ها در آن قـــرار می گیرنـــد وگـــروه واحد هـــای مختلفـــی کـــه واحدهـــای دانشـــگاهی در آن هســـتند به صـــورت یـــک ماتریـــس، اطلاعات شـــهریه بـــرای مقاطـــع کاردانـــی و کارشناســـی اقـــدام می شـــود.

برخــی رشــته ها بــه دلایل مختلــف ازجملــه موقعیــت اجتماعـــی یـــا امـــکان اشـــتغال پـــس از فراغـــت به خصـــوص در بخـــش خصوصـــی، تقاضـــای بیشـــتری داشـــته و اقبـــال به ســـمت آنهـــا بیشـــتر اســت و برخــی رشــته ها نیــز بــه دلایل دیگــر ازجملــه نبــود دورنمــای شــغلی از اســـتقبال و تقاضـــای کمتــری برخــوردار هســـتند. او اظهـــارکــرد: بنابرایــن دیــدگاه دانشــگاه آزاد اسلامی ایــن اســت کــه در ایــن دســـته بندی هـــم وضعیـــت رشـــته های پرمتقاضـــی بـــا شـــیب افزایشـــی متناســـبی کـــه داشـــته اند را در نظـــر بگیـــرد و هـــم از رشـــته هایی کـــه مقـــداری مغفـــول مانـــده اســـت دیـــدگاه حمایتـــی داشـــته باشـــد.

برای کسب اطلاعات تکمیلی تر در رابطه با فرمول و نحوه محاسبه شهریه دانشگاه آزاد اسلامی، با کارشناسان مجرب مجموعه مشاور گروپ تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

مطالب تکمیلی

سوالات متداول داوطلبان

شهریه جدید الورودی های دانشگاه آزاد چگونه تعیین می شود؟

امسال قرار است پرداخت شهریه در این دانشگاه با سال های گذشته تفاوت پیدا کند. امسال در ابتدا واحد های دانشگاهی براساس زیرساخت ها و امکانات آموزشی خود دسته بندی می شود تا شهریه دانشجویی که به طور مثال در واحد علوم و تحقیقات تهران تحصیل می کند، با شهریه دانشجویی که در ایلام درس می خواند، تفاوت داشته باشد.

نحوه محاسبه شهریه دانشگاه آزاد چگونه است؟

نحوه محاسبه شهریه دانشگاه آزاد در هر یک از مقاطع و گروه های آزمایشی در این مقاله ارائه داده شده است.

میزان شهریه دانشگاه آزاد در رشته های هنر چه میزان است؟

میزان شهریه پرداختی برای رشته های گروه آزمایشی هنر در مقاطع کاردانی و کارشناسی در این مقاله بیان شده است.

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه فرمول محاسبه شهریه دانشگاه آزاد | شیوه محاسبه شهریه جدید

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی