رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان

رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان

جهت مشاوره در زمینه رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دانشگاه های پردیس خودگردان به صورت بدون کنکور و با کنکور ظرفیت پذیرش دانشجو دارد. در این مقاله می توانید لیست رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان و ظرفیت هر یک از رشته ها گردآوری شده است. با آگاهی از لیست رشته ها و میزان شهریه پرداختی پزشکی پردیس خودگردان می توانید فرآیند انتخاب رشته خود را با دید بازتری انجام دهید. مطلب را تا انتها مطالعه نمایید.

رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان

رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان / جدول یک

دانشگاه های پردیس خودگردان یا بین الملل شعبه هایی از دانشگاه های دولتی می باشد و از نظر سطح علمی و کیفیت اساتید با دانشگاه های دولتی برابری می کنند تنها تفاوت دانشگاه های روزانه با دانشگاه های پردیس خودگردان، پرداخت شهریه برای ادامه تحصیل می باشد. در ادامه مقاله لیست رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان و ظرفیت هر یک را مشاهده می کنید:

پذیرش دانشجویان در دوره های پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به صورت متمرکز و بدون مصاحبه صورت می گیرد.

رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان
نام رشته ظرفیت پذیرش محل تحصیل
شیمی کاربردی 3 نفر پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف – تهران
شیمی محض 3 نفر رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 4 نفر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
فیزیوتراپی 5 نفر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
کاردرمانی 8 نفر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
گفتاردرمانی 5 نفر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
پزشکی 18 نفر دانشگاه علوم پزشکی اراک
پزشکی 17 نفر ( نیمسال دوم ) دانشگاه علوم پزشکی اراک
علوم آزمایشگاهی 5 نفر ( نیمسال دوم ) دانشگاه علوم پزشکی اراک
هوشبری 5 نفر دانشگاه علوم پزشکی اراک
پرستاری 15 نفر دانشگاه علوم پزشکی اراک ( محل تحصیل شازند )
پزشکی 45 نفر ( نیمسال دوم ) پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
داروسازی 10 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دندانپزشکی 16 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پزشکی 45 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
داروسازی 10 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دندانپزشکی 12 نفر ( نیمسال دوم ) پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پزشکی 46 نفر ( نیمسال دوم ) پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
داروسازی 25 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دندانپزشکی 15 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بهداشت عمومی 5 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرستاری 17 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرستاری 18 نفر ( نیمسال دوم ) پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تکنولوژی اتاق عمل 10 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تکنولوژی پرتو شناسی 7 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شنوایی سنجی 2 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علوم آزمایشگاهی 10 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علوم تغذیه 10 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فیزیوتراپی 7 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کاردرمانی 4 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
گفتاردرمانی 2 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مامایی 10 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
هوشبری 10 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پزشکی 40 نفر ( نیمسال دوم ) دانشگاه علوم پزشکی ایران

رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان / جدول دو

در ادامه مقاله لیست و ظرفیت دیگر رشته های کنکور تجربی در دوره پردیس خودگردان ارائه داده شده است:

رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان
نام رشته  ظرفیت پذیرش محل تحصیل
مهندسی بهداشت محیط 5 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 4 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پزشکی 10 نفر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
داروسازی 12 نفر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
دندانپزشکی 7 نفر ( نیمسال دوم ) دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
بهداشت عمومی 5 نفر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
تکنولوژی اتاق عمل 3 نفر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
علوم آزمایشگاهی 3 نفر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
مهندسی بهداشت محیط 5 نفر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
هوشبری 3 نفر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 4 نفر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
پزشکی 20 نفر دانشگاه علوم پزشکی ایلام
پرستاری 10 نفر ( نیمسال دوم ) دانشگاه علوم پزشکی ایلام
تکنولوژی اتاق عمل 3 نفر دانشگاه علوم پزشکی ایلام
علوم آزمایشگاهی 10 نفر دانشگاه علوم پزشکی ایلام
هوشبری 5 نفر دانشگاه علوم پزشکی ایلام
پرستاری 20 نفر ( نیمسال دوم ) دانشگاه علوم پزشکی بابل
پزشکی 30 نفر ( نیمسال دوم ) پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل
دندانپزشکی 12 نفر ( نیمسال دوم ) پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل
فیزیوتراپی 10 نفر ( نیمسال دوم ) پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل
پزشکی 10 نفر دانشگاه علوم پزشکی بم
داروسازی 12 نفر دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پرستاری 10 نفر دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پرستاری 10 نفر ( نیمسال دوم ) دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
تکنولوژی پرتوشناسی 5 نفر دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
علوم آزمایشگاهی 5 نفر دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
مامایی 5 نفر دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پزشکی 13 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پزشکی 12 نفر ( نیمسال دوم ) پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دندانپزشکی 10 نفر پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پزشکی 15 نفر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
پرستاری 10 نفر ( نیمسال دوم ) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
پزشکی 15 نفر پردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور
داروسازی 15 نفر پردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور
دندانپزشکی 15 نفر پردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور
فیزیوتراپی 10 نفر پردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور
کاردرمانی 5 نفر پردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور
گفتاردرمانی 5 نفر پردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور
پزشکی 15 نفر دانشگاه علوم پزشکی دزفول

لیست رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان

دانشگاه پردیس خودگردان در رشته تجربی به صورت بدون کنکور نیز ظرفیت پذیرش دانشجو دارد. لازم به ذکر است، رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در هیچ یک از دانشگاه های پردیس خودگردان به صورت بدون کنکور ارائه نخواهد شد و تنها شرط تحصیل در رشته های مذکور، شرکت در کنکور سراسری و کسب رتبه قبولی می باشد. در ادامه لیست رشته های بدون کنکور تجربی پردیس خودگردان 99 را مشاهده می کنید:

لیست رشته های بدون کنکور تجربی پردیس خودگردان
نام دانشگاه  رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
پردیس خودگردان دانشگاه زابل علوم مهندسی و صنایع غذایی ( کشاورزی ) 20 نفر
پردیس خودگردان دانشگاه زابل مهندسی فضای سبز 20 نفر

قبولی پزشکی دانشگاه بین المللی کیش 

برای آگاهی از رتبه قبولی و شرایط لازم برای پذیرش در دانشگاه بین المللی کیش می توانید راهنمایی های لازم را از کارشناسان مجموعه مشاور گروپ دریافت نمایید.

دانشگاه بین المللی کیش هر ساله در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد بین الملل، دکتری تخصصی، دکتری تخصصی بین الملل و دکتری پژوهش محور ظرفیت پذیرش دانشجو دارد. دانشگاه بین المللی کیش به صورت با کنکور و بدون کنکور ( صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ) دانشجو می پذیرد.

ظرفیت پذیرش دانشجویان در دانشگاه بین المللی کیش محدود است و هیچ یک از رشته های پزشکی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، پرستاری و … در این دانشگاه به صورت بدون کنکور ارائه نخواهد شد و تنها شرط تحصیل در رشته پزشکی در این دانشگاه شرکت در کنکور سراسری و کسب رتبه لازم برای قبولی است.

میزان شهریه دانشگاه بین المللی کیش برای رشته های پزشکی در دانشگاه بین المللی کیش 16 الی 20 میلیون تومان تخمین زده شده است. دانشگاه بین المللی کیش از گرانترین دانشگاه های ایران برای تحصیل می باشد. توصیه می شود پیش از انتخاب رشته در رابطه با میزان شهریه پرداختی اطلاعات کافی را کسب نمایید.

دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي آبادان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي گناباد

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي زنجان

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي زابل

پردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي دزفول

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي جهرم

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي سمنان

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي قزوین

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشكي کردستان – سنندج

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي فسا

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبريز

پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي قم

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي ايران

پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشكي بم

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي شیراز

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشكي كرمان

پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشكي یاسوج

پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشكي گیلان – رشت

پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشكي گلستان – گرگان

پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشكي اراك

پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشكي لرستان – خرم آباد

جمع بندی

در این مقاله اطلاعات کامل و جامعی در رابطه با رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان و ظرفیت هر یک از رشته های با آزمون و بدون آزمون در اختیار شما قرار داده شد. برای کسب اطلاعات تکمیلی تر می توانید با مشاوران برتر ما تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

سوالات متداول داوطلبان

شهریه دانشگاه پردیس کیش برای رشته های پزشکی چه میزان است؟

میزان شهریه پرداختی برای رشته های پزشکی این دانشگاه برای هر ترم تحصیلی بین 16 الی 20 میلیون تومان تخمین زده شده است.

رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان چیست؟

در این مقاله لیست و ظرفیت هر یک از رشته های پردیس خودگردان به صورت با آزمون و بدون آزمون ارائه شده است.

آیا رشته پزشکی به صورت بدون کنکور در دانشگاه بین المللی کیش ارائه می شود؟

خیر. رشته های پزشکی در هیچ یک از دانشگاه ها به صورت بدون کنکور ارائه نمی شود.

برای آگاهی از جدیدترین اخبار پردیس خودگردان بر روی عکس زیر کلیک نمایید.

مشاور گروپ

1/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه رشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1404
نصب اپ دانش آموزی