شهریه مدارس غیر دولتی

شهریه مدارس غیر دولتی

جهت مشاوره در زمینه شهریه مدارس غیر دولتی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در این مقاله در رابطه با شهریه مدارس غیر دولتی صحبت کرده ایم. اگر میخواهید لیست قیمت شهریه مدارس غیر دولتی را ببینید و از نحوه پرداخت شهریه مطلع شوید مقاله مشاور گروپ را بخوانید.

شهریه مدارس غیر دولتی

شهریه مدارس غیر دولتی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

مدارس غیر دولتی یا همان مدارس غیر انتفاعی به صورت شهریه پرداز اداره می شود. مدارس غیر دولتی زیر نظر آموزش و پرورش اداره می شود اما با کمک والدین کمک مالی دریافت می کند. این مدارس هنگام ثبت نام از دانش آموزان شهریه دریافت می کنند.

شهریه مدارس غیر دولتی معمولا برای شاخص هایی مانند هزینه حقوق و مزایای معلمان، مدیر و کادر اموزشی، اجاره بها، خدمات آموزشی، فوق برنامه و غیره را در بر می گیرد. در بخش شاخص های کیفیت مواردی مثل اجرای سند تحول بنیادین در مدرسه، آموزش نیروی انسانی در مدرسه و خدمات الکترونیکی ارایه شده از سوی مدرسه شامل می شو د.

مبلغ شهریه مدارس غیر دولتی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ با توجه به نوع خدمات ارایه شده و منطقه ای که مدرسه در آن واقع شده است متتفاوت می باشد. در ادامه مطلب شهریه مدارس غیر دولتی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ بیان شده است.

جدول شهریه مدارس غیر دولتی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

شهریه مدارس غیرانتفاعی در سال تحصیلی 1401 - 1402 در هر استان دارای مبلغ حداقل و حداکثر است. هم چنین می توانید در جدول زیر شهریه مدارس غیر انتفاعی را به تفکیک استان و دوره تحصیلی مشاهده نمایید.

جدول شهریه مدارس غیر دولتی
استان دوره آموزشی حداقل شهریه ( تومان ) حداکثر شهریه ( تومان )
شهریه مدارس غیر دولتی

آذربایجان شرقی

ابتدایی 1,600,000 4,600,000
متوسطه اول 2,000,000 5,800,000
متوسطه دوم 3,900,000 7,800,000
شهریه مدارس غیر دولتی

آذربایجان غربی

ابتدایی 1,200,000 3,400,000
متوسطه اول 2,500,000 4,800,000
متوسطه دوم 3,000,000 9,000,000
شهریه مدارس غیرانتفاعی

اردبیل

ابتدایی 1,500,000 5,000,000
متوسطه اول 2,000,000 7,000,000
متوسطه دوم 2,000,000 10,000,000
شهریه مدارس غیرانتفاعی

اصفهان

ابتدایی 2,500,000 7,000,000
متوسطه اول 4,900,000 11,000,000
متوسطه دوم 3,000,000 17,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی

البرز

ابتدایی 2,000,000 5,000,000
متوسطه اول 3,000,000 9,000,000
متوسطه دوم 5,000,000 15,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی

ایلام

ابتدایی 1,400,000 3,500,000
متوسطه اول 2,000,000 5,000,000
متوسطه دوم 2,000,000 6,500,000
شهریه مدارس غیر دولتی

بوشهر

ابتدایی 1,100,000 3,000,000
متوسطه اول 2,000,000 5,800,000
متوسطه دوم 2,500,000 6,700,000
شهریه مدارس غیر دولتی

تهران

ابتدایی 2,000,000 15,000,000
متوسطه اول 4,500,000 17,000,000
متوسطه دوم 7,000,000 35,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی شهرستان های تهران ابتدایی 1,600,000 4,500,000
متوسطه اول 2,500,000 4,800,000
متوسطه دوم 3,000,000 11,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی چهارمحال و بختیاری ابتدایی 1,200,000 3,500,000
متوسطه اول 1,600,000 5,700,000
متوسطه دوم 2,400,000 8,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی خراسان جنوبی ابتدایی 1,100,000 4,500,000
متوسطه اول 1,600,000 5,000,000
متوسطه دوم 4,800,000 10,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی خراسان رضوی ابتدایی 2,300,000 3,500,000
متوسطه اول 2,600,000 8,700,000
متوسطه دوم 4,700,000 11,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی خراسان شمالی ابتدایی 1,100,000 4,800,000
متوسطه اول 2,000,000 3,500,000
متوسطه دوم 3,500,000 8,700,000
شهریه مدارس غیر دولتی خوزستان ابتدایی 1,300,000 5,000,000
متوسطه اول 2,500,000 4,500,000
متوسطه دوم 3,000,000 6,500,000
شهریه مدارس غیر دولتی زنجان ابتدایی 1,700,000 4,800,000
متوسطه اول 4,500,000 5,800,000
متوسطه دوم 4,500,000 10,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی سمنان ابتدایی 1,400,000 4,800,000
متوسطه اول 2,500,000 4,600,000
متوسطه دوم 2,500,000 7,500,000
شهریه مدارس غیر دولتی سیستان و بلوچستان ابتدایی 1,500,000 5,000,000
متوسطه اول 2,200,000 7,700,000
متوسطه دوم 2,500,000 9,700,000
شهریه مدارس غیر دولتی فارس ابتدایی 1,600,000 3,500,000
متوسطه اول 2,200,000 4,800,000
متوسطه دوم 2,800,000 10,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی قزوین ابتدایی 1,800,000 6,800,000
متوسطه اول 3,500,000 4,600,000
متوسطه دوم 4,500,000 11,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی قم ابتدایی 1,600,000 5,000,000
متوسطه اول 1,280,000 7,000,000
متوسطه دوم 2,500,000 11,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی کهگیلویه و بویراحمد ابتدایی 1,600,000 2,600,000
متوسطه اول 3,500,000 5,500,000
متوسطه دوم 2,300,000 8,700,000
شهریه مدارس غیر دولتی کردستان ابتدایی 1,200,000 4,800,000
متوسطه اول 4,500,000 5,300,000
متوسطه دوم 3,300,000 10,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی کرمان ابتدایی 1,200,000 3,000,000
متوسطه اول 2,400,000 6,700,000
متوسطه دوم 4,300,000 8,700,000
شهریه مدارس غیر دولتی کرمانشاه ابتدایی 1,600,000 5,000,000
متوسطه اول 2,400,000 4,800,000
متوسطه دوم 3,500,000 6,400,000
شهریه مدارس غیر دولتی گلستان ابتدایی 1,500,000 8,700,000
متوسطه اول 2,500,000 5,800,000
متوسطه دوم 3,500,000 9,800,000
شهریه مدارس غیر دولتی گیلان ابتدایی 1,600,000 4,000,000
متوسطه اول 2,000,000 6,700,000
متوسطه دوم 4,800,000 11,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی لرستان ابتدایی 1,600,000 3,000,000
متوسطه اول 1,900,000 5,000,000
متوسطه دوم 2,400,000 7,400,000
شهریه مدارس غیر دولتی مازندران ابتدایی 1,600,000 8,700,000
متوسطه اول 1,900,000 6,000,000
متوسطه دوم 2,500,000 6,450,000
شهریه مدارس غیر دولتی مرکزی ابتدایی 1,600,000 4,000,000
متوسطه اول 2,400,000 5,000,000
متوسطه دوم 4,800,000 10,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی هرمزگان ابتدایی 1,600,000 3,000,000
متوسطه اول 2,000,000 8,700,000
متوسطه دوم 3,000,000 11,000,000
شهریه مدارس غیر دولتی همدان ابتدایی 1,600,000 3,000,000
متوسطه اول 1,500,000 5,000,000
متوسطه دوم 2,500,000 13,500,000
شهریه مدارس غیر دولتی یزد ابتدایی 1,500,000 5,000,000
متوسطه اول 2,500,000 11,000,000
متوسطه دوم 4,800,000 15,000,000

افزایش شهریه مدارس غیر دولتی

هر ساله طبق اعلام آموزش و پرورش شهریه مدارس غیر دولتی چند در صد افزایش می باید. در سال 1401 - 1402 نیز شهریه مدارس غیر دولتی توسط وزارت آموزش و پرورش در سامانه مشارکت ها www.mosharekatha.ir با افزایش 35 درصدی برای مدیران مدارس ابلاغ شد. شهریه مدارس غیر انتفاعی در هر استان متفاوت بوده و معمولا هر ساله قیمت مصوبی از سوی وزارت آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی ابلاغ می شود.

نحوه پرداخت شهریه مدارس غیر دولتی

دانش آموزانی که قصد ثبت نام در مدارس غیر انتفاعی دارند باید شهریه پرداخت کنند. نحوه پرداخت شهریه مدارس غیر دولتی به این صورت است که دانش آموزان با مراجعه به مدرسه و ثبت نام در مدرسه شهریه مصوب آموزش و پرورش را به مدیر مدرسه پرداخت می کند.

برخی از خانواده ها ممکن است برای پرداخت شهریه مدارس غیر دولتی دچار مشکل باشند در این صورت مسولین مدارس موظف هستند راه های گوناگون را اجرا کنند تا خانواده ها امکان پرداخت شهریه را داشته باشند. این راه حل ها می تواند اقساطی کردن شهریه، چک مدت دار باشد تا فشار از روی والدین برداشته شود.

نحوه پرداخت شهریه مدارس غیر دولتی

سامانه تعیین شهریه مدارس غیر دولتی

برای ثبت نام، استعلام شهریه و دیدن امکانات مدرسه در سامانه مشارکت ها به نشانی www.mosharekatha.ir باید اپلیکیشن سام را نصب کرد. سام، سامانه تعیین شهریه مدارس غیر دولتی در سامانه مشارکت ها می باشد. برای دیدن نرخ شهریه مدارس غیر دولتی منطقه خود می توانید برنامه سام را نصب کنید و استعلام قیمت شهریه را بگیرید.

بازگشت شهریه مدارس غیر دولتی

مدارس غیر انتفاعی یکسری قوانین و شرایطی برای بازگشت شهریه مدارس غیر دولتی دارند به این صورت که در صورت انصراف خانواده‌ها از پیش ثبت نام تا ثبت نام قطعی، مبلغ کل شهریه عودت خواهد شد. و تا زمان بازگشایی مدارس، ۹۵ درصد شهریه به خانواده‌ها بازگردانده خواهد شد.

از زمان شروع سال تحصیلی تا قبل از امتحانات نوبت اول نیز در صورت انصراف اولیا ۵۰ درصد شهریه بازگردانده خواهد شد، ولی پس از برگزاری امتحانات نوبت اول شهریه‌ای به خانواده‌ها عودت نخواهد شد.

آیا از نحوه ثبت نام در مدرس غیر دولتی اطلاع دارید؟

ایا می دانید شهریه مدرسه غیر انتفاعی شهرتان چه قدر است؟

نحوه پرداخت شهریه مدرسه شما به چه صورت می باشد؟

اپلیکیشن سام را نصب کرده اید؟

بلدید از برنامه سام (برنامه استعلام شهریه) استفاده کنید؟

همه این موارد و همه ی مشکلات و سوالاتی که دارید را می توانید از کارشناسان مشاور گروپ با شماره 9099071613 تماس بگیرید و بپرسید.

❓شهریه مدارس غیر دولتی چه قدر است؟

✔️ در متن مقاله جدول شهریه مدرسه غیر دولتی را به تفکیک هر استان آورده ایم.

❓آیا شهریه مدارس غیر دولتی سراسر کشور یکسان است؟

✔️ خیر شهریه همه مدارس یکسان نیست و بستگی به منطقه و شهر محل سکونت و امکانات و غیره در حد اکثر و حداقل شهریه متفاوت است.

❓به چه صورت می توان شهریه مدارس غیر انتفاعی را پرداخت کرد؟

✔️ نحوه پرداخت شهریه مدارس غیر دولتی را در متن توضیح داده ایم.

❓سامانه استعلام شهریه مدارس چه می باشد؟

✔️ در سامانه مشارکت ها اپلیکیشن برای استعلام شهریه آمده است که در متن مقاله توضیح داده ایم.

5/5 - (2 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه شهریه مدارس غیر دولتی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

نصب اپ دانش آموزی