شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402: برای شرکت در کنکور ارشد نیز مشابه کنکور سراسری، باید از طریق سایت سنجش با پرداخت هزینه مربوط به تهیه کارت اعتباری ثبت نام، و ارائه فایل ها و اطلاعات لازم بصورت کامل و دقیق ثبت نام انجام شود. 

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402

سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای درباره جداول رشته های امتحانی و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع تمامی متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 میرساند، براساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی» آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 با شرایط زیر برگزار خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است : تمامی متقاضیان ورود به دوره‌ های فوق در تمامی رشته های امتحانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی در این آزمون شرکت کنند . لازم به ذکر است پذیرش براساس قانون مذکور و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذکور (که در زمان ثبت نام توسط این سازمان منتشر می شود)، صورت خواهد گرفت.شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402 /

شرايط عمومي و اختصاصي:
متقاضيان لازم است داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل بوده و از لحاظ مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشند.

شرايط عمومي:
الف) اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ب) عدم احراز ملتزم نبودن نسبت به احكام عملي اسلام (انجام دادن واجبات و پرهيز كردن از محرمات). تبصره: اقليتهاي ديني (اديان رسمي) مندرج در قانون اساسي از اين شرط مستثني هستند، به شرط آنكه متجاهر به نقض احكام اسلامي نباشند. ج) عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران. تبصره: در صورتي كه متقاضي سابقه عناد با نظام جمهوري اسلامي داشته، بايد تغيير نظر او احراز شود. د) نداشتن سابقه عضويت در ساواك و فراماسونري و اعقاب آنها. هـ) عدم احراز فساد اخلاقي. و) عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي در طول تحصيل يا زمان اشتغال.

شرايط اختصاصي:
الف) داشتن مدرك كارشناسي (ليسانس) يا كارشناسي ارشد (فوق ليسانس يا دكتري حرفه اي) يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسي (با فارغ التحصيلي حداكثر تا تاريخ1403/6/31) كه مدرك مذكور مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد. در ضمن در صورت قبولي در رشته هايي كه پذيرش آنان از نيمسال دوم سال تحصيلي 1403-1404 آغاز ميشود به شرط دريافت مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي تا تاريخ ،1403/11/30 ثبت نام و ادامه تحصيل بلامانع است.

تبصره 1: پذيرفته شدگان دورهروزانه آزمون كارشناسي ارشدناپيوسته سال 1402 ميتوانند درآزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1403 ثبت نام و شركت كنند. ضمناً متقاضيان مذكور و نيز دانشجويان شاغل به تحصيل در دورههاي روزانه و غيرروزانه (شهريهپرداز) از قبيل دورههاي نوبت دوم (شبانه)، پيامنور، غيرانتفاعي، پرديسخودگردان، مجازي، مشترك دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي در مقطع كارشناسيارشد ناپيوسته (به شرط نداشتن مشكل نظام وظيفه براي برادران) ميتوانند بدون انصراف از تحصيل و در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه راهنما، درآزمون كارشناسيارشد ناپيوسته سال 1403 ثبتنام و شركت كنند. اين متقاضيان پس از اعلام نتايج نهايي در صورت قبولي بايد انصراف قطعي از رشته قبلي را به دانشگاه جديد محل تحصيل ارائه دهند.
تبصره 2: فارغالتحصيلان و دانشجويان رشته هاي گروه پزشكي متقاضي شركت در اين آزمون، قبل از اقدام به ثبت نام بايد توجه داشته باشند كه از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وضعيت خود را مشخص و از نظر وزارت مذكور منعي براي ثبت نام و شركت در آزمون و در صورت قبولي براي ادامه تحصيل نداشته باشند. در غير اين صورت عواقب مترتب بر آن به عهده شخص متقاضي خواهد بود.
تبصره 3: فارغالتحصيلان و دانشجويان رشتههاي دبيري بايد قبل از ثبتنام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط وزارت آموزش و پرورش را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند تا به هنگام قبولي در دانشگاه ارائه كنند. بديهي است در صورت قبولي بايد مجدداً به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند.
تبصره 4: دارندگان مدارك تحصيلي معادل لازم است حائز شرايط «آييننامه شركت دارندگان مدارك معادل و غير رسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه 845 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 2/77633 تاريخ 1392/5/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به تمامي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابلاغ شده است، باشند. بديهي است آندسته از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 تاريخ 1377/9/3 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دورههاي معادل) در دورههاي معادل پذيرفته شدهاند، در شمول اين مصوبه قرار ميگيرند. همچنين براساس مصوبه جلسه 771 تاريخ 1394/8/26 و نامه شماره /99/5714دش تاريخ 1399/4/30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همة دارندگان مدرك
معادل كه طي سالهاي 1377 تا 1381 به دورههاي مذكور راه يافتهاند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 2/77633 تاريخ 1392/5/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار ميشوند.
تبصره 5: ادامه تحصيل افراديكه داراي مدارك استخدامي، داخلي و يا با عنوان «معادل» هستند، ضمن رعايت بخشنامه 2/77633 تاريخ ،1392/5/28 منوط به تأييد دفتر آموزش عالي غيردولتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و صرفاً تأييديه تحصيلي و يا قبولي در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل، مجوز ثبتنام در دانشگاه نيست.
تبصره 6: متقاضيان شاغل در وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي دولتي بايد قبل از ثبتنام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند.
ب) براساس مصوبه جلسه 334 تاريخ 1375/11/7 شوراي برنامهريزي آموزش عالي به فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي معتبر خارجي كه به دليل كيفيت (اعتبار دانشگاه و محتواي درسي) به مدرك فارغالتحصيلي ارزشيابي شده آنان عنوان معادل تعلق گرفته است، اجازه داده ميشود كه در اين آزمون ثبتنام و شركت كنند. بديهي است در صورت پذيرفته شدن، چنانچه حداقل 80 درصد نمره حدنصاب گزينش آزاد در مجموعه امتحاني و در سهميه آزاد (غير از كد رشته محلهاي بورسيه و هر نوع سهميه ديگر) را كسب كنند، عنوان معادل از مدرك تحصيلي آنان حذف و مجاز به ادامه تحصيل خواهند بود.

ج) براساس مصوبه جلسه 548 تاريخ 1383/7/28 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد مدارك تحصيلي صادر شده توسط مركز مديريت حوزه هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان، فضلا و طلاب حوزههاي علميه كه
براساس مدرك صادر شده توسط مراكز فوق، دوره سطح 2 را گذراندهاند و يا تا تاريخ 1403/6/31 فارغ التحصيل ميشوند، منحصراً ميتوانند در هر يك از مجموعه هاي امتحاني گروه علوم انساني ثبت نام و در آزمون آن شركت كنند و در صورت پذيرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پيشنياز به تشخيص گروه آموزشي، ادامه تحصيل دهند. درضمن ايندسته از متقاضيان بايد تصوير مدرك فراغت از تحصيل خود را كه توسط مركز مديريت حوزههاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان صادر شده است در اختيار داشته باشند.
د ) دانشجويان سالآخر و دانش آموختگان مقطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته كه از تاريخ 1386/6/31 به بعد فارغالتحصيل شده اند، در صورتي كه معدل آنان كمتر از 12/00 باشد، حق ثبتنام و شركت در اين آزمون را ندارند.
هـ ) پذيرفتهشدگان دوره روزانه با توجه به تعهدات آموزش رايگان بايد برابر طول مدت تحصيل مقطع كارشناسي ارشد، در موقع ثبت نام تعهد بسپارند تا در محلي كه دولت در صورت نياز تعيين ميكند به خدمت اشتغال ورزند.
تبصره: پذيرفتهشدگان شاغل در وزارتخانهها، سازمانها و نهادهاي دولتي با توجه به تعهدات آموزش رايگان بايد برابر طول مدت تحصيل مقطع كارشناسي ارشد، در موقع ثبت نام به وزارتخانه، سازمان و يا نهاد دولتي مربوط تعهد خدمت بسپارند.
و) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به هيچيك از دانشجويان مقطع كارشناسيارشد بورس تحصيلي اعطاء نميكند.
ز) بهره مندان از مزاياي صندوق هاي رفاه دانشجويان چنانچه قصد ادامه تحصيل در مقطع بالاتر را داشته باشند، ميتوانند با سپردن تضمين كافي (به تشخيص صندوقهاي رفاه دانشجويان) به صندوقهاي مذكور، انجام تعهد خود را به بعد از خاتمه مقطع تحصيلي جديد موكول كنند.
تبصره: چنانچه هر يك از فارغ التحصيلان پس از اشتغال و كسب درآمد نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام نكرده باشند، مشمول تسهيلات موضوع اين بند نخواهند شد و لازم است قبل از ثبتنام در مقطع تحصيلي جديد با صندوق هاي رفاه دانشجويان تسويه حساب كنند.

سازمان سنجش در ادامه این اطلاعیه درباره شرایط و ضوابط ثبت نام در کنکور ارشد سال 1402 تصریح کرده است:

 1. تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی در آزمون ورودی شرکت کنند.
 2. دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی در صورتی که مشمول آئین نامه ابلاغی توسط معاون آموزشی وزارت متبوع باشند، می توانند در آزمون شرکت کنند.
 3. مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریورماه همان سال (سال 1402) فارغ التحصیل شوند. تاریخ فارغ التحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان در صورت وجود ظرفیت نیمسال دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال (سال 1402) خواهد بود.
 4. پذیرفته شدگان قطعی (نهایی) رشته‌های دوره روزانه سال 1399 چه در دانشگاه محل قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند اجازه ثبت ‌نام و شرکت در آزمون سال 1402 را نخواهند داشت.
 5. تمامی داوطلبان در تمامی رشته‌های امتحانی یک دفترچه سوال و یک پاسخنامه دریافت خواهند کرد.
 6. در رشته‌های امتحانی برنامه ‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری (کد 1350)، طراحی شهری (کد 1351)، معماری (کد 1352)، نمایش عروسکی (کد 1356)، هنرهای نمایشی و سینما (کد 1357)، هنرهای تصویری و طراحی (کد 1358)، هنرهای موسیقی (کد 1360)، طراحی صنعتی (کد 1362)، طراحی پارچه و لباس (کد 1364) از داوطلبانی ‌که‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ اکتسابی،‌ مجاز به انتخاب ‌رشته ‌شده و فرم انتخاب رشته اینترنتی را نیز تکمیل کرده باشند، تا چند برابر ظرفیت آزمون عملی/تشریحی/پروژه به عمل خواهد آمد.شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402 /
 7. سایر شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته) درج خواهد شد.
 8. هر داوطلب علاوه بر رشته امتحانی اصلی، در صورت داشتن شرایط (طبق مندرجات دفترچه راهنما که در زمان ثبت‌نام منتشر می‌شود) می‌تواند در یکی از رشته‌های امتحانی شناور که (در جدول رشته‌های امتحانی با علامت * مشخص شده)، به عنوان رشته امتحانی دوم ثبت نام کنند.

به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و شركت در آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و بیست و هفتمین المپیاد علمی- دانشجویی كشور می‌رساند با توجه به نكات ذیل و همچنین در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون، می‌توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمایند.

شرایط شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402:

ثبت‌نام برای آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 از روز چهارشنبه 1401/09/16 آغاز و در روز سه شنبه 1401/09/22 پایان می‌پذیرد. ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org انجام می‌شود.

متقاضیان ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران (مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون)، در صورتی كه دارای شرایط مذكور باشند، می‌توانند حداكثر در دو رشته امتحانی (طبق ضوابط از رشته‌‌های امتحانی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام) متقاضی ثبت‌نام در این آزمون شوند.

دفترچه راهنمای ثبت نام، همزمان با شروع ثبت نام، در درگاه اطلاع رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود.

مراحلی كه متقاضی باید برای ثبت نام اقدام كند:

 1. مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی فوق برای خرید كارت اعتباری ثبت‌نام (سریال 12 رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره 1).
 2. تهیه فایل عكس اسكن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام.
 3. آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام.
 4.  خرید كارت اعتباری ثبت‌نام به مبلغ 1.250.000 ریال (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار) ریال از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان.
 5. پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام كوتاه به متقاضیان به مبلغ 12.000 دوازده هزار) ریال .
 6. متقاضیانی كه علاوه بر رشته‌ انتخابی‌ یا امتحانی‌ اصلی (رشته‌ اول‌) علاقه‌مند به‌ شركت در رشته‌ امتحانی‌ دوم هستند، ضرورت‌ دارد كه‌ كدرشته‌ امتحانی دوم را نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج ‌نمایند. این دسته از متقاضیان می‌بایست برای رشته امتحانی‌ دوم یك‌ كارت اعتباری دیگر، به مبلغ 1.250.000 ریال (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار)ریال علاوه بر كارت اعتباری اول خریداری نمایند.

یادآوری1: متقاضیان ثبت‌نام و شركت در آزمون كدرشته‌های امتحانی (اصلی و شناور) كه علاقه‌مند به شركت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبالغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ 200.000 (دویست هزار) ریال دیگر نیز برای اعلام علاقه‌مندی برای دوره مذكور، اقدام نمایند.

یادآوری 2: متقاضیان ثبت‌نام و شركت در آزمون كدرشته‌های امتحانی (اصلی و شناور) كه علاقه‌مند به شركت در گزینش رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبالغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ 200.000 (دویست هزار) ریال دیگر نیز برای اعلام علاقه‌مندی برای دوره مذكور، اقدام نمایند.

نحوه تكمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402:

به متقاضیان توصیه می‌شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكمیل نموده و سپس براساس فرم پیش‌نویس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان، اطلاعات لازم را براساس بندهای برنامه ‌نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد نمایند. ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام دقت نمایند. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارك متقاضی در صورت پذیرفته‌شدن در آزمون، قبولی وی لغو و از ادامه تحصیل متقاضی جلوگیری خواهد شد.

زمان توزیع كارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402:

براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 در روزهای عصر پنجشنبه 1401/12/11 و صبح و عصر جمعه 1401/12/12 برگزار خواهد شد و متقاضیان لازم است از روز 1401/12/08 لغایت 1401/12/10 با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان نسبت به تهیه پرینت كارت شركت در آزمون و برگ راهنمای شركت در آزمون اقدام نمایند. محل آزمون متقاضیان براساس استان و شهرستان مندرج در بند 38 تقاضانامه تعیین می‌گردد. لذا مقتضی است متقاضیان با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنمای ثبت‌نام و درج كد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

برگزاری‌ المپیاد علمی‌- دانشجویی‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402:

متقاضیان علاقه‌مند می‌توانند همزمان ‌با برگزاری‌ امتحانات‌ آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402، در اولین ‌مرحله دوره بیست و هفتمین آزمون المپیاد علمی- دانشجویی‌ كشور بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون شركت نمایند.

توصیه‌های‌ مهم‌:

 1. متقاضیان برای اطلاع از مقررات وظیفه عمومی، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه ایثارگران و همچنین شرایط و ضوابط اتباع خارجی به دفترچه راهنمای ثبت‌نام ‌مراجعه نمایند.
 2. متقاضیان لازم است در انتخاب كدرشته‌های امتحانی (اول و دوم) و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود، دقت نمایند؛ لذا پس از دریافت كد پیگیری 16 رقمی، در این خصوص به درخواست‌های متقاضیان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. متقاضیان پس از تكمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 7 رقمی و كدپیگیری 16 رقمی یك نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری نمایند.
 4. هر ساله تعدادی قابل توجهی از متقاضیان در درج معدل خود در زمان ثبت‌نام دقت لازم را بعمل نیاورده و پس از قبولی در دانشگاه به دلیل مغایرت معدل قبولی آنها لغو شده و باعث سردرگمی آنها می‌گردد. لذا به متقاضیان تاکید می‌شود در درج معدل خود دقت لازم را بعمل آورند و حتی اگر ثبت‌نام آنها توسط خودشان انجام نمی‌پذیرد با مشاهده پرینت تقاضانامه نسبت به كنترل دقیق موارد درج شده در آن اقدام نموده و در مراحل بعدی كه امكان ویرایش اطلاعات (در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون و یا انتخاب رشته) برای آنها وجود دارد نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام نمایند.
 5. با توجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عكس متقاضیان، كه این موضوع اكثراً برای متقاضیانی كه ثبت نام آنان از سوی دیگران انجام می شود رخ داده است، تاكید می‌گردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالی خود دقت نمایید تا اشتباهاً عكس متقاضی دیگری به جای عكس شما ارسال نگردد. بدیهی است كه در صورت ارسال عكس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 6. هرگونه‌ تغییری‌ از طریق‌ نشریه پیك‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش‌)، درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های جمعی ‌اعلام ‌خواهد شد.

نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

متقاضیان درصورت لزوم می توانند سوال یا سوالات خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس request.sanjesh.org و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن 42163-021 در میان بگذارند.
——


شرایط اختصاصی شرکت در کنکور کارشناسی ارشد 1402

شرایط اختصاصی ثبت نام و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد سال 1402 شامل موارد زیر می باشد .

1 – جهت ثبت نام در آزمون ارشد 1402 داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای یا اشتغال به تحصیل در سال اخر دوره ی کارشناسی الزامی می باشد .

تبصره های بند یک شرایط شرکت و ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد 1402

– دانشجویان در حال تحصیل در مقطع دکترا و کارشناس ارشد ناپیوسته در صورت تمایل به ثبت نام در کنکور ارشد 1402 باید تا پایان زمان ثبت نام این آزمون از تحصیل انصراف قطعی داده باشند .

– دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی که قصد شرکت در کنکور کارشناسی ارشد 1402 را دارند باید تعهد خدمت نداشته باشند .

– دانشجویان و فارغ التحصیل های رشته های دبیری باید موافقت نامه کتبی وزرات آموزش و پرورش را مبنی بر ادامه تحصیل داشته باشند . در صورت قبولی این داوطلبان باید دوباره تعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش بسپارند .

– داوطلبان شاغل در نهاد ها و وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت نامه کتبی محل کار خود جهت ادامه تحصیل را دریافت کنند .

2 – فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر خارجی که به مدرک فارغ التحصیلی ارزشیابی شده آنان عنوان معادل تعلق گرفته است میتوانند در کنکور ارشد 1402 ثبت نام و شرکت کنند . این داوطلبان در صورت پذیرفته شدن چنانچه حداقل هشتاد درصد نمره حد نصاب گزینش آزاد در رشته ی امتحانی و سهمیه آزاد کسب کنند عنوان معادل از مدرک آنان حذف و جاز به ادامه تحصیل خواهند بود .

3 – طلاب و فضلا حوزه های علمیه که بر اساس مدرک تحصیلی صادر شده توسط مدیریت یکی از حوزه های علیه خراسان و قم دوره ی سطح دو را گذرانده اند و یا تا تاریخ 31 شهریور 1402 فارغ التحصیل میشوند منحصرا میتوانند در هر یک از کد رشته های امتحانی گروه علوم انسانی ثبت نام کنند .

4 – پذیرفته شدگان دوره روزانه برابر طول مدت تحصیل رایگان دوره کارشناسی ارشد باید در موقع ثبت نام تعهد بسپارند که در محلی که توسط وزارت علوم تعیین می شود به خدمت اشتغال نمایند .

نکات مهم شرایط ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد 1402

1 – پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 حق شرکت در کنکور ارشد 1402 را ندارند .این داوطلبان حتی در صورت انصراف قطعی نیز حق شرکت در کنکور ارشد 1402 را نخواهند داشت .

– پذیرفته شدگان دوره های غیر روزانه در ارشد 1401 در صورت انصراف قطعی تا پایان مهلت ثبت نام کنکور ارشد 1402 می توانند در کنکور کارشناسی ارشد 1402 شرکت نمایند.

2 – داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون ارشد 1402 را دارند و بعد از تاریخ 31 شهریور 86 فارغ التحصیل شده اند در صورتی که معدل آنها کمتر از 12 باشد حق ثبت نام در کنکور ارشد 1402 را نخواهند داشت .

3 – داوطلبان دقت داشته باشند که از نظر مقررات نظام وظیفه منعی برای شرکت نداشته باشند .

4 – داوطلبانی که در مقاطع آموزش عالی یک بار از امکانات دولتی استفاده کرده اند در صورتی که در بار دوم دو دوره ی روزانه پذیرش شوند باید شهریه معادل دوره شبانه را پرداخت نمایند .

5- به هیچ کدام از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بورس تحصیلی اعطا نمیشود .

مشاور گروپ

کنکور ارشد سازمان سنجش و ارشد آزاد

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402 »  از سال 96 به بعد هر سال، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد بصورت ادغام شده و یک جا در اردیبهشت ماه برگزار می شود. در نتیجه شما با شرکت در کنکور ارشد سازمان سنجش فرصت انتخاب رشته در هر دو دسته از دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد را خواهید داشت. البته انتخاب رشته جداگانه و با هزینه های خود انجام می شود.

کنکور کارشناسی ارشد، برای رشته های ارشد ناپیوسته برگزار می شود. فرق پیوسته و ناپیوسته بودن مقطع کارشناسی ارشد، عدم پذیرش از دیپلم می باشد.شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402  

هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402 » برای شرکت در کنکور ارشد نیز مشابه کنکور سراسری، باید از طریق سایت سنجش با پرداخت هزینه مربوط به تهیه کارت اعتباری ثبت نام، و ارائه فایل ها و اطلاعات لازم بصورت کامل و دقیق ثبت نام انجام شود. پس از چند ماه در زمان کوتاهی قبل از تاریخ آزمون، کارت شرکت در آزمون ارشد باید از سایت اینترنتی دریافت گردد. حدود یک ماه بعد نتایج اولیه اعلام شده و نوبت انتخاب رشته ها فرا می رسد. در نهایت کمی قبل از شروع سال تحصیلی، نتایج نهایی اعلام می شود.

دیگر شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402 »  شرط اصلی ثبت نام کنکور ارشد داشتن مدرک کارشناسی لیسانس، کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای و عدم قبولی در دوره های روزانه کارشناسی ارشد یا دکتری سال قبل است. و یا دانشجو مشغول به تحصیل در سال آخر دوره کارشناسی یا دوره های ارشد یا دکتری غیر روزانه باشد.

همینطور برخی از دانشگاه ها برای پذیرش دانشجوی ارشد، شرایط خاصی مانند محدودیت سنی، محدودیت در معدل، نیاز به مدرک زبان و مصاحبه دارند.

انتخاب رشته کنکور ارشد 1402

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402 »  انتخاب رشته کنکور ارشد دانشگاه های سراسری، در دو مرحله انجام می شود. یکی زمان ثبت نام شرکت در کنکور که شما رشته امتحانی خود را انتخاب می کنید. و دیگری که انتخاب رشته محل های مورد علاقه شما خواهد بود پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد انجام می شود. زمان انتخاب رشته کنکور ارشد سراسری در خرداد ماه می باشد.

معمولا انتخاب رشته و همینطور اعلام نتایج نهایی ارشد دانشگاه آزاد پس از دانشگاه ها سراسری سازمان سنجش انجام می شود. برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد باید تا بعد از اعلام نتایج آزمون ارشد، منتظر باشید. انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد در تیرماه و بصورت جداگانه در سایت دانشگاه آزاد با دریافت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و با هزینه جداگانه انجام می شود.شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402 /

نحوه ثبت نام کنکور ارشد 1402

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402 » ثبت نام شرکت در کنکور کارشناسی ارشد، بصورت اینترنتی انجام می شود. مدارک لازم برای ثبت نام کنکور فایل عکس پرسنلی داوطلب و اطلاعات شخصی و تحصیلی است. هزینه ثبت نام کنکور ارشد نیز برابر با 1.250.000 تومان است (شرکت کنندگان در کنکور می توانند حداکثر در دو رشته درخواست شرکت در آزمون بدهند که هزینه ثبت نام آزمون ارشد دو برابر خواهد بود). همچنین برای اعلام تمایل انتخاب واحد های پیام نور و غیر انتفاعی 20 هزار تومان به این هزینه اضافه می شود. 500 تومان نیز هزینه تمایل به دریافت پیامک از سازمان سنجش می باشد.

جهت ثبت نام و تخمین رتبه ارشد، و انتخاب رشته کنکور ارشد می توانید با شماره زیر (از خط ثابت بدون پیش شماره) با کارشناسان تحصیلی مشاور گروپ تماس بگیرید.


مشاور گروپ

منابع کنکور ارشد 1402

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402 »  منابع سوالات کنکور کارشناسی ارشد در هر رشته، سر فصل های خاص آن رشته است. اما با توجه به گرایش های هر رشته در مجموعه کد ضریب های مختلف، هر کدام از سرفصل های درسی در آزمون ضرایب متفاوتی دارند.

برای اطلاع دقیق تر از سرفصل دروس کنکور رشته های کارشناسی ارشد و ضرایب آنها مطالب منابع ارشد روانشناسی، منابع کنکور ارشد مدیریت، منابع کنکور ارشد MBA می تواند برای شما مفید باشد. همچنین برای استفاده از سوالات سال های گذشته آزمون ارشد جهت آمادگی آزمون، استفاده از سوالات آزمون ارشد 1401 و … توصیه می شود.


برای اطلاع از برنامه دقیق کنکور ارشد 1402، با عضویت در کانال خبر رسانی” مشاور گروپ ”  جدیدترین اخبار تحصیلی و راهنمایی درباره آزمون ها و ثبت نام ها را دریافت کنید.

moshavergroup 1


به نظر می‌رسد امسال نیز مطابق سال‌های گذشته جهت ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۲ ، فرصت مجددی برای داوطلبان در نظر گرفته خواهد شد. با این حال به داوطلبان توصیه می‌شود در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ اقدام نمایند. کلیه اخبار و اطلاعات ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ از طریق کانال تلگرامی کارشناسی ارشد مشاور گروپ اطلاع‌رسانی خواهد شد. بنابراین به داوطلبان عزیز شدیداً توصیه می‌کنیم جهت دریافت لحظه‌ای اخبار به عضویت کانال مشاور گروپ درآیند …

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی