شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در این مقاله آموزشی به بیان توضیحاتی در رابطه با شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته ایم. داوطلبانی که قصد ثبت نام و تحصیل در رشته های تحصیلی بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد را دارند، باید دارای یکسری شرایط عمومی و اختصاصی باشند. لازم به ذکر است، داوطلبان به منظور ثبت نام در رشته های بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد، باید به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی اینترنتی azmoon.org مراجعه نمایند.

ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفا براساس سوابق تحصیلی است ، تا جمعه 8 مرداد ماه تمدید شد.

شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

شرایط ثبت نام ورود به رشته های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد آزاد به این صورت است که حتما داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم می باشند می توانند رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد را انتخاب نمایند، در مورد تجانس رشته ها نیز بر اساس شرایط، دانشجو می تواند در هر رشته ای که علاقه دارد ادامه تحصیل دهد ولی توصیه می شود در مورد درسهای پیش نیازی و غبر مرتبط حتما با مشاوران ما در ارتباط باشند.

کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

داوطلبان برای شرکت در رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد ، باید دارای یکسری شرایط عمومی و اختصاصی برای پذیرش باشند. شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد به شرح زیر است:

شرایط عمومی داوطلبان

 • اعتقاد به اسلام يا يكی از اديان تصريح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
 • ملتزم به احكام عملی اسلام (انجام واجبات و پرهيز از محرمات).
 • عدم احراز عناد (نه اعتراض) نسبت به نظام جمهوری اسلامی ايران.
 • نداشتن سابقه عضويت در ساواک، فراماسونری و اعقاب آن.
 • عدم احراز فساد اخلاقی.
 • عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصيلی در طول تحصيل يا زمان اشتغال.
 • برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته انتخابی.
 • عدم اعتياد به مواد مخدر.

شرایط اختصاصی ثبت نام کارشناسی ناپیوسته آزاد

شرایط اختصاصی ثبت نام کارناشی ناپیوسته آزاد به صورت زیر است:

 • متقاضیان دوره کارشناسی ناپیوسته بـا دارا بـودن مـدرک کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی دانشـگاه جـامع علمـی کاربردی می توانند در هر رشـته ای در دوره کارشناسـی ناپیوسـته ثبت نام نمایند.
 • دارا بودن مدرک كاردانی مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و يا شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • دانشـجویانی کـه پـس از تـاریخ 87/6/31 کلیـه دروس دوره را با میانگین کل کمتر از 12 به اتمام رسانده انـد و فاقد مـدرک کـاردانی می باشـند، حـق ثبـت نـام در دوره کارشناسی ناپیوسته را ندارند.
 • دارنـدگان مـدرک کارشناسی پیوسته می توانند با ارائه اصل مـدرک کارشناسی پیوسته و ریز نمرات خود، در دوره کارشناسـی ناپیوسـته بـا رعایت سایر مقررات و ضوابط آموزشی ثبت نام نمایند.
 • دارا بودن گواهینامه کاردانی رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری یـا وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه آزاد اسلامی و همچنـین مراکـز ضمن خدمت آموزش و پرورش برای رشته های آموزشی.
 • حداقل معدل کل دوره جهت فراغـت از تحصـیل در دانشگاه آزاد اسلامی نمره 12 می باشد و چنانچـه کمتـر از آن باشد، هیچ مدرکی داده نمـی شـود و فقـط گـواهی گذرانـدن دروس دوره اعطاء خواهد گردید.
 • با توجه به مقررات آموزشی دانشگاه آزاد، انتقال و جابجايی دانشجويان ممنوع است.

شرایط رشته های خاص کارشناسی ناپیوسته آزاد

افرادی که قصد ثبت نام در رشته های تربیت بدنی، مهندسی تکنولوژی هواپیما، مهندسی تکنولوژی اویونیک و رشته های آموزشی (طرح آموزش معلمان) را دارند، علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی بیان شده، باید دارای شرایط زیر نیز باشند. در ادامه شرایط ثبت نام برخی از رشته های خاص کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد بیان شده است:

 • رشته های تربیت بدنی 

متقاضیان رشته هی تربیت بدنی و علوم ورزشی بایـد ضمن نداشتن معلولیت های حاد جسمی، بیماری قلبی و تنفسی نیز نداشته باشند و لازم است توانایی جسمی متناسب بـا ایـن رشته را مطابق نظر محل دانشگاهی دارا باشند.

 • رشـته تحصـیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی اویونیک

پذیرفته شدگان رشته مهندسی تکنولـوژی اویونیـک لازم است حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی نسبت به ارائه مدرک اویونیک از سازمان هواپیمایی کشوری اقدام نمایند در غیر این صورت از ادامه تحصـیل آنهـا جلـوگیری بـه عمـل خواهد آمد.

 • رشته تحصـیلی کارشناسـی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی هواپیما 

پذیرفته شدگان رشته مهندسی تکنولـوژی هواپیمـا لازم است حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی نسبت به ارائه مدرک A&P (موتور و بدنه هواپیما) از سـازمان هواپیمـایی کشوری اقدام نمایند در غیر این صورت از ادامه تحصیل آنهـا جلوگیری به عمل خواهد آمد.

شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته رشته های آموزشی دانشگاه آزاد

آن دسته از داوطلبان رشته های آموزشی کـه مـدرک معادل کاردانی از مراکـز ضـمن خدمت وزارت آموزش و پرورش اخذ نموده اند تنها مجاز به انتخاب یکی از این رشته ها (متناسب و متجانس با مدرک کاردانی خـود ) بـه شرح زیـر می باشند :

**رشته های آموزشی منحصـر بـه معلمـان شـاغل در وزارت آموزش و پرورش نیسـت و کلیـه دارنـدگان مدرک کاردانی می توانند در این رشته ها ثبت نام نماینـد .

 • آموزش و پرورش ابتدایی 

دارنـدگان مدرک کاردانی آموزش ابتدایی، کودکان استثنایی، تربیت مربی آموزشیار نهضت سواد آموزی.

 • آموزش ریاضی

دارندگان مدرک کاردانی ریاضی، آمار، ریاضی ـ تجربی (از دانشسرای راهنمایی تحصـیلی سابق).

 • آموزش تجربی

دارندگان مدرک کاردانی علوم تجربی، ریاضی ـ تجربی (از دانشسـرای راهنمایی تحصـیلی سـابق)، علـوم آزمایشگاهی (از انستیتو تکنولوژی وزارت آموزش و پرورش).

 • آموزش دینی و عربی

دارندگان مدرک کاردانی دینی عربی، امور تربیتی و پرورشی، تربیت معلم قرآن کریم.

 • تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی 

دارندگان مدرک کاردانی ادبیات فارسی.

 • آموزش زبان انگلیسی

دارندگان مدرک کاردانی زبـان انگلیسی، زبان انگلیسـی (از دانشسـرای راهنمـایی تحصـیلی سابق).

 • مهندسی بهداشت محیط

متقاضیان رشته مهندسی بهداشت محیط لازم اسـت دارای مدرک پایه (مقطع کاردانی) قابل قبول در یکی از رشته های بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، بهداشت عمـومی گـرایش مبـارزه بـا بیماريها، بهداشت محیط، تکنسین حفاظت محـیط زیسـت، کمـک مهندسی بهداشت، تکنولوژی محیط زیسـت و علـوم آزمایشـگاهی باشند.

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

در مقاله بالا تمامی شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد برای آگاهی داوطلبان ارائه داده شد. داوطلبان برای ثبت نام رشته های بدون آزمون و صرفا براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است نکات زیر را مد نظر داشته باشند.

 1. هر سال تحصیلی متشـکل از دو نیمسـال و یـک دوره تابستانی است.
 2. حداقل تعداد واحد درسی که هر دانشجو می توانـد در یک نیمسال انتخاب نماید 8 واحد است.
 3. کارکنان دولت از جمله کارمندان و معلمان آموزش و پرورش در صورت ثب تنام باید برنامـه تحصـیل خـود را در دانشگاه به نحوی تنظیم نمایند که امکان شرکت در کلاس های درس را داشته باشند زیرا دانشـگاه در مـورد صـدور مجـوز ماموریت به تحصیل یا اقدام در جهـت اخذ مرخصـی آنـان هیچگونه تعهدی ندارد.

دفترچه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته آزاد

لینک دانلود دفترچه ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی در جدول زیر ارائه داده شده است. متقاضیان ثبت نام در رشته های تحصیلی کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد برای آگاهی از شرایط و ضوابط ثبت نام، رشته های تحصیلی، مدارک لازم برای ثبت نام، آگاهی از تاثیر سهمیه ها و … می تونند دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد را دانلود و مطالعه نمایند. لینک دانلود دفترچه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد ، در جدول زیر قرار داده شده است.

لینک دانلود دفترچه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
دفترچه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد
لینک دانلود دفترچه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی به محض انتشار در این مقاله قرار داده می شود. 

برای ثبت نام رشته های بدون کنکور کاردانی به کارشناسی، انتخاب بدون محدودیت رشته ای، دریافت کد های رشته کاردانی و دانشگاهی، انجام تمام مراحل ثبت نام کارشناسی ناپیوسته مهر ماه، توضیح شرایط و معدل لازم برای قبولی در هر کدام از رشته ها، در چه رشته هایی تجانس داریم و .. می توانید با مشاوران ما از طریق شماره گیری شماره 9099071613 (بدون گرفتن پیش شماره و از طریق تلفن ثابت) منزل تماس حاصل نمایید.

شرایط انصراف از تحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته آزاد

داوطلبان ضمن توجه به شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد لازم است از ضوابط و مقررات انصراف از تحصیل نیز آگاهی داشته باشند. با توجه به این که پس از ثبت نام، برخی از متقاضـیان بـه دلایلی انصراف داده و درخواست استرداد هزینه های پرداختی را می نمایند رعایت مفاد بخشنامه های مربوطه در خصوص این گونه افراد از سوي واحد های دانشگاهی الزامی است.

**دانشگاه تعهدی براي تامین خوابگاه و یا امکانات اقـامتی دانشجویان ندارد اما واحد های دانشگاهی حدود امکانات خود را هنگام ثبت نام به اطلاع پذیرفته شدگان خواهند رساند.

زمان و نحوه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 

متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در زمان مقرر به سایت azmoon.org مراجعه نمایند و فرآیند ثبت نام خود را انجام دهند. زمان دقیق ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد از سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی منتشر خواهد شد. به محض انتشار، این مقاله بروز رسانی خواهد شدو نحوه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد به شرح زیر است:

 • مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی مرکز سنجش، پـذیرش و فــارغ التحصـیلی بــه آدرس: azmoon.org .
 • دریافت و مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد.
 • پرداخـت مبلـغ 720000 ریـال برای خرید کارت اعتباری ثبت نام.
 • درج شماره کارت اعتباری و شماره کد ملی برای ورود به صفحه اصلی ثبت نام.
 • انتخـاب یـک رشـته بـا حداکثر 20 محل دانشگاهی از میان رشته / محل های ارائه شـده در سامانه.

ثبت نام کاردانی به کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن

ملاک اصلی گزینش و ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاردانی به کارشناسی ورودی بهمن ماه معدل مقطع کاردانی می باشد و با توجه به تجانس گروه عمده تحصیلی رشته انتخابی با رشته ای که داوطلب در آن فارغ التحصیل شده است صورت می پذیرد، به طوری که در صورت یکسان بودن گروه های عمده تحصیلی حداکثر تاثیر معدل صورت گرفته و در غیر این صورت حداقل ضریب تاثیر شرط معدل دانشگاه آزاد بدون کنکور لحاظ خواهد شد.

جهت ثبت نام کارشناسی دانشگاه آزاد اینجا کلیک کنید.

در صورت بروز هرگونه مشکل در فرآیند ثبت نام و اطلاع از دیگر شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد می توانید با کارشناسان مجرب مجموعه مشاور گروپ به شماره های 9099071613 تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

سوالات متداول داوطلبان کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

سامانه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور دانشگاه آزاد چیست؟

داوطلبان به منظور ثبت نام در رشته های بدون آزمون و صرفا براساس سوابق تحصیلی کارشناسی ناپیوسته، باید به سایت دانشگاه آزاد به نشانی azmoon.org مراجعه نمایند.

شرایط ثبت نام رشته های آموزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد چیست؟

شرایط ثبت نام تمامی رشته های آموزشی (طرح آموزش معلمان) در این مقاله بیان شده است.

حداقل تعداد واحد درسی که هر دانشجو در هر نیمسال می تواند انتخاب کند چه تعداد است؟

هر دانشجو حداقل می تواند 8 واحد درسی در هر نیمسال انتخاب نماید.

3.3/5 - (3 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. محمدرضا

  سلام آیا میشود دانشگاه آزاد بدون آزمون ،کارشناسی ناپیوسته ثبت نام کرد با مدرک لیسانس ؟

  پاسخ
 2. ناشناس

  اینجانب مدرک کاردانی روزانه دارم و میخوام در دانشگاه کارشناسی ناپیوسته بخوانم آیا با مدرک موقت میشه یا بایستی اصلشو بیارم اصلش پول میخواد من ندارم

  پاسخ
 3. علی رحیمی

  با سلام
  کلاسهای دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در چه روزهایی از هفته برگزار می شود؟
  با تشکر

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1404
نصب اپ دانش آموزی