سوالات مرحله اول المپیاد دانش آموزی با کلید

سوالات مرحله اول المپیاد با کلید

جهت مشاوره در زمینه سوالات مرحله اول المپیاد دانش آموزی با کلید

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

سوالات مرحله اول المپیاد با کلید برای هریک از المپیاد های ادبی، المپیاد سوال های بنیادی و پزشکی بازساختی، المپیاد اقتصاد و مدیریت، المپیاد کامپیوتر، المپیاد زیست شناسی و ... به همراه کلید در این مقاله ارائه داده شده است. المپیاد دانش آموزی بزرگترین رقابت علمی جهانی در میان دانش آموزان می باشد که دانش آموزان کشور های مختلف در آن شرکت می کنند. المپیاد در 5 مراحله برگزار می شود با ما همراه باشید.

سوالات مرحله اول المپیاد ادبی با کلید

سوالات مرحله اول المپیاد ادبی با کلید در جدول زیر قرار داده شده است. المپیاد ادبی، با هدف شناسایی و ترغیب دانش‌ آموزان مستعد به تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه، کار خود را آغاز کرده است. این المپیاد تنها المپیاد دانش‌ آموزی است که تمام دانش‌ آموزان رشته‌های نظری (علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، ریاضی-فیزیک و علوم تجربی) می‌توانند در آن شرکت کنند.

المپیاد ادبی دارای سه مرحله می باشد. دو مرحله اول المپیاد ادبی به‌صورت چهارگزینه‌ ای و مرکب از برخی کتاب‌ های درسی و غیردرسی می باشد. در مرحله اول المپیاد ادبی، حدود 1000 نفر قبول می‌شوند. سوالات مرحله اول المپیاد ادبی به همراه کلید در جدوب زیر گردآوری شده است:

دفترچه سوال و کلید المپیاد ادبی (مرحله اول)
دانلود دفترچه سوال و کلید المپیاد ادبی (مرحله اول)

سوالات مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با کلید

سوالات مرحله اول المپیاد سوال های بنیادی و پزشکی بازساختی با کلید در جدول زیر قرار داده شده است. سوال های مرحله نخست المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی،  در سال‌ های مختلف تغییراتی داشته است اما به طور متوسط شامل 40 سوال تستی است. داوطلبان باید به 40 سوال تستی در مدت زمان 100 دقیقه پاسخ دهند. سوالات المپیاد سلول های بنیادی به همراه کلید:

دفترچه سوال و کلید المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی (مرحله اول)
دانلود دفترچه سوال و کلید المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی (مرحله اول)

سوالات و کلید المپیاد کامپیوتر

سوالات و کلید المپیاد کامپیوتر مرحله اول در جدول زیر قرار داده شده است.  اغلب سوال‌ ها و مباحث مطرح شده در مرحله اول و دوم المپیاد کامپیوتر،  فکری و به نوعی سنجش مهارت حل مسئله است. بنابراین تقویت مهارت حل مسئله مهم‌ترین بحث در المپیاد کامپیوتر است. داوطلبان المپیاد دانش آموزی کامپیوتر، باید به 15 سوال تستی در مدت زمان 90 دقیقه پاسخ دهند. سوالات المپیاد کامپیوتر به همراه کلید:

دفترچه سوال و کلید المپیاد کامپیوتر (مرحله اول)
دانلود دفترچه سوال و کلید المپیاد کامپیوتر (مرحله اول)

سوالات مرحله اول المپیاد اقتصاد و مدیریت با کلید

سوالات مرحله اول المپیاد اقتصاد و مدیریت با کلید از طریق جدول زیر قابل دریافت است. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم می توانند در المپیاد دانش آموزی اقتصاد و مذیرت شرکت نمایند. داوطلبان المپیاد دانش آموزی اقتصاد و مدیریت ، باید به  50 سوال تستی در مدت زمان 120 دقیقه پاسخ دهند. سوال های المپیاد اقتصاد و مدیریت به همراه کلید:

دفترچه سوال و کلید المپیاد اقتصاد و مدیریت (مرحله اول)
دانلود دفترچه سوال و کلید المپیاد اقتصاد و مدیریت (مرحله اول)

سوالات مرحله اول المپیاد نجوم با کلید

سوالات مرحله اول المپیاد نجوم با کلید در جدول زیر قرار داده شده است. در مرحله اول المپیاد نجوم شرکت کنندگان در سراسر کشور در یک آزمون تستی شامل 35 سوال شرکت می‌ کنند. نمره کف قبولی مرحله اول المپیاد نجوم عموما بین 10% تا 15% است. داوطلبان المپیاد دانش آموزی نجوم و اخترفیزیک ، باید به  20 سوال تستی و 8 سوال به صورت پاسخ کوتاه در مدت زمان 150 دقیقه پاسخ دهند. سوال های المپیاد نجوم و اختر فیزیک به همراه کلید:

دفترچه سوال و کلید المپیاد نجوم و اختر فیزیک (مرحله اول)
دانلود دفترچه سوال و کلید المپیاد نجوم و اختر فیزیک (مرحله اول)

سوالات المپیاد دانش آموزی مرحله اول

سوالات مرحله اول المپیاد فیزیک با کلید

سوالات مرحله اول المپیاد فیزیک با کلید در جدول زیر ارائه داده شده است. مرحله اول المپیاد فیزیک شامل 20-30 سوال تستی و 4-5 سوال پاسخ کوتاه است که زمان پاسخ دهی به تمامی سوالات حدود سه ساعت می‌باشد. در مرحله اول المپیاد فیزیکف حدود 1000 تا 1500 نفر قبول می‌شوند و اجازه شرکت در مرحله دوم را می‌یابند. داوطلبان المپیاد دانش آموزی فیزیک ، باید به 22 سوال تستی و 3 سوال به صورت پاسخ کوتاه در مدت زمان 150 دقیقه پاسخ دهند. سوال های المپیاد فیزیک به همراه کلید:

دفترچه سوال و کلید المپیاد فیزیک (مرحله اول)
دانلود دفترچه سوال و کلید المپیاد فیزیک (مرحله اول)

سوالات مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی با کلید

سوالات مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی با کلید در جدول زیر قرار داده شده است. المپیاد تفکر و کارآفرینی محدودیت رشته‌ ای ندارد و تمامی رشته ها حتی فنی و حرفه‌ ای ،کار و دانش، هنر، علوم انسانی، فرهنگ اسلامی، ریاضی و تجربی می توانند در این المپیاد شرکت کنند. داوطلبان المپیاد دانش آموزی تفکر و کارآفرینی ، باید به  35 سوال تستی در مدت زمان 140دقیقه پاسخ دهند. سوال های المپیاد تفکر و کارآفرینی به همراه کلید:

دفترچه سوال و کلید المپیاد تفکر و کارآفرینی (مرحله اول)
دانلود دفترچه سوال و کلید المپیاد تفکر و کارآفرینی (مرحله اول)

سوالات مرحله اول المپیاد علوم زمین با کلید

سوالات مرحله اول المپیاد علوم زمین با کلید در جدول زیر قرار داده شده است. در مرحله اول المپیاد دانش آموزی علوم زمین، دانش‌ آموزان علاقه‌ مند در رشته‌ های علوم تجربی، ریاضی‌ فیزیک و فنی‌ و حرفه‌ای (که رشته معدن مد‌نظر است) می‌توانند براساس شرایط، از جمله معدل و نمرات در چند درس خاص و نیز تسلط به زبان انگلیسی در این المپیاد شرکت کنند. از میان این عده تعدادی انتخاب می‌شوند که می‌توانند برای رقابت به مرحله‌ دوم بروند.

داوطلبان المپیاد دانش آموزی علوم زمین ، باید به  25 سوال تستی در مدت زمان 30 دقیقه پاسخ دهند. سوال های المپیاد علوم زمین به همراه کلید:

دفترچه سوال و کلید المپیاد علوم زمین (مرحله اول)
دانلود دفترچه سوال و کلید المپیاد علوم زمین (مرحله اول)

سوالات مرحله اول المپیاد زیست شناسی با کلید

سوالات مرحله اول المپیاد زیست شناسی با کلید از طریق جدول زیر قابل مشاهده و دریافت است. به منظور سنجش سطح زبان تخصصی دانش آموزان تا 10 درصد سوالات المپیاد زیست شناسی، به زبان انگلیسی می باشد. داوطلبان المپیاد دانش آموزی زیست شناسی ، باید به  24 سوال تستی در مدت زمان 120 دقیقه پاسخ دهند. سوال های المپیاد زیست شناسی به همراه کلید:

دفترچه سوال و کلید المپیاد زیست شناسی (مرحله اول)
دانلود دفترچه سوال و کلید المپیاد زیست شناسی (مرحله اول)

شما عزیزان برای آگاهی از منابع المپیاد (مرحله دوم) می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

منابع آزمون های المپیاد علمی دانش آموزی

مرحله دوم المپیاد دانش آموزی

مرحله دوم المپیاد دانش آموزی ، در اردیبهشت هر سال برگزار می شود و از بین نفرات برگزیده مرحله اول در نهایت 40 نفر انتخاب و برای مرحله سوم که در تابستان هست ، پذیرفته می شوند . نفرات برگزیده این مرحله شانس زیادی برای کسب یکی از مدال های طلا ، نقره و یا برنز دارند. این مرحله سخت ترین مرحله المپیاد کشوری هست که از هر 20 نفر فقط یک نفر پذیرفته می شود. محل برگزاری این مرحله در حوزه های امتحانی استان ها می باشد.

سوالات مرحله اول المپیاد در این مقاله ارائه داده شد. برای کسب اطلاعات تکمیلی تر در رابطه با سوالات مرحله دوم المپیاد دانش آموزی و راهنمای قبولی در المپیاد می توانید راهنمایی های لازم را از مشاوران برتر مجموعه به شماره 9099071614 دریافت نمایید.

سوالات متداول المپیاد دانش آموزی

نتایج المپیاد دانش آموزی از طریق چه سایتی منتشر می شود؟

نتایج المپیاد دانش آموزی از طریق سایت oly.medu.ir منتشر می شود.

برای دانلود سوالات مرحله اول المپیاد دانش آموزی به چه سایتی مراجعه کنیم؟

دفترچه سوال و کلید مرحله اول المپیاد دانش آموزی برای تمامی گروه ها در این مقاله قرار داده شده است.

محل برگزاری مرحله دوم المپیاد دانش آموزی چگونه تعیین می شود؟

محل برگزاری مرحله دوم المپیاد دانش آموزی، در حوزه های امتحانی استان ها می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه سوالات مرحله اول المپیاد دانش آموزی با کلید

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.