لیست رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰

لیست رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت

جهت مشاوره در زمینه لیست رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در این مقاله آموزشی، لیست رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰ ارائه داده شده است. ثبت نام آزمون های سایر مقاطع در وزارت بهداشت بر عهده سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور به نشانی sanjeshp.ir است. داوطلبان شرکت در این آزمون می توانند برای ثبت نام دکتری وزارت بهداشت در زمان مقرر، (12 الی 22 اسفندماه 99 ) به سایت سنجش مختص وزارت بهداشت مراجعه نمایند. در صورت تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت، این مقاله بروزرسانی خواهد شد.

آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰

جایگاه پزشک در هر جامعه ای، امنیت شغلی ، اجتماعی و مالی که به نوعی در باره ی دانشجویان پزشکی تامین شده است و البته عشق و علاقه به پزشکی و رشته های مرتبط با آن ، خیل بزرگی از داوطلبان را به سوی ثبت نام دکتری وزارت بهداشت روانه می سازد. قطعا اینکه بتوانید اطلاعاتی که برای ثبت نام و شرت در آزمون دکتری وزارت بهداشت به آن نیاز دارید را به دست آورید بخش مهمی از دستیابی به آرامش و موفقیت شما درمسیر زیبایتان را رقم می زند. پس ما را در مقاله مربوط به ثبت نام کنکور دکتری وزارت بهداشت همراهی کنید.

براساس دفترچه ثبت نام ، آزمون دکتری وزارت بهداشت 1400، 3 ، 4 و 5 تیرماه 1400 برگزار خواهد شد.

لیست رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰

طبق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری وزارت بهداشت 1400 ، تغییرات دفترچه ثبت نام و لیست رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰ به صورت زیر است :

 1- در رشته آزمونی سياست های غذا و تغذيه، كه قبلا دانش آموختگان كنترل مواد خـوراكی و آشـاميدنی (بـا پايـه كارشناسی علوم تغذيه) مجاز به شركت بودند، شرط كارشناسی علوم تغذيه حذف می گردد و همه فارغ التحصيلان كنترل مواد خوراكی و آشاميدنی مجاز به شركت در آزمون خواهند بود.

 2- رشته های هوش مصنوعی در علوم پزشكی و تاريخ علوم پزشكی بـه رشـته هـای جديـد اضـافه می گـردد.

رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰

دروس و ضرايب و مدارک مورد پذيرش رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت به شرح جدول زير می باشد :

نام رشته مدارک مورد پذیرش دروس و ضرایب امتحانی
هوش مصنوعی در علوم پزشكی دانش آموختگان دوره دكتری عمومی (پزشـكی، دندانپزشـكی، داروسـازی)؛ كارشناسـی ارشـد رشـته هـای علـوم كـامپيوتر؛ مهندسی كامپيوتر؛ مهندسی برق (كليه گرايش ها)؛ مهندسـی پزشــكی (كليــه گــرايش هــا)؛ مهندســی مكانيــک (گــرايش بيومكانيک، طراحی كـاربردی و مكاترونيـک)؛ بيوانفورماتيـک؛ زيست فناوری پزشكی كليــات آنــاتومی، فيزيولــوژی و علــوم
اعصاب (50 سوال - ضريب 3 ،) يادگيری
ماشين (20 سوال – ضريب 3 - ) هـوش
مصنوعی و شبكه های عصبي (30 سوال
– ضــريب 3 ،) اســتعداد تحصــيلی (30
ســوال- ضــريب 1) و زبــان انگليســی
عمومی (40 سوال- ضريب 3)
تاريخ علوم پزشكی دانش آموختگان دوره دكتری عمومی (پزشـكی، دندانپزشـكی، داروسازی)؛ دكتـری حرفـه ای دامپزشـكی؛ كارشناسـی ارشـد رشته های تاريخ علم (تمام گرايش ها)؛ تـاريخ علـوم پزشـكی و كارشناسی ارشـد دوره مجـازی علـوم حـديث، اخـلاق و آداب پزشكی (ويژه اعضای هيات علمی) تاريخ علـوم پزشـكی در ايـران و اسـلام
(70 سـوال ضـريب 3)  تـاريخ و فلسـفه
علم (30 سـوال - ضـريب 2 ،) اسـتعداد
تحصيلی (30 سوال- ضـريب 1) و زبـان
انگليسی عمومی (40 سوال- ضريب 3)

✅دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 1400

✅دروس و ضرایب و مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری 1400

رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت

رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت 1400

براساس دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 1400، این دفترچه در برخی از رشته محل ها دارای تغییراتی بوده است.  از جمله رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت 1400 ، می توان به رشته های هوش مصنوعی در علوم پزشكی و تاريخ علوم پزشكی اشاره کرد. مدارک مورد پذیرش برای انتخاب رشته هوش مصنوعی در علوم پزشکی، دانش آموختگان دوره دكتری عمومی (پزشـكی، دندانپزشـكی، داروسـازی)؛ كارشناسـی ارشـد رشـته هـای علـوم كـامپيوتر؛ مهندسی كامپيوتر؛ مهندسی برق (كليه گرايش ها)؛ مهندسـی پزشــكی (كليــه گــرايش هــا)؛ مهندســی مكانيــک (گــرايش بيومكانيک، طراحی كـاربردی و مكاترونيـک)؛ بيوانفورماتيـک؛ زيست فناوری پزشكی می باشد.

همچنین، دانش آموختگان دوره دكتری عمومی (پزشـكی، دندانپزشـكی، داروسازی)؛ دكتـری حرفـه ای دامپزشـكی؛ كارشناسـی ارشـد رشته های تاريخ علم (تمام گرايش ها)؛ تـاريخ علـوم پزشـكی و كارشناسی ارشـد دوره مجـازی علـوم حـديث، اخـلاق و آداب پزشكی (ويژه اعضای هيات علمی)، می توانند رشته تحصیلی تاريخ علوم پزشكی  را انتخاب نمایند.

تغییرات جدید دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰

لیست رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰ در مقاله بالا بیان شد. از جمله تغییرات جدید دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰ می توان به مورد زیر اشاره کرد :

در رشته آزمونی سياست های غذا و تغذيه، كه قبلا دانش آموختگان كنترل مواد خـوراكی و آشـاميدنی (بـا پايـه كارشناسی علوم تغذيه) مجاز به شركت بودند، شرط كارشناسی علوم تغذيه حذف می گردد و همه فارغ التحصيلان كنترل مواد خوراكی و آشاميدنی مجاز به شركت در آزمون خواهند بود.

برای کسب اطلاعات تکمیلی تر در رابطه با شرایط پذیرش رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰ و تغییرات دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت، می توانید با کارشناسان مجموعه به شماره 9099071614 تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

سوالات متداول داوطلبان آزمون دکتری وزارت بهداشت

رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت 1400 چیست؟

دو رشته هوش مصنوعی در علوم پزشکی و تاریخ علوم پزشکی، به رشته های جدید اضافه شده است.

آزمون دکتری وزارت بهداشت 1400 چه زمانی برگزار می شود؟

براساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون دکتری وزارت بهداشت 1400، در تاریخ 3 ، 4 و 5 تیرماه 1400 برگزار می شود.

سایت ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت چیست؟

متقاضیان به منظور ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت، باید به سایت آموزش و سنجش پزشکی به نشانی اینترنتی sanjeshp.ir مراجعه نمایند.

5/5 - (2 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه لیست رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.