رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی

جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 1401

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

  رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 1401 : زیست شناسی مولکولی جزو رشته های پر طرفدار کنکور تجربی است که در انتخاب رشته ی کنکور 1401 انتخاب اکثر داوطلبان بوده است که در اینجا تمام رتبه قبولی های این رشته در کنکور سراسری ، آزاد ، پردیس خود گردان ، پیام نور و غیر انتفاعی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا بتوانید یک دید کلی نسبت به وضعیت رتبه های قبولی در این رشته داشته باشید .

زیست شناسی مولکولی 2

زیست شناسی مولکولی


1581833272 8

نمونه کارنامه قبولی های رشته زیست شناسی مولکولی

کنکور 1401 به زودی در این صفحه قرار می گیرد ...

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 1401 - 1402 :  زیست شناسی مولکولی به تربیت افرادی برای انجام تحقیقاتی در رشته های پزشکی ، بیوشیمی ، ژنتیک ، بیوتکنولوژی ، مهندسی ژنتیک ، اصلاح نباتات ، شیلات و دام می پردازد که به دلیل اینکه گرایش های متفاوت و متنوعی دارد ، همواره مورد توجه و انتخاب داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری بوده است
اگر در طول سال برنامه ریزی درست و هدفمندی داشته باشید ، قبولی در رشته زیست مولکولی کار دشواری نخواهد بود.


برای مشاوره حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی روزانه در کنکور 1401 - 1402
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید

909071613

پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل


درصدهای لازم برای قبولی در رشته زیست مولکولی کنکور 1401 - 1402:

میانگین 35 درصد عمومی = قبولی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی روزانه
میانگین 10 درصد اختصاصی = قبولی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی روزانه

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 1401


نام دانشگاه : دانشگاه تهران میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2745
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3818

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان ژنتیک
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2751
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5720
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4145

نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی - تهران میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8328
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7397

نام دانشگاه : دانشگاه شاهد - تهران ژنتیک
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5583
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6524
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9617
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9320

نام دانشگاه : دانشگاه تهران علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5768

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر - كرمان ژنتیک--نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12285
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز ژنتیک
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7323
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11585
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10794

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر - كرمان ژنتیک
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6931
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9617
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13373

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8400
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12953
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 14811

نام دانشگاه : دانشگاه شهرکرد ژنتیک
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4351
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20954
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13058

نام دانشگاه : دانشگاه الزهرا(س) - تهران میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4962
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11945
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10675

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی - مشهد علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4253
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11432
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13207

نام دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12312
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18950
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 15635

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) علوم سلولی مولکولی--
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5464
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10680
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12394

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران - بابلسر میکروبیولوژی--نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9492
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16558
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 1401

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11606
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22029
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 18456

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9846
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19209
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 19327

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران - بابلسر علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8692
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18392
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 18169

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی - مشهد علوم سلولی مولکولی--نوبت دوم
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3610
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -


همچنین برای مشاوره حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی روزانه در کنکور 1401

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید

9099071613


پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل


رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 1401


نام دانشگاه : دانشگاه مازندران - بابلسر میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7171
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13764
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13635

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران - بابلسر علوم سلولی مولکولی--نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19894
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) ژنتیک
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8407
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19270
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 22561

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان - رشت علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10714
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16401
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 19301

نام دانشگاه : دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار بیوشیمی
ظرفیت رشته : 56
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14508
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 24614
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 25316

نام دانشگاه : دانشگاه مراغه میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13335
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22173
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 15111

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12800
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 24883
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 19950

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد ژنتیک
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13556
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 30267
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 31247

نام دانشگاه : دانشگاه ملایر میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14715
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25003
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 18456

نام دانشگاه : دانشگاه مراغه میکروبیولوژی--نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14062
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 23764

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل علوم سلولی مولکولی--نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25590
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 1401

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14203
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 30282
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 23998

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان ژنتیک--نوبت دوم
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 46780
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه گنبد علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17242
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25877
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 24167

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11301
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 28944
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 28549

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی استهبان علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19131
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 35717
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 27572

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان علوم سلولی مولکولی--نوبت دوم
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11922
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 40688
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه ژنتیک
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 21908
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 48018
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان ژنتیک
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 32046
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 14085

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان علوم سلولی مولکولی--نوبت دوم
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17242
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 44544
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی كاویان - مشهد علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14209
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 51164
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 40041

نام دانشگاه : دانشگاه ملایر میکروبیولوژی--نوبت دوم
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10885
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 35185
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : -

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 1401

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری ژنتیک
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 18932
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 41343
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 61563

نام دانشگاه : دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار بیوشیمی--نوبت دوم
ظرفیت رشته : 24
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 15924
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 30046
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 30211

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 25834
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 51070
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 49424

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز ژنتیک
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19697
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 64234
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 48219

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 25979
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 55560
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 60432

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 29950
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 68389
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 68733

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز بیوشیمی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 31275
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 76329
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 71936

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه ژنتیک
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 30993
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 58034
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 73574

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 30176
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 60096
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 56996

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر ژنتیک ، علوم سلولی مولکولی ، میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 71189
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 50055

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نكا ژنتیک
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 24849
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 70220
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 85432

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 33856
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 76817
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 106325

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نكا میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 29424
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 65199
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 90731

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 32593
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 111733
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 84698

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری بیوشیمی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 35451
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 79551
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 120893

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 41089
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 83133
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 86314

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 34347
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 76172
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 63766

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نكا علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : -
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 117286
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 86258

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه بیوشیمی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 34907
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 97050
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 72025

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نكا بیوشیمی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 40683
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 98951
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 116444

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه زیست فناوری
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 35899
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 110363
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :   104539


برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سراسری 1401 - 1402 با تیم مشاوره ای و کارشناسان انتخاب رشته مرکز مشاور گروپ تماس حاصل نمایید .

شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور

9099071613


رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 1401

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی مولکولی دانشگاه دولتی کنکور 96 در منطقه 1

رتبه کشوری :78823
رتبه در منطقه 1 :19233
شهر محل سکونت :تهران
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه گنبد
ادبیات فارسی :32%
%عربی :26
دین و زندگی :76%
زبان انگلیسی :39%
زمین شناسی :0%
ریاضی :4%
زیست شناسی :28%
فیزیک :0%
شیمی :3%

رتبه کشوری :73769
رتبه در منطقه 1 :18219
شهر محل سکونت :شیراز
رشته محل قبولی دولتی روزانه :مرکز آموزش عالی استهبان
ادبیات فارسی :46%
عربی :42%
دین و زندگی :48%
زبان انگلیسی :34%
زمین شناسی :0%
ریاضی :19%
زیست شناسی :3%
فیزیک :12%
شیمی :21%


رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 97-98

رتبه کشوری :70743
رتبه در منطقه 1 :17604
شهر محل سکونت :مشهد
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه گنبد
ادبیات فارسی :11%
عربی :36%
دین و زندگی :44%
زبان انگلیسی :0%
زمین شناسی :0%
ریاضی :7%
زیست شناسی :40%
فیزیک :23%
شیمی :15%

رتبه کشوری :69893
رتبه در منطقه 1 :17420
شهر محل سکونت :تبریز
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه مراغه
ادبیات فارسی :27%
عربی :46%
دین و زندگی :62%
زبان انگلیسی :26%
زمین شناسی :0%
ریاضی :20%
زیست شناسی :19%
فیزیک :20%
شیمی :5%

با عضویت در کانال تلگرام مشاور گروپ از آخرین اخبار و رتبه قبولی های درج شده در سایت با خبر شوید.

5465 3

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 97-98

رتبه کشوری :68912
رتبه در منطقه 1 :17228
شهر محل سکونت :تبریز
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه مراغه
ادبیات فارسی :35%
عربی :35%
دین و زندگی :48%
زبان انگلیسی :38%
زمین شناسی :0%
ریاضی :14%
زیست شناسی :18%
فیزیک :3%
شیمی :11%

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی مولکولی دانشگاه دولتی کنکور 96 در منطقه 2

رتبه کشوری :108672
رتبه در منطقه 3 :36699
شهر محل سکونت :گرگان
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه گنبد
ادبیات فارسی :60%
عربی :60%
دین و زندگی :48%
زبان انگلیسی :16%
زمین شناسی :0%
ریاضی :0%
زیست شناسی :20%
فیزیک :4%
شیمی :7%

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 97-98

رتبه کشوری :103728
رتبه در منطقه 2 :32020
شهر محل سکونت :خرم بید
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه ملایر
ادبیات فارسی :39%
عربی :11%
دین و زندگی :50%
زبان انگلیسی :3%
زمین شناسی: 3%
ریاضی :3%
زیست شناسی :14%
فیزیک :9%
شیمی :19%

رتبه کشوری :102828
رتبه در منطقه 2 :31659
شهر محل سکونت :مهاباد
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه ملایر
ادبیات فارسی :39%
عربی :20%
دین و زندگی :44%
زبان انگلیسی :26%
زمین شناسی :0%
ریاضی :14%
زیست شناسی :15%
فیزیک :5%
شیمی :4%

رتبه کشوری :97106
رتبه در منطقه 2 :29606
شهر محل سکونت :رودان
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
ادبیات فارسی :28%
عربی :34%
دین و زندگی :26%
زبان انگلیسی :18%
زمین شناسی :-3%
ریاضی :4%
زیست شناسی :12%
فیزیک :23%
شیمی :8%

رتبه کشوری :97044
رتبه در منطقه 2 :29584
شهر محل سکونت :شهر جدید پرند
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه دامغان
ادبیات فارسی :31%
عربی :16%
دین و زندگی :63%
زبان انگلیسی : 4%
زمین شناسی : 0 %
ریاضی :14%
زیست شناسی :9%
فیزیک :0%
شیمی :10%

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی مولکولی دانشگاه دولتی کنکور 96 در منطقه3

 
رتبه کشوری :78823
رتبه در منطقه 1 :19233
شهر محل سکونت :تهران
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه گنبد
ادبیات فارسی :32%
عربی :26
دین و زندگی :76%
زبان انگلیسی :39%
زمین شناسی :0%
ریاضی :4%
زیست شناسی :28%
فیزیک :0%
شیمی :3%

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 97-98

یه قانونی هستش اگر کسی رتبه خوبی کسب کنه

بدون علم و شناخت برنامه ریزی ، مشاور میشه
برای رسیدن به موفقیت از افرادی کمک بگیرید

که از علم مشاوره و برنامه ریزی آگاهی کامل داشته باشن...


مشاوره تلفنی ویژه کنکور تجربی توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید

9099071613
پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل


3.5/5 - (4 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور 1401

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. zare

  با سلام و عرض خسته نباشید. اطلاعاتی که شما گذاشتید به هیچ وجه به روز و کاربردی نیست. همانطور که می دانید در کنکور سراسری 97 مفهومی به اسم رتبه در منطقه کاملا حذف شده و در عوض رتبه در کل و رتبه در زیرگروه های یک تا پنج تعریف شده. در نتیجه اطلاعات شما کاربردی برای یک محصل برای کنکور سال های آینده نخواهد داشت. ممنون می شوم که در اطلاعاتتان را به روز کنید. با تشکر.

  پاسخ
  1. مشاور گروپ

   کاربر محترم . این رتبه ها مربوط به قبولی های سال 96 می باشند که منبع درج رتبه ها سایت معتبر کانون (قلم چی) است و تنها جهت پیش بینی و داشتن یک حدنصاب حداقل و حداکثری از قبولی های سال گذشته است .

   پاسخ
 2. ژنتیک وروردی ۹۲

  لطفا خواهشا نیاین این رشته بنده خوندم اما با علاقه و تلاش بدون داشتن هزینه ها هیچ چیز اتفاق نمی افته

  پاسخ
 3. مریم

  سلام ما تو انتخاب رشته فقط رشته زیست مولکولی داریم یا گراییشش (ژنتیک، میکروبیولوژی…)تو دفترچه انتخاب رشته هستش؟

  پاسخ
 4. M

  با سلام‌و عرض احترام.
  بنده رشته علوم تجربی  و فارغ التحصیل کارشناسی  رشته مدیریتHSE

  با معدل ۱۷/۵۶ قصد دارم در کنکور بدون آزمون دکتری ژنتیک مولکولی شرکت کنم

  با توجه به دفترچه سازمان سنجش کشور   تمامی رشته ها مجاز به شرکت هستند،ایا  بنده با توجه مدرک ارشدارشدم شرایط ثبت نام دارم؟ممنون میشم راهنمایی بفرمائید  سپاسگزارم.

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

نصب اپ دانش آموزی