رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی

رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی

جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی از آن دست سوالات و ابهاماتی است که بسیاری از داوطلبان قبولی دکتری علوم اقتصادی به دنبال آن هستند. با این تفاسیر ما در مشاور گروپ بر آنیم که اطلاعات مورد نیاز شما را از جمله اطلاعات مربوط به رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی، تراز قبولی، رشته های مجاز برای شرکت در دکتری رشته علوم اقتصادی و همچنین مواردی که در مصاحبه دکتری رشته علوم اقتصادی در صورت قبولی در کنکور پرسیده می شود برای همراهان در نظر گرفته شده است.

مسلما علم تخصیص صحیح منابع اقتصادی به هر حرکت، رویداد و ایده ی اقتصادی در هر نسل اقتصادی و  بررسی همه جانبه و علمی اهداف و تصمیمات اقتصادی در سطح بزرگ و موثر بر بازار کار داخلی، مختص افرادی است که کارشناس و متخصص علومی منصوب به علوم اقتصادی هستند. این افراد در هر جامعه ای که به خوبی از علم آن ها استفاده شود می توانند معجزه های اقتصادی که تکان دهنده ی جایگاه مالی و تجاری یک کشور است را به وجود بیاورند. البته همانطور که ذکر گردید در صورت استفاده از تخصص این افراد و بها دادن به تصمیماتشان قطعا این اتفاق محقق می گردد. پرورش چنین افرادی در هر جامعه باید از مهم ترین اقدامات پایه برای بهبود وضع اقتصادی باشد. در ایران نیز رشته ی علوم اقتصادی برای پرورش و ساختن همچین افرادی در سطح دانشگاهی تا مقاطع بالا ارائه می شود.

در صورتی که برای شرکت در آزمون دکتری 1400 در رشته علوم اقتصادی عزمتان جزم است ما را در این مقاله همراهی نمایید.

رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی>>

رتبه های قبولی دکتری علوم اقتصادی

در ادامه اطلاعات مربوط به رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی مربوط به سال 99 تنظیم شده است. امیدواریم بتواند دید نسبتا مناسبی به شما بدهد. اما بهتر است در نظر بگیرید که قبولی در دانشگاه و رتبه قبولی مربوط به هر رشته ، در هر سال بسته به موارد متعددی است. پس با تکیه ی صرف بر این اطلاعات تصیم نگرفته و انتخاب رشته ننمایید. بلکه از داده ها بیشتر در جهت دادن یک پلن ذهنی به شما در اختیارتان قرار داده می شود.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل  
189 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 3010  
 
 
240 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 2754  
 
 
417 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2846  
 
 
437 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2833  
 
 
469 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 2695  
 
 
475 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2820  
 
 
536 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2744  
 
 
556 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 2723  
 
 
567 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1712  
 
 
569 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2799  
 
 
577 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2827  
 
 
578 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 2604  
 
 
585 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2719  
 
 
627 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2725  
 
 
632 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1746  
 
 
638 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2563  
 
 
640 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2804  
 
 
642 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 2559  
 
 
650 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2741  
 
 
657 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2785  
 
 
668 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2702  
 
 
674 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 2684  
 
 
677 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2793  
 
 
682 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2723  
 
 
694 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1745  
 
 
698 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2655  
 
 
719 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1743  
 
 
722 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2763  
 
 
724 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2677  
 
 
733 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2690  
 
 
740 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی دانشگاه یزد نوبت دوم 2712  
 
 
744 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2726  
 
 
755 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2704  
 
 
765 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2605  
 
 
770 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2687  
 
 
777 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1730  
 
 
788 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان نوبت دوم 2509  
 
 
802 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2641  
 
 
815 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2797  
 
 
816 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2613  
 
 
819 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2605  
 
 
831 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2714  
 
 
846 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 2607  
 
 
851 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 2673  
 
 
860 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1658  
 
 
862 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 2637  
 
 
863 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 1920  
 
 
866 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2686  
 
 
867 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2641  
 
 
874 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2601  
 
 
879 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2547  
 
 
890 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2715  
 
 
891 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2374  
 
 
901 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 2602  
 
 
918 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2616  
 
 
919 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2623  
 
 
921 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2567  
 
 
924 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2568  
 
 
925 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2508  
 
 
927 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 2538  
 
 
934 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2599  
 
 
936 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1767  
 
 
940 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1578  
 
 
944 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1394  
 
 
945 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2686  
 
 
955 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1124  
 
 
956 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2685  
 
 
966 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2244  
 
 
968 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه دانشگاه مازندران – بابلسر نوبت دوم 2453  
 
 
985 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 2608  
 
 
986 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 2578  
 
 
1001 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1116  
 
 
1067 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2523  
 
 
1078 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2601  
 
 
1093 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2511  
 
 
1112 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2509  
 
 
1115 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2485  
 
 
1115 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2447  
 
 
1116 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2583  
 
 
1116 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 2529  
 
 
1116 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2241  
 
 
1117 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2536  
 
 
1136 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1524  
 
 
1140 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2622  
 
 
1147 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 2501  
 
 
1051 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1733  
 
 
1056 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1533  
 
 
1114 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 961  
 
 
1154 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1173  
 
 
1163 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 2380  
 
 
1168 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 2500  
 
 
1168 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1614  
 
 
1178 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2483  
 
 
1199 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2603  
 
 
1201 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 950  
 
 
1212 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 854  
 
 
1215 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2567  
 
 
1230 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 2465  
 
 
1231 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2504  
 
 
1236 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2476  
 
 
1239 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1618  
 
 
1240 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2524  
 
 
1243 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2409  
 
 
1244 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2574  
 
 
1245 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2424  
 
 
1247 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 2430  
 
 
1258 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 2434  
 
 
1260 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 963  
 
 
1264 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2403  
 
 
1264 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 2306  
 
 
1265 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1876  
 
 
1267 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2515  
 
 
1289 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 1744  
 
 
1296 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 2403  
 
 
1302 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2483  
 
 
1304 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2418  
 
 
1305 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 2402  
 
 
1308 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2363  
 
 
1311 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2496  
 
 
1313 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2385  
 
 
1320 آزاد علوم اقتصادی     روزانه 2367  
 
 
1322 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 956  
 
 
1323 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2516  
 
 
1326 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2375  
 
 
1327 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 2366  
 
 
1333 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1542  
 
 
1341 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 2245  
 
 
1357 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1671  
 
 
1359 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1431  
 
 
1365 رزمندگان علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1623  
 
 
1368 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2456  
 
 
1375 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2419  
 
 
1377 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2316  
 
 
1382 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2410  
 
 
1385 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2473  
 
 
1386 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 2350  
 
 
1388 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2523  
 
 
1399 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2401  
 
 
1407 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2280  
 
 
1414 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 2212  
 
 
1415 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1348  
 
 
1416 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2295  
 
 
1418 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2321  
 
 
1419 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2388  
 
 
1420 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2419  
 
 
1421 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2367  
 
 
1426 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2463  
 
 
1445 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2392  
 
 
1446 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 2309  
 
 
1452 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 2298  
 
 
1454 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2333  
 
 
1456 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2206  
 
 
1456 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 2300  
 
 
1473 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2314  
 
 
1476 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2365  
 
 
1477 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2306  
 
 
1480 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2187  
 
 
1493 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 2196  
 
 
1502 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2283  
 
 
1505 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2404  
 
 
1507 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 2233  
 
 
1508 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 2246  
 
 
1517 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2280  
 
 
1520 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2295  
 
 
1520 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1202  
 
 
1522 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1233  
 
 
1524 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2303  
 
 
1525 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2305  
 
 
1526 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2236  
 
 
1530 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2117  
 
 
1534 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2287  
 
 
1535 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 2116  
 
 
1536 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 2101  
 
 
1548 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1282  
 
 
1555 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2358  
 
 
1557 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2176  
 
 
1557 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1602  
 
 
1563 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1356  
 
 
1567 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2200  
 
 
1568 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2204  
 
 
1584 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2228  
 
 
1586 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2099  
 
 
1588 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 2186  
 
 
1601 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 936  
 
 
1603 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 2119  
 
 
1607 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 2090  
 
 
1611 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2235  
 
 
1614 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی دانشگاه شهید باهنر – کرمان نوبت دوم 2017  
 
 
1615 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2240  
 
 
1615 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1980  
 
 
1616 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2204  
 
 
1619 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 2107  
 
 
1620 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1408  
 
 
1621 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1102  
 
 
1622 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 2197  
 
 
1623 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 910  
 
 
1631 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1010  
 
 
1632 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 2031  
 
 
1634 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 2043  
 
 
1636 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2152  
 
 
1640 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2180  
 
 
1644 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2234  
 
 
1667 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1852  
 
 
1669 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1336  
 
 
1672 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 2102  
 
 
1693 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1905  
 
 
1695 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2153  
 
 
1709 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1963  
 
 
1711 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1942  
 
 
1719 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2188  
 
 
1720 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2193  
 
 
1725 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 2074  
 
 
1725 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1268  
 
 
1726 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1969  
 
 
1730 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1846  
 
 
1730 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1270  
 
 
1732 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 2005  
 
 
1735 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1052  
 
 
1737 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 2033  
 
 
1741 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1921  
 
 
1744 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 2100  
 
 
1745 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1434  
 
 
1746 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1433  
 
 
1749 رزمندگان علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1439  
 
 
1764 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 2067  
 
 
1780 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2098  
 
 
1785 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1902  
 
 
1786 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1891  
 
 
1795 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1783  
 
 
1807 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1992  
 
 
1821 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1933  
 
 
1826 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1778  
 
 
1826 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1714  
 
 
1827 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1881  
 
 
1827 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 2004  
 
 
1827 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1856  
 
 
1833 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1925  
 
 
1837 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 2002  
 
 
1858 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 2034  
 
 
1863 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1916  
 
 
1870 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 1443  
 
 
1880 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1301  
 
 
1888 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1808  
 
 
1889 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1903  
 
 
1889 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1697  
 
 
1893 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1924  
 
 
1896 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1906  
 
 
1897 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1945  
 
 
1898 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2001  
 
 
1910 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1795  
 
 
1910 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1602  
 
 
1921 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1855  
 
 
1936 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1764  
 
 
1939 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1700  
 
 
1939 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1421  
 
 
1944 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1863  
 
 
1947 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1820  
 
 
1952 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1832  
 
 
1955 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1807  
 
 
1956 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1886  
 
 
1957 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1823  
 
 
1963 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1003  
 
 
1975 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 1913  
 
 
1995 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1806  
 
 
1996 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1786  
 
 
2009 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1632  
 
 
2010 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1817  
 
 
2011 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1730  
 
 
2012 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 1875  
 
 
2014 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1702  
 
 
2020 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1503  
 
 
2026 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1555  
 
 
2054 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1736  
 
 
2056 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1267  
 
 
2096 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1748  
 
 
2106 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1768  
 
 
2110 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1688  
 
 
2114 رزمندگان علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 1325  
 
 
2115 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1732  
 
 
2116 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1756  
 
 
2120 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1523  
 
 
2127 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1785  
 
 
2129 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1257  
 
 
2140 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1765  
 
 
2146 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 1720  
 
 
2190 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1634  
 
 
2192 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1640  
 
 
2201 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1728  
 
 
2207 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1682  
 
 
2209 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1683  
 
 
2210 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1685  
 
 
2211 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1687  
 
 
2228 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1707  
 
 
2230 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1480  
 
 
2234 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1597  
 
 
2237 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1596  
 
 
2248 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1269  
 
 
2250 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1633  
 
 
2261 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه دانشگاه قم غیرانتفاعی 1683  
 
 
2263 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1525  
 
 
2283 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1551  
 
 
2286 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1339  
 
 
2291 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1578  
 
 
2293 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1620  
 
 
2294 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1511  
 
 
2296 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1664  
 
 
2298 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 1599  
 
 
2299 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1563  
 
 
2307 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1459  
 
 
2309 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1428  
 
 
2310 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1523  
 
 
2310 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1509  
 
 
2311 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1624  
 
 
2311 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1584  
 
 
2324 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1584  
 
 
2331 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1486  
 
 
2336 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1485  
 
 
2341 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1651  
 
 
2344 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1577  
 
 
2347 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1421  
 
 
2350 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 1541  
 
 
2355 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1286  
 
 
2357 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 1185  
 
 
2361 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1001  
 
 
2377 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1481  
 
 
2386 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1474  
 
 
2395 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1506  
 
 
2396 آزاد علوم اقتصادی     روزانه 1425  
 
 
2410 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1531  
 
 
2412 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1370  
 
 
2412 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1532  
 
 
2416 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1462  
 
 
2420 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1452  
 
 
2421 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی 1433  
 
 
2425 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1579  
 
 
2428 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1397  
 
 
2441 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1508  
 
 
2445 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1390  
 
 
2463 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1375  
 
 
2464 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1336  
 
 
2467 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1324  
 
 
2487 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1484  
 
 
2502 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1305  
 
 
2512 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1306  
 
 
2513 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1467  
 
 
2519 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 1366  
 
 
2524 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1392  
 
 
2527 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1475  
 
 
2531 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1387  
 
 
2552 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1406  
 
 
2566 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1231  
 
 
2567 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1196  
 
 
2586 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1256  
 
 
2589 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 1284  
 
 
2590 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1250  
 
 
2597 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1398  
 
 
2600 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1386  
 
 
2611 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1227  
 
 
2615 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه دانشگاه های آزاد اسلامی دانشگاه آزاد 1194  
 
 
2631 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1335  
 
 
2634 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1206  
 
 
2635 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1315  
 
 
2667 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی   روزانه 1234  
 
 
2670 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1255  
 
 
2683 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا   روزانه 1120  
 
 
2694 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1283  
 
 
2695 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1286  
 
 
2696 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1235  
 
 
2699 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1145  
 
 
2702 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1248  
 
 
2710 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران   روزانه 1100  
 
 
2720 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1190  
 
 
2723 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1208  
 
 
2724 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه   روزانه 1054  
 
 
2725 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1119  
 
 
2726 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی   روزانه 1164  
 
 
2728 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه های آزاد اسلامی دانشگاه آزاد 1163  
 
 
2753 آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی   روزانه 1024  
 
 
2756 آزاد علوم اقتصادی اقتصادسنجی   روزانه 1121  
 
 
2786 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1266  
 
 
2786 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1204  
 
 
2791 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1150  
 
 
2806 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 1051  
 
 
2831 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع   روزانه 1043  
 
 
2850 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل   روزانه 1037  
 
 
2856 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی   روزانه 962  
 
 
2857 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی   روزانه 1057  
 
 
2933 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1194  
 
 
3041 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای   روزانه 1110  
 
 
3178 آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی   روزانه 1091  
 
 

رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی>>

همراه فرهیخته مشاورگروپ، شما می توانید پاسخ سوالات خود را درباره ثبت نام آزمون دکتری 1400، زمان فرایند های مهم مربوط به این آزمون، راهنمایی و دریافت مشاوره تحصیلی در زمینه رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی 1400 از مشاوران خودتان در مشاور گروپ دریافت نمایید. با یک تماس بروزترین و صحیح ترین اطلاعات را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت خواهید کرد.

هر روز هفته حتی روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح الی 12 شب، تماس با شماره های :

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 (بدون پیش شماره)

رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی>>

 

تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی

ترازهای قبولی دکتری علوم اقتصادی نیز مانند رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی تنها برای دادن یک دید بهتر در نظر گرفته شود و نه مبنای تصمیم گیری. بزودی تراز های قبولی دکتری رشته علوم اقتصادی.

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 99

دانشگاه / مؤسسه دوره گرایش تراز حد نصاب دانشگاه
دانشگاه صنعتی شریف-تهران روزانه اقتصاد ایران 5100
دانشگاه شهید بهشتی-تهران روزانه اقتصاد پولی 5016
دانشگاه تربیت مدرس روزانه اقتصاد بین الملل 5014
دانشگاه شهید بهشتی-تهران روزانه اقتصاد بین الملل 5014
دانشگاه تهران روزانه توسعه اقتصادی 4831
دانشگاه تهران روزانه اقتصاد منابع 4774
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران روزانه اقتصاد پولی 4753
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران روزانه توسعه اقتصادی 4740
دانشگاه تهران روزانه اقتصادسنجی 4725
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران روزانه اقتصادسنجی 4692
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) روزانه اقتصاد پولی 4616
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) روزانه توسعه اقتصادی 4525
دانشگاه مازندران-بابلسر روزانه توسعه اقتصادی 4444
دانشگاه تهران نوبت دوم توسعه اقتصادی 4413
دانشگاه تهران نوبت دوم اقتصاد منابع 4375
دانشگاه تهران نوبت دوم اقتصاد سنجی 4313
دانشگاه مازندران-بابلسر روزانه اقتصاد منابع 4297
دانشگاه بوعلی سینا-همدان روزانه اقتصاد شهری و منطقه ای 4284
دانشگاه مازندران-بابلسر روزانه اقتصاد پولی 4284
دانشگاه تبریز روزانه اقتصاد بین الملل 4278
دانشگاه یزد روزانه اقتصاد پولی 4236
دانشگاه شیراز روزانه اقتصاد بین الملل 4151
دانشگاه بوعلی سینا-همدان روزانه اقتصاد بخش عمومی 4094
دانشگاه شیراز روزانه اقتصاد پولی 4026
دانشگاه سمنان روزانه اقتصاد پولی 4011
دانشگاه سمنان روزانه اقتصاد بخش عمومی 4011
دانشگاه مازندران-بابلسر روزانه اقتصاد بخش عمومی 4011
دانشگاه سمنان روزانه اقتصادسنجی 4000
دانشگاه سمنان روزانه اقتصاد بین الملل 4000
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) روزانه اقتصادسنجی 3997
دانشگاه ارومیه روزانه اقتصاد مالی 3985
دانشگاه فردوسی مشهد روزانه اقتصاد پولی 3967
دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم اقتصاد بین الملل 3930
دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم اقتصاد سلامت 3930
دانشگاه بوعلی سینا-همدان روزانه توسعه اقتصادی 3927
دانشگاه یزد روزانه توسعه اقتصادی 3927
دانشگاه فردوسی مشهد روزانه توسعه اقتصادی 3900
دانشگاه شیراز روزانه اقتصاد بخش عمومی 3890
دانشگاه مازندران-بابلسر روزانه اقتصادسنجی 3888
دانشگاه ارومیه روزانه توسعه اقتصادی 3880
دانشگاه ارومیه روزانه اقتصاد بین الملل 3814
دانشگاه فردوسی مشهد روزانه اقتصاد بین الملل 3814
دانشگاه فردوسی مشهد روزانه اقتصاد منابع 3814
دانشگاه فردوسی مشهد روزانه اقتصاد ایران 3746
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) نوبت دوم اقتصاد پولی 3619
دانشگاه رازی-کرمانشاه روزانه توسعه اقتصادی 3523
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) نوبت دوم توسعه اقتصادی 3520
دانشگاه بوعلی سینا-همدان نوبت دوم اقتصاد بخش عمومی 3206
دانشگاه شهید باهنر-کرمان روزانه اقتصاد بین الملل 2989
دانشگاه شهید بهشتی-تهران پردیس خودگردان اقتصاد بین الملل 2976
دانشگاه شهید بهشتی-تهران پردیس خودگردان اقتصاد پولی 2923
دانشگاه سمنان نوبت دوم اقتصاد پولی 2900
دانشگاه مازندران-بابلسر نوبت دوم اقتصاد پولی 2899
دانشگاه مازندران-بابلسر نوبت دوم توسعه اقتصادی 2887
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور اقتصاد پولی 2809
دانشگاه شهید چمران-اهواز روزانه اقتصاد پولی 2800
دانشگاه شهید چمران-اهواز روزانه توسعه اقتصادی 2800
دانشگاه شهید چمران-اهواز روزانه اقتصاد بین الملل 2800
دانشگاه مازندران-بابلسر نوبت دوم اقتصاد بخش عمومی 2769
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور اقتصاد بین الملل 2762
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران پردیس خودگردان اقتصاد پولی 2762
دانشگاه ارومیه نوبت دوم اقتصاد مالی 2760
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور اقتصاد بخش عمومی 2736
دانشگاه مازندران-بابلسر نوبت دوم اقتصاد سنجی 2735
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران پردیس خودگردان توسعه اقتصادی 2729
دانشگاه بوعلی سینا-همدان نوبت دوم اقتصاد شهری و منطقه ای 2724
دانشگاه ارومیه نوبت دوم توسعه اقتصادی 2721
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج) پردیس خودگردان توسعه اقتصادی 2701
دانشگاه مازندران-بابلسر نوبت دوم اقتصاد منابع 2693
دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم اقتصاد پولی 2681
دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم اقتصاد بین الملل 2616
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور اقتصاد سنجی 2605
دانشگاه سمنان نوبت دوم اقتصاد بخش عمومی 2600
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران پردیس خودگردان اقتصاد سنجی 2574
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج) پردیس خودگردان اقتصاد منابع 2530
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج) پردیس خودگردان اقتصاد سنجی 2506
دانشگاه ارومیه نوبت دوم اقتصاد بین الملل 2483
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور اقتصاد اسلامی 2378
دانشگاه غیرانتفاعی عدالت غیرانتفاعی اقتصاد پولی 2027
دانشگاه سمنان پردیس خودگردان اقتصاد بین الملل 1903
دانشگاه رازی-کرمانشاه پردیس خودگردان اقتصاد سنجی 1611
دانشگاه رازی-کرمانشاه پردیس خودگردان اقتصاد بخش عمومی 1562
دانشگاه رازی-کرمانشاه پردیس خودگردان توسعه اقتصادی 1500
دانشگاه سمنان پردیس خودگردان اقتصاد سنجی 1076
دانشگاه تهران(پردیس خودگردان کیش) پردیس خودگردان اقتصاد سنجی 984

 

رشته های مجاز برای شرکت در دکتری علوم اقتصادی

رشته های مجاز برای شرکت در دکتری رشته علوم اقتصادی بر طبق اعلام رسمی سازمان سنجش از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری 1400 به شرح زیر است:

– علوم اقتصادی و اقتصاد (تمامی گرایش‌ها)

– مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

– حقوق نفت و گاز

– آمار اجتماعی و اقتصادی

…………………………………………………………

رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی>>

سوالات مصاحبه دکتری رشته علوم اقتصادی

سوالات مصاحبه دکتری رشته علوم اقتصادی می تواند در بخش های مختلف و با درجه سختی های متفاوت باشد. اینکه شما در آزمون دکتری علوم اقتصادی قبولی شوید مرحله اول بوده و پذیرش نهایی در مصاحبه حضوری که توسط دانشگاه های محل قبولی صورت می گیرد بخش مهم دوم است. سوالاتی که در مصاحبه دکتری رشته علوم اقتصادی ممکن است پرسیده شود می تواند شامل:

سوالات عمومی

به احتمال زیاد اساتیدی که با شما مصاحبه می کنند می خواهند اطلاعاتی درباره ی زندگی شخصی شما از قبیل، محل زندگی، وضعیت تاهل، شاغل و یا غیر شاغل بودن، میزان زمانی که می توانید در دانشگاه بگذرانید، زندگی پژوهشگرانه ی شما و انگیزه شما برای ادامه تحصیل تا این مقطع دریافت کنند. با اعتماد به نفس و منطقی می توانید این سوالات را به خوبی پاسخ دهید.

سوالات به زبان انگلیسی در حیطه های مختلف

زبان انگلیسی جز لاینفک دوره دکتری است حتی اگر که شما در حال تحصیل در رشته زبان و علوم اقتصادی باشید.

مصاحبه کنندگان ممکن است از شما سوالاتی به زبان انگلیسی در حیطه های تخصصی و متون، عمومی، شخصی و درباره پایان نامه ارشدتان و … بپرسند.

سوالات تخصصی رشته

خب قطعا شما وقتی برای مصاحبه ی دکتری رشته علوم اقتصادی می روید، کسی از شما انتظار ندارد که در باره فلسفه علم یا مهندسی الکترونیک اطلاعات کافی داشته باشید. شما باید در زمینه تخصص خود اطلاعات خوبی داشته باشید. طبعا با قبولی در کنکور و درس خواندن پیش از آن بخش زیادی از اطلاعات مورد پرسش را خواهیددانست. فقط آرامشتان را حفظ کنید.

سوالات مربوط به موضوع پیشنهادی برای رساله دکتری

اساتید مصاحبه کننده با پرسیدن این سوالات سعی دارندنگاه شما به آینده ی تحصیلی تان و اهداف شما را ارزیابی کنند. در نتیجه تمام سوالات این حیطه را با هر چی خدا بخواهد پاسخ ندهید. قطعا خداوند باید بخواهد و بدون یاری او امکان پذیر نست. اما شما باید برای دوره دکتری خود و کارهای پژوهشی به خصوص رساله با برنامه باشید یا حداقل خود را با برنامه نشان دهید.

سوالات درباره کارهای پژوهشی شما

سعی کنید علاوه بر اطلاعات مربوط به درس هایی که برای کنکور خوانده اید و آنجه در دانشگاه ها ارائه می شود اطلاعات مربوط به پژوهش های خود را نیز به نمایش بگذارید و مصاحبه کنندگان را تحت تاثیر قرار دهید. مقالات و مجلات به روز دنیا در حیطه رشته تان را مطالعه کنید. کتاب های اساتید دانشگاه مورد نظرتان را از قلم نیندازید که با یک اشاره به آن کتب ممکن است سخت دلبری کنید و در مصاحبه موفق باشید.

سوالات متداول رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی

رشته های مجاز برای شرکت در دکتری رشته <strong>علوم اقتصادی</strong> کدام است؟

علوم اقتصادی و اقتصاد (تمامی گرایش‌ها)///مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز///حقوق نفت و گاز///آمار اجتماعی و اقتصادی

در مصاحبه دکتری چه سوالاتی پرسیده می شود؟

سوالات عمومی///سوالات به زبان انگلیسی در حیطه های مختلف///سوالات تخصصی رشته///سوالات مربوط به موضوع پیشنهادی برای رساله دکتری///سوالات درباره کارهای پژوهشی شما

آزمون دکتری 1400 چه زمانی برگزار می شود؟

بر اساس دفترچه ثبت نام، زمان برگزاری کنکور دکتری، جمعه 15 اسفند ماه 1399، بیان شده است.

 


امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1404
نصب اپ دانش آموزی