رتبه قبولی دکتری آموزش عالی

رتبه قبولی دکتری آموزش عالی

جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی دکتری آموزش عالی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

رتبه قبولی دکتری آموزش عالی از آن دست سوالات و ابهاماتی است که بسیاری از داوطلبان قبولی دکتری آموزش عالی به دنبال آن هستند. با این تفاسیر ما در مشاور گروپ بر آنیم که اطلاعات مورد نیاز شما را از جمله اطلاعات مربوط به رتبه قبولی دکتری آموزش عالی، تراز قبولی، رشته های مجاز برای شرکت در دکتری رشته آموزش عالی و همچنین مدارک لازم برای شرکت در مصاحبه دکتری، برای همراهان در نظر گرفته شده است.

در صورتی که برای شرکت در آزمون دکتری 1400 در رشته آموزش عالی عزمتان جزم است ما را در این مقاله همراهی نمایید.

ثبت نام دکتری آموزش عالی

رتبه های قبولی دکتری آموزش عالی

در ادامه اطلاعات مربوط به رتبه قبولی دکتری آموزش عالی مربوط به سال 99 تنظیم شده است. امیدواریم بتواند دید نسبتا مناسبی به شما بدهد. اما بهتر است در نظر بگیرید که قبولی در دانشگاه و رتبه قبولی مربوط به هر رشته ، در هر سال بسته به موارد متعددی است. پس با تکیه ی صرف بر این اطلاعات تصیم نگرفته و انتخاب رشته ننمایید. بلکه از داده ها بیشتر در جهت دادن یک پلن ذهنی به شما در اختیارتان قرار داده می شود.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل
20 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) آموزش عالی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1360
23 آزاد آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 2001
27 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) آموزش عالی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1008
28 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 816
30 آزاد آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1977
31 آزاد آموزش عالی فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1911
31 رزمندگان آموزش عالی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 877
32 آزاد آموزش عالی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 2004
33 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) آموزش عالی مدیریت آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 300
34 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) آموزش عالی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 627
35 آزاد آموزش عالی مدیریت آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1934
35 آزاد آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 932
38 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) آموزش عالی فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 964
39 آزاد آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1800
39 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 421
40 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) آموزش عالی مدیریت آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 834
42 رزمندگان آموزش عالی فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1057
43 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1270
44 رزمندگان آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1340
45 آزاد آموزش عالی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1536
47 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) آموزش عالی فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1007
47 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) آموزش عالی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 823
48 آزاد آموزش عالی فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1408
51 آزاد آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1661
51 رزمندگان آموزش عالی مدیریت آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1343
54 آزاد آموزش عالی مدیریت آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1518
55 مربیان آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 807
56 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1021
57 رزمندگان آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 948
57 رزمندگان آموزش عالی فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 930
58 آزاد آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1353
59 رزمندگان آموزش عالی مدیریت آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 802
63 رزمندگان آموزش عالی فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 815
63 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 780
65 رزمندگان آموزش عالی مدیریت آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 522
68 آزاد آموزش عالی فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1211
69 رزمندگان آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 835
73 آزاد آموزش عالی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1207
78 آزاد آموزش عالی مدیریت آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1445
83 آزاد آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1354
84 آزاد آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1021
95 آزاد آموزش عالی مدیریت آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1030
96 آزاد آموزش عالی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 946
99 آزاد آموزش عالی فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1067
105 آزاد آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 1035
121 آزاد آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 720
129 آزاد آموزش عالی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 613
134 آزاد آموزش عالی مدیریت آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 802
137 آزاد آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 814
137 آزاد آموزش عالی فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 619

داوطلب دکتری هستی؟

درباره رتبه قبولی دکتری آموزش عالی

هر سوالی داری!

هر ابهامی!!

هر نکته ای برای تو سوال شده!!!

ثبت نام

کارت ورود به جلسه

زمان جدید آزمون

درباره تعویق کنکور و

با جواب سوالت فقط یک تماس فاصله داری

زنگ بزن!!!

9099071613

(بدون پیش شماره)

هر روز

هر ساعت از 8 صبح تا 12 شب

تعطیل و غیر تعطیل ندااااریم

مشاور گروپ بهترین و به روزترین جوابی که بهش نیاز داری رو در کم ترین زمان در اختیارت میذاره دکترررر!!!

به ما تلفن بزن!!!

 

تراز قبولی دکتری آموزش عالی

ترازهای قبولی دکتری آموزش عالی نیز مانند رتبه قبولی دکتری آموزش عالی تنها برای دادن یک دید بهتر در نظر گرفته شود و نه مبنای تصمیم گیری.

 

رشته های مجاز برای شرکت در دکتری آموزش عالی

رشته های مجاز برای شرکت در دکتری رشته آموزش عالی بر طبق اعلام رسمی سازمان سنجش از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری 1400 به شرح زیر است:

  • فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد تمامی رشته ها

مدارک مصاحبه دکترای رشته آموزش عالی

یکی از سوالاتی که ذهن دعوت شدگان به مصاحبه دکتری رشته آموزش عالی را مشغول می کند ، این است که با چه مدارکی در جلسه مصاحبه آماده شوند تا بهتر بتوانند اساتید مصاحبه کننده را تحت تاثیر قرار دهند تا برای جذب آن ها در دانشگاه مورد نظر موافقت کنند. قطعا نیازی نیست که از کارت های صد آفرین و برچسب های دفتردیکته شروع کنید و به پذیرش مقاله ی کارشناسی ارشدتان برسید. آنچه برای اساتید اهمیت دارد، رتبه علمی شما در چند سال اخیر است که در این رشته در حال تحصیل بوده اید. در ادامه به چند مورد از مدارکی که بهتر است در مصاحبه دکتری همراه داشته باشید تا دلبری های لازم را از اساتید مصاحبه کننده نمایید اشاره می کنیم.

1-مدارک مربوط به سوابق پژوهشی تان

اینکه شما در دوره ارشد مقاله ارائه داده اید یا نه در مصاحبه ی دکتری به اندازه ی اینکه شما دیپلم خود را گرفته اید یا نه از اهمیت بدیهی برخوردار است. پس در صورتی که زحمت کشیده و با وجود سختی ها مقاله ای ارائه داده اید حتما گواهی پذیرش مقاله را ترجیحا به همراه خود مقاله به همراه داشته باشید. البته ارائه ی چکیده مقاله نیز بد نیست اما اگر کل مقاله همراهتان باشد پرونده تا قطور تر خواهد بود. بد نیست.

2- کلیه مقالات تحت داوری و کتاب‌های نیمه‌کاره

در صورتی که مشتاق درس خواندن در دوره دکتری هستید به احتمال زیاد از آن عشق پژوهش هایی هستید که شاید تجربه ی تالیف کتاب را نیز از سر گذرانده باشید و یا در شرف انجام این کار باشید. به شما توصیه می کنیم حتی اگر برای کتابتان فقط عنوان و مقدمه نوشته اید آن را به مصابه ی یک تلاش برای نوشتن کتاب ارائه کنید و حتما ذکر کنید که کتاب نیمه کاره در دست دارید. وقتی که اساتید احساس کنند شما اهل پژوهش نیستید، تصورشان بر این است که یا فرصت ندارید و دل به درس و پژوهیدن نمی دهید و یا اساسا بلد نیستید پژوهش کنید . پس حتما هر اقدام پژوهشگرانه تان را در بوق و کرنا با خود به جلسه مصاحبه ببرید و تواضع بیهوده به خرج ندهید. اگر هم فرصت کافی برای تکمیل کارهای مقاله تان را نداشته اید و مقاله تان تحت داوری است حتما آن را ذکر کنید.

3- گواهی رتبه برتر دوره کارشناسی یا ارشد یا رتبه برتر کنکورها

اگر از ابتدا درسخوان بوده اید و رتبه اول تا سوم دوره ی ارشد و یا کارشناسی بوده اید یا اینکه از نفرات اول کنکور بوده اید این گواهی ها را از دانشگاه محل تحصیل قبلی و برای رتبه کنکور از سازمان سنجش دریافت کنید و با خود به جلسه مصاحبه ببرید.

4- در دانشگاه تدریس می کنید؟ خوش به سعادتان

اگر شما در این مقطع شانس آن را داشته اید که در دانشگاه تدریس کنید، می تواند امتیاز بسیار خوبی برایتان باشد. پس حتما مدرکی دال بر مدرس بودن شما در دانشگاه برای ارائه با خود ببرید.

5- گواهی همه افتخارات آموزشی و پژوهشی رشته تحصیلی تان

اگر المپیادی بوده اید و یا در جشنواره های دانشجویی حضور موثر و موفق داشته اید حتما این را با ارائه ی مدارکی به سمع و نظر اساتید برسانید تا بیش از پیش شیفته ی شما شوند.

6- گواهی حضور درکارگاه‌های آموزشی و تسلط بر کار در حیطه ی رشته تان

البته اساتید کسی را برای عدم شرکت در کارگاه های آموزشی برای یادگیری نرم افزار ها و کد ها و نگذراندن دوره های غیر ضروری رد نمی کنند. اما اگر شما در چنین کلاس های فوق العاده ای شرکت کرده اید و مدرکی هم اخذکرده اید حتما از همراه داشتن این گواهی نامه غفلت نورزید. چرا که تاثیر مثبتی در قلب و جان اساتید دانشگاه مقصد خواهید گذاشت.

سوالات متداول رتبه قبولی دکتری آموزش عالی

رشته های مجاز برای شرکت در دکتری رشته آموزش عالی کدام است؟

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد تمامی رشته ها

در مصاحبه دکتری چه سوالاتی پرسیده می شود؟

سوالات عمومی///سوالات به زبان انگلیسی در حیطه های مختلف///سوالات تخصصی رشته///سوالات مربوط به موضوع پیشنهادی برای رساله دکتری///سوالات درباره کارهای پژوهشی شما

آزمون دکتری 1400 چه زمانی برگزار می شود؟

بر اساس دفترچه ثبت نام، زمان برگزاری کنکور دکتری، جمعه 15 اسفند ماه 1399، بیان شده است.


امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی دکتری آموزش عالی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1404
نصب اپ دانش آموزی