حذفیات امتحانات نهایی 1400

حذفیات امتحانات نهایی

جهت مشاوره در زمینه حذفیات امتحانات نهایی 1400

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

لیست حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ پایه نهم (متوسطه اول) و پایه دوازدهم (متوسطه دوم) در این مقاله ارائه داده شده است. بخش‌ های مطالعه آزاد یا حذفیات منابع آزمون دوره های اول و دوم متوسطه نظری در شرایط قرمز کویید 19 برای سال تحصیلی 99 – 1400 در این مقاله ارائه داده شده است. لازم به ذکر است، امتحانات دانش آموزان پایه نهم (اول متوسطه) و پایه دوازدهم (دوم متوسطه) به صورت حضوری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در زمان مقرر برگزار خواهد شد. با ما همراه باشید.

حذفیات امتحانات نهایی

لیست حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ برای پایه های تحصیلی نهم و دوازدهم تجربی، انسانی و ریاضی و حذفیات دروس عمومی ، در این مقاله ارائه داده شده است.

با توجه به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر برگزاری حضوری آزمون‌ های پایه‌ های نهم و دوازدهم و لزوم در نظر گرفتن بارم بندی و طراحی سوالات کلیه دروس این پایه ها؛ این سازمان با توجه به همه گیری ویروس کویید 19 و تاثیر آن بر نظام آموزشی کشور، راهنما های برنامه درسی کویید 19 در شرایط زرد و قرمز را برای سال تحصیلی 1399-1400 تولید و در آبان ماه سال 99 به ادارات آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرده است.

در خصوص سایر پایه های تحصیلی نیز با توجه به تنوع وضعیت آموزشی، تصمیم گیری به عهده‌ ی مدیران و معلمان مدارس است. در این بخشنامه تاکید شده؛ هرگونه دستورالعمل که مخالف مفاد این بخشنامه باشد فاقد اعتبار است.

برای تسهیل دسترسی دانش آموزان، لسیت حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ در این مقاله ارائه داده شده است.

حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ رشته تجربی

حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ رشته تجربی در جدول زیر قرار داده شده است.

حذفیات امتحانات نهایی درس زیست شناسی
درس مبحث حذف شده
فصل ۱ گفتار ۱ : از تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر مدل مولکولی دنا
گفتار ۳ : از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها
از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
فصل ۲ از تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار ۱
از محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار۲
فصل ۳ از مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل
فصل ۴ از ابتدای گفتار ۳ تا سر گونه زایی
فصل ۵ از تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار ۲
سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل
فصل ۶ از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار ۲
از جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل
فصل ۷ از مهندسی بافت تا آخر گفتار ۲
فصل ۸ از زندگی گروهی تا پایان فصل
حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ درس شیمی 
درس مبحث حذف شده
فصل ۱ از آغاز فصل صفحه ۱ – خود را بیازمایید صفحه ۹ – پیوند با صنعت صفحه ۱۱ – پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
فصل ۲ از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون – پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و صفحه ۵۲ – خود را بیازمایید صفحه ۶۲
فصل ۳ از آغاز فصل تا صفحه ۶۷ – سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زود گداز صفحه ۷۳ – پیوند با زندگی صفحه ۸۳ – با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ و ۸۶
فصل ۴ از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک – ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی
حدفیات امتحانات نهایی درس فیزیک 
درس مبحث حذف شده
فصل ۱ فصل ۱ : بخش ۱-۳ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۲ فصل ۲ : بخش ۲-۳ ، ۲-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۳ از « ادراک شنوایی» در صفحه های ۷۳ تا سر بخش ۳-۷، صفحه ۸۶ تا ۸۸ مباحث «سراب» و «پاشندگی نور» و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۴ بخش ۴-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ رشته انسانی

حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ رشته انسانی در جدول زیر ارائه داده شده است:

حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ رشته انسانی
درس مبحث حذف شده
دین و زندگی ۳ درس ۱۱،۱۲،۱۳
فلسفه ۳ دروس چهارم، نهم و دوازدهم و صفحات ۷۸،۷۹،۸۲،۸۶،۸۷،۸۸،۸۹،۹۰،۹۱
جامعه شناسی ۳ درس دوم و تمام مباحث بخوانیم و بدانیم های کتاب
ریاضی آمار ۳ درس دوم تا صفحه ۶۰
علوم و فنون ادبی خود ارزیابی
کارگاه تحلیل فصل
تاریخ ۳ درس ۱ و ۲
تحلیل فرهنگی فصل اول درس ۳ بخش ( تفاوت تحلیل فرهنگی با مطالعه فرهنگ و مطالعات فرهنگی)
صفحات ۱۷ تا ۲۴، ۳۵، ۳۶، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۵۳ تا ۵۸

لیست حذفیات امتحانات نهایی رشته ریاضی

لیست حذفیات امتحانات نهایی رشته ریاضی در جدول زیر ارائه داده شده است:

حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ درس فیزیک
درس مبحث حذف شده
فصل ۱ بخش ۴-۱ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۲ بخش ۲-۳ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با ان در انتهای فصل
فصل ۳ صفحه ۸۱ از «ادراک شنوایی» تا آخر فصل و پرسش های و مسئله ای مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۴ صفحه ۹۹ و ۱۰۰؛ مباحث «سراب» و «پاشندگی نور»، صفحه ۱۰۸ از «موج استاده و تشدید در لوله های صوتی» تا آخر فصل و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
فصل ۵ بخش ۵-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
فصل ۶ بخش های ۶-۳ و ۶-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ درس شیمی
درس مبحث حذف شده
فصل ۱ از آغاز فصل صفحه ۱ – خود را بیازمایید صفحه ۹ – پیوند با صنعت صفحه ۱۱ – پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
فصل ۲ از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون – پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و صفحه ۵۲ – خود را بیازمایید صفحه ۶۲
فصل ۳ از آغاز فصل تا صفحه ۶۷ – سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زود گداز صفحه ۷۳ – پیوند با زندگی صفحه ۸۳ – با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ و ۸۶
فصل ۴ از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک – ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی

دریافت و دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی دوازدهم

لیست حذفیات امتحانات نهایی دروس عمومی

لیست حذفیات امتحانات نهایی دروس عمومی در جدول زیر ارائه داده شده است:

حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ دروس عمومی
درس مبحث حذف شده
سلامت و بهداشت ۲،۵،۹،۱۲،۱۴
آموزش عربی، زبان قرآن بخش ترجمه جمله های عربی به فارسی « اعلموا» و تمرینات سوال طرح نشود.
البحث العلمی (پژوهش)
فارسی گنج حکمت
روان خوانی/ شعر خوانی
نگارش مثل نویسی
شعر گردانی
حکایت نگاری
تربیت بدنی چگونه بسکتبال بازی کنیم؟
چگونه فوتسال بازی کنیم؟
چگونه هندبال بازی کنیم؟
مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) نماهای : ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴
مدیریت خانواده و سبک زندگی ( پسران)/ نسخه بانکی پور دروس ۱، ۴، ۵، ۲۰، ۲۱ و فصول ۳ و ۴
مدیریت خانواده و سبک زندگی ( پسران)/ نسخه میر محمد صادقی دروس ۲ ،۳، ۶، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۷

فایل حذفیات امتحانات دوره متوسطه دوم

حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ پایه نهم

حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ پایه نهم شامل چه مواردی می باشد؟ لیست حدفیات امتحانات نهایی پایه نهم (متوسطه اول) برای تمامی دروس در جدول زیر گردآوری شده است:

دریافت نمونه سوالات نهایی نهم

حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ پایه نهم
درس مبحث حذف شده
پیام های آسمان درس ۳
آموزش قرآن حفظ پیام و آیات منتخب
قواعد و تلفظ حروف
مباحث شناخت
انس با قرآن در خانه
عربی، زبان قرآن کنز الحکمه / نور السماء
البحث العلمی (پژوهش)
بخش ترجمه جمله های عربی به فارسی از «بدانیم و تمرینات» سوال طرح نمی شود.
فارسی حکایت / کارگروهی
روان خوانی / شعر خوانی
نگارش تصویر نویسی / حکایت نگاری/ مثل نویسی
فرهنگ و هنر نگارشتار
عکاسی
خوشنویسی کلیه دروس
هنرهای زیر لاکی
سوزن دوزی های سنتی
هنر های آوایی: کلیه دروس
ریاضیات این کتاب ها درس مطالعه آزاد ندارند.
تربیت بدنی مهارت های هندبال
مهارت های بسکتبال
مهارت های والیبال
کار و فناوری تاسیسات مکانیکی
عمران / خودرو
پایش رشد و تکامل کودک
صنایع دستی ( برجسته کاری روی مس)
برق / ساز و کار حرکتی
مطالعات اجتماعی ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴
علوم تجربی فصل ۲: یون ها در بدن ما
فصل ۳: از ابتدای فصل تا ابتدای چرخه کربن، از نفت خام تا ابتدای ترکیب های نفت خام، از پلاستیک های ماندگار تا آخر فصل
فصل ۵ : از اصطکاک تا آخر فصل
فصل ۷ : از صفحه ۸۰ تا آخر فصل
فصل ۸ : از صفحه ۹۲ تا آخر فصل
فصل ۹ : از سطح شیبدار تا آخر فصل
فصل ۱۰ : از شهاب سنگ ها تا آخر فصل
فصل ۱۲ : از گیاهانی که آوند ندارند تا آخر فصل
فصل ۱۳ :کرم های پهن، کرم های لوله ای و کرم های حلقوی
فصل ۱۴ : ماهی ها تا ابتدای دوزیستان
فصل ۱۵ : از اهمیت تنوع زیستی تا آخر فصل
زبان انگلیسی review
role play
آمادگی دفاعی دروس ۲، ۴، ۵، ۶، ۷

فایل حذفیات امتحانات دوره متوسطه اول

لیست حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ برای پایه نهم و دوازدهم در این مقاله ارائه داده شده است. برای آگاهی از نحوه طراحی سوالات امتحانات نهایی خرداد 1400، نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون امتحانات نهایی، بارم بندی امتحانات خرداد و نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان ، می توانید با کارشناسان مجموعه به شماره 9099071614 تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

سوالات متداول حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰

حذفیات امتحانات نهایی 1400 شامل چه مباحثی است؟

حذفیات امتحانات نهایی خرداد ماه 1400 شامل دروس عمومی و اختصاصی می باشد.

برای مشاهده حذفیات امتحانات نهایی نهم و دوازدهم به چه سایتی مراجعه کنیم؟

لیست حذفیات امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم رشته تجربی، ریاضی و انسانی در این مقاله ارائه داده شده است.

امتحانات نهایی خرداد 1400 چگونه برگزار می شود؟

امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری در زمان مقرر برگزار می گردد.

4.5/5 - (20 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه حذفیات امتحانات نهایی 1400

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
  1. امیر

    مطالعه آزاد حذفه؟

    پاسخ
  2. لیلا

    همه چیز بارم بندیا از حذفیات عربیه من الان نمیدونم بخونمشون یا نخونم

    پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام دانشگاه افسری ارتش
نصب اپ دانش آموزی