حداقل رتبه برای فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۲

رتبه برای فیزیوتراپی 2

جهت مشاوره در زمینه حداقل رتبه برای فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۲ (800 کارنامه قبولی فیزیوتراپی کنکور ) : حداقل رتبه برای فیزیوتراپی همانطور که می دانید رشته فیزیوتراپی از شاخه های گروه علوم پزشکی است که طرفداران زیاد و هدف قبولی بسیاری در کنکور تجربی است از این رو بسیاری از داوطلبان به دنبال دانستن حداقل رتبه برای فیزیوتراپی قبول شدن در دانشگاههای دولتی هستند.

رتبه برای فیزیوتراپی


سر فصل ها

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۲ (800 کارنامه قبولی فیزیوتراپی کنکور )

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی برای اطمینان از قبولی در رشته مورد نظر تان مثل رشته فیزیوتراپی باید برنامه ریزی کنکوری شما برای این رشته هدفمند شود تا با اطمینان از درستی روند مطالعه پیش بروید لذا صرفا اتکا به این درصدها نمی تواند تضمین قبولی در این رشته باشد.


حداقل رتبه برای فیزیوتراپی === کسب میانگین 70 درصد دروس عمومی

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی از کسب میانگین درصد دروس عمومی و اختصاصی آغاز می شود و در نهایت تاثیر کد رشته محل و میزان ظرفیت دانشگاه های دولتی در این رشته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط مشاورین مرکز مشاور گروپ از کارنامه های قبولی های رشته فیزیوتراپی ، میانگین درصد مورد نیاز در دروس عمومی 70% بوده است.

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور 96- منطقه1

رتبه در منطقه 1 : 2479-رتبه کشوری : 7805-شهر محل سکونت : مشهد
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی کرمان
ادبیات فارسی : 66%-عربی : 91%-دین و زندگی : 76%-زبان انگلیسی : 47%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 34%-زیست شناسی : 50%-فیزیک : 45%-شیمی: 41%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه1

رتبه در منطقه 1 : 2402-رتبه کشوری : 7518-شهر محل سکونت : تهران
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز
ادبیات فارسی : 55%-عربی : 60%-دین و زندگی : 82%-زبان انگلیسی : 68%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 63%-زیست شناسی : 57%-فیزیک : 37%-شیمی: 29%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه1

رتبه در منطقه 1 : 2270-رتبه کشوری : 7023-شهر محل سکونت : تهران
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی سمنان
ادبیات فارسی : 54%-عربی : 62%-دین و زندگی : 67%-زبان انگلیسی : 42%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 37%-زیست شناسی : 58%-فیزیک : 46%-شیمی: 54%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه1

رتبه در منطقه 1 : 2227-رتبه کشوری : 6884-شهر محل سکونت : مشهد
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی مشهد
ادبیات فارسی : 58%-عربی : 55%-دین و زندگی : 82%-زبان انگلیسی : 56%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 24%-زیست شناسی : 53%-فیزیک : 67%-شیمی: 48%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه1

رتبه در منطقه 1 : 2167-رتبه کشوری : 6648-شهر محل سکونت : فراشبند
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز
ادبیات فارسی : 67%-عربی : 47%-دین و زندگی : 64%-زبان انگلیسی : 38%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 56%-زیست شناسی : 57%-فیزیک : 50%-شیمی: 39%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه2

رتبه در منطقه 2 : 4087-رتبه کشوری : 8580-شهر محل سکونت : یزد
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز
ادبیات فارسی : 67%-عربی : 72%-دین و زندگی : 59%-زبان انگلیسی : 30%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 34%-زیست شناسی : 61%-فیزیک : 29%-شیمی: 44%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه2

رتبه در منطقه 2 : 4079-رتبه کشوری : 8569-شهر محل سکونت : فلاورجان
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز
ادبیات فارسی : 67%-عربی : 54%-دین و زندگی : 96%-زبان انگلیسی : 34%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 28%-زیست شناسی : 46%-فیزیک : 36%-شیمی: 50%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه2

رتبه در منطقه 2 : 3830-رتبه کشوری : 8012-شهر محل سکونت : کرج
رشته محل قبولی ( روزانه ) :فیزیوتراپی زاهدان
ادبیات فارسی : 63%-عربی : 62%-دین و زندگی : 60%-زبان انگلیسی : 71%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 33%-زیست شناسی : 62%-فیزیک : 29%-شیمی: 45%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه2

رتبه در منطقه 2 : 3821-رتبه کشوری : 7998-شهر محل سکونت : نیشابور
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی زاهدان
ادبیات فارسی : 48%-عربی : 86%-دین و زندگی : 66%-زبان انگلیسی : 60%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 42%-زیست شناسی : 55%-فیزیک : 70%-شیمی: 28%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه2

رتبه در منطقه 2 : 3799-رتبه کشوری : 7944-شهر محل سکونت : سبزوار
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی زاهدان
ادبیات فارسی : 58%-عربی : 48%-دین و زندگی : 76%-زبان انگلیسی : 38%
زمین شناسی : 10%-ریاضی : 32%-زیست شناسی : 60%-فیزیک : 53%-شیمی: 42%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه3

رتبه در منطقه 3 : 2060-رتبه کشوری : 10408-شهر محل سکونت : نورآباد
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز
ادبیات فارسی : 64%-عربی : 70%-دین و زندگی : 47%-زبان انگلیسی : 58%
زمین شناسی : 2%-ریاضی : 30%-زیست شناسی : 50%-فیزیک : 39%-شیمی: 49%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه3

رتبه در منطقه 3 : 1963-رتبه کشوری : 10017-شهر محل سکونت : ایوان غرب
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی اصفهان
ادبیات فارسی : 47%–عربی : 43%-دین و زندگی : 63%-زبان انگلیسی : 35%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 16%-زیست شناسی : 58%-فیزیک : 38%-شیمی: 65%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه3

رتبه در منطقه 3 : 1942-رتبه کشوری : 9885-شهر محل سکونت : باغملک
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز
ادبیات فارسی : 59%-عربی : 19%-دین و زندگی : 62%-زبان انگلیسی : 10%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 4%-زیست شناسی : 63%-فیزیک : 40%-شیمی: 43%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه

 رتبه در منطقه 3 : 1919-رتبه کشوری : 9767-شهر محل سکونت : آبدانان
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز
ادبیات فارسی : 58%-عربی : 62%-دین و زندگی : 80%-زبان انگلیسی : 42%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 36%-زیست شناسی : 54%-فیزیک : 47%-شیمی: 36%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی-کنکور96- منطقه 3

رتبه در منطقه 3 : 1859-رتبه کشوری : 9468-شهر محل سکونت : مسجدسلیمان
رشته محل قبولی ( روزانه ) : فیزیوتراپی اصفهان
ادبیات فارسی : 63%-عربی : 42%-دین و زندگی : 82%-زبان انگلیسی : 12%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 35%-زیست شناسی : 56%-فیزیک : 36%-شیمی: 46%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی پردیس خودگران -کنکور96- منطقه1

رتبه در منطقه 1 : ۲۸۵۳-رتبه کشوری : ۹۰۷۱-شهر محل سکونت : تهران
رشته محل قبولی ( روزانه ) : پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی اصفهان
ادبیات فارسی : 64%-عربی : 40%-دین و زندگی : 82%-زبان انگلیسی : 82%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 49%-زیست شناسی : 45%-فیزیک : 36%-شیمی: 40%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی پردیس خودگران -کنکور96- منطقه1

 
رتبه در منطقه 1 : ۲۴۲۱-رتبه کشوری : ۷۵۹۰-شهر محل سکونت : اصفهان
رشته محل قبولی ( روزانه ) : پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی اصفهان
ادبیات فارسی : 79%-عربی : 80%-دین و زندگی : 59%-زبان انگلیسی : 83%
زمین شناسی : 14%-ریاضی : 43%-زیست شناسی : 56%-فیزیک : 22%-شیمی: 39%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی پردیس خودگران -کنکور96- منطقه2

رتبه در منطقه 2 : ۴۵۴۵-رتبه کشوری : ۹۵۶۹-شهر محل سکونت : رفسنجان
رشته محل قبولی ( روزانه ) : پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی زاهدان
ادبیات فارسی : 64%-عربی : 38%-دین و زندگی : 55%-زبان انگلیسی : 55%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 23%-زیست شناسی : 56%-فیزیک : 55%-شیمی: 43%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی پردیس خودگران -کنکور96- منطقه2

رتبه در منطقه 2 : ۴۵۱۷-رتبه کشوری : ۹۵۰۳-شهر محل سکونت : ارومیه
رشته محل قبولی ( روزانه ) : پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی جندی شاپور – اهواز
ادبیات فارسی : 38%-عربی : 62%-دین و زندگی : 51%-زبان انگلیسی : 74%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 26%-زیست شناسی : 58%-فیزیک : 53%-شیمی: 53%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی پردیس خودگران -کنکور96- منطقه2

رتبه در منطقه 2 : ۴۴۹۵-رتبه کشوری : ۹۴۵۴-شهر محل سکونت : بابل
رشته محل قبولی ( روزانه ) :پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی جندی شاپور – اهواز
ادبیات فارسی : 70%-عربی : 63%-دین و زندگی : 55%-زبان انگلیسی : 36%
زمین شناسی : -3%-ریاضی : 42%-زیست شناسی : 58%-فیزیک : 29%-شیمی: 40


حداقل رتبه برای فیزیوتراپی پردیس خودگران -کنکور96- منطقه2

رتبه در منطقه 2 : ۴۴۷۷-رتبه کشوری : ۹۴۱۱-شهر محل سکونت : اهواز
رشته محل قبولی ( روزانه ) : پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی جندی شاپور – اهواز
ادبیات فارسی : 62%-عربی : 66%-دین و زندگی : 82%-زبان انگلیسی : 11%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 19%-زیست شناسی : 58%-فیزیک : 46%-شیمی: 44%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی پردیس خودگران -کنکور96- منطقه2

رتبه در منطقه 2 : ۴۴۷۱-رتبه کشوری : ۹۳۹۸-شهر محل سکونت : شیراز
رشته محل قبولی ( روزانه ) : پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی بابل
ادبیات فارسی : 56%-عربی : 72%-دین و زندگی : 82%-زبان انگلیسی : 56%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 56%-زیست شناسی : 63%-فیزیک : 4%-شیمی: 42%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی پردیس خودگران -کنکور96- منطقه3

رتبه در منطقه 3 : ۳۱۵۶-رتبه کشوری : ۱۵۱۵۹-شهر محل سکونت : تربت جام
رشته محل قبولی ( روزانه ) : پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی زاهدان
ادبیات فارسی : 43%-عربی : 74%-دین و زندگی : 76%-زبان انگلیسی : 19%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 39%-زیست شناسی : 39%-فیزیک : 47%-شیمی: 40%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی پردیس خودگران -کنکور96- منطقه3

رتبه در منطقه 3 : ۳۰۰۰-رتبه کشوری : ۱۴۴۹۴-شهر محل سکونت : زرند
رشته محل قبولی ( روزانه ) : پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی زاهدان
ادبیات فارسی : 58%-عربی : 70%-دین و زندگی : 83%-زبان انگلیسی : 24%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 34%-زیست شناسی : 41%-فیزیک : 35%-شیمی: 38%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی پردیس خودگران -کنکور96- منطقه3

رتبه در منطقه 3 : ۲۸۰۲-رتبه کشوری : ۱۳۶۲۸-شهر محل سکونت : علی آباد کتول
رشته محل قبولی ( روزانه ) : پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی بابل
ادبیات فارسی : 54%-عربی : 50%-دین و زندگی : 62%-زبان انگلیسی : 47%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 47%-زیست شناسی : 39%-فیزیک : 54%-شیمی: 36%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی پردیس خودگران -کنکور96- منطقه3

رتبه در منطقه 3 : ۲۶۷۰-رتبه کشوری : ۱۳۰۸۴-شهر محل سکونت : دره شهر
رشته محل قبولی ( روزانه ) : پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی جندی شاپور – اهواز
ادبیات فارسی : 59%-عربی : 43%-دین و زندگی : 95%-زبان انگلیسی : 34%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 23%-زیست شناسی : 49%-فیزیک : 36%-شیمی: 36%

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی پردیس خودگران -کنکور96- منطقه3

رتبه در منطقه 3 : ۲۵۰۱-رتبه کشوری : ۱۲۳۱۰-شهر محل سکونت : قم
رشته محل قبولی ( روزانه ) : پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی بابل
ادبیات فارسی : 59%-عربی : 38%-دین و زندگی : 74%-زبان انگلیسی : 27%
زمین شناسی : 0%-ریاضی : 19%-زیست شناسی : 60%-فیزیک : 49%-شیمی: 31%

رتبه آخرین فرد قبولی فیزیوتراپی – کنکور 96 در شهرهای مختلف

رتبه آخرین فرد قبولی فیزیوتراپی – کنکور 96 – تهران

رتبه کشوری : ۴۶۲۰-رتبه در سهمیه : ۱۶۱۵-سهمیه در منطقه : منطقه ۱
جنسیت : پسر -شهر : تهران
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه


رتبه کشوری : ۴۵۹۱-رتبه در سهمیه : ۲۱۲۶-سهمیه در منطقه : منطقه 2
جنسیت : پسر-شهر : کرج
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه


رتبه کشوری : ۵۶۴۰-رتبه در سهمیه : ۹۸۳-سهمیه در منطقه : منطقه 3
جنسیت : پسر -شهر : سمنان
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه


رتبه کشوری : ۴۱۹۰-رتبه در سهمیه : ۱۴۴۷-سهمیه در منطقه : منطقه ۱
جنسیت : دختر -شهر : تهران
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه


رتبه کشوری : ۵۸۶۸-رتبه در سهمیه : ۲۷۰۳-سهمیه در منطقه : منطقه 2
جنسیت : پسر -شهر : رودسر
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه


رتبه کشوری : ۷۳۱۷-رتبه در سهمیه : ۱۳۳۲-سهمیه در منطقه : منطقه 3
جنسیت : دختر -شهر : آزادشهر
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه


رتبه کشوری : ۴۵۱۹-رتبه در سهمیه : ۱۵۷۸سهمیه در منطقه : منطقه ۱
جنسیت : دختر -شهر : تهران
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه


رتبه کشوری : ۵۹۶۴-رتبه در سهمیه : ۲۷۵۳-سهمیه در منطقه : منطقه 2
جنسیت : پسر -شهر : نوشهر
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه


رتبه کشوری : ۷۸۳۵-رتبه در سهمیه : ۱۴۳۷-سهمیه در منطقه : منطقه 3
جنسیت : دختر -شهر : املش
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه


رتبه آخرین فرد قبولی فیزیوتراپی – کنکور 96 – اصفهان

رتبه کشوری : ۴۶۳۷-رتبه در سهمیه : ۱۶۲۱-سهمیه در منطقه : منطقه ۱
جنسیت : دختر -شهر : اصفهان
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه


رتبه کشوری : ۶۰۲۷-رتبه در سهمیه : ۲۷۸۹-سهمیه در منطقه : منطقه 2
جنسیت : پسر -شهر : سنندج
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه


رتبه کشوری : ۹۲۲۰-رتبه در سهمیه : ۱۷۳۲-سهمیه در منطقه : منطقه 3
جنسیت : پسر -شهر : شوشتر
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه


رتبه آخرین فرد قبولی فیزیوتراپی – کنکور 96 – مشهد


رتبه کشوری : ۶۷۵۳-رتبه در سهمیه : ۲۲۷۴-سهمیه در منطقه : منطقه ۱
جنسیت : پسر -شهر : تهران
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه


رتبه کشوری : ۶۸۱۸-رتبه در سهمیه : ۳۱۵۷-سهمیه در منطقه : منطقه 2
جنسیت : پسر -شهر : ساری
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه


رتبه کشوری : ۱۰۹۰۲-رتبه در سهمیه : ۲۰۹۷-سهمیه در منطقه : منطقه 3
جنسیت : پسر -شهر : خواف
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه


رتبه آخرین فرد قبولی فیزیوتراپی – کنکور 96 – شیراز

رتبه کشوری : ۵۶۵۰-رتبه در سهمیه : ۱۹۵۲-سهمیه در منطقه : منطقه ۱
جنسیت : پسر -شهر : شیراز
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه


رتبه کشوری : ۵۷۵۳-رتبه در سهمیه : ۲۶۵۰-سهمیه در منطقه : منطقه 2
جنسیت : دختر -شهر : آّباده
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه


رتبه کشوری : ۸۷۱۶-رتبه در سهمیه : ۱۶۲۴-سهمیه در منطقه : منطقه 3
جنسیت : پسر -شهر : گچساران
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه


رتبه آخرین فرد قبولی فیزیوتراپی – کنکور 96 -تبریز

رتبه کشوری : ۶۶۰۴-رتبه در سهمیه : ۲۲۳۲-سهمیه در منطقه : منطقه ۱
جنسیت : پسر -شهر : تهران
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه


رتبه کشوری : ۶۳۶۹-رتبه در سهمیه : ۲۹۵۰-سهمیه در منطقه : منطقه 2
جنسیت : پسر -شهر : لاهیجان
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه


رتبه کشوری : ۷۴۱۱-رتبه در سهمیه : ۱۳۵۸-سهمیه در منطقه : منطقه 3
جنسیت : پسر -شهر : سلماس
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه


رتبه آخرین فرد قبولی فیزیوتراپی – کنکور 96 -بابل

رتبه کشوری : ۶۸۶۰-رتبه در سهمیه : ۳۱۸۴-سهمیه در منطقه : منطقه 2
جنسیت : پسر -شهر : رشت
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه


رتبه کشوری : ۹۷۱۱-رتبه در سهمیه : ۱۸۳۶-سهمیه در منطقه : منطقه 3
جنسیت : پسر -شهر : رامسر
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه


رتبه آخرین فرد قبولی فیزیوتراپی – کنکور 96 -زاهدان

رتبه کشوری : ۶۶۲۳-رتبه در سهمیه : ۲۲۳۸-سهمیه در منطقه : منطقه ۱
جنسیت : دختر -شهر : مشهد
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه


رتبه کشوری : ۸۰۴۸-رتبه در سهمیه : ۳۷۶۳-سهمیه در منطقه : منطقه ۱
جنسیت : پسر -شهر : رشت رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه


رتبه کشوری : ۱۰۱۰۴-رتبه در سهمیه : ۱۹۲۸-سهمیه در منطقه : منطقه 3
جنسیت : دختر -شهر : کرمان
رشته قبولی : فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه


حداقل رتبه برای فیزیوتراپی === کسب میانگین 40 درصد دروس اختصاصی

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۲ با برنامه ریزی حرفه ای و تخصصی

درصدهای ارائه شده در اینجا براساس کارنامه های آخرین نفرات قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی و قبولی های شهرهای مختلف و نیز پردیس خودگردان بوده است.

باز هم باید تاکید کنیم که صرفا با اتکا به این درصد و میانگین ها نمی تواند در رشته فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۲ قبول شد چرا که در نتایج کنکور هر سال در برخی رشته افزایش یا کاهش ظرفیت قبولی هست که مسلما تغییراتی را در رتبه های قبولی و انتخاب رشته خواهد داشت اما اگر میانگین درصدهای کنونی خود را بالاتر این میزان بدانید ، احتمال قبولی شما در رشته فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۲ بیشتر می شود.

شما می توانید جهت اطلاع دقیق از اینکه در کنکور امسال با چه درصد و رتبه ای می توان در رشته فیزیوتراپی قبول شد ، با مشاوران مرکز مشاور گروپ تماس حاصل نمایید.

همچنین مشاورین حرفه ای مرکز مشاور گروپ آماده ارائه تکنیک های مطالعاتی و بهترین راهکارهای افزایش درصد دروس جهت قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی به طرفداران این رشته پر متقاضی هستند.

حداقل رتبه برای فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۲ با اطلاع از دقیق ترین آمار قبولی ها

کنکور امسال در رشته ی مورد علاقه ات قبول شو ! اما چجوری؟

هر ساله داوطلبان زیادی در رشته تجربی هستند که با وجود مطالعه ی زیاد و صرف هزینه و زمان ، نتوانستن در رشته مورد علاقه ی خود قبول شوند لذا اکنونو قبول شدن در رشته ی مورد دلخواه را غیر ممکن و کنکور را غول دو سر می دانند !


اما چگونه داوطلبانی هم بوده اند که توانسته اند در مدت زمانی اندک در رشته های پزشکی و فیزیوتراپی پذیرفته شوند ؟ رمز قبولی این افراد چه بوده است ؟ مگر می شود داوطلبی که یکسال درس خواندن قبول نشود اما داوطلبی با 4 ماه مطالعه در رشته پزشکی یا فیزیوتراپی دانشگاه دولتی پذیرفته شود ؟ واقعا قبولی ها از چه میانبری برای موفقیت زودهنگام استفاده برده اند ؟؟؟
با اطمینان کامل می توان گفت که برنامه ریزی اصولی و هدفمند باعث می شود در زمانی کوتاه بیشترین نتیجه را مطالعه گرفت و به هدف رسید. برنامه ریزی درست باید اولویت های مطالعه را رعایت کند و هر لحظه باعث افزایش انگیزه و تلاش در داوطلب شود تا داوطلب بتواند با دیدن نتایج مثبت برنامه ریزی ، مطمئن تر پیشروی داشته باشد.


تقلید مو به مو از روش برنامه ریزی داوطلبی دیگر اصلا معقول و منظقی نیست و تنها باعث از دست رفتن زمان می شود. کنکور این چند سال اخیر به دلیل حرفه ای تر شدن و حضور رقبایی حرفه ای ، این را می طلبد که برای موفقیت و کسب نتیجه ای عالی حتما حضور یک مشاور و استاد کاربلد در این مسیر الزامی است . استفاده از توصیه های مشاورانی زبده و با تجربه می تواند اشتباهات و خطاهای این مسیر را به حداقل برساند.


هر داوطلبی می تواند با برنامه ریزی اصولی و حرفه ای به هر رشته ای که دوست دارد برسد . بهای رسیدن به موفقیت را امروز پرداخت کنید تا فردا پشیمان نباشید و دچار خسران نشوید. تا الان هر چی خوندی و یا اگه تا الان استارت نزدی ، اولین قدم برای شروع مطالعه رو میتونی به بهترین مشاورین مرکز مشاور گروپ برداری . برنامه ریزی متناسب با مهارت ها و توانایی های خود داشته باشید.


برنامه ریزی حرفه ای و تخصصی کنکور برای کسب درصدهای لازم برای قبولی رشته فیزیوتراپی:

مشاورین متخصص در امر برنامه ریزی و مشاوره تخصصی رشته فیزیوتراپی آماده هستن تا به شما داوطلب مصمم کنکور سراسری در جهت رسیدن به موفقیت و قبولی در این رشته کمک کند.


مرکز مشاور گروپ آماده ارائه مشاوره در موضوعات زیر به داوطلبان عزیز رشته تجربی است:

– حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری و آزاد
– میانگین درصد دروس رشته فیزیوتراپی
– مشاوره و برنامه ریزی اصولی برای کسب رتبه ی لازم جهت قبولی رشته ی فیزیوتراپی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی سراسری و آزاد میتوانید در کانال مشاور گروپ عضو شوید.

4.6/5 - (16 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه حداقل رتبه برای فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی