ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش

ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در این مقاله آموزشی به بیان توضیحات کامل و جامعی در رابطه با شرایط و نحوه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش خواهیم پرداخت. آزمون های آزمایشی سنجش شامل آزمون های تابستانه، مرحله ای و آزمون های جامع می باشد. آزمون های آزمایشی سنجش برای هر یک از گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان انگلیسی و برای هر یک از مقاطع تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم برگزار می شود. در ادامه مقاله علاوه بر نحوه ثبت نام آزمون های سنجش، می توانید هزینه ثبت نام، تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی سنجش و بودجه بندی مربوط به هر یک از مقاطع را مشاهده نمایید. با ما همراه باشید.

ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم

آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم، در سه فاز به هم پیوسته تابستانه، مرحله ای و جامع برگزار خواهند شد:

 • فاز اول، آزمون های تابستانه بوده که در 2 نوبت برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مـرور کامل کتاب های پایه دهم است.

آزمون های تابستانه فقط برای گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی و انسانی برگزار می شود.

 • فاز دوم، آزمون های مرحله ای بوده که در 8 نوبت و از ابتدای سال تحصیلی تا پایان اسفند 1401 برگزار خواهند شد. هدف اصـلی آزمـون هـای مرحلـه ای، بررسـی دقیق تر مطالعه کتاب های پایه های دهم و یازدهم و آشنایی با نحوه طرح سوال از کتاب های پایه دوازدهم است. 
 • فاز سوم، آزمـون هـای جـامع بـوده کـه در 4 نوبت و از ابتدای سال 1402 تا قبل از برگزاری کنکور سراسری 1402 برگـزار خواهنـد شـد. هـدف آزمـون جـامع نوبت اول مرور کامل کتاب های پایه های دهم و یازدهم برای سومین بار است. پس از آن، آزمون جامع، مطابق با کنکور سراسری سال 1402 برگزار خواهد شد کـه در هـر آزمـون، شـاهد پرسـش هـای چهارگزینه ای استاندارد، مفهومی و تلفیقی خواهیم بود.

نحوه برگزاری آزمون های سنجش دوازدهم

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور با بررسی هـای همـه جانبـه مجموعه آزمون های آزمایشـی را مجموعـا در پانزده نوبـت بـرای سـال تحصیلی 1401-1402 طراحی نموده است . 2 نوبت از آزمون های آزمایشی بصور تابسـتانه، 8 نوبـت از آزمـون هـای آزمایشـی به صورت مرحله ای و 4 نوبت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون هـای آزمایشی سـنجش دوازدهم، با ارزیابی کاملا علمی و استاندارد ، از وضعیت علمـی و تحصـیلی خـود شـناخت پیـدا کـرده و در هـر مرحلـه از آزمون ها نسبت به رفع مشکال تحصیلی خود اقدام نمایند.

هزینه ثبت نام آزمون های سنجش دوازدهم

با توجه به جدول شهریه زیر و هزینه های ثبت نام، این امکان برای دانش آموزان فراهم شده است تا بتوانند آزمون های سنجش دوازدهم را به تعداد مورد نیاز و دلخواه انتخاب و ثبت نام نمایند. هزینه آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم در جدول زیر قرار داده شده است:

هزینه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش دوازهم 1402
نحوه برگزاری آزمون تابستانه آزمون مرحله ای آزمون جامع
غیر حضوری (آنلاین) ۶۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۶۰ هزار تومان ۶۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۶۰ هزار تومان ۸۵۰/۰۰۰ ریال معادل ۸۵ هزار تومان
حضوری - ۹۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۹۰ هزار تومان ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۱۳۰ هزار تومان

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون سنجش دوازدهم

در جدول زیر مهلت ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم و زمان برگزاری آزمون ها ارائه داده شده است:

زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش پایه دوازدهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

آزمون های آزمایشی

مهلت ثبت نام اینترنتی

تاریخ برگزاری آزمون

تابستانه

اول تابستانه

آزمون برگزار شده است

۱۱ مرداد ۱۴۰۱

دوم تابستانه

آزمون برگزار شده است

۸ شهریور ۱۴۰۱

مرحله ای

مرحله 1

17 مهر ۱۴۰۱

۲۹ مهر ۱۴۰۱

مرحله 2

26 مهر  ۱۴۰۱

۱۳ آبان ۱۴۰۱

مرحله 3

17 آبان ۱۴۰۱

۴ آذر ماه ۱۴۰۱

مرحله 4

8 آذر ۱۴۰۱

۲۵ آذر ۱۴۰۱

مرحله 5 (جمع بندی نوبت اول)

5 دی ۱۴۰۱

۲۵ دی ۱۴۰۱

مرحله 6

27 دی ۱۴۰۱

۱۴ بهمن ۱۴۰۱

مرحله 7

18 بهمن ۱۴۰۱

۵ اسفند ۱۴۰۱

مرحله 8

2 اسفند ۱۴۰۱

۱۹ اسفند ۱۴۰۱

جامع

جامع نوبت اول

7 فروردین ۱۴۰۲

۲۵ فروردین ۱۴۰۲

جامع نوبت دوم

29 فروردین ۱۴۰۲

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

جامع نوبت سوم

19 اردیبهشت ۱۴۰۲

۵ خرداد ۱۴۰۲

جامع نوبت چهارم

9 خرداد ۱۴۰۲

۲۶ خرداد ۱۴۰۲

ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش یازدهم

ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش برای پایه یازدهم در سه فاز کلی "تابستانه، مرحله ای و جامع" انجام می پذیرد. آزمون های آزمایشی سنجش یازدهم، در 12 مرحله برگزار می شود:

 • فاز اول، آزمون های تابستانه می باشد که در 2 نوبت و در ماه های مرداد و شهریور 1401 برگزار می گردد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی مطالب کتاب های درسی پایه دهم می شود.
 • فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان اسفند 1401 برگزار خواهند شد. هدف اصـلی آزمـون هـای مرحلـه ای، بررسـی دقیق تر مطالعه کتاب های پایه های دهم و یازدهم و آشنایی با نحوه طرح سوال از کتاب های پایه دوازدهم است. 
 • فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهار گزینه ای و مرتبط با سوالات امتحانات خرداد می باشد.

هزینه آزمون های سنجش یازدهم

با توجه به جدول شهریه زیر و هزینه های ثبت نام، این امکان برای دانش آموزان فراهم شده است تا بتوانند آزمون های سنجش یازدهم را به تعداد مورد نیاز و دلخواه انتخاب و ثبت نام نمایند. جدول هزینه آزمون های آزمایشی سنجش یازدهم در جدول زیر قرار داده شده است:

هزینه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش یازدهم ۱۴۰۱
نحوه برگزاری آزمون تابستانه آزمون مرحله ای آزمون جامع
غیر حضوری (آنلاین) ۶۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۶۰ هزار تومان ۶۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۶۰ هزار تومان ۸۵۰/۰۰۰ ریال معادل ۸۵ هزار تومان
حضوری - ۹۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۹۰ هزار تومان ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۱۳۰ هزار تومان

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون سنجش یازدهم

در جدول زیر مهلت ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش یازدهم و زمان برگزاری آزمون ها ارائه داده شده است:

زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش پایه یازدهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

آزمون های آزمایشی

مهلت ثبت نام اینترنتی

تاریخ برگزاری آزمون

تابستانه

اول تابستانه

آزمون برگزار شده است

11 مرداد 1401

دوم تابستانه

آزمون برگزار شده است

18 شهریور 1401

مرحله ای

مرحله 1

17 مهر 1401

29 مهر 1401

مرحله 2

26 مهر  1401

13 آبان 1401

مرحله 3

17 آبان 1401

4 آذر ماه 1401

مرحله 4

8 آذر 1401

25 آذر 1401

مرحله 5 (جمع بندی نوبت اول)

5 دی 1401

23 دی 1401

مرحله 6

27 دی 1401

14 بهمن 1401

مرحله 7

18 بهمن 1401

5 اسفند 1401

مرحله 8

2 اسفند 1401

19 اسفند 1401

جامع

جامع نوبت اول

7 فروردین 1402

25 فروردین 1402

جامع نوبت دوم

29 فروردین 1402

15 اردیبهشت 1402

ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش دهم

ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش دهم در دو فاز کلی مرحله ای و جامع صورت می پذیرد. آزمون های آزمایشی سنجش پایه دهم در 10 نوبت برگزار می گردد. (8 آزمون مرحله ای - 2 آزمون جامع)

 • فاز اول، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان اسفند 1401 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود. هدف اصـلی آزمـون هـای مرحلـه ای، بررسـی دقیق تر مطالعه کتاب های پایه های دهم و پیشرفت دانش آموزان در طول سال تحصیلی است.
 • فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهار گزینه ای و مرتبط با سوالات امتحانات خرداد و به نوعی، مقدمه آمادگی برای کنکور سراسری 1402 می باشد.

ثبت نام آزمون های سنجش پایه دهم فقط در رشته های تحصیلی علوم تجربی، ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی صورت می گیرد.

زمان ثبت نام و برگزاری سنجش دهم

در جدول زیر مهلت ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش دهم و زمان برگزاری آزمون ها ارائه داده شده است:

زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش پایه دهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

آزمون های آزمایشی

مهلت ثبت نام اینترنتی

تاریخ برگزاری آزمون

مرحله ای

مرحله 1

17 مهر 1401

29 مهر 1401

مرحله 2

26 مهر  1401

13 آبان 1401

مرحله 3

17 آبان 1401

4 آذر ماه 1401

مرحله 4

8 آذر 1401

25 آذر 1401

مرحله 5 (جمع بندی نوبت اول)

5 دی 1401

23 دی 1401

مرحله 6

27 دی 1401

14 بهمن 1401

مرحله 7

18 بهمن 1401

5 اسفند 1401

مرحله 8

2 اسفند 1401

19 اسفند 1401

جامع

جامع نوبت اول

7 فروردین 1402

25 فروردین 1402

جامع نوبت دوم

29 فروردین 1402

15 اردیبهشت 1402

هزینه آزمون های سنجش دهم

هزینه آزمون های سنجش دهم هنوز اعلام نشده است. به محض اعلام از سوی سازمان سنجش، مقاله به روز رسانی خواهد شد.

با توجه به جدول شهریه زیر و هزینه های ثبت نام، این امکان برای دانش آموزان فراهم شده است تا بتوانند آزمون های سنجش دهم را به تعداد مورد نیاز و دلخواه انتخاب و ثبت نام نمایند. هزینه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش دهم 1401 در جدول زیر قرار داده شده است:

هزینه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش دهم ۱۴۰۱
نحوه برگزاری آزمون مرحله ای آزمون جامع
غیر حضوری (آنلاین) ۶۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۶۰ هزار تومان ۸۵۰/۰۰۰ ریال معادل ۸۵ هزار تومان
حضوری ۹۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۹۰ هزار تومان ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۱۳۰ هزار تومان

ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش

نحوه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش

داوطلبانی که قصد شرکت و ثبت نام آزمون های سنجش را دارند، بایستی با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب بانکی و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش کشور به نشانی اینترنتی sanjeshserv.ir نسبت به خرید و ثبت نام در آزمون های آزمایشی سنجش اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.

 • گام اول : پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی و دریافت شماره پرونده و رمز عبور
 • گام دوم : تکمیل فرم ثبت نام
 • گام سوم : دریافت کد پیگیری 16 رقمی ثبت نام

راهنمای تصویری ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش

کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش

کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش، از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی sanjeshserv.ir منتشر خواهد شد. داوطلبان توجه داشته باشند، محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی طبق مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد گرفت و نمره دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی به علاوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی، تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش در بعد از ظهر روز برگزاری هر آزمون، از طریق سایت sanjeshserv.ir منتشر شده و قابل مشاهده می باشد.

ثبت نام حضوری آزمون سنجش

ثبت نام آزمون های سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، از طریق سایت اینترنتی بـه نشـانی: sanjeshserv.ir امكان پـذیر اسـت و همینـین داوطلبـان، مراکـز آموزشی و دبیرستان های متقایی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند در صورت تمایل با مراجعه حضوری به دفتـر مرکـزی شـرکت تعـاونی خـدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: تهران، پل کریمخان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شـهید نژادکـی، روبـروی کلانتری 105 سنایی، پلاک 30 ،و یا با تلفن: 88321455 می توانند نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند.

بودجه بندی آزمون های آزمایشی سنجش

بودجه بندی آزمون های آزمایشی سنجش برای تمامی مقاطع در جدول زیر ارائه داده شده است. داوطلبان با دانلود بودجه بندی آزمون های آزمایشی می توانند از جزئیات برگزاری آزمون آگاهی یابند.

از مزیت های آزمون های آزمایشی سنجش، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آشنایی کامل با شیوه درست مطالعه کتاب های درسی
 • آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس
 • دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف
 • کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون
 • آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی
 • و ...

در صورت بروز هرگونه مشکل در ثبت نام و دریافت کارنامه آزمون های آزمایشی سنجش ، می توانید با شماره 9099071613 تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

سوالات متداول 

ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش از طریق چه سایتی صورت می پذیرد؟

داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی برای ثبت نام آزمون های سنجش باید به سایت sanjeshserv.ir مراجعه نمایند.

هزینه ثبت نام آزمون های جامع سنجش چه میزان است؟

هزینه ثبت نام برای هر یک از آزمون های سنجش در این مقاله بیان شده است..

کارت ورود به جلسه آزمون های سنجش از طریق چه سایتی قابل دریافت است؟

کارت ورود به جلسه از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون از طریق سایت sanjeshserv.ir قابل مشاهده و دریافت است.

2.8/5 - (6 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

نصب اپ دانش آموزی