تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت | حذف تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

جهت مشاوره در زمینه تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

طبق روال سالیان گذشته پس از اتمام ثبت نام داوطلبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ در محل قبولی، ظرفیت خالی دانشگاه ها اعلام و لیست رشته های دارای ظرفیت خالی منتشر می شود. از این رو کلیه متقاضیانی که موفق به انجام انتخاب رشته نشده و یا انتخاب رشته کرده و از نتیجه آن راضی نبوده و یا مردود شده اند می توانند در فرآیند تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت شرکت کنند.

تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت

تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت، بر اساس اعلام مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت، ھر گونه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پزشکی پس از اعلام نتایج نھایی، بر اساس اعلام دانشگاه ھای متقاضی منوط به طی مراحل اخذ مجوز مربوطه از شورای سنجش و پذیرش صورت می پذیرد.

اگر دانشگاھی بعد از زمان انتخاب رشته محل مجوزی کسب کرده و یا به ھر دلیل متعاقباً ظرفیت جدید اعلام کرده باشد و یا دانشگاه ھایی که به دلایل مختلف ظرفیت پذیرش آنھا تکمیل نشده و ھمه این دانشگاه ھا درخواست معرفی افراد جدید و یا افراد جایگزین نمایند، پس از تصمیم گیری در مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید و یا تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت، از نیمه دوم آذر ماه به بعد نسبت به این مرحله اقدام خواھد شد.

لذا داوطلبان ملزم میباشند از نیمه دوم آذر ماه، ھر روز سامانه اینترنتی مرکز سنجش را ملاحظه کنند.

 
اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل رشتههای گروه پزشكی سال تحصیلی 1402 – 1403

با سپاس به درگاه خداوند متعال، به اطلاع میرساند طی پیگیریهای بعمل آمده، با پذیرش مرحله تکمیل ظرفیـت در برخی از رشته محلها، موافقت گردید. در این راستا ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت به شرح جدول زیر می باشد. داوطلبان میتوانند با وارد نمودن کد رهگیری نسـبت بـه انتخـاب رشـتهمحـل هـای مربـوط بـه مرحلـه تکمیـل ظرفیت، از تاریخ ٨/٩/۱۴۰۲ لغایت ١٠/٩/۱۴۰۲ اقدام نمایند. داوطلبان دقت کنند :
 1. کلیه افرادی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشتهمحل بودهاند و در هیچیک از رشتهمحلهای انتخابی خـود پذیرفته نشدهاند، مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت میباشند.
  تذکر: با توجه به اینکه رشته محل جدید اضافه نشده است، لذا استعداد درخشان بدون آزمون مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نیستند. و استعداد درخشان با آزمون نیز بـا رعایـتکلیـه ضـوابط مجـاز بـه انتخـاب محل هستند.
 2. زمان شروع به تحصیل پذیرفتهشدگان مرحله تکمیل ظرفیت، توسط دانشگاه پذیرنده تعیین و اعلام خواهد شد.
 3. همانگونه که قبلاٌ اعلام شده است، براساس آئـین نامـه آموزشـی دوره هـای كارشناسـی ارشـد ناپیوسـته مصـوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشكی هر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصـیل در دوره كارشناسـی ارشد ناپیوسته ممنوع می باشد. بنابراین با توجه به اینكه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی كامـل تعیـین نمـوده، لذا هیچگونه تغییر در محل پذیرش پس از اعلام نتایج انجام نخواهد گرفت.
 4. نتایج مرحله تکمیل ظرفیت هفته آخر آذر ماه از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

بعد از اعلام نتایج نهایی کنکور ارشد بهداشت، ظرفیت تعدادی از صندلی های دانشگاه های وزارت بهداشت خالی می ماند که تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت به عنوان فرصتی دوباره در اختیار داوطلبان مجاز شده، قرار داده می شود. در حقیقت داوطلبان بعد از برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت به سه دسته تقسیم می شوند؛

داوطلبانی که در انتخاب رشته خود موفق عمل کرده اند و در رشته مورد نظر خود پذیرفته شده اند، دسته ای دیگر، داوطلبانی هستند که از رشته ای که در آن قبول شده اند راضی نبوده که ممکن است انتخاب رشته خود را بدون شناخت و آگاهی انجام داده باشند و دسته آخر کسانی هستند که به رغم کسب کردن رتبه خوب و مجاز شدن برای انتخاب رشته نتوانسته اند در هیچ کد رشته ای از رشته های وزارت بهداشت پذیرفته شوند.

در واقع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت یک فرصت دیگر برای آزمودن شانس قبولی داوطلبان دسته دوم و سوم می باشد لذا در این مرحله باید با دقت کامل و متناسب با رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت انتخاب رشته خود را انجام دهند چون دیگر فرصتی برای جبران نخواهند داشت.

زمان تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت

زمان تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت سال پیش برای تعدادی از رشته های شهریه پرداز و برای پر کردن تعداد صندلی های خالی دانشگاه ها که این ظرفیت ها حدودا 400 صندلی خالی بود در دی ماه برگزار شد. در صورتی که مرحله تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت امسال هم برگزار شود، اطلاعات آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت

شایان ذکر است بر طبق اعلام سنجش پزشکی، داوطلبان برای شرکت کردن در تکمیل ظرفیت وزارت بهداشت باید حائز شرایطی باشند که در ادامه به این شرایط خواهیم پرداخت:

 • کلیه داوطلبان اعم از پذیرفته شده ها و پذیرفته نشده ها که در مرحله اول اعلام نتایج مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت شکرت کنند.
 • داوطلبانی که با توجه به نتایج نهایی ارشد بهداشت، قبول شده اند ولی می خواهند در مرحله تکمیل ظرفیت نیز شرکت کنند باید بدانند که اگر در تکمیل ظرفیت وزارت بهداشت در مقطع ارشد در هر کدام از دوره های عادی و شهریه پرداز پذیرفته شوند، پذیرش قبلی آن ها لغو خواهد شد و قابل بازگشت نمی باشد. لذا دانشگاه محل پذیرش اولیه داوطلبان می بایست با محل پذیرش جدید همکاری های لازم را انجام دهد.
 • افرادی که در مرحله تکمیل ظرفیت در دوره های روزانه پذیرفته شوند، در صورتی که در رشته قبولی خود ثبت نام نکنند و یا از رشته خود انصراف دهند، به مدت یک سال از شرکت در کنکور محروم خواهند شد.
 • هر نوع تغییر رشته، انتقال و جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع می باشد. بنا بر این داوطلبان در انتخاب رشته مورد نظر خود باید نهایت دقت و توجه را داشته باشند.
 • حتی داوطلبانی که رتبه لازم را برای انتخاب رشته به دست نیاورده اند هم می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت شرکت نمایند.
 • زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت توسط دانشگاه محل پذیرش اعلام خواهد گردید.

نحوه انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت

کلیه داوطلبانی که در جلسه کنکور وزارت بهداشت حضور داشته اند می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت وزارت بهداشت شرکت کنند. لذا داوطلبان گرامی برای شرکت در تکمیل ظرفیت زارت بهداشت پیش از هر کاری می بایست دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بهداشت را که از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود را دانلود کنند و تمامی کد رشته محل هایی را که مرتبط با مدرک کارشناسی شان است را استخراج کرده و به دقت بررسی و سپس انتخاب کنند.

داوطلبان می بایست توجه داشته باشند که در تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت، کد رشته ها در دوره های روزانه، شهریه پرداز و آزاد ارائه می شوند لذا در صورت پذیرفته شدن در کد رشته های روزانه و عدم ثبت نام در آن به مدت یک سال از شرکت در کنکور محروم خواهند شد پس توصیه می کنیم که تمامی مراحل تکمیل ظرفیت را با دقت انجام دهید.

راهنمای تصویری شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت

داوطلبان برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت می بایست مراحلی را طی کنند که در اینجا به ذکر این مراحل و تصاویر مربوط به آن ها خواهیم پرداخت:

 1. در مرحله اول داوطلبان باید به سایت رسمی مرکز سنجش پزشکی کشور به نشانی sanjeshp.ir مراجعه کرده و از منوی سمت راست سایت گزینه «ارشد» را انتخاب نمایند.

راهنمای تصویری شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت


 1. در صفحه ای که باز شده است گزینه ” انتخاب رشته محل تحصیل، ویرایش انتخاب ها و تکمیل ظرفیت” را انتخاب کنید.

تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت 2

کلیک روی گزینه “انتخاب رشته محل تحصیل، ویرایش انتخاب ها و تکمیل ظرفیت”


 1. در مرحله سوم نیز مجددا بر روی گزینه ” انتخاب رشته محل تحصیل، ویرایش انتخاب ها و تکمیل ظرفیت” کلیک کرده و کد رهگیری خود را وارد کنید. بعد از این مرحله می توانید لیست رشته های انتخابی خود را ثبت کرده و کد رهگیری انتخاب رشته را دریافت نمایید.

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

انتخاب گزینه “انتخاب رشته محل تحصیل، ویرایش انتخاب ها و تکمیل ظرفیت”

جدول تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت را در ادامه ملاحظه خواهید فرمود.

جدول تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت
ظرفیت ارشد وزارت بهداشت
تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت
ظرفیت ارشد بهداشت

شما عزیزان می‌توانید کلیه سوالات و پرسش‌های خود در خصوص موارد مرتبط با تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت را از کارشناسان مجرب مجموعه بزرگ مشاور گروپ بپرسید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانید همه روزه حتی تعطیلی های رسمی  از ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۲۴:۰۰ با کارشناسان مجرب مجموعه مشاور گروپ تماس حاصل نمایید.

9099071613

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

قبولی تضمینی کنکور ۱۴۰۳
نصب اپ دانش آموزی