تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی شنوایی سنجی در شهرهای مختلف کنکور 97

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی شنوایی سنجی

جهت مشاوره در زمینه تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی شنوایی سنجی در شهرهای مختلف کنکور 97

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی شنوایی سنجی : رشته بینایی سنجی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته بینایی سنجی در دانشگاه های دولتی روزانه و پردیس خودگردان صورت می گیرد .


تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی شنوایی سنجی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی شنوایی سنجی : دانشگاه های سراسری معروف که در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) در رشته بینایی سنجی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران , علوم پزشکی ارومیه , علوم پزشکی کرمانشاه , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی زاهدان , علوم پزشکی بابل , علوم پزشکی اردبیل و ... می باشند .تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی شنوایی سنجی /

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی شنوایی سنجی : به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 98 پذیرش دارند را مشاهده کنند .تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی شنوایی سنجی/

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

سر فصل ها

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

6187 5 8 7 4 1 6 5 6 5

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

6138 4 6 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

6148 2870 5 7 5 5 1 5 6 4 5

دانشگاه علوم پزشکي تهران

6197 3997 6 7 6 4 1 5 6 6 6

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

6349 4494 6 8 6 6 1 5 6 4 5

دانشگاه علوم پزشکي ايران

6234 4418 6 8 6 5 1 4 6 6 4

دانشگاه علوم پزشکي بابل

6199 4869 5 7 6 7 1 5 6 5 5

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

6392 4960 5 8 6 5 1 4 6 5 5

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5835 5 7 6 5 1 4 5 4 3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
6300 6 8 7 6 1 4 6 5 5

رتبه لازم برای قبولی رشته شنوایی شناسی و رتبه آخرین نفرات قبولی کنکور 97

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۴۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۳۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۲۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۹۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۳۰۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۶۵۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیمسال اول
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۴۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۰۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۴۳۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ظرفیت رشته : ۳۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۵۰۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۹۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۱۳۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
ظرفیت رشته : ۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۸۶۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۶۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ظرفیت رشته : ۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۶۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۲۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۱۵۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل لنگرود)
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۵۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۰۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۱۲۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بابل
ظرفیت رشته : ۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۳۱۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۵۹۴

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی همدان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۵۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۴۱۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۷۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۷۸۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۷۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۰۰۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج
ظرفیت رشته : ۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۳۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۱۰۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
ظرفیت رشته : ۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۰۰۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۹۷۳

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۱۸۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۰۷۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۹۰۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ظرفیت رشته : ۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۴۷۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۸۷۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۹۵۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
ظرفیت رشته : ۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۸۹۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۹۸۴

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۳۷۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۴۰۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیمسال دوم
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۲۸۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۵۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۴۰۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
ظرفیت رشته : ۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۴۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۰۸۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ظرفیت رشته : ۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۹۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۵۳۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بابل
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۸۹۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۴۸۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج بومی استان لرستان –مناطق محروم
ظرفیت رشته : ۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۹۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۰۵۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۲۱۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گناباد
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۳۰۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۵۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۸۱۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ظرفیت رشته : ۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۵۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۲۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۵۲۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ظرفیت رشته : ۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۰۷۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۱۷۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اراک
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۱۹۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۸۸۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سمنان
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۵۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۹۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۸۴۷

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی یزد
ظرفیت رشته : ۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۱۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ظرفیت رشته : ۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۱۵۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۱۴۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
ظرفیت رشته : ۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۳۰۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۳۸۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج
ظرفیت رشته : ۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۵۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۷۱۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۰۰۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۶۱۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
ظرفیت رشته : ۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۸۸۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۸۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۸۶۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد بومی استان ایلام –مناطق محروم
ظرفیت رشته : ۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۶۷۰

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی بهبهان
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۹۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۳۱۱

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی

دانشگاه سراسری ۹۸ – ۹۷ با مشاوران مرکز مشاور گروپ تماس حاصل نمایید.

شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور
sa 3

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۴۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۸۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۹۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۵۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۷۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۴۰۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۴۵۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۶۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۳۳۹

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی

مناطق ۱و۲و۳ کنکور ۹۸ – ۹۷ با مشاوران مرکز مشاور گروپ تماس حاصل نمایید.
شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور

Untitled 1

ما خوب بودیم ! ولی آنقدر صبر کردیم که عالی شدیم…
ما به مشاوری نیاز داریم که نقش رهبر را برایمان ایفا کند نه یک رییس
کسی میتواند رهبر واقعی باشد که قبلا حداقل ۱ بار مسیر را تا آخر رفته باشد…

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی سنجی دانشگاه دولتی کنکور ۹۸ – ۹۷ در منطقه۱

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی سنجی دولتی کنکور ۹۸ – ۹۷ در منطقه ۱

ادبیات فارسی ۷۱% ۶۲% ۵۲% ۷۹% ۵۰%
عربی ۶۰% ۵۵% ۵۵% ۴۳% ۴۸%
دین و زندگی ۷۲% ۷۰% ۷۶% ۹۰% ۵۹%
زبان انگلیسی ۱۵% ۵۹% ۷۵% ۸۳% ۷۰%
زمین شناسی ۰% ۰% ۰% ۴% ۰%
ریاضی ۲۸% ۳۹% ۲۶% ۱۹% ۳۶%
زیست شناسی ۶۱% ۴۶% ۵۴% ۵۴% ۴۹%
فیزیک ۳۸% ۳۸% ۳۲% ۳۰% ۴۶%
شیمی ۲۴% ۴۵% ۵۰% ۳۳% ۵۴%
رتبه در منطقه ۱ ۳۶۸۷ ۳۲۹۴ ۳۱۹۹ ۳۱۴۴ ۳۰۵۹
رتبه کشوری ۱۱۹۶۱ ۱۰۵۹۷ ۱۰۲۱۳ ۱۰۰۲۹ ۹۷۵۱
شهر محل سکونت شیراز شیراز شیراز تبریز تبریز
رشته محل قبولی شنوایی شناسی جندی شاپور-اهواز شنوایی شناسی همدان شنوایی شناسی جندی شاپور-اهواز شنوایی شناسی علوم پزشکی ایران شنوایی شناسی تبریز

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی سنجی دانشگاه دولتی کنکور ۹۸ – ۹۷ در منطقه ۲

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی سنجی دولتی کنکور ۹۸ – ۹۷ در منطقه ۲

ادبیات فارسی ۵۰% ۸۷% ۷۶% ۶۳% ۶۸%
عربی ۷۱% ۷۹% ۶۴% ۵۸% ۴۶%
دین و زندگی ۴۲% ۶۲% ۵۸% ۹% ۷۹%
زبان انگلیسی ۳۴% ۵۰% ۲۶% ۷۱% ۶۶%
زمین شناسی ۰% ۰% ۰% ۰% ۰%
ریاضی ۳۲% ۴۷% ۱۸% ۴۴% ۴۰%
زیست شناسی ۴۳% ۳۸% ۵۸% ۴۰% ۴۳%
فیزیک ۴۲% ۳۶% ۲۹% ۵۲% ۳۵%
شیمی ۴۹% ۲۶% ۴۲% ۳۱% ۴۰%
رتبه در منطقه ۲ ۶۴۹۱ ۵۵۶۸ ۵۴۹۰ ۵۳۴۵ ۵۲۴۸
رتبه کشوری ۱۳۷۸۱ ۱۱۷۲۷ ۱۱۵۴۷ ۱۱۲۵۸ ۱۱۰۳۴
شهر محل سکونت اهواز تنکابن بهشهر کازرون خرم آباد
رشته محل قبولی شنوایی شناسی همدان شنوایی شناسی بابل شنوایی شناسی اصفهان شنوایی شناسی اصفهان شنوایی شناسی همدان

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی سنجی دانشگاه دولتی کنکور ۹۸ – ۹۷ در منطقه ۳

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی سنجی دولتی کنکور ۹۸ – ۹۷ در منطقه ۳

ادبیات فارسی ۳۶% ۶۷% ۳۵% ۶۰% ۵۰%
عربی ۵۱% ۴۳% ۵۱% ۵۰% ۵۰%
دین و زندگی ۴۲% ۶۲% ۴۶% ۷۲% ۶۶%
زبان انگلیسی ۳۹% ۲۲% ۲۴% ۳۰% ۷۶%
زمین شناسی ۰% ۰% ۰% ۰% ۰%
ریاضی ۳۸% ۳۷% ۴۷% ۲۷% ۳۷%
زیست شناسی ۳۵% ۳۷% ۴۳% ۵۴% ۴۵%
فیزیک ۶۶% ۲۸% ۵۸% ۱۷% ۱۶%
شیمی ۴۲% ۴۱% ۳۸% ۴۰% ۳۸%
رتبه در منطقه ۲ ۳۷۵۱ ۳۷۰۱ ۳۴۵۱ ۳۲۲۶ ۳۰۱۴
رتبه کشوری ۱۷۵۰۶ ۱۷۲۸۹ ۱۶۳۳۵ ۱۵۴۵۰ ۱۴۵۶۷
شهر محل سکونت بوکان طبس کوهدشت امیدیه رضوانشهر
رشته محل قبولی شنوایی شناسی همدان شنوایی شناسی همدان شنوایی شناسی همدان شنوایی شناسی جندی شاپور-اهواز شنوایی شناسی بابل

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی سنجی دانشگاه دولتی کنکور ۹۵ – ۹۶ در منطقه۱

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی سنجی دولتی کنکور ۹۵ – ۹۶  در منطقه ۱

ادبیات فارسی ۷۱% ۶۲% ۵۲% ۷۹% ۵۰%
عربی ۶۰% ۵۵% ۵۵% ۴۳% ۴۸%
دین و زندگی ۷۲% ۷۰% ۷۶% ۹۰% ۵۹%
زبان انگلیسی ۱۵% ۵۹% ۷۵% ۸۳% ۷۰%
زمین شناسی ۰% ۰% ۰% ۴% ۰%
ریاضی ۲۸% ۳۹% ۲۶% ۱۹% ۳۶%
زیست شناسی ۶۱% ۴۶% ۵۴% ۵۴% ۴۹%
فیزیک ۳۸% ۳۸% ۳۲% ۳۰% ۴۶%
شیمی ۲۴% ۴۵% ۵۰% ۳۳% ۵۴%
رتبه در منطقه ۱ ۳۶۸۷ ۳۲۹۴ ۳۱۹۹ ۳۱۴۴ ۳۰۵۹
رتبه کشوری ۱۱۹۶۱ ۱۰۵۹۷ ۱۰۲۱۳ ۱۰۰۲۹ ۹۷۵۱
شهر محل سکونت شیراز شیراز شیراز تبریز تبریز
رشته محل قبولی شنوایی شناسی جندی شاپور-اهواز شنوایی شناسی همدان شنوایی شناسی جندی شاپور-اهواز شنوایی شناسی علوم پزشکی ایران شنوایی شناسی تبریز

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی سنجی دانشگاه دولتی کنکور ۹۵ – ۹۶ در منطقه ۲

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی سنجی دولتی کنکور ۹۵ – ۹۶  در منطقه ۲

ادبیات فارسی ۵۰% ۸۷% ۷۶% ۶۳% ۶۸%
عربی ۷۱% ۷۹% ۶۴% ۵۸% ۴۶%
دین و زندگی ۴۲% ۶۲% ۵۸% ۹% ۷۹%
زبان انگلیسی ۳۴% ۵۰% ۲۶% ۷۱% ۶۶%
زمین شناسی ۰% ۰% ۰% ۰% ۰%
ریاضی ۳۲% ۴۷% ۱۸% ۴۴% ۴۰%
زیست شناسی ۴۳% ۳۸% ۵۸% ۴۰% ۴۳%
فیزیک ۴۲% ۳۶% ۲۹% ۵۲% ۳۵%
شیمی ۴۹% ۲۶% ۴۲% ۳۱% ۴۰%
رتبه در منطقه ۲ ۶۴۹۱ ۵۵۶۸ ۵۴۹۰ ۵۳۴۵ ۵۲۴۸
رتبه کشوری ۱۳۷۸۱ ۱۱۷۲۷ ۱۱۵۴۷ ۱۱۲۵۸ ۱۱۰۳۴
شهر محل سکونت اهواز تنکابن بهشهر کازرون خرم آباد
رشته محل قبولی شنوایی شناسی همدان شنوایی شناسی بابل شنوایی شناسی اصفهان شنوایی شناسی اصفهان شنوایی شناسی همدان

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی سنجی دانشگاه دولتی کنکور ۹۵ – ۹۶ در منطقه ۳

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی سنجی دولتی کنکور ۹۵ – ۹۶  در منطقه ۳

ادبیات فارسی ۳۶% ۶۷% ۳۵% ۶۰% ۵۰%
عربی ۵۱% ۴۳% ۵۱% ۵۰% ۵۰%
دین و زندگی ۴۲% ۶۲% ۴۶% ۷۲% ۶۶%
زبان انگلیسی ۳۹% ۲۲% ۲۴% ۳۰% ۷۶%
زمین شناسی ۰% ۰% ۰% ۰% ۰%
ریاضی ۳۸% ۳۷% ۴۷% ۲۷% ۳۷%
زیست شناسی ۳۵% ۳۷% ۴۳% ۵۴% ۴۵%
فیزیک ۶۶% ۲۸% ۵۸% ۱۷% ۱۶%
شیمی ۴۲% ۴۱% ۳۸% ۴۰% ۳۸%
رتبه در منطقه ۲ ۳۷۵۱ ۳۷۰۱ ۳۴۵۱ ۳۲۲۶ ۳۰۱۴
رتبه کشوری ۱۷۵۰۶ ۱۷۲۸۹ ۱۶۳۳۵ ۱۵۴۵۰ ۱۴۵۶۷
شهر محل سکونت بوکان طبس کوهدشت امیدیه رضوانشهر
رشته محل قبولی شنوایی شناسی همدان شنوایی شناسی همدان شنوایی شناسی همدان شنوایی شناسی جندی شاپور-اهواز شنوایی شناسی بابل

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی شنوایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه در منطقه یک

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی شنوایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 1 در این بخش اضافه شده است

رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی

10169 2753  تهران

علوم پزشکی ایران

70 50 50 50 10 60 60 40 50
8147 2237 تهران علوم پزشکی تهران 50 60 30 50 10 70 60 50 60
9144 2504 شیراز علوم پزشکی شیراز 60 40 50 30 10 60 50 60 50
11314 3026 تهران علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 70 70 50 40 10 60 50 40 50
10843 2932 تبریز علوم پزشکی تبریز
11709 3122 شیراز علوم پزشکی اهواز 50 60 50 40 10 40 70 10 60

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی شنوایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه در منطقه دو

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی شنوایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه منطقه دو به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 2 در این بخش اضافه شده است

رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی

9884 4110 ارومیه علوم پزشکی ایران 50 50 60 40 10 60 60 50 50
12306 5122 ساری علوم پزشکی بابل 80 60 70 50 10 60 50 30 40
9512 3948 کازون علوم پزشکی تهران 50 60 70 80 10 50 60 50 40
11136 4634 تبریز علوم پزشکی شیراز 70 60 50 40 10 60 40 60 50
9541 3960 اردبیل علوم پزشکی اصفهان 60 30 30 50 10 80 50 60 40
9833 4091 مراغه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران 60 50 70 50 10 40 60 60 40
12353 5138 بهشهر علوم پزشکی همدان 40 40 40 50 10 50 60 50 50
15972 6581 کرج علوم پزشکی تبریز 60 40 50 10 10 30 70 20 50
12593 5226 مرودشت علوم پزشکی اهواز

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی شنوایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه در منطقه سه

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی شنوایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه منطقه سه به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 3 در این بخش اضافه شده است

رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی

13461 2315 اسلام شهر علوم پزشکی ایران 70 50 60 60 10 60 50 40 40
14203 5122 مشکین شهر علوم پزشکی بابل 60 60 50 40 10 50 50 30 50
10127 1662 تنکابن
70 50 60 20 10 70 50 40 50
8864 1444 یاسوج علوم پزشکی شیراز 70 50 80 40 20 40 60 30 40
12021 2023 پاکدشت علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 70 50 50 40 10 60 60 30 40
15560 2789 الشتر علوم پزشکی همدان 40 60 50 60 10 60 50 30 40
11388 1909 مهاباد علوم پزشکی تبریز 80 60 60 30 10 60 50 40 50
10294 1688 بندر امام خمینی علوم پزشکی اهواز


5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی شنوایی سنجی در شهرهای مختلف کنکور 97

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام دانشگاه افسری ارتش
نصب اپ دانش آموزی