آخرین رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  :

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی :  رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی از زیرمجموعه های گروه علوم تجربی است که در سال های اخیر برای برطرف نمودن بن بست هایی که کاردان های دامپزشکی به آن دچار بودند ایجاد شده است .


تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  :

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی : رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاههای مختلف متفاوت است و هر فرد می تواند بر اساس هدف خود برای قبولی در یکی از این کد رشته محل ها تخمین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی را انجام دهد. هدف از این رشته تربیت کارشناسانی است که به انجام آزمایشات مختلف زیر نظر دامپزشکان عمومی و متخصص می پردازند .

” میانگین 35 درصد عمومی = قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 15 درصد اختصاصی = قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه “


تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی :  یکی از معیارهایی که به انتخاب رشته داوطلبان کمک زیادی می نماید تخمین رشته یا رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با توجه به درصدهای کسب شده در کنکور سراسری می باشد. داوطلبان بعد از گذراندن کنکور سراسری در ابتدا با استفاده از درصدهای کسب شده در کنکور سراسری تخمین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد را انجام می دهند و سپس با استفاده از رتبه مورد نظر تخمین کد رشته محل قبولی را مورد بررسی قرار می دهند.

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی :  در تخمین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی داوطلبان می توانند آمار قبولی های علوم آزمایشگاهی دامپزشکی سال های گذشته را ملاک پذیرش خود قرار دهند. اما همواره باید به این نکته توجه کرد که آمار قبولی های رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در سال های مختلف با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان صرفا بر اساس رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در سال گذشته از انتخاب رشته امسال خود مطمئن شویم.تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی /


این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

24113 21002 4 4 4 2 1 2 3 2 3

دانشگاه فردوسي – مشهد

30450 13033 4 4 4 3 1 3 3 2 2

دانشگاه لرستان – خرم آباد

26261 4 4 4 2 1 1 4 1 2

دانشگاه زابل

4 4 3 2 1 2 2 1 2

دانشگاه كردستان – سنندج

40203 24120 4 4 4 3 1 2 3 1 2

دانشگاه بوعلي سينا – همدان

4 4 4 2 1 2 3 2 2

دانشگاه رازي کرمانشاه

34233 4 4 4 4 1 3 3 2 2

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
20072 3 3 4 1 1 2 2 1 2

دانشگاه سمنان

36656 29015 4 4 3 3 1 2 3 2 2

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
32197 3 4 3 4 1 3 2 2 2

دانشگاه ايلام

5 4 4 3 1 2 3 1 2

دانشگاه سمنان

شبانه
58943 4 5 4 3 1 2 3 1 1

دانشگاه لرستان – خرم آباد

شبانه
3 2 4 2 1 1 3 1 1

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 1

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دولتی روزانه کنکور 95 96  در منطقه 1

ادبیات فارسی

31%

44%

28%

40%

26%

عربی

48%

23%

35%

32%

44%

دین و زندگی

32%

46%

60%

59%

50%

زبان انگلیسی

42%

32%

20%

27%

6%

زمین شناسی

0%

0%

2-%

0%

2-%

ریاضی

17%

7%

14%

10%

4%

زیست شناسی

34%

37%

20%

32%

43%

فیزیک

5%

3%

6%

19%

13%

شیمی

6%

11%

10%

5%

25%

رتبه در منطقه 1

18846

18324

17578

16399

13859

رتبه کشوری

76815

74210

70600

64946

53259

شهر محل سکونت

تهران

شیراز

تهرانسر

تهران

مشهد

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

دانشگاه بوعلی سينا – همدان

دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

دانشگاه فردوسی مشهد

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 2

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دولتی روزانه کنکور 95 96 در منطقه 2

ادبیات فارسی

44%

35%

38%

      40%

42%

عربی

24%

11%

38%

26%

18%

دین و زندگی

55%

43%

42%

58%

27%

زبان انگلیسی

58%

47%

8%

54%

11%

زمین شناسی

4%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

4%

30%

0%

5%

19%

زیست شناسی

15%

30%

37%

17%

15%

فیزیک

9%

2%

14%

3%

8%

شیمی

12%

6%

7%

16%

20%

رتبه در منطقه 2

34972

34656

34169

33720

33535

رتبه کشوری

79028

78348

77176

76050

75585

شهر محل سکونت

جهرم

بابل

سمنان

خرم آباد

نور

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه سمنان

دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

دانشگاه سمنان

دانشگاه بوعلی سينا – همدان

دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 3

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دولتی روزانه کنکور 95 – 96 در منطقه 3

ادبیات فارسی

35%

51%

43%

50%

51%

عربی

20%

27%

8%

23%

22%

دین و زندگی

63%

42%

59%

40%

70%

زبان انگلیسی

11%

35%

0%

14%

10%

زمین شناسی

0%

0%

0%

0%

6%

ریاضی

0%

8%

0%

0%

4%

زیست شناسی

26%

13%

56%

22%

39%

فیزیک

8%

3%

0%

15%

19%

شیمی

5%

14%

13%

13%

1-%

رتبه در منطقه 3

30276

26501

26127

25985

23899

رتبه کشوری

98996

88651

87615

87211

81549

شهر محل سکونت

ارکوازملکشاهی

طبس

کلاله

علی آباد کتول

اسلام آباد غرب

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه ایلام

دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

دانشگاه ایلام

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه سراسری

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی :  همواره در کنکور سراسری اولویت اول داوطلبان برای قبولی دانشگاههای سراسری می باشند که رقابت برای پذیرش در این کد رشته محل ها بسیار بالاتر از سایر سهمیه های دانشگاهی است. در جدول زیر می توانید رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاههای دولتی را مشاهده کنید و سپس بر اساس این رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی تخمین رشته مناسبی را با توجه به رتبه خود در کنکور سراسری انجام دهید.

دانشگاه دوره رتبه در منطقه 1 رتبه در منطقه 2 رتبه در منطقه 3
دانشگاه ایلام روزانه 33714 34949
دانشگاه فردوسیمشهد روزانه 12094 24633
دانشگاه سمنان روزانه 15680 37682 26935
دانشگاه سمنان شبانه 22922 65165 35572
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل روزانه 32237 24415
دانشگاه بوعلی سیناهمدان روزانه 17158 34735 29165

تخمین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  :  یکی دیگر از انواع تخمین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، تخمین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد است که پس از دانشگاه سراسری مورد نظر بسیاری از داوطلبان می باشد. رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد نسبت به رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی حد نصاب های پایین تری داشته اما بازهم در برخی کدرشته محل ها در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد مانند دانشگاههای آزاد تهران و یا برخی از دانشگاههای با رنکینگ بالا در رتبه بندی دانشگاههای آزاد، رقابت بالایی برای پذیرش وجود دارد.تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی /

 

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  : رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی بین الملل نیز از دیگر انتخاب های موجود در انتخاب رشته کنکور سراسری و یا انتخاب رشته دانشگاه آزاد می باشد که داوطلبان می توانند در آنها انتخاب کد رشته محل را انجام دهند. معمولا دانشگاه بین الملل دارای شهریه بالاتری نسبت به دانشگاه آزاد می باشد و خود واحد های دانشگاه آزاد نیز در بسیاری از مواقع دارای پردیس های بین الملل می باشند. معمولا حدود هزینه در پردیس های بین الملل در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی بین 6 تا 10 میلیون تومان است که البته این رقم ها سال به سال متفاوت می شود.تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  /

درصد مورد نیاز و کارنامه رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در سال های گذشته

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  : داوطلبان می توانند بر اساس اطلاعات کارنامه رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاههای مختلف کشور دید مناسبی از تخمین رتبه و تخمین رشته قبولی خود بدست آورند.

این اطلاعات بر اساس سهمیه های آزاد، سهمیه های 5% و یا سهمیه های 25% کنکور قرار داده شده اند. همواره در کنکور سال های مختلف بازه درصد مورد نیاز قبولی متفاوت بوده که در برخی از رشته ها این درصد و رتبه قبولی پایین تر آمده و در برخی از رشته ها این رتبه و درصد قبولی بالاتر رفته.

که معمولا در رشته های پزشکی و پیراپزشکی همواره میانگین رتبه قبولی پایین آمده یعنی رتبه های بهتری در سال های اخیر وارد دانشگاه شده اند و بر عکس در رشته های علوم انسانی و ریاضی و فنی رتبه های بالاتری وارد دانشگاه شده اند که دلیل این موضوع تقاضای بسیار زیاد برای شرکت در کنکور تجربی و قبولی در رشته های علوم پزشکی است.تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی /

3/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1404
نصب اپ دانش آموزی