تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی در شهرهای مختلف ۱۴۰۲

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی

جهت مشاوره در زمینه تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی در شهرهای مختلف ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی : رشته علوم آزمایشگاهی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه های دولتی روزانه و پردیس خودگردان صورت می گیرد .


تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی :  دانشگاه های سراسری معروف که در رشته علوم آزمایشگاهی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های علوم پزشكی اصفهان ، علوم پزشكی البرز ( كرج ) ، علوم پزشكی ایران ، علوم پزشكی بقیه اله ( عج ) ( تهران ) ، علوم پزشكی تبریز ، علوم پزشكی تهران ، علوم پزشكی شهید بهشتی ( تهران ) ، علوم پزشكی شیراز و … می باشند .تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی /

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی : به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 98 پذیرش دارند را مشاهده کنند .تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی/

” میانگین 55 درصد عمومی= قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی “
” میانگین 45 درصد اختصاصی = قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی “
این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

6151 2626 4267 6 7 6 6 1 4 6 5 5

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

6024 3275 2729 5 7 6 5 1 5 6 5 5

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

5832 3536 5612 4857 6 7 6 6 1 5 6 4 5

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
6100 3928 5114 5 6 6 6 1 5 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

5752 4340 6 8 6 6 1 5 6 5 5

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
6030 4498 3090 5 7 5 7 1 5 5 4 5

دانشگاه علوم پزشکي ايران

5842 5725 6 7 6 5 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج

5863 4310 5896 5 8 5 5 1 4 6 3 4

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

5741 3392 7809 5 6 6 5 1 5 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

5656 5693 6 7 6 5 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

5789 9057 5150 5 7 6 5 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي تهران – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5681 3665 7128 7177 5 7 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

5800 3933 11470 3798 5 7 6 5 1 4 5 4 5

دانشگاه علوم پزشکي فسا

5445 6592 5 6 5 4 1 5 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

5616 10637 6592 5 6 5 4 1 3 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي كرمان – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5509 6 7 5 6 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

5699 8405 6220 5 6 5 6 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي بابل

5755 5675 9735 8522 5 7 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري

5845 11446 6188 6 6 6 5 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

5333 8193 5 6 6 5 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

5524 7645 13486 5 6 6 5 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5783 4140 10728 5 6 5 4 1 4 5 4 4

دانشكده علوم پزشكي مراغه

5620 8062 5 6 5 4 1 3 5 3 4

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان – مشهد

نيمسال اول
5509 8096 14146 9688 6854 5 6 5 4 1 3 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد

5517 12063 6937 5 6 5 4 1 4 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

5313 8394 12867 5114 5 6 5 4 1 4 4 3 3

دانشكده علوم پزشكي سراب

5309 7767 8091 5 6 6 5 1 3 5 3 3

دانشكده علوم پزشكي مراغه

5765 4 7 4 3 1 4 5 5 3

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

5532 6871 11425 5 7 6 3 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5913 9373 4 6 6 2 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)

5559 6140 13346 5 6 5 5 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5628 5111 5 6 5 5 1 4 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

5647 10057 5945 6 7 6 5 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

5565 9516 5 6 6 3 1 3 5 3 4

دانشکده علوم پزشکي گراش

5271 8810 5 6 5 4 1 4 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان

5413 8835 5 6 5 6 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

5583 12714 5 6 6 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي قم

5728 12341 5 7 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

5622 7839 12845 9111 4 5 5 5 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

5404 4 5 5 4 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

5318 13213 5 6 6 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي همدان

5419 10952 5 6 5 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اراک

5868 15500 5 6 5 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

5645 13044 4 6 5 4 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

5846 11203 5 8 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

5630 5 6 5 5 1 4 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

5642 14601 11933 4 6 5 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

5450 14192 11184 5 7 5 4 1 4 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

5773 12659 4 6 5 3 1 4 4 3 4

دانشكده علوم پزشكي آبادان

5727 16499 9383 5 6 5 4 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

5780 13777 5 5 5 4 1 4 5 3 4

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

5098 15175 14018 4 5 5 4 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

نيمسال دوم
5315 12860 5 6 5 4 1 4 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب)

5516 14566 4 6 6 5 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

5271 6289 27834 4386 5 6 5 6 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بم

5278 14827 5 5 5 3 1 2 4 2 3

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان – مشهد

نيمسال دوم
5361 9016 19150 7792 5 6 5 4 1 3 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي زابل

5454 14498 5 6 5 4 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

5228 6670 26023 5 6 4 5 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي بم

بومي استان کرمان محل خدمت بم –مناطق محروم
4989 4 4 6 3 1 3 4 1 3

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

بومي استان کرمان محل خدمت رودبار –مناطق محروم
4507 18157 3 4 3 2 1 3 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گنج –مناطق محروم
5071 5 5 5 3 1 2 3 1 3

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

بومي استان کرمان محل خدمت عنبراباد –مناطق محروم
4 5 5 3 1 1 2 1 2

دانشكده علوم پزشكي خمين

4 6 3 3 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

4 6 5 6 1 4 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

نيمسال اول
5 4 5 3 1 2 3 1 3

دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 7 5 4 1 4 5 3 5

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 5 5 4 1 6 4 4 3

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

4 5 5 5 1 3 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اراک

5 7 5 5 1 4 5 3 4

سر فصل ها

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96سهمیه ایثارگران 25 درصد


رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96

رشته محل

رتبه کشوری قبولی بدبینانه

رتبه کشوری قبولی منطقی

رتبه کشوری قبولی خوشبینانه

علوم آزمايشگاهي / واحد پزشکي تهران

10911

تا

12366

12388

تا

13344

13366

تا

14887

علوم آزمايشگاهي / واحد مشهد

16579

تا

18452

18480

تا

19710

19738

تا

21695

علوم آزمايشگاهي / واحد پزشکي تهران-ظرفيت خودگردان

23629

تا

26021

26057

تا

27628

27664

تا

30163

علوم آزمايشگاهي / واحد ساري

38372

تا

41849

41901

تا

44185

44237

تا

47870

علوم آزمايشگاهي / واحد مرند-ظرفيت خودگردان

80785

تا

87385

87483

تا

91818

91917

تا

98812


رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 9۶ سهمیه ایثارگران 5 درصد


رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96

رشته محل

حد پایین رتبه کشوری قبولی

متوسط رتبه قبولی کشوری

حد بالای رتبه کشوری قبولی

علوم آزمايشگاهي / واحد پزشکي تهران

19911

تا

21366

21388

تا

22344

22366

تا

23887

علوم آزمايشگاهي / واحد مشهد

25579

تا

27452

27480

تا

28710

28738

تا

30695

علوم آزمايشگاهي / واحد پزشکي تهران-ظرفيت خودگردان

32629

تا

35021

35057

تا

36628

36664

تا

39163

علوم آزمايشگاهي / واحد کاشان

32947

تا

35362

35399

تا

36985

37021

تا

39545

علوم آزمايشگاهي / واحد کازرون

36124

تا

38773

38813

تا

40553

40592

تا

43360

علوم آزمايشگاهي / واحد قم

37815

تا

40589

40631

تا

42452

42494

تا

45392

علوم آزمايشگاهي / واحد تبريز

41024

تا

44034

44079

تا

46056

46101

تا

49246

علوم آزمايشگاهي / واحد لاهيجان

44574

تا

47846

47895

تا

50043

50092

تا

53510

علوم آزمايشگاهي / واحد ساري

47372

تا

50849

50901

تا

53185

53237

تا

56870

علوم آزمايشگاهي / واحد اروميه

48398

تا

51951

52004

تا

54338

54391

تا

58103

علوم آزمايشگاهي / واحد بابل

48577

تا

52143

52196

تا

54538

54591

تا

58317

علوم آزمايشگاهي / واحد اردبيل

48612

تا

52181

52234

تا

54578

54632

تا

58360

علوم آزمايشگاهي / واحد اراک

50712

تا

54436

54492

تا

56937

56993

تا

60883

علوم آزمايشگاهي / واحد چالوس

51859

تا

55667

55724

تا

58224

58281

تا

62260

علوم آزمايشگاهي / واحد گرگان

52683

تا

56552

56609

تا

59150

59208

تا

63250

علوم آزمايشگاهي / واحد تنکابن

54512

تا

58516

58575

تا

61204

61264

تا

65447

علوم آزمايشگاهي / واحد بروجرد

60404

تا

64841

64907

تا

67821

67887

تا

72523

علوم آزمايشگاهي / واحد مرند

63897

تا

68591

68661

تا

71744

71814

تا

76719

علوم آزمايشگاهي / واحد بابل-ظرفيت خودگردان

67551

تا

72514

72588

تا

75848

75922

تا

81107

علوم آزمايشگاهي / واحد تبريز-ظرفيت خودگردان

78819

تا

84612

84698

تا

88503

88589

تا

94642

علوم آزمايشگاهي / واحد اليگودرز

79337

تا

85168

85255

تا

89084

89171

تا

95263

علوم آزمايشگاهي / واحد چالوس-ظرفيت خودگردان

82658

تا

88734

88825

تا

92815

92905

تا

99253

علوم آزمايشگاهي / واحد اروميه-ظرفيت خودگردان

87083

تا

93484

93580

تا

97784

97879

تا

104567

علوم آزمايشگاهي / واحد مرند-ظرفيت خودگردان

89785

تا

96385

96483

تا

100818

100917

تا

107812

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم آزمایشگاهی و رتبه آخرین نفرات قبولی کنکور ۹۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۴۸۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۰۸۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۵۴۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۵۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۸۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۱۳۴

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۳۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۱۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۵۲۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت رشته : ۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۴۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۳۷۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۶۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۰۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ظرفیت رشته : ۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۰۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۷۸۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۰۹۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۸۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۲۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۸۹۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ظرفیت رشته : ۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۳۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۱۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۱۳۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ظرفیت رشته : ۳۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۵۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۵۱۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۶۶۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل لنگرود)
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۶۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۵۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۵۴۴

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اراک نیمسال اول
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۹۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۲۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی یزد
ظرفیت رشته : ۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۳۴۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۱۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۳۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۷۸۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بابل
ظرفیت رشته : ۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۷۸۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۴۹۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۰۰۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
ظرفیت رشته : ۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۹۶۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۳۰۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۷۳۴

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۷۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری ۹۸ – ۹۷ با مشاورین مشاور گروپ تماس بگیرید.
شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور

Untitled

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم آزمایشگاهی و رتبه آخرین نفرات قبولی کنکور ۹۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ظرفیت رشته : ۳۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۰۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۳۹۷

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
ظرفیت رشته : ۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۱۸۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۶۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۹۱۳

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی فسا
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۹۱۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۸۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی همدان
ظرفیت رشته : ۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۶۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ظرفیت رشته : ۳۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۷۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۶۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۴۲۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۱۹۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۷۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۱۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۳۵۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پذیرش ازمیان داوطلبان باعضویت بسیجی
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۵۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ظرفیت رشته : ۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۸۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۷۳۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۷۳۱

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی مراغه
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۹۸۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۲۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۲۵۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۰۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۳۰۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۲۸۴

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گناباد
ظرفیت رشته : ۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۱۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۶۹۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۳۱۴

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۸۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۳۳۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۳۱۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی دزفول
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۲۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۲۳۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ظرفیت رشته : ۳۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۹۱۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۵۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۱۰۷

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۴۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۶۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۸۰۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۸۷۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی قم
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۰۰۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۹۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب)
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۷۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۲۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سمنان
ظرفیت رشته : ۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۳۶۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۰۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان)
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۱۵۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۸۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۶۲۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۱۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۳۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۴۵۷۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جهرم
ظرفیت رشته : ۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۶۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۶۵۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۱۰۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۶۹۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۷۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۴۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۰۴۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۸۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۶۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۹۷۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل)
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۵۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۷۴۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری ۹۸ – ۹۷ با مشاورین مرکز مشاور گروپ تماس بگیرید.
شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور

Untitled

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم آزمایشگاهی و رتبه آخرین نفرات قبولی کنکور ۹۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج
ظرفیت رشته : ۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۰۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۷۲۵

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی گراش
ظرفیت رشته : ۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۲۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۰۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ظرفیت رشته : ۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۰۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۱۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۰۴۶

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی سراب
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۸۱۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۸۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی خمین
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۲۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۶۷۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۷۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۶۲۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد نیمسال اول
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۲۲۰۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۲۱۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اراک نیمسال دوم
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۳۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۱۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۸۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۰۱۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۶۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۲۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد نیمسال اول
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۶۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۶۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۴۸۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۷۷۸

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی سیرجان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۲۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۰۳۶

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی آبادان
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۵۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۵۷۳

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد نیمسال دوم
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۴۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۶۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۳۵۷

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بم
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۰۷۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۶۱۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد نیمسال دوم
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۲۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۲۳۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زابل
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۹۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۶۳۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بم بومی شرق استان کرمان- دارای تعهد خدمت
ظرفیت رشته : ۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۱۴۶۹

با عضویت در کانال تلگرام مشاور گروپ از  جدیدترین رتبه ها ، تراز و درصدهای قبولی های رشته های علوم پزشکی و نیز مقالات مشاوره و برنامه ریزی  حرفه ای با خبر شوید.


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 1

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی دولتی کنکور 95 96  در منطقه 1

ادبیات فارسی

43%

39%

54%

58%

44%

عربی

52%

28%

63%

43%

51%

دین و زندگی

55%

39%

63%

58%

63%

زبان انگلیسی

15%

18%

50%

86%

55%

زمین شناسی

0%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

7%

24%

19%

28%

44%

زیست شناسی

38%

37%

39%

33%

32%

فیزیک

19%

35%

14%

14%

16%

شیمی

45%

36%

22%

21%

26%

رتبه در منطقه 1

8958

8732

8582

8513

8050

رتبه کشوری

31933

31030

30439

30095

28228

شهر محل سکونت

شیراز

تبریز

اصفهان

شیراز

شیراز

رشته محل قبولی

( روزانه )

علوم آزمایشگاهی پزشکی سیرجان

علوم آزمایشگاهی مراغه

علوم آزمایشگاهی پزشکی آبادان

علوم آزمایشگاهی سیرجان

علوم آزمایشگاهی گراش

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 2

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دولتی کنکور 95 96 در منطقه 2

ادبیات فارسی

28%

40%

30%

        40%

23%

عربی

28%

40%

62%

55%

40%

دین و زندگی

31%

46%

46%

76%

58%

زبان انگلیسی

4%

18%

6%

84%

3%

زمین شناسی

0%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

14%

23%

35%

10%

3%

زیست شناسی

26%

31%

18%

30%

47%

فیزیک

54%

20%

16%

26%

33%

شیمی

10%

10%

26%

6%

24%

رتبه در منطقه 2

25416

24292

22109

21945

21667

رتبه کشوری

56308

53730

48663

48310

47663

شهر محل سکونت

ساوه

سمنان

محلات

خرم آباد

اراک

رشته محل قبولی

( روزانه )

علوم آزمایشگاهی خمین

علوم آزمایشگاهی شاهرود

علوم آزمایشگاهی خمین

علوم آزمایشگاهی لرستان-خرم آباد-نیمسال دوم

علوم آزمایشگاهی اراک-نیمسال اول

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 3

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 3

ادبیات فارسی

44%

48%

52%

36%

46%

عربی

42%

28%

28%

11%

26%

دین و زندگی

62%

54%

62%

36%

67%

زبان انگلیسی

18%

22%

36%

23%

16%

زمین شناسی

2-%

2-%

0%

2-%

0%

ریاضی

13%

7%

27%

2%

16%

زیست شناسی

13%

44%

9%

27%

28%

فیزیک

19%

12%

24%

22%

29%

شیمی

12%

14%

18%

33%

7%

رتبه در منطقه 3

13744

13250

12931

12382

12060

رتبه کشوری

51754

50288

49271

47550

46610

شهر محل سکونت

زابل

بهار

سمنان

ایرانشهر

لردگان

رشته محل قبولی

( روزانه )

علوم آزمایشگاهی زابل

علوم آزمایشگاهی همدان

علوم آزمایشگاهی سمنان

علوم آزمایشگاهی زاهدان

علوم آزمایشگاهی شهرکرد


رتبه و کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی کنکور 95 در منطقه 1

رتبه 2511 منطقه 1 با رتبه کشوری 7920 از شیراز با درصد های :ادبیات فارسی : 67 درصد ، عربی : 58 درصد ، دین و زندگی : 60 درصد ، زبان انگلیسی : 46 درصد ، زمین شناسی : 0 درصد ، ریاضی : 49 درصد ، زیست شناسی : 56 درصد ، فیزیک : 34 درصد و شیمی 44 درصد

رتبه 2947 منطقه 1 با رتبه کشوری 9411 از تهران  با درصد های :ادبیات فارسی : 68 درصد ، عربی : 58 درصد ، دین و زندگی : 71 درصد ، زبان انگلیسی : 47 درصد ، زمین شناسی : 8 درصد ، ریاضی : 35 درصد ، زیست شناسی : 53 درصد ، فیزیک : 26 درصد و شیمی 49 درصد

رتبه 2984 منطقه 1 با رتبه کشوری 9524 از تهران با درصد های :ادبیات فارسی : 60 درصد ، عربی : 54 درصد ، دین و زندگی : 79 درصد ، زبان انگلیسی : 47 درصد ، زمین شناسی : 0 درصد ، ریاضی : 45 درصد ، زیست شناسی : 52 درصد ، فیزیک : 19 درصد و شیمی 49 درصد

رتبه و کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی کنکور 95 در منطقه 2

رتبه 3617 منطقه 2 با رتبه کشوری 7581 از کرج با درصد های :ادبیات فارسی : 78 درصد ، عربی : 68 درصد ، دین و زندگی : 74 درصد ، زبان انگلیسی : 82 درصد ، زمین شناسی : 0 درصد ، ریاضی : 27 درصد ، زیست شناسی : 50 درصد ، فیزیک : 44 درصد و شیمی 42 درصد

رتبه 3763 منطقه 2 با رتبه کشوری 7881 از لاهیجان با درصد های :ادبیات فارسی : 67 درصد ، عربی : 56 درصد ، دین و زندگی : 87 درصد ، زبان انگلیسی : 62 درصد ، زمین شناسی : 0 درصد ، ریاضی : 46 درصد ، زیست شناسی : 49 درصد ، فیزیک : 43 درصد و شیمی 37 درصد

رتبه 4079 منطقه 2 با رتبه کشوری 8555 از کرج با درصد های :ادبیات فارسی : 40 درصد ، عربی : 60 درصد ، دین و زندگی : 76 درصد ، زبان انگلیسی : 55 درصد ، زمین شناسی : 0  درصد ، ریاضی : 48 درصد ، زیست شناسی : 49 درصد ، فیزیک : 40 درصد و شیمی 55 درصد


رتبه و کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی کنکور 95 در منطقه 3

رتبه 3986 منطقه 3 با رتبه کشوری 18492 از شهرقدس با درصد های :ادبیات فارسی : 55 درصد ، عربی : 50 درصد ، دین و زندگی : 63 درصد ، زبان انگلیسی : 51 درصد ، زمین شناسی : 2- درصد ، ریاضی : 34 درصد ، زیست شناسی : 43 درصد ، فیزیک : 26 درصد و شیمی 32 درصد

رتبه 3999 از منطقه 3 با رتبه کشوری 18533 از قائن با درصد های :ادبیات فارسی : 63 درصد ، عربی : 33 درصد ، دین و زندگی : 78 درصد ، زبان انگلیسی : 26 درصد ، زمین شناسی : 4 درصد ، ریاضی : 42 درصد ، زیست شناسی : 34 درصد ، فیزیک : 36 درصد و شیمی 25 درصد

رتبه 4061 از منطقه 3 با رتبه کشوری 18717 از سرایان با درصد های :ادبیات فارسی : 59 درصد ، عربی : 39 درصد ، دین و زندگی : 80 درصد ، زبان انگلیسی : 11 درصد ، زمین شناسی : 0 درصد ، ریاضی : 19 درصد ، زیست شناسی : 45 درصد ، فیزیک : 43 درصد و شیمی 33 درصد


رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 1

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 1
رتبه در سهمیه 9570 8673 8081 7973 7833 7626 7475 7365 7202 7136
محل قبولی ( دوره روزانه ) علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی زابل علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی سراب علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی گراش علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی جهرم علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی سراب علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی مراغه علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه 96 – 97 در سهمیه منطقه 2 

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 2
رتبه در سهمیه 25176 22681 22344 19993 19920 19607 19128 18029 18003 17832
محل قبولی ( دوره روزانه ) علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی سیرجان علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 3

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 3
رتبه در سهمیه 18658 17632 15278 14151 12933 12020 11875 11847 11555 11532
محل قبولی ( دوره روزانه ) علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی زابل علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی سمنان علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی زابل علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی ایلام علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب) علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی سیرجان

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه 7964 7948 7379 7124 7081 6997 6885 6813 6717 6675
محل قبولی ( دوره روزانه ) علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی زابل علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی ایلام علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی مراغه علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی مراغه علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب) علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی اراک

رتبه ی آخرین فرد قبولی علوم آزمایشگاهی

تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۷۴۳ ۱۹۸۴ منطقه ۱ دختر تهران علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۸۱۳۰ ۳۸۰۸ منطقه ۲ پسر اهواز علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۱۱۹۶۶ ۲۳۲۵ منطقه ۳ دختر پیشوا علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۷۰۳۸ ۲۳۷۰ منطقه ۱ دختر مشهد علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه
۸۷۷۸ ۴۱۲۴ منطقه ۲ پسر اردکان علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه
۱۵۷۱۲ ۳۲۱۲ منطقه ۳ دختر شهریار علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه
۱۰۷۵۵ ۳۴۵۱ منطقه ۱ پسر تهران علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه
۹۳۱۱ ۴۳۷۷ منطقه ۲ پسر بندپی علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه
۱۳۰۵۷ ۲۵۷۹ منطقه ۳ دختر رودهن علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه

اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۲۴۸۰ ۳۹۴۷ منطقه ۱ پسر اصفهان علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه
۱۳۹۶۸ ۶۵۴۳ منطقه ۲ پسر گلپایگان علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه
۲۹۰۰۹ ۶۶۴۱ منطقه۳ پسر سمیرم علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۵۳۲ ۲۷۹۷ منطقه ۱ دختر مشهد علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه
۹۵۹۲ ۴۵۱۲ منطقه ۲ دختر بجنورد علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه
۱۴۲۷۳ ۲۸۴۴ منطقه ۳ پسر شیروان علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

شیراز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۱۶۱ ۲۹۶۹ منطقه ۱ دختر مشهد علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
۱۴۰۸۴ ۶۶۰۰ منطقه ۲ پسر اقلید علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
۱۹۲۷۹ ۴۰۹۵ منطقه ۳ پسر خرم بید علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۶۶۵۶ ۵۱۶۶ منطقه۱ پسر تهران علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه
۵۶۵۳۶ ۱۲۲۲۵ منطقه ۲ پسر همدان علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه
۳۸۰۲۸ ۹۳۰۶ منطقه ۳ دختر رزن علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۴۱۳۰ ۴۴۴۰ منطقه ۱ پسر تبریز علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه
۱۲۹۵۰ ۶۰۴۷ منطقه ۲ پسر خوی علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه
۱۵۵۱۸ ۳۱۳۵ منطقه ۳ پسر مهربان علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

کرمانشاه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه
۳۸۲۴۳ ۱۰۱۹۲ منطقه ۲ پسر کرمانشاه علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه
۳۴۵۱۵ ۸۲۵۴ منطقه ۳ دختر روانسر علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

اراک

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۹۶۹۳ ۶۰۰۳ منطقه ۱ پسر تهران علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه نیمسال دوم
۳۵۱۹۱ ۱۶۰۲۸ منطقه ۲ پسر ساوه علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه نیمسال دوم
علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه نیمسال دوم

ساری

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۴۱۱۵ ۴۴۳۴ منطقه ۱ پسر تهران علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه
۲۵۲۰۷ ۱۱۶۱۳ منطقه ۲ دختر بابل علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه
۲۱۵۶۵ ۴۶۶۵ منطقه۳ دختر سوادکوه علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه
۱۷۲۲۰ ۵۳۱۱ منطقه ۱ پسر تهران علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه
۲۰۷۵۴ ۹۵۷۹ منطقه ۲ پسر ساری علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه
۲۳۳۱۲ ۵۱۲۴ منطقه ۳ پسر تنکابن علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه

زاهدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۳۹۷۰ ۷۱۴۳ منطقه۱ دختر مشهد علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه
۴۱۱۶۸ ۱۸۶۰۵ منطقه ۲ پسر زاهدان علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه
۴۸۵۸۶ ۱۲۵۴۱ منطقه ۳ پسر خاش علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی در شهرهای مختلف ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی