تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته علوم دامی در شهرهای مختلف کنکور

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته علوم دامی  : 

جهت مشاوره در زمینه تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته علوم دامی در شهرهای مختلف کنکور

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته علوم دامی : رشته علوم آزمایشگاهی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه های دولتی روزانه و پردیس خودگردان صورت می گیرد .


 تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته علوم دامی  : 
تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته علوم دامی  :  دانشگاه های سراسری معروف که در رشته علوم آزمایشگاهی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های علوم پزشكی اصفهان ، علوم پزشكی البرز ( كرج ) ، علوم پزشكی ایران ، علوم پزشكی بقیه اله ( عج ) ( تهران ) ، علوم پزشكی تبریز ، علوم پزشكی تهران ، علوم پزشكی شهید بهشتی ( تهران ) ، علوم پزشكی شیراز و ... می باشند تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته علوم دامی/تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته علوم دامی  :  به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 98 پذیرش دارند را مشاهده کنند .

” میانگین 35 درصد عمومی = قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 15 درصد اختصاصی = قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه “

” میانگین 57 درصد عمومی = قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 30 درصد اختصاصی = قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه “
این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

سر فصل ها

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

5237 23397 4 5 5 4 1 3 3 3 2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

4700 44648 3 4 3 3 1 2 3 3 2

دانشگاه صنعتي اصفهان

4352 3 3 2 1 1 2 3 1 1

دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

4812 48121 3 3 4 2 1 2 1 2 2

دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام

4474 2 2 2 1 1 1 2 1 1

دانشگاه سمنان

4549 2 2 2 2 1 1 1 1 1

دانشگاه گنبد

4367 2 2 3 1 1 1 2 1 2

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

4727 55408 2 3 2 3 1 1 2 1 2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

4420 60436 3 3 3 2 1 1 2 1 1

دانشگاه شهرکرد

4111 2 3 3 1 1 1 2 1 1

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

4541 72899 3 1 2 1 1 1 2 1 2

دانشگاه سمنان

4246 70801 4 2 4 1 1 1 1 1 1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

4284 2 2 2 1 1 1 2 1 1

دانشگاه شيراز

4140 2 2 3 1 1 1 1 1 1

دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر)

3986 1 1 1 1 1 1 1 1 1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

4741 58732 2 2 4 2 1 1 2 1 1

دانشگاه جيرفت

4183 124017 2 2 2 1 1 1 1 1 1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

4384 115801 3 3 3 2 1 1 2 1 1

دانشگاه جيرفت

4269 1 1 2 1 1 1 1 1 1

دانشگاه رازي کرمانشاه

4040 3 1 1 1 1 1 1 1 1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

4110 1 2 1 1 1 1 1 1 1

دانشگاه بيرجند

2 3 4 1 1 1 1 1 1

دانشگاه فردوسي - مشهد

2 2 3 2 1 2 2 2 2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

3 2 3 1 1 1 1 1 1

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1
رتبه در سهمیه 9570 8673 8081 7973 7833 7626 7475 7365 7202 7136
محل قبولی ( دوره روزانه ) علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی زابل علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی سراب علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی گراش علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی جهرم علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی سراب علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی مراغه علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه 96 - 97 در سهمیه منطقه 2 

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2
رتبه در سهمیه 25176 22681 22344 19993 19920 19607 19128 18029 18003 17832
محل قبولی ( دوره روزانه ) علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی سیرجان علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی اراک

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 3

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 3
رتبه در سهمیه 18658 17632 15278 14151 12933 12020 11875 11847 11555 11532
محل قبولی ( دوره روزانه ) علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی زابل علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی سمنان علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی زابل علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی ایلام علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب) علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی سیرجان

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه 7964 7948 7379 7124 7081 6997 6885 6813 6717 6675
محل قبولی ( دوره روزانه ) علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی زابل علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی ایلام علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی مراغه علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی مراغه علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب) علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی اراک

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 1

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دولتی روزانه کنکور 95 96  در منطقه 1

ادبیات فارسی

31%

44%

28%

40%

26%

عربی

48%

23%

35%

32%

44%

دین و زندگی

32%

46%

60%

59%

50%

زبان انگلیسی

42%

32%

20%

27%

6%

زمین شناسی

0%

0%

2-%

0%

2-%

ریاضی

17%

7%

14%

10%

4%

زیست شناسی

34%

37%

20%

32%

43%

فیزیک

5%

3%

6%

19%

13%

شیمی

6%

11%

10%

5%

25%

رتبه در منطقه 1

18846

18324

17578

16399

13859

رتبه کشوری

76815

74210

70600

64946

53259

شهر محل سکونت

تهران

شیراز

تهرانسر

تهران

مشهد

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

دانشگاه بوعلی سينا - همدان

دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

دانشگاه فردوسی مشه

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 2

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دولتی روزانه کنکور 95 96 در منطقه 2

ادبیات فارسی

44%

35%

38%

      40%

42%

عربی

24%

11%

38%

26%

18%

دین و زندگی

55%

43%

42%

58%

27%

زبان انگلیسی

58%

47%

8%

54%

11%

زمین شناسی

4%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

4%

30%

0%

5%

19%

زیست شناسی

15%

30%

37%

17%

15%

فیزیک

9%

2%

14%

3%

8%

شیمی

12%

6%

7%

16%

20%

رتبه در منطقه 2

34972

34656

34169

33720

33535

رتبه کشوری

79028

78348

77176

76050

75585

شهر محل سکونت

جهرم

بابل

سمنان

خرم آباد

نور

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه سمنان

دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

دانشگاه سمنان

دانشگاه بوعلی سينا - همدان

دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دولتی روزانه کنکور 95 - 96 در منطقه 3

ادبیات فارسی

35%

51%

43%

50%

51%

عربی

20%

27%

8%

23%

22%

دین و زندگی

63%

42%

59%

40%

70%

زبان انگلیسی

11%

35%

0%

14%

10%

زمین شناسی

0%

0%

0%

0%

6%

ریاضی

0%

8%

0%

0%

4%

زیست شناسی

26%

13%

56%

22%

39%

فیزیک

8%

3%

0%

15%

19%

شیمی

5%

14%

13%

13%

1-%

رتبه در منطقه 3

30276

26501

26127

25985

23899

رتبه کشوری

98996

88651

87615

87211

81549

شهر محل سکونت

ارکوازملکشاهی

طبس

کلاله

علی آباد کتول

اسلام آباد غرب

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه ایلام

دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

دانشگاه ایلام1/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته علوم دامی در شهرهای مختلف کنکور

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام دانشگاه افسری ارتش
نصب اپ دانش آموزی