تراز و درصدهای قبولی رشته اقتصاد در شهرهای مختلف

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته اقتصاد

جهت مشاوره در زمینه تراز و درصدهای قبولی رشته اقتصاد در شهرهای مختلف

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته اقتصاد :  علم اقتصاد ، علم تخصیص بهینه منابعی که کم و یا محدود میباشد ، است و رشته علوم اقتصادی جزو رشته های مورد علاقه بسیاری از متقاضیان کنکور انسانی 97 میباشد .

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته اقتصاد


این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

سر فصل ها

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
6379 5 7 5 5 1 4 5 4 4

دانشگاه تهران

5651 9023 5 6 5 3 1 4 4 3 3

دانشگاه فردوسي - مشهد

5046 7471 25561 4 4 4 3 1 3 4 2 3

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

4990 13303 3 3 4 2 1 3 4 3 2

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

4651 4 5 4 5 1 3 4 3 3

دانشگاه تبريز

5519 15094 4 4 4 3 1 3 4 2 3

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

4474 3 4 3 2 1 2 3 2 3

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
4818 14177 4 5 5 3 1 3 3 2 2

دانشگاه خوارزمي تهران

4795 5 5 4 4 1 3 3 2 3

دانشگاه يزد

4915 4 4 4 2 1 2 2 1 2

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

5142 4 5 4 4 1 4 3 2 3

دانشگاه شيراز

4959 4 3 3 5 1 2 3 2 3

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

4947 3 3 3 2 1 2 2 2 1

دانشگاه ياسوج

4551 3 2 4 1 1 2 2 2 1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

4794 29883 4 3 4 2 1 3 2 2 2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

4937 4 5 5 1 1 2 3 1 2

دانشگاه لرستان - خرم آباد

4956 4 2 5 2 1 2 3 2 2

دانشگاه گيلان - رشت

4507 3 4 2 4 1 3 3 1 2

دانشگاه سمنان

4411 3 5 5 2 1 2 2 1 1

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

4799 4 3 3 3 1 2 2 1 2

دانشگاه بجنورد

4396 42406 3 2 3 2 1 1 2 1 2

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
4708 4 2 4 2 1 2 2 1 1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
4694 46618 4 4 3 3 1 2 2 1 1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

4790 46024 4 4 5 2 1 2 3 1 2

دانشگاه ميبد

4468 50483 3 4 4 1 1 2 2 1 1

دانشگاه رازي کرمانشاه

4576 4 3 4 5 1 2 2 1 2

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

4586 68123 3 3 4 1 1 1 2 1 2

دانشگاه دامغان

4653 3 1 2 3 1 2 1 1 1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
4347 2 2 2 1 1 1 1 1 1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

شبانه
4416 3 3 3 3 1 1 2 1 1

دانشگاه گنبد

4467 56590 3 3 4 2 1 1 2 1 1

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

4155 3 2 2 1 1 1 1 1 1

دانشگاه صنعتي شاهرود

3 2 2 1 1 1 1 1 1

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

3 5 3 4 1 3 4 2 3

دانشگاه اروميه

4 3 4 2 1 3 2 2 2

دانشگاه كردستان - سنندج

4 3 5 3 1 3 2 1 2

دانشگاه گلستان - گرگان

3 4 2 2 1 1 3 2 2

دانشگاه مازندران - بابلسر

4 4 4 3 1 3 1 1 2

دانشگاه تبريز

شبانه
5 4 4 1 1 3 2 1 2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

4 4 4 3 1 1 2 1 2

دانشگاه قم

2 4 3 4 1 2 1 2 2

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
2 1 2 3 1 2 2 2 3

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم اقتصادی

نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی – تهران اقتصاد پول و بانکداری
ظرفیت رشته : ۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۸۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۶۹

نام دانشگاه : دانشگاه علامه طباطبایی – تهران اقتصاد بازرگانی
ظرفیت رشته : ۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه قم اقتصاد بازرگانی
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۱۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۲۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر اقتصاد بازرگانی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۹۸۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۲۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی مفید(ره) – قم اقتصاد پول و بانکداری
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۸۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۴۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم اقتصادی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 1

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم اقتصادی دولتی کنکور 95 96  در منطقه 1

ادبیات فارسی

8%

16%

26%

16%

31%

عربی

4%

24%

6%

11%

6%

دین و زندگی

10%

18%

35%

19%

52%

زبان انگلیسی

3-%

6%

0%

0%

0%

ریاضی

10%

10%

0%

4%

2-%

اقتصاد

47%

45%

20%

60%

56%

ادبیات تخصصی

13%

2-%

37%

29%

2%

عربی تخصصی

5%

34%

5%

2%

2-%

تاریخ وجغرافیا

20%

15%

24%

7%

55%

علوم اجتماعی

19%

5%

45%

70%

45%

فلسفه و منطق

3%

3%

3%

0%

20%

روانشناسی

55%

80%

67%

54%

59%

رتبه در منطقه 1

5480

4732

4541

4367

4306

رتبه کشوری

21102

17377

16475

15626

15281

شهر محل سکونت

تبریز

اصفهان

شیراز

آشخانه

شیراز

رشته محل قبولی

 ( روزانه )

دانشگاه اروميه

دانشگاه قم

دانشگاه خليج فارس -بوشهر

دانشگاه مازندران -بابلسر

دانشگاه خليج فارس -بوشهر

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم اقتصادی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 2

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم اقتصادی دولتی کنکور 95 96  در منطقه 2

ادبیات فارسی

27%

27%

28%

30%

7%

عربی

16%

7%

7%

14%

2-%

دین و زندگی

22%

14%

47%

42%

15%

زبان انگلیسی

0%

2-%

30%

26%

2-%

ریاضی

7%

9%

0%

10%

2%

اقتصاد

47%

29%

49%

20%

0%

ادبیات تخصصی

4%

24%

26%

9%

23%

عربی تخصصی

12-%

2-%

4%

19%

2-%

تاریخ و جغرافیا

17%

8%

5%

4%

16%

علوم اجتماعی

25%

2%

35%

0%

20%

فلسفه و منطق

6%

4%

8%

3%

12%

روانشناسی

32%

35%

5%

55%

19%

رتبه در منطقه 2

9800

9421

9099

9021

8969

رتبه کشوری

26984

25910

25024

24793

24657

شهر محل سکونت

قوچان

داراب

کرمانشاه

کرمانشاه

زاهدان

رشته محل قبولی

 ( روزانه )

دانشگاه لرستان -خرم اباد

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

دانشگاه رازي -کرمانشاه

دانشگاه رازي -کرمانشاه

دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم اقتصادی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم اقتصادی دولتی کنکور 95 96  در منطقه 3

ادبیات فارسی

24%

7%

6%

11%

17%

عربی

8%

6%

4%

12%

15%

دین و زندگی

26%

14%

27%

31%

10-%

زبان انگلیسی

0%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

0%

9%

7%

0%

12%

اقتصاد

27%

23%

45%

52%

45%

ادبیات تخصصی

30%

0%

0%

2%

12%

عربی تخصصی

0%

14%

5%

17%

32%

تاریخ و جغرافیا

4%

10%

12%

5-%

2-%

علوم اجتماعی

27%

12%

12%

20%

5%

فلسفه و منطق

3-%

11%

3%

11%

4-%

روانشناسی

49%

47%

50%

64%

62%

رتبه در منطقه 3

13614

13217

12738

12323

11676

رتبه کشوری

35840

34962

33827

32804

31253

شهر محل سکونت

بندرگناوه

فراشبند

عنبرآباد

طبس

شیروان

رشته محل قبولی

 ( روزانه )

دانشگاه خليج فارس -بوشهر

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

دانشگاه ولي عصر)عج(-رفسنجان

دانشگاه اردکان

دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد


3.7/5 - (3 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه تراز و درصدهای قبولی رشته اقتصاد در شهرهای مختلف

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۲
نصب اپ دانش آموزی